Danmark

5. april 2008

Danskere beskudt i Kosovo


Danskere beskudt i Kosovo

“Af SØREN HOLM-HANSEN

http://jp.dk/udland/europa/article1298454.ece

Offentliggjort 18.03.08 kl. 09:31 – opdateret kl. 09:41

De seneste dages voldelige sammenstød i Mitrovica har nu fået sit første dødsoffer. Danskere beskudt under evakuering af sårede.

En ukrainsk FN-politibetjent er død af de kvæstelser, som han pådrog sig under voldelige sammenstød med vrede serbere i den etnisk delte by Mitrovica i det nordlige Kosovo…”

—————–

Officielt er der 300 danskere i Kosovo

Rusland vil afskaere Kosovo fra FN


Rusland vil afskære Kosovo fra FN

http://jp.dk/udland/europa/article1308643.ece

“Af SØREN HOLM-HANSEN

Offentliggjort 02.04.08 kl. 11:11

Kosovo bliver aldrig optaget i FN, fastslår Rusland, der har vetoret i Sikkerhedsrådet.

Serbien, der i februar mistede 15 procent af sit territorium, da kosovoalbanerne erklærede selvstændighed, har fortsat en allieret i Rusland.

Det lykkedes ikke at afværge Kosovos løsrivelse, som hurtigt blev anerkendt af bl.a. USA og en lang række europæiske lande.

Men Rusland kan blokere for Kosovos optagelse i FN, og det har den tidligere supermagt tænkt sig at gøre. Som et af de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet har Rusland vetoret…”

 

Sonia 

29. marts 2008

What The West Needs To Know – super well-qualified short lectures on what it’s all about – The result: No more unfounded speculations


islam3.jpg

Very strong and totally documented contributions that contains all what has been exposed in Fitna, but much more in super-qualified short lectures that are intelligible to everybody interested in their own or the future of their children – the political international elites are also indirectly exposed for their calming ignorance or lies documentated by their own words:

i.jpg

What the West Needs To Know

Obsession – Radical Islams War Against The West

Sonia

Satiren er eneste gangbare vej


img0.gif 

Ideologisk troende har ét svagt punkt, som de rammes på, indtil vi fra den påførte terrorkrig måtte nå til en frontkrig. Det er selvironien, satiren. Den er helt afgørende, for med den rammer vi både de fremmede lykkeriddere og den danske ideologiske elite med følge, der nu har måttet lyve groft i mere end 20 år for at holde danskerne i ro. Og løgnene skal jo altid gøres større og større. Det er ren logik, eftersom virkeligheden ikke stemmer med løgnene. Men har du mere end nogle få kilometer til begivenhederne, er du nødt til at kunne stole på budbringeren.

Det er helt naturligt, at eliten selvfølgelig bakker op omkring ytringsfriheden – selvom den selvfølgelig ønsker den afskaffet og erstattet med ren proganda ligesom toppen i EU – fordi den har indset at dette må absolut ske gradvist, da der vil være uoverkommelig modstand netop mod ytringsfrihedens begrænsning, især i Norden.

Og vær vis på at ytringsfriheden begrænses. Det bliver den allerede, og propagandaen har kørt i mere end 20 år. Det ved enhver, der følger og har fulgt den samlede udvikling, og samtidig følger og har fulgt, hvad mainstream-medierne beretter, når de overhovedet beretter noget med falsk eller ægte indhold i. 

Samarbejdet om landets udslettelse kan/kunne etableres, fordi islam er en ikke-sekulariseret  ideologisk ordning, og eliten hos os også er ideologisk, ganske vist ateistisk; men det ideologiske er det afgørende fælleskab. Begge grupper kæmper for en menneskeskabt eller gudskabt verdensordning på tværs af alt andet givet og selvfølgelig på tværs af alle historiske og kulturelle skel. Heri ligger deres midlertidige fælles taktik funderet. Heri ligger samtidig deres svaghed. De har ingen selvironi og de forenede har ingen sammenhørighed i noget andet – præcis som Fitna indirekte også beretter om.

Varmegraderne på deres urin stiger uafladeligt i begge grupper, når de udstilles, som det de er. 

