Danmark

6. marts 2016

Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos


Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos

af Denis MacEoin • 2. Marts 2016

◾”Kristne børn bliver massakreret, og det hele foregår åbenlyst. Islamister proklamerer dagligt, at de ikke holder op, før kristendommen er fjernet fra jordens overflade. Fordømmer verdens kristne samfund de islamiske kræfter for den etniske udrensning, det folkedrab og den historiske, demografisk-religiøse revolution, som deres brødre lider under? Nej. Kristne i vore dage har travlt med at rette skytset mod de israelske jøder.” — Giulio Meotti, italiensk journalist.

◾Kairos-dokumentet forekommer så ekstremt diskriminerende, at organisationen Central Conference of American Rabbis (CCAR) i 2010 erklærede det for “supersessionistisk” og “anti-semitisk.”

◾Man er nødsaget til at spørge, hvorfor en præsentation af Kairos-dokumentet i en anglikansk kirke ikke bød på nogen form for henvisninger til papirets mange forbindelser til ekstremisme og fornægtelse af en mere rationel, kristen tilgang til de problemer, som palæstinensiske kristne står over for.

I september måned, under Verdensugen for Fred i Palæstina Israel — et initiativ fra Palæstina Israel Økumenisk Forum (PIEF) inden for Kirkernes Verdensråd, var kirken St. Thomas i Newcastle upon Tyne, Storbritannien, vært for en begivenhed kaldet “Walls Will Fall” [Muren Vil Falde].

For den, der ikke er fortrolig med historien, de juridiske spørgsmål og fordrejelserne af de israelsk-arabiske og jødisk-muslimske konflikter, kunne den dybt ensidige præsentation og litteratur ved denne begivenhed forekomme rimelig i betragtning af manglen på en sådan kontekst, og nærværende artikel vil derfor forsøge at afbalancere fortællingen.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del


Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del

af Denis MacEoin • 6. Marts 2016

◾Det bliver jævnligt gentaget af palæstinensere, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. århundrede, og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i stærk modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer teksterne i både det Gamle og det Nye Testamente. Gennem deres egen afvisning af jødiske rettigheder i Israel fornægter kristne uafvidende deres egne rettigheder og deres egen historie.

◾De kristne i St Thomas Church hverken kritiserede eller beklagede den palæstinensiske glorificering af vold, denne fryd over mord på børn, denne dans på gaderne, når uskyldige får halsen skåret over.

◾Er det kristent at kræve, at hospitaler og læger overalt på kloden skal nægte at benytte israelsk medicin eller operationsredskaber eller avanceret medicinsk udstyr? Vil kristne, der arbejder for organisationer som Christian Aid opfordre lande, som bliver hjemsøgt af natur- eller menneskeskabte katastrofer, til at afvise israelske nødhjælpshold?

◾Afvisning af Israel vil ikke mildne den palæstinensiske befolknings hjerter eller gøre kristne mindre sårbare – sådan som vi i dag ser det i halshugninger og massefordrivelser over hele Mellemøsten, ikke udført af jøder, men af muslimske fanatikere.

St Thomas The Martyr Church i Newcastle upon Tyne, Storbritannien (t.v.) var for nylig vært for en begivenhed, hvor en Kairos-leder gjorde sig til fortaler for en boykot af Israel. (Foto: Wikimedia Commons)

Kristne udgør kun 1,5% af den palæstinensiske befolkning. De lever i en overvejende muslimsk atmosfære og er, på baggrund af de trusler de møder fra muslimske ekstremister, naturligvis utilbøjelige til at give udtryk for en kristen narrativ, som adskiller sig fra den dominerende palæstinensiske narrativ, der åbenlyst forkaster mange grundlæggende kristne trosspørgsmål. Det er almindeligt blandt palæstinenserne at udtrykke historiefornægtelse. Det bliver således gentaget, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. årh., og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i dyb modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer tillige teksterne i både det Nye og det Gamle Testamente.

Fortsæt læsningen af artiklen

8. november 2015

Den palæstinensiske jihad: Løgn, løgn og atter løgn


Den palæstinensiske jihad: Løgn, løgn og atter løgn

Dette er ikke en “intifada”

