Danmark

16. januar 2014

Prof. Emer. Dr. Phil. Helmuth Nyborg: Professor Mammen kan ikke regne. Og det kan UVVU heller ikke

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Education, folkeskolen, Science, skoler, Statistics — Tags: — Jørn @ 09:47

Professor Mammen kan ikke regne. Det kan Statens uredelighedsudvalg heller ikke.

Lad os se om Danmarks-bloggens læsere kan

Hvem sagde vildledende og fordækt?

Af Helmuth Nyborg

Prof. Emer. Dr.  Phil.

helmuthnyborg@hotmail.com

Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU) kritiserede fornyligt Weekendavisen (”Vildledende og fordækt”, Opinion, 27. december 2013), for ukritisk at have viderebragt et partsindlæg fra undertegnede. De mente dette partsindlæg vildledte læserne ved at neddæmpe, at undertegnede var dømt videnskabeligt uredelig. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) havde nemlig fundet, at en reference til FNs fødselsdata ikke viste hen til de anvendte data i dén artikel, jeg skrev om indvandring og intelligens (Decay artiklen). Dette er ifølge kritikerne og UVVU videnskabelig uredeligt, idet det svarer til ”… at angive en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”.

Jeg vil i det følgende demonstrere, at de tre kritikere og UVVU ikke blot tager fejl hvad angår referencen, men også, at de ikke kan regne. Referencen viser nemlig fuldt korrekt hen til de anvendte data. Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner FNs Total Birth Rates til Crude Birth Rates, som min befolkningsmodel skal bruge. Omregningen ændrer intet i artiklens konklusioner. Umiddelbart efter at manglen blev påtalt, fremsendte jeg et såkaldt Addendum til det tidsskrift hvor artiklen blev trykt med en beskrivelse af transformationen. Det er hvad forskere plejer at gøre og så er mangelproblemet løst – dog ikke i nærværende tilfælde.

Jeg sendte naturligvis også Addendum’et til UVVU, men den brugte udvalget ikke til noget. De tre kritikere fandt tilmed, at ”Link’et er … et vildspor, der ikke beskriver nogen omregning, og som er uden relation til beregningerne i Nyborgs artikel”. Derfor fastholder de og UVVU, at FN-referencen er misledende og jeg uredelig.

I denne kuriøse situation synes jeg det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af Weekendavisen eller Danmarksbloggen uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt, få det rigtige resultat – og alligevel risikere at blive dømt uredelige af UVVU.

Læseren Googler først det korrekt angivne link i Decay artiklen til FNs fødselsdata:

http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2007/Fertility_2007_ table.pdf

Gå der ind under f.eks. Eritrea og find FNs estimerede Total Fertility Rate for år 2000 (dvs. 5,20).

Google dernæst det andet angivne link:

http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea

Gå ind under år 2005 og find Crude Birth Rate for Eritrea (dvs. 38,71). Find også NationMasters Total Fertility Rate for år 2003 (dvs. 5,74).

Nu har læseren de nødvendige tal for proportionalitetsomregningen. Sæt tallene op i følgende udregning: 5,20*38,71/5,74.

Regneeksemplet skulle gerne lede læseren frem til tallet 35,07, hvilket var hvad jeg fandt og brugte i analysen. Dette vil bekræfte, at jeg refererede korrekt til FNs datakilde og yderligere demonstrere, hvorledes omregningen virker for analysen af fødselsdata for Eritrea.

Intenst interesserede læsere må gerne lave omregningerne enkeltvist for samtlige de lande eller regioner, der indgår i analysen i Decay artiklen og sende resultaterne til UVVU og kritikerne. Måske vil UVVU så endeligt tro, at alt er gået korrekt til. Jeg tilbød f.eks. at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg rent faktisk havde anvendt de korrekt refererede FN-data på den beskrevne måde. Alligevel foretrak UVVU ubeset at følge kritikerne klage og erklære mig uredelig!