For at fremskynde det endelige opgør mellem islamisterne og den herfra endnu stammende elite skal vi derfor bruge satiren – den tåler ingen af dem. De vil givet svare igen med en endnu hurtigere afskaffelse af ytringsfriheden og lige så med andre frihedsrettigheder for at undgå for eksempel de verbale og billedmæssige eksponeringer. Der er ingen anden vej, og det sker allerede. Dette vil den tavse grupper forhåbentlig reagere på. Se bare på de altomfattende lovtiltag hver gang en særlig minoritetsgruppe ikke kan indordne sig efter det, som vi har kendt og fundet helt naturligt i århundreder her. 

Vi har ikke andet end passiviseret accept fra ganske vist 70-80 pct. af befolkningen. Desværre er der blandt disse et helt overvejende flertal, der end ikke har fået munden på gled og ikke ønsker ubehaget, især i kantinen og over for børnene, der bliver indoktrineret grundigt hver eneste dag i skolen. Chancen for at møde en modstander ubeset er dog ellers ret ringe, cirka 1 udaf 8

Eliten, som beklæder nøglestillinger, udgør omkring 8-10 pct., så er der medløberne, der får deres gode betaling for at spille marionetter, eftersnakke eller holde kæft, ca. 10-20 pct. Marionetterne er vanskelige er gøre noget ved, for de er mere eller mindre selvvalgt blinde og døve over for andet end ideologi-budskabet lige meget, hvor meget der trædes på dem. Det siger erfaringen. Mentalrobotterne plejer vi at kalde dem i en samlebetegnelse.

Det er helt klart de passiviserede blandt de 70-80 pct. der skal bringes til at at se sandheden i øjnene – at der må handles – ved at de leveres opmuntrende, satiriske indslag overalt inspireret af sandheden. Disse indslag vil samtidig svække den stadigt mere forløjede elite, de betalte medløbere og også sende de rigtige signaler til “de nye herrer/undersåtter” i landet. Undersåtter underkaster sig en tåbelig ideologi, og alle ideologier er lige tåbelige. Derfor sprænger boblen også; men desværre sjældent, før alt er ødelagt. Det 20. århundrede har bl.a. fremvist de fornødne eksempler herpå.

J. E. Vig, 29. marts 2008

  

22. marts 2008

Balkan blusser op igen


Det er begyndt i Kosovo igen, som vi forudsagde, og de omgivende lande Ungarn, Kroatien og Bulgarien er blevet presset af EU til at indtage en for-holdning til et løsrevet Kosovo og dermed en antiserbisk holdning – Makedonien bliver formentlig det næste, der indtages. Der ca. 100.000 serbere i Kosovo, men de indsivende albanere udgør nu 90 pct. i landsdelen – ‘Danmark år 2030’. For at sikre forplumringen får Serbien en gasrørledning lagt igennem fra Rusland til Sydeuropa. På grund af USA’s planlagte våbenleverancer til Kosovo fordrer Rusland Nato-Rusland-Rådet hasteindkaldt. Det russiske nyhedsbureau Itar-Tass meddelte torsdag, at Moska’s ambassadør ved Nato Dimitri Rogozin, har ytret dette ønske. “Jeg har henvendt mig til Nato-Generalsekretæren med et forslag om indkaldelse til et hastemøde til drøftelse af De Forenede Staters våbenleverance-planer til Kosovo”, sagde Rogozin efterfølgende torsdag i Brüssel.

Rusland melder fortsat, at Kosovo forbliver en del af Serbien, selvom det har været FN/EU-protektorat siden 1999 og netop har erklæret sig selvstændigt. Derudover forventes NATO, at invitere både Georgien og Ukraine til det næste NATO-topmøde i Rumænien.

Dette sidste vil ingenlunde kunne ske, melder Rusland.

Kosovo hører til Serbien næsten som Fyn hører til Danmark.