af Bassam Tawil  •  8. November 2015

 • For det første ser vi ikke noget “folkeligt.” Vi ser ikke, som tidligere, tusindvis af palæstinensere deltage i volden eller protesterne.
 • Det er blot en ny bølge af terrorisme: rettet mod jøder, fordi de er jøder. Terroristerne og deres apologeter skelner ikke mellem en jøde, der bor i byen Beersheba, og en jøde fra en bosættelse på Vestbredden. For de palæstinensiske ledere og medier er alle disse jøder “bosættere,” som bor i “besatte områder.”
 • Den korrekte betegnelse for den aktuelle bølge af terrorisme er “jihad.” Angrebene på jøder i Israel og på Vestbredden er del af den globale jihad, som er blevet ført i mange år imod jøder i særdeleshed, ikke-muslimer i almindelighed og endda mod andre muslimer, som ikke måtte være enige i en anden udgave af islam end deres egen.
 • Denne jihad er ikke rettet mod at “gøre en ende på besættelsen” eller protestere mod elendighed og checkpoints. Terroristerne ser ingen forskel på en “venstrefløjsjøde” og en “højrefløjsjøde.” De spørger ikke deres ofre om disses politiske ståsted, før de stikker kniven i dem.
 • Med en grotesk omskrivning af historien har UNESCO erklæret to jødiske helligdomme, Rakels Grav og Patriarkernes Grav, for muslimske helligdomme.
 • Der er tale om en bølge af terrorisme baseret på løgne. De palæstinensiske ledere, herunder Abbas, hans ansatte i Det Palæstinensiske Selvstyre og hans Fatah-fraktion, har løjet for os i månedsvis. De har fortalt palæstinenserne, at jøderne “invaderer” og “vanhelliger” islamiske helligdomme i den hensigt at ødelægge dem. Abbas og hans folk opfordrer muslimer til at deltage i jihaden imod jøder.
 • Lederne fortæller os nu, at de fleste af terroristerne i virkeligheden var uskyldige civile, som blev skudt af israelere, mens de var på vej for at købe mad eller tage på arbejde. Løgn er blevet en integreret del af jihaden imod jøder. Denne kampagne, som bygger på løgne, fordrejelser og opspind, er ikke mindre alvorlig end terrorangrebene.
 • Der er tale om en ny fase i den verdensomspændende jihad imod alle “vantro” og “fjender af islam.” De, der myrder jøder i dag, vil ikke tøve med at myrde andre ikke-muslimer i morgen, især dem der opfattes som venner af Israel, så som USA.

1280

Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas (t.h.) æggede til konkurrence blandt de radikale grupper om, hvilken fraktion der kunne anspore mest vold. Til vendstre: Selvstyrets officielle medier ansporer palæstinensere fra en tidlig alder til at myrde jøder.
 • De palæstinensiske ledere på Vestbredden og i Gaza-striben kalder det for en “fredelig folkelig modstand.” De refererer selvfølgelig til den seneste bølge af knivstikkerier, skud og angreb med køretøjer imod jøder i Israel.
 • Set med vore lederes øjne – og desværre også mange i det internationale samfund – er der tale om en “fredelig folkelig modstand,” en opstand eller en “intifada,” på linje med de to tidligere opstande vi havde i 1987 og 2000.
 • Men det, der finder sted i disse dage i de palæstinensiske områder og i Israel, er alt andet end en “fredelig folkelig modstand.” For det første ser vi intet “folkeligt.” Vi ser ikke, som tidligere, tusindvis af palæstinensere deltage i volden og protesterne. Disse angreb er ikke protester udløst af landsbybeboere, beboere i flygtningelejre eller medlemmer af fagforeninger i de palæstinensiske områder.Fortsæt læsningen af artiklen

18. oktober 2015

Hvad ønsker de palæstinensiske terrorister?


Hvad ønsker de palæstinensiske terrorister?

af Bassam Tawil  •  17. Oktober 2015

 • Palæstinensiske terrorister er ikke drevet af fattigdom og afsavn, sådan som mange længe har hævdet. I stedet er de drevet af had til jøder – på baggrund af det deres ledere, medier og moskeer fortæller dem.
 • Disse unge mennesker udnyttede deres status som permanente indbyggere i Israel til at gå ud og myrde jøder. Deres israelske identitetskort giver dem mulighed for at rejse frit rundt i Israel. De var også berettigede til sociale velfærdsydelser og gratis lægehjælp, som gives til alle israelske borgere.