Professor Mammen og hans tro væbnere kritiserede yderligere Weekendavisen, fordi journalisterne Lone Frank og Niklas Hessel ikke uden videre accepterede, at undertegnede forsætligt havde skjult en vigtig medforfatters navn, hvilket er videnskabeligt uredeligt. De tre kritikere mener nemlig, at ved at skjule medforfatterens navn forsøgte jeg videnskabeligt at hvidvaske højreekstremistisk propaganda fra Den Danske Forening. Kritikerne fremhæver også, at alt væsentligt i Decay artiklen kunne læses for år tilbage på min spøgelsesforfatters hjemmeside.

Sandheden er, at det svært formummede spøgelse, økonomen Jørn Ebbe Vig, afslog ikke mindre end to skriftlige opfordringer til at optræde som medforfatter. Han begrundede afslaget med, at han ingen ekspertise har inden for psykometri og adfærdsgenetik og at han derfor hverken selv har skrevet et ord i Decay artiklen eller på sin hjemmeside om disse emner. Han var godt tilfreds med at få betaling som datakonsulent og mente ikke, at dette kvalificerede ham som medforfatter. Ikke desto mindre giver UVVU kritikerne ret i, at det er videnskabeligt uredeligt, at jeg ikke tvang Jørn Ebbe Vig til at sætte sit navn på Decay artiklen.

De tre kritikere bekymrer sig derimod meget lidt om, at UVVU med sine to uredelighedsafgørelser – referencen og medforfatterskabet – har kriminaliseret de utallige forskere, der i tidens løb 1) måske har angivet en forkert reference, 2) har anvendt betalt assistance til databehandling og accepteret, at konsulenten ikke mener sig selv kvalificeret nok til at optræde som medforfatter, eller 3) som undlod at omtale en nødvendig data-omregning, der dog ikke ændrer noget som helst ved konklusionen og som straks blev korrigeret. De skriver, at de ser UVVU som et nødvendigt instrument.

Jeg finder derimod, som Weekendavisen, at de har misbrugt UVVU til at chikanere en kollega på et ikke-eksisterende grundlag, og at UVVU med tilbagevirkende kraft egenhændigt har sænket barren for videnskabelig uredelighed ned under det meningsløse. Udvalget bør snarest nedlægges og dets domme annulleres – med tilbagevirkende kraft.

J. E. Vig’s svar på samme uforskammede og løgnagtige artikel af Jens Mammen m.fl. i Weekendavisen 27.12.2013: https://danmark.wordpress.com/2014/01/01/jens-mammen-co-er-totalt-latterlige-det-samme-er-uvvu/

1. januar 2014

Jens Mammen & Co er totalt latterlige, det samme er UVVU


i I en stort opsat artikel i Weekendavisen, Opinion, den 27. december 2013 hævder forfatterne Jens Mammen & Co 1), som også er indklagerne mod Helmuth Nyborg i forbindelsen med hans forskningsartikel fra 2011, at Jørn Ebbe Vig af Den Danske Forening betegnes som foreningens økonom og statistiker.

Dette er en rygtebåret løgn, der har kørt i adskillige år ‘i de bedste selskaber’.

 Jens Mammen & Co går som uvederhæftige legebørn selvfølgelig skridtet videre:

“…At Jørn Ebbe Vig ikke har ønsket at stå som medforfatter eller bidragyder (mit: til Helmuth Nyborgs artikel) er ikke mere overraskende end, når medicinalfirmaer ikke ønsker at stå som medforfatter til artikler, som de har plantet hos læger, der af den ene eller den anden grund har ladet sig friste til en sådan fordækthed…”

DET ER IKKE SÅ SVÆRT

Jens Mammen & Co fantaserer og udsender fortsat deres udgydelser uden mindste grundlag af sandhed og fornuft i ’Vildledende og fordækt’ 27. december 2013. De bruger endog en fri men falsk kobling mellem min indsats til noget med medicinalindustrien og landets læger med det ene formål at gøre min indsats til noget fordækt i læserens bevidsthed.