Sonia

Fælles appel fra Serberne i Danmark 

Løgnene om Kosovo

Flere løgne – også om Kosovo

21. februar 2008

SAA LYVES DER IGEN

Filed under: Culture, Danmark, Europa, Europe, Kosovo, Serbia, War — Tags: , , , , , , , , — Jørn @ 20:04

Der var 2 mill. protesterende i den fredelige del af demonstrationen i Beograd med kirken i spidsen, i følge Radmilla, der er CNN’s er oversætter og midlertidige reporter for Beograd TV – IKKE 150.000, SOM MEDIERNE SAMLET HAR VALGT AT MELDE. Også Ulla Terkelsen, der er på stedet, viderebringer lodret ukorrekte oplysninger herom til TV2. Kosovo har været en del at Serbien siden 28. juni 1389:

https://danmark.wordpress.com/2007/05/16/kosovo-er-serbien-uanset-hvad-usa-og-eu-vil-gennemtrumfe-for-at-bane-vej-til-olie/

13 1/3 gange forskel kan ikke tolkes som vurderingsfejl.

Sonia

26. januar 2008

Det er nu det besluttes, hvad der skal ske med Europa?


 

horsemen.jpg 

Eurabia: Ny EU-grundlov inden

2009 og ny Euro-folkeafstemning  

for statsdannelsen og nationernes

opløsning

 

Tankerne er fri i det meste af Vesteuropa – sådan da. Men der er endog meget stærke kræfter, der vil noget andet. Det skal du ikke være i tvivl om.  

Den sidste med korrektsprog i England: Anti-islamisk aktivitet, er ligefrem morsom. Det driver simpelthen med angstens kolde sved og grinetåre i forening ad det udtryk. I Barcelona med 12 styk, lige noget, der blev stoppet i absolut sidste øjeblik. Ikke-europæisk kan den planlagte aktivitet faktisk godt betegnes, og så i et land med baskere og ETA. Spanien er så eftertragtet, fordi det foreskrives i den store bog at generobre det, der sidst mistedes.

Isabella I af Castilien smed dem ud af Spanien 1450-1480. Hvilke begrundelser mon hun har haft sammen med sin mand Ferdinand fra 1469, Kong Ferdinand II af Aragonien fra 1479? Castilien og Aragonien sørgede gennem ægteskabet mellem Isabella I og Ferdinand II for den militære styrke, som var nødvendig for at gå i krig mod den sidste muslimske enklave i  det, der i dag hedder Andalusien i Spanien — mauer-kalifatet Granada.

Men nu til den såkaldt demokratiske ordning med folkeafstemninger sågar: 

En ommer: 

“Sådan er det, når vælgerne har stemt forkert, så skal der afholdes en folkeafstemning mere, indtil vælgerne stemmer rigtigt.”

Nu synes der at blive mere skred i udviklingen: Rusland og Serbien skulle efter sigende have opgivet Kosovo mod at russisk gas føres igennem Serbien til Middelhavslandene. Vi skal så her i landet have en EU-afstemning snarest og helst med kort varsel om det retslige forbehold og om forsvarsforbeholdet. Vi stemmer kun Nej, og kun Ja, hvis vi forud får at vide, hvem vi skal holde med.

eurabia2_1.gif

Der er bare det, at irernes parlament har besluttet en folkeafstemning om den ansigtopløftede EU-grundlov (med nyt navn: Lissabon-Traktaten) den 12. juni, og meningsmålinger peger på 25 pct. tilhængere. (Tilføjet den 13. juni 2008:) I can’t find any reason not to love the Irish.

Gas- og olieledninger kan betyde alt for et område, alt, også selvom ledningerne føres forbi:

Et eksempel: Havde Euro ikke været hængt op på oliehandelen med Iran, visse arabiske og nogle asiatiske stater og Venezuela, men på den europæiske realøkonomi, så ville det ikke lige have været sagen netop nu, hvor der absolut ingen problemer er med at leve op til cyberspace-klima-kravene om nedgang. Der er nedgang overalt undtaget i det danske beskæftigelsesministeriet og i de mindre troværdige, danske jobcentre. I Danmark har vi været så heldige at have en gemt, mere realistisk rapport om CO2-produktionen i landet, gemt væk for alle tilfældes skyld. Den kan så trækkes frem nu, hvor vi ikke længere skal tro på kunst-opsvinget, for til det passede den ikke lige helt, sådan fantasimæssigt, hvis du forstår ‘rent mind control-mæssigt’. De fylder os med løgn.