1304

 • Muhannad Halabi ønskede at myrde jøder, fordi han var blevet hjernevasket af vore ledere og medier og var drevet af had – han levede ikke i elendighed og afsavn. Familiens hjem i landsbyen Surda i udkanten af Ramallah ser ud, som kom det direkte ud af en film optaget i San Diego.
 • Denne konflikt handler ikke om islamiske helligdomme eller Jerusalem. At myrde et jødisk par for øjnene af deres fire børn har intet at gøre med Aqsa-moskeen eller med “besættelse.”
 • For terroristerne er alle jøder “bosættere,” og Israel er én stor bosættelse. Dette er ikke en intifada – det er bare en ny omgang tilfældige drab for at terrorisere jøderne og tvinge dem ud af denne del af verden. Det er allerede lykkedes i resten af Mellemøsten og bliver dér nu også gjort imod de kristne.
 • Den nuværende terrorbølge er blot endnu en fase i vores drøm om at fjerne Israel fra jordens overflade. Terroristerne og deres støtter kæmper ikke imod et checkpoint eller en mur. De ønsker at se Israel udslettet, jøder slagtet og gaderne i Israel svømme i jødisk blod.
 • Fadi Alloun, måske den smukkeste mand i Jerusalem, knivstak en tilfældig 15-årig jødisk dreng på gaden i sidste uge. Politiet skød og dræbte Alloun få sekunder efter overfaldet.
 • De seneste dage har jeg haft lejlighed til at aflægge besøg hjemme hos nogle af de palæstinensiske mænd og kvinder, som deltager i den igangværende terrorbølge imod israelere – den vold som nogle kalder en “intifada” eller opstand.
 • Det jeg så – og som du eller enhver anden kunne se ved disse besøg – var, at ingen af disse palæstinensere havde haft et hårdt liv. Deres livsomstændigheder var alt andet end miserable. I virkeligheden havde disse mordere haft en komfortabel tilværelse med ubegrænset adgang til uddannelse og arbejde.
 • Fire af terroristerne kom fra Jerusalem og var, som permanente indbyggere der ikke havde søgt statsborgerskab, i besiddelse af israelske identitetskort. De nød alle en israelsk borgers rettigheder, undtagen at kunne stemme ved valg til Knesset – men det er ikke just sådan, at Jerusalems arabere dræber og dør, fordi de ønsker at stemme ved israelske parlamentsvalg.

  Fortsæt læsningen af artiklen

23. februar 2014

MUSLIMERNE VIL HAVE SPANIEN TILBAGE – DET KRÆVER KORANEN


Muslims demand “Right of Return” to Spain
Feb 22, 2014 10:53 pm | Robert Spencer
Of course. Any land that was once governed by Muslims belongs by right to the Muslims forever: “And drive them out from where they have driven you out” (Qur’an 2:191). This underlies the drive to destroy Israel. Islamic jihadists hope to attain that goal and then turn to Spain, the other site of an “illegal […] – read more

17. december 2013

Palestinian Red Line

Filed under: Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, folkeskolen, Free Speech — Tags: , — Jørn @ 11:33

“Palestinian Red Line

by Efraim Inbar Israel Hayom December 16, 2013 http://www.meforum.org/3695/palestinian-red-line

The media reported that Mahmoud Abbas, head of the Palestinian Authority (PA), rejected the peace proposals submitted by US Secretary of State John Kerry. The Palestinians leaked that Abbas sent a letter to Kerry reiterating his complete opposition to the demand to recognize Israel as a Jewish state. This was declared a “red line” that the Palestinians will not cross…”

Det palæstinensiske national-charter : https://danmark.wordpress.com/2007/12/11/det-palaestinensiske-national-charter-plo-pagten/

18. marts 2013

Hamas: We are Not Terrorists; We Just Want to Destroy Israel


Source: http://www.gatestoneinstitute.org/3629/hamas-terrorists

“Hamas wants be dropped from the U.S. State Department list of Foreign Terrorist Organizations not because it has changed, but because it feels that the world has changed, and that many naïve Westerners are now willing to tolerate its radical ideology and terrorism…”

11. februar 2013

Iranians on revolution day chant “death to America,” “death to Israel”


iraniansobama

Iranians on revolution day chant “death to America,” “death to Israel”
Feb 10, 2013 01:38 pm | Robert

Such gratitude Nothing new here. They do this every year. But just imagine the outcry if Americans or Israelis were turning out in large numbers to chant “death to Iran.” Today’s fashionable multicultural relativism masks an actual racism that holds Muslims to lower standards than it does everyone else. I…

read more

27. november 2012

Pat Condell: Hamas is responsible for the Gaza-wars


A REAL EYE OPENER

Palestinian Kids: THE WORLD IS SO CONCERNED ABOUT PALESTINIAN KIDS

(These are the images they show :)

http://dissidentpress.wordpress.com/2010/02/24/palestian-kids-a-real-eye-opener/

17. august 2012

New York Times understreger eksempel på det manglende fælles syn på Mellemøsten


Kilde: http://www.nytimes.com/2012/08/16/world/europe/hezbollah-banned-in-us-operates-in-europes-public-eye.html?_r=1&pagewanted=all

BERLIN — Medens det officielle USA lader alarmen lyde for en genopstået trussel fra den Shiitiske gruppe Hizbollah, arbejder tusindvis af dens medlemmer og understøttere med få restriktioner i Europa, med pengeindsamling som kanaliseret til gruppens ledelse i Libanon.
Washington og Jerusalem fastholder at Hisbollah er en teorrorist organisation med iransk opbakning og blodige hænder, og at den arbejder tæt sammen med Teheran om at træne, bevæbne og finansiere Syriens dødelige undertrykkelse af oprøret der. Stadig fortsætter Europa med at behandle den mest af alt som en libanesisk politisk og social bevægelse.

————

Vigtigt supplement herfra om fronterne der rulles op før ufreden (på dansk og engelsk)

Older Posts »