Sandheden er jeg har bidraget med en multiplikation og et vejet gennemsnit til det, som UVVU-sagen og ditto vurderingen omhandler for såvidt angår Helmuths artikel. I min metier anses et vejet gennemsnit og en simpel multiplikation ikke for at være forskning. Begge operationer drejede sig om IQ-gennemsnit, men kunne lige så godt have omhandlet gennemsnitlig legemshøjde. Metoden havde været den samme.

At fortolkningen af resultaterne, der kom ud af den pågældende multiplikation og af det vejede gennemsnit kan give andre videnskaber end min grundlag for ræsonnementer af videnskabelig karakter herunder vise nogle udviklingslinier ved en simpel projektion er set utallige gange tidligere i andre videnskabelige sammenhænge.

Ville Jens Mammen & Co og/eller UVVU virkelig ‘have skudt fasanen’, skulle de have slået på, at et barn kan forstå, at når flere og flere med lavere IQ-gennemsnit indvandrer til landet, så falder IQ-gennemsnittet i landet som helhed. Det er så enkelt, at den lille dreng i ’Kejserens Nye Klæder’ kan følge med.

Men det kunne afgjort ikke gå an at gå denne vej, for så var sandheden kommet frem i hvert fald for andre end de gennemsnits-begavede. Og formålet at ramme Helmuth Nyborg og hans forskning i IQ skulle netop realiseres, uden at sandheden om landets udvikling/deroute kom frem.

1) Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU).

J. E. Vig, 1. januar 2014

26. november 2012

FASTFOOD OG LAV-IQ NÆRT FORBUNDNE


Fra : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgar-gaertner/macht-fast-food-dumm-.html;jsessionid=7BA9EC521A19CF3C5078B0759E0E6039

“Psychologen haben die Essgewohnheiten und die Intelligenzentwicklung von 4.000 schottischen Kleinkindern zwischen drei und fünf Jahren verglichen. Sie fanden heraus, dass Kinder aus der Unterschicht mehr Fast Food wie Pizza, Hamburger, Kartoffelchips oder Ähnliches verzehren und gleichzeitig einen niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) haben als Kinder aus wohlhabenden Familien…”

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2212562/Fast-food-children-develop-lower-IQs–Junk-diet-lasting-effect-warn-experts.html

“Fast food children ‘develop lower IQs’: Junk diet has a lasting effect, warn experts.”
[…]
“It looked at 4,000 Scottish children aged three to five years old and compared fast food with freshly-cooked food.
The study, undertaken by an academic at Goldsmiths, University of London, found that parents with a higher socio-economic status reported that they gave their children meals prepared with fresh ingredients more often, which positively affected their IQ…”

5. november 2012

Arthur R. Jensen Dies at 89; Set Off Debate about IQ

Filed under: Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, Science, skoler, Statistics, USA — Tags: — Jørn @ 09:08

From: http://www.nytimes.com/2012/11/02/science/arthur-r-jensen-who-set-off-debate-on-iq-dies.html?pagewanted=all&_r=0

Arthur R. Jensen Dies at 89; Set Off Debate about IQ

By

Published: November 1, 2012

“Arthur R. Jensen, an educational psychologist who ignited an international firestorm with a 1969 article suggesting that the gap in intelligence-test scores between black and white students might be rooted in genetic differences between the races, died on Oct. 22 at his home in Kelseyville, Calif. He was 89.

U.C. Berkeley, Graduate School of Education. Arthur Jensen in about 1980.

His death was confirmed by the University of California, Berkeley, where he was an emeritus professor in the Graduate School of Education.

Professor Jensen was deeply interested in differential psychology, a field whose central question — What makes people behave and think differently from one another? — strikes at the heart of the age-old nature-nurture debate.

Because of his empirical work in the field on the quantification of general intelligence (a subject that had long invited a more diffuse, impressionistic approach), he was regarded by many colleagues as one of the most important psychologists of his day.”