At andre, det vil stadig sige nogle få, vidste, at al CO2  i stratossfæren udgør lidt mere end 0,0383 procent knap 4/10.000, og den menneskeskabte del heraf en utrolig endnu mindre procentdel igen, der, gudernes skal vide, ikke betyder noget i effektsammenhæng… Og dog, når vi nu skal have Connie til at arrangere FN’s Klimatopmøde i 2009. Alt i alt kan enhver – med eller uden ‘procentregnings-genet’/indlæringen – forstå, der står meget på spil i 2009.

Nu er der indtil 2009 virkelig en chance for omlægning af handelen med de mest terror- eller anti-islamisk-aktivitet-fikserede områder af verden under forudsætningen af, at vi får vores egen danske energihandel dirigeret i sikkerhed. Europa med Rusland kan efterhånden erstatte en del af de leverancer, vi nu henter i lande, der i stigende grad kan forventes at benytte sig af terroristisk/islamisk handelspolitik vendt mod Vesten og Israel. Danmark har reelt været selvforsynende med energi de sidste ca. 20 år.

Der skal vælges hest nu: Rusland eller Eurabia

De europæiske folk skal virkelig vise modstandskraft nu; ellers får de ikke den fornødne støtte i den forestående kamp, der kommer til at stå lige så sikkert som Amen i kirken. Og den kommer lang tid før, end mange forventer.

At være i uskønt ledtog med albanere om erobringen af Kosovo fra Serbien, der netop ved en ikke-medieomtalt grundlovsændring af den 30. september 2006 bekræftede Kosovo som en del af Serbien (i øvrigt siden: 28. juni 1389), for at tiltvinge sig adgang til oliekilderne inde bagved gennem Beograd – nøjagtig som en vis anden herre i 1940-erne, der havde drømme om et Storalbanien, kan være drejet nu.

At der samtidig laves bilaterale aftaler med et tocifret antal afrikanske stater til sikring af indvandringen til Europa. At lade Tyrkiet fastholde, at 1,5 mill. armenierne ikke blev udryddet af osmannerne i 1915 er en skændsel. At lade den danske udenrigsminister nægte at svare på spørgsmålet antyder at noget er i gære.

En alternativ eller en udvidet forsvarsalliance? Rusland var med på seneste NATO-topmøde, og der skal være præsidentvalg i både Rusland og USA i 2008, hvilket ikke er en tilfældighed.

I modsætning til alt det andet vidner dette i det åbne ikke lige p.t. om et forventeligt forsvarsalliance-sammenbrud for nogle af de største lande i EU. Måske skal Tyskland eller Frankrig afvise folkemordet på 1,5 mill. kristne armeniere i 1915 officielt, og ikke gøre som hollænderne, glemme det tankepolitiske, selvom Amsterdam er ædt op og snart hele landet.

“Die Gedanken Sind Frei, wehr kann Sie…” (?)

Planlægningen af det forestående foregår i Bosnien og Marokko -fortropperne har stået i Vesteuropa længe:

 

Sonia

Dagens motto: Der er forskel på politik og realpolitik i følge ‘Olsen Banden’; den holder vi os til.

11. december 2007

Kosovo, Army, Terror, November 2007

Filed under: Balkan, Terror, War — Tags: , , , , — Jørn @ 23:57

Kosovo, protektorat under FN (UN) og EU.
Kosovo has an Albanian army too. But something has turned a little different from what we used to call a national army, November 2007:

http://www.youtube.com/watch?v=2D16EpTbSu4

Sonia

17. november 2007

New Book by a Macedonian: The Coming Balkan Caliphate


 kalifatet.jpg On Tochi Percan blog we find: http://balkanpress.blogspot.com/2007/11/en-ny-bok-coming-balkan-caliphate.html

An excerpt: 

Christopher Deliso has written a book with the title The Coming Balkan Caliphate: The Great Radical Islam to Europe and the West. The writer has lived in Macedonia and have investigated the Radical Islamism on Balkan: Bosnia and Kosovo.

