Danmark

25. maj 2012

Forskningsresultat fra 2008: Jakobshavn Isbræ flygter – men ikke pga global opvarmning

Filed under: Finanskrise, folkeskolen, History, propaganda, Science, USA — Tags: , , , , — Jørn @ 15:51

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jakobshavn-isbrae-flygter-men-ikke-pga-global-opvarmning

”Jakobshavn Isbræ flygter – men ikke pga global opvarmning

Ny forskning fra DMI viser, at det ikke er stigende lufttemperaturer men varmt bundvand, der får Jakobshavn Isbræ til at bryde op. Mekanismen har ingen forbindelse til global opvarmning.

Den verdensberømte gletsjer Jakobshavn Isbræ ved byen Ilulissat på Grønlands vestkyst er det største afløb for isbjerge fra Indlandsisen med sin årlige produktion på sammenlagt 35-50 kubikkilometer.

Igennem de seneste 10 år har gletscheren været under voldsomt opbrud, og gletscheren er et tilbagevendende udflugtsmål for klima- og energiminister Connie Hedegaard, når hun skal overbevise amerikanske politikere og andre om den globale opvarmnings voldsomme konsekvenser.

Opbruddet har fået alverdens klimaforskere og politikere op af stolene, for umiddelbart bliver det set som en konsekvens af stigende lufttemperaturer.

Fakta

VIDSTE DU

Omkring 1997 begyndte gletscheren at bevæge sig fra indlandsisen og ud mod kysten med accelererende fart. I bunden af Jakobshavn Isfjord strækker gletscheren sig ud i vandet som en tunge, men siden 1997 er tungen i gennemsnit blevet 80 meter tyndere for hvert år, hvilket har gjort den meget ustabil. Derfor fødte gletscheren også mange flere isbjerge, end tidligere, og det får gletscherens isfront til at trække sig voldsomt tilbage.

Men nu fremlægger den amerikanske klimaforsker David M. Holland og kolleger, deriblandt en oceanograf fra DMI, dokumentation for, at gletsjerens opførsel netop ikke skyldes en stigning i lufttemperatur, men snarere, at den lokale havstrøm har ført betydeligt varmere bundvand ind i fjorden end normalt – en mekanisme, som forskerne ikke umiddelbart kan koble sammen med den globale opvarmning. Det varme vand trænger ind i bunden af gletsjeren og får den til at smelte.

Denne mekanisme er set andre steder i verden, men det kommer bag på forskerne, at den har så afgørende en betydning for afsmeltningen af Jakobshavn Isbræ. Forskerne mener, at den selvsamme mekanisme er årsagen til, at Isbræen også trak sig hurtigt tilbage i perioden 1929 til 1964.

»Mekanismen med det varme bundvand ser ud til at have stor indflydelse på denne gletsjer, og er formentlig årsagen til, at gletsjeren reagerer meget hurtigt på ændringer i havtemperaturen. Det varme bundvand gør tilsyneladende gletsjertungen ustabil, og det får den til at bryde op,« siger oceanograf Mads H. Ribergaard fra DMI, der er medforfatter på den videnskabelige artikel, som forskergruppen netop har offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience.

Varmen kommer fra Den Mexikanske Golf

Kort der viser isens tilbagetrækning fra 1850 til 2000. (Foto: DMI)

Forskerne er kommet på sporet af mekanismen efter dels have lavet omfattende studier af gletsjeren, dels at have studeret andre forskergruppers data fra andre tidsrum.

Det varme bundvand kommer fra en afstikker af ‘Golfstrømmen’ kaldet Irmingerstrømmen, der har tilført Sydøstgrønland samt Vestgrønland ekstra varme. Havstrømmens vand er meget saltholdigt, og er derfor også tungere end det omkringliggende havvand, og konsekvensen er, at det kiler sig ind i et vandlag på mellem 200 og 800 meters dybde langs Grønlands vestkyst…”