————————-
Et enkelt af professor Jensens forskningsresultater: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed

19. august 2011

Thilo Sarrazin fik ret i magasinet Stern for to år siden – i Danmark er det entydigt bevist i 2011


Von: http://michael-mannheimer.info/2011/08/05/sarrazin-und-die-seltsame-wandlung-der-gazette-stern/

“Man glaubt seinen Augen kaum, wenn man den STERN-Kolumne aus dem Jahre 2009 über Sarrazin liest. “Sarrazin hat recht”, war der Titel der Kolumne. Stand das wirklich so im STERN? Es stand! In einer Kolumne vom 9. Oktober 2009 wurden die Fakten, die Sarrazin in seiner Kritik an der Integrationsunfähigkeit muslimischer Einwanderer äußerte, im großen und ganzen bestätigt…”

FORSCHUNG: Die IQ-Entwichlung is logisch ohne weiter und auch diesem Jahr eindeutig bewiesen wenn es um Dänemark geht: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

Die Methode zu Korrektur im Deutschland

4. august 2011

HELMUTH NYBORG REDEGØR FOR IQ-UDVIKLIGEN I EUROPA OG KONSEKVENSERNE – VIDEOER


Helmuth Nyborg redegør for hvordan Europas IQ-niveau vil falde drastisk. Det er ikke tro eller forventninger han byder på. Det er simpel matematik, der ligger direkte bag hans ord. Men matematik så enhver kan forstå det.

3. august 2011

FORSKNING VISER: DANMARK MISTER SIN VÆSENTLIGSTE NATURRESSOURCE I DETTE AARHUNDREDE


Anerkendt internationalt – i Danmark er det straks en

anden sag

Indvandringen øver indflydelse på det gennemsnitlige IQ-niveau i Danmark. Professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg har netop i april 2011 fået publiceret sine nyeste forskningsresultater i internationalt tidsskrift. Den officielle danske befolkningsmodel, d.v.s. opgørelsen af befolkningen (folketallet) fordelt på oprindelser og perspektivet fremover for samme vurderedes ikke brugbar for forskningsopgaven. En korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2010 måtte udarbejdes byggende på FN’s anbefalede fertilitetsrater for de herboende immigranters oprindelser. De internationale, anerkendte gennemsnitlige IQ-mål for de respektive lande i verden er indbygget i retro-analysen og befolkningsprognosen.

Forskningen er dokumenteret i:  The Article: The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection (PDF)

ABSTRACT:

“This article briefly describes Lynn’s view on what makes modern populations rise and fall. It then provides a demographic analysis of what happens to modern sub-fertile high-IQ Western populations when Internal Relaxation of Darwinian Selection (IRDS) combines with External Relaxation (ERDS, in the form of super-fertile low-IQ non-Western immigration) into Double Relaxation of Darwinian Selection (DRDS).The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.”

 copywrite: 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Alternative befolkningsmodel beskrevet kort på engelsk: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections (PDF)

Netop i 2010 meldte FN om behov for korrektion af de indtil da forventede fertilitetsrater i verden. Dette førte til et alternativ, en  analysen byggende på andre fertilitetsrater for de respektive immigrants-oprindelser end de hidtil anbefalede af FN. En kommenteret befolkningsstatistisk analyse med korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2011. Udviklingen tilsvarer og resultaterne er i princippet de samme som udviklingen og resultaterne vist i den engelske artikel ovenfor. I den seneste danske gennemgang (30. marts 2011) er IQ-faldet på sigt lidt større svarende til højere fertiliteter for udenlandske oprindelser. I den seneste og ajourførte danske gennemgang er problemerne med den officielle danske befolkningsopgørelse på en række felter konkretiseret kort.