On Bosnien he writes:

It would not be until the watershed events of September 11, 2001, that the role of Bosnia as an incubator and catalyst for international terrorism would become impossible to ignore. This embarrassing truth had long been suppressed by the many Western diplomats, journalists, and public relations hacks who had built large fortunes and careers on protecting this myth of their own making…Preliminary to any historical debate, therefore it must be acknowledged that high-powered Washington lobbyists and much of the Western media purposefully distorted, omitted, and concealed key facts on the ground.

And on Kosovo:

Albanians, whether from Albania, Kosovo, or Macedonia, have scoffed at the idea of a major religious fundamentalist incursion in their midst. So have their Western yes-men. The West heavily backed the Kosovo Liberation Army during the NATO bombing, despite the presence of mujahedin in its ranks, and for Western publics to suspect that this cause has been muddled up with an Islamist one would amount to a public relations disaster for both Clinton-era political veterans and for the Albanians themselves. Indeed, it would call into question the entire rationale for Western intervention in Kosovo…”

[…]

Excerpt from: http://www.exilestreet.com/Columns/Gorin/20071030GorinCaliphate.html 

The Islamist cause that Deliso refers to is the prevalence of Saudi Arabia, UAE and others who have been active in the Balkans since even before Western interventions there but for whom the interventions were a major boon — and downright coup. Wahhabi groups and “charities” entice Albanians in Kosovo and Macedonia with hundreds of dollars per month for every family member who adopts the strictest form of fundamentalist Islam. To that end, the Balkan landscape has been changing, not only with the new, Saudi-style mosques now dotting the formerly Christian lands, always taller than the nearest (and usually vandalized) church, but also with the increasing prevalence of Wahhabi dress and worship.

No apologist for the Serbs, Deliso engages in the standard scolding of the Serbian lobby for its alleged exaggeration of Albanian-connected terror, though he doesn’t go on to debunk any specific exaggeration. Rather, his book demonstrates a terror-laden Balkan reality beyond what even the wildest exaggeration could conceive. Among the revelations in the book is that terror-connected, Saudi-based charities were pulling at least some of the strings behind the big Kosovo pogrom of March 2004, in which 35 churches were dynamited, hundreds of Serbian homes burned, 1,000 people injured and 19 killed. Insider revelations about this episode, however, include that “19” was just the “agreed” number, with the actual death toll at more than 30 (indeed, initial, pre-damage-control reports had the number at 31). Two other unreported facts are that the rioters killed six NATO peacekeepers and slashed the throats of Serbian farmers’ pigs. Most embarrassing for UNMIK (UN Mission in Kosovo) authorities, reports Deliso, is that the U.S.— and UN-supported Kosovo Prime Minister Agim Ceku’s officers “actively aided the mobs.”

Sonia

Det Muslimske Broderskab i Europa

Krigen i Kosovo sluttede for godt 8 år siden

Assyrian on an Alliance between Europe and Arabic countries

Islamisk Fredsbevægelse Agiterer

Eurabia – how far has it gone

Eurabia – Europe’s future

Løgn over løgn – gang på gang i Europa

Preparation of Terror in Balkan (in English):

http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/preparation-of-terror-in-balkan/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/warnings-of-the-development/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/01/28/latest-from-kosovo/

https://danmark.wordpress.com/2007/11/01/euro-mediterranean-investment-summit-2005/

14. november 2007

Ny Alliance i smaat og stort?


“Ny Alliance”. Hvordan bliver sådan et navn på et parti til? Mon ikke man blandt initiativtagerne, som vi ikke behøver at nævne her, forsøger at tænke både i småt og stort. Når især yngre venstrefolk og konservative fra nordsjælland og fra de større byer vælger er det let at lade sig tiltrække af appellen i listens navn. Dertil kommer partiets program og mediedækningen, naturligvis.


Europæisk-Arabiske Dialog:

Lad os nu gå til den anden ende af skalaen:

Den Europæisk-Arabiske dialog forstås kun, når det indses, at der altid foreligger en modydelse i storpolitik. Vi har skrevet om modydelsen forsigtigt – uden økonomibetragninger på: USA-Arabien-EU-dilemmaet

Skriges indholdet her flittigt ud suppleret med brug af fantasien og troen på det ene og det andet i denne verden, så finder de værste pludselig en kærkommen og tiltrængt begrundelse for krigen i Mellemøsten, der er mindst 75 pct. forkert. Det er derfor du ikke har hørt noget herom i mainstream-medierne i Europa og næsten ikke i USA heller.