Danske befolkningsstatistiske gennemgang, 30. marts 2011: Immigraterne og deres efterkommere i Danmark 1979-2072 (PDF)

J. E. Vig, cand. oecon., 3. august 2011

19. maj 2011

Norge: Hvor lenge skal galskapen paagaa? – Danmark: Hvor lenge skal galskapen paagaa?


Fra: http://www.document.no/2011/04/hvor-lenge-skal-galskapen-paga/

“Norges, i særdeleshet Oslos, befolkning skiftes ut i stor hastighet til det som må kalles en øredøvende offentlig taushet. Omlag halvparten av innvandringen består av personer hvis velferdsavhengighet og lave yrkesdeltagelse er en formidabel trussel mot den offentlige økonomien, og hvis tribale kulturbakgrunn virker tillitsnedbrytende og svekker landets sammenhengskraft…”

[…]

“Det tales privat, og det tales og skrives i lukkede fora. Men offentlig er det fortsatt som om man var redd for å bli stemplet som en slags moderne Arne Myrdal om man skulle ha innvendinger mot det vanvittige som pågår, som om antall mennesker fra den tredje verden fortsatt bare var 30.000, og ikke nærmet seg 300.000. Det vitner om en feighet som er så gigantisk at det ville være høyst fortjent om man fikk et norsk motstykke til English Defence League til svar. Moralsk fortjent. Ikke politisk. Politisk ville det spille den herskende eliten rett i hendene. Den venter bare på et bevis på at det er folket det er noe galt med…”

[…]

“Men det demokratiske underskuddet vokser: hvem vil tale på vegne av de ressurssvake borgerne som rammes mest av folkevandringene ved at velferdsstaten forringes og det enkle arbeidet gjøres av utlendinger? “Ikke dem som tjener grovt på at boligprisene går opp og lønnsnivået holdes under kontroll ved økt tilstrømning av mennesker. Ei heller dem som tjener til sitt livsopphold ved å administrere den ulykksalige utviklingen. Den fremste aspirasjon for innfødte som ikke orker å motarbeide utviklingen blir dermed å etterstrebe en plass i et av disse to aristokratier (en miserabel profitt for salg av et land).”

“Likevel ser vi allerede tegn til at politiske talenter ikke vil la seg invitere inn i de miserable aristokratienes fisluktende salonger, men foretrekker den friske luften utenfor. I Nederland er det skjedd to ganger. Den første ble skutt, og den andre blir rettsforfulgt. Men det er neppe lenge til personer av denne støpning blir å finne i et europeisk regjeringskontor.”

————————————

                                                                                       Danske forhold til sammenligning:

For overskueligheden er det seneste prognosepunkt reduceret med 7 år i denne grafiske fremstilling. Udviklingen som den er fastlagt med den nuværende indvandring med 15.000-18.000 nye hvert år vil forløbe som her illustreret uanset. Du kan følge den samlede udviklingen og andre forløb forbundet hermed i tabeller og grafikker på http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf Pr. 1. januar 2011 er antallet i Danmark med udenlandske oprindelser ca. 712.000 af et samlet folketal på 5.556.218. Af de ca. 712.000 stammer ca. 518.000 fra lande/områder med lavere gennemsnitlig IQ end IQ-gennemsnittet i Danmark i dag.

Da det gennemsnitlige IQ-niveau for landene/områderne strikt følger fødselsraterne, der fastholdes på langt højere niveau blandt indvandrernes og deres efterkommere i Danmark end danskernes fødselsrate-niveau og dødeligheden her i landet er den fælles lave i forhold immigranternes hjemlande, vil Danmarks IQ-gennemsnit i 2072 være reduceret fra i dag 98 til 91,57. Dette er ikke noget der kan debatteres. Det er bevist.  For dette betaler skatteyderne i Danmark  i 2011 og årene fremover tilmed mindst 200 mia. kr., der skal reserveres af velfærdsbudgettet på 753 mia. kr. i alt, og så ikke kan bruges til andet.

Ingen tvivl om at Danmarks ledere forlængst har taget konsekvensen af, at Danmark vil sakke ganske betydeligt bagud i forhold til den internationale konkurrence/udvikling. De ledende lader det simpelthen ske, medens de sidder og agerer som om nogle relative små poster på velfærdsbudgettet er afgørende for udviklingen, som undersåtterne klart foretrækker. Danmark er simpelthen systematisk i færd med at reducere landets tidligere relativt høje intelligensniveau og alt, hvad der kunne fastholdes, måske kunne udvikles af en positiv udvikling i realiteternes verden. Det er hvad der sker.

Allerede i Ugebrevet Mandag Morgen nr. 36. fra 21. oktober 1996 kunne man læse en oplagt sikker analyse af virkelighedens Danmark :

Vidensøkonomiske nøgleområder, som Ugebrevet Mandag Morgen anvender i sin analyse:

1. Antal årlige undervisningstimer i Folkeskolen

2. Uddannelsesniveau i befolkningen

3. Andel af de beskæftigede i højteknologiske områder i industrien.

4. Værdien af produktionen i den private sektor

5. Antal forskere i arbejdsstyrken

6. Nationale patentansøgninger i forhold til indbyggertallet

7. Investeringer i informationsteknologi i procent af bruttonationalproduktet.

8. Antal IT-patenter optaget i U.S.A. sat i forhold til de nationale forsknings- og udviklingsudgifter.

9. Erhvervslivets samlede udgifter til forskning og udvikling

10. Antal innovative – fornyelsesskabende – virksomheder

De 1000 vigtigste danske virksomheder forventer at investere 45 mia. kr. og oprette 50.000 arbejdspladser uden for landets grænser de næste 5 år (1997-2002), melder undersøgelse udført af Ugebrevet Mandag Morgen. Dette er et dramatisk skred, idet virksomhederne i dag skønnes at have 30.000 ansatte i udlandet. Fremtrædende erhvervsfolk taler nu (1996) om udflytning i stor skala. Grundfoss vil flytte hovedparten af den traditionelle pumpe-produktion væk fra Danmark de næste 10 år.

Bestyrelsesformand Niels Due Jensen advarer mod investeringsefterslæbet i det danske uddannelses- og forskningssystem. Dette kan føre til færre arbejdspladser i år 2000 end i dag. Administrerende direktør Erik Sørensen i Christian Hansen – et stort dansk laboratoriefirma – har sagt, at virksomheden kan blive tvunget til at drive hovedparten af sin forskning og udvikling i udlandet, hvis kvaliteten af danske kandidater ikke forbedres.

Bekymrende træk på alle niveauer i Danmarks kompetencepyramide: Overvejelserne i Christian Hansen – en af Danmarks mest succesrige virksomheder – bidrager til indtrykket af, at Danmark ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter mulighederne for at opbygge kompentence i international topklasse. Regeringen har ved flere lejligheder – f.eks. i Erhvervsredegørelsen (1994) – slået fast, at Danmark skal satse på at skabe jobs med et højt vidensindhold. Der er ikke fremtid i lavt-lønsjobbene. De vil i høj grad flytte til udlandet p.g.a. af globaliseringen af markederne. Man kan ikke tænke sig til jobs, der skal handles, og tidligere var der mange gode grunde – og måske netop derfor var der noget ganske særligt i netop Danmark – til at fastholde “uddannelse” primært som den offentlige opgave, det har været siden klosterskolerne. De aktuelle advarselssignaler, skriver Ugebrevet Mandag Morgen: Regeringens Velfærdskommission sagde, at Danmark er karakteriseret ved lav beskæftigelsesandel i højteknologiske brancher i forhold til andre OECD-lande. Den sagde også lavt teknologiindhold i produktionen i forhold til andre OECD-lande var karakteristisk for Danmark. Danmark ligger under OECD-gennemsnittet i midlerne til forskning.

50 pct. fald i antallet af ingeniører i Danmark. Stort frafald på universiteterne. 30 pct. af en ungdomsårgang får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Stor merarbejdsløshed. Kritik af voksenuddannelserne indhold og effekt. Stigende kritik af Folkeskolens resultater. Højteknologiske og videntunge miljøer skabes ikke kun i virksomhederne, men grundlaget skabes i forskningverdenen, på erhvervskolerne og allerede i de tidlige undervisningsår. Vidensintensive arbejdspladser er et slutprodukt, hvor kvaliteten af det, der foregår i børnehaverne og Folkeskolen, også spiller en rolle og indgår i det, der kan kaldes Danmarks kompetencepyramide. Den starter nede ved førskolestadiet, børnehaver og vuggestuer, så kommer Folkeskolen, så arbejdsliv uden erhvervskompetenceuddannelse, gymnasier, HF og erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser, offentlig og privat forskning, produktionsmetoder i erhvervslivet og endelige erhvervslivets produkter.

Problemet er grundlæggende at vi simpelthen ikke har andet her landet at gøre godt med end salt, ler, lidt olie, lidt gas og lidt landbrug, hvis vi ikke uddanner os efter det markedet tilsiger. Alt andet skal købes i udlandet. Men hurtigere end mange forestiller sig går det slet ikke an at købe råvarer og andet i udlandet, fordi vi blevet så dyre selv og tilmed så meget ringere uddannede i forhold til tidligere, at ingen vil købe de produkter, der kommer ud af det herfra. Danmark har simpelthen ligget i dvale siden begyndelsen 1980-erne under skiftende regeringer, der har lovet dette og hint og ikke holdt løfterne; desværre vist uden rigtigt at kende de samlede konsekvenser var af det, som de ikke gjorde i tide.

De kære nordmænd bruger bl.a. denne korte statement: “formidabel trussel mot den offentlige økonomien”. Var det virkelig de mindst 60 mia. n.kr. årligt mod Danmarks mindst 200 mia. kr årligt, som immigranterne og deres børn medfører? Det er måske nærmere fordi Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge netop har set det vi også har set, og det til trods for at Norges tilgodehavender er cirka det dobbelte af Danmarks statsgæld, altså med et modsat fortegn.

Der er noget, der ikke er gået op – og det gør formentlig heller ikke – for de , der har og har haft ansvaret i Danmark de seneste 40 år. Drømmene fra Norges saganat bliver med absolut sikkerhed tilsvarende mareridt i Danmark meget hurtigere end mange forestiller sig her til lands. Og det indtræffer hver dag hurtigere, sålænge danskerne forbliver eller fastholdes i en åndelig coma tilstand kombineret med en slet skjult selvovervurdering, der tilsyneladende og besynderligt nok synes at vokse mere end proportionalt med antallet af trin op ad karrierestigen.

19. maj 2011

J. E. Vig, cand. oecon.

2. september 2010

VERWENDUNG EINES EINFACHEN GEWICHTETEN DURCHSCHNITT UND ZUM BEISPIEL ANNUITETEN SIND NAZISTISCH- – Bundesrat Executives in Deutschland Thilo Sarrazin entlassen


Auszüge aus: http://www.berlingske.dk/verden/bankdirektoer-staar-til-Verbrennungsmotor skandalebog

Das Buch schafft Sich Deutschland ab. Wie Wir Unser Land aufs Spiel Setzer, dh. “Deutschland selbst abzuschaffen. Wie setzen wir unser Land auf dem Spiel ” wurde am Montag veröffentlichten und ist mit der Ablehnung aller Parteien in begegnete Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat als Inhalt “Absolut nicht akzeptabel”. Sarrazin behauptet, dass die Arbeit in Deutschland wird immer dümmer, weil Muslimischen Einwanderern und ihren Nachkommen sind unterlegen zu integrieren als andere Ausländer und nicht genommen Bildung hoch.
———————-
Die Verhältnisse in Dänemark:
http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality


In Dänemark, die dänische ethnischen IQ Durchschnitt 98 in 1968 und im Jahr 