Geopolitiske skaktræk foretages kun, når flere, typisk 3-4, oplagte begrundelser foreligger. Det viser historien. For eksempel har USA ikke nægtet Euro-valutaen en chance. At de europæiske ledere valgte at holde den oppe på oliehandelen og ikke på et velfungerende Europa med høj beskæftigelse – TVÆRTIMOD! – betyder det blive Euro, der fører direkte til ustabiliteten m.v. sammen med masseindvandringen af muslimer, hvor man kan vælge at holde på de tyske og de franske ledere, der synes at sælge alt for deres ny-merkantilistiske drømme til højestbydende og blæse på de fremtidige europæiske generationer.

Men Europa kan ikke vinde noget verdensherredømme, og USA og England vil ikke have én magt i Eurasia, for så ved de, det bliver kineserne, der vinder, når olierigdommene ophører, inden århundredet er gået, og Euroen er væk (selvfølgelig kører de både med livrem og seler, se nedenfor). Det er sket to gange før at de har måttet blande sig direkte i Europa, og de gør det kun modvilligt p.g.a. af “det gode europæiske selskabs” bagvedliggende ønske om frigørelse og måske et ophør af alliancen med USA. De europæiske ledere forventer kun at centralisere magten yderligere via olie-produktionen, der nu begynder at komme til enden i Mellemøsten (oliekilderne peaker, Peak Oil ) – prisen herfor er indvandring af deres overskudsbefolkning til Europa og diverse udviklingsprojekter og anden støtte til især de oliefattige/børnerige lande/områder i Mellemøsten.

USA spiller kortene klogest og har alene militærmagten i verden, og det bemærkes, hvorledes de europæiske økonomier syner hen, mens kunstvalutaen Euro flyder i olie, og problemerne på den europæiske hjemmefront bliver stadigt værre. Noget tilsvarende sker ikke for USA, fordi Euro overtager noget af et hensynende marked med sit kostbare aftalte araber-olie-løft, og fordi USA netop benyttede sig af globaliseringens muligheder fra begyndelsen, og i den forbindelse samtidig fik et sikkerhedsnet under dollaren ved at sælge trecifrede dollarmilliarder af US-statsobligationer og igangsætte en mængde outsourcing til bl.a. Kina fra begyndelsen af 1980erne.

Bosnien- og Kosovo-krigene var EU-krav om ekspansion – kaldet trussel – rettet til NATO, mest inspireret af Uffe Ellemann-Jensen og Hans-Dietrick Genscher, der tog ned og anerkendte en islamisk stat, Bosnien, egenhændigt i det tidligere eks-Jugoslavien på EU’s vegne, mens der var på det nærmeste uligevægtige mennesker i de ovale værelse i Washington – det sker ikke igen og Rusland har fået udsat væsentlige dele af missilskjoldet ved sin fastholden af Kosovo som en del af Serbien.

Merkantilismen – deraf ny-merkantilismen – gik ud på at rage til sig og ikke begribe, at velstand kommer af samhandel og ordnede forhold på hjemfronten.

http://nytdanmark.blogspot.com/2005/12/ny-international-konvention.html

Bemærk, Balkan-løgnene begynder så småt at komme frem i lyset 

Løgnene ved Kosovo-krigens start

Supplerende:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/09/folkeskolen-islamiseringsanstalter/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/31/islamisk-fredsbevagelse-agiterer/

https://danmark.wordpress.com/2007/10/31/eurabia-how-far-has-it-gone/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/28/loegn-over-loegn-i-europa-gang-pa-gang/

Preparation of Terror in Balkan (in English):

http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/preparation-of-terror-in-balkan/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/warnings-of-the-development/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/01/28/latest-from-kosovo/

https://danmark.wordpress.com/2007/11/01/euro-mediterranean-investment-summit-2005/

Sonia
 

« Newer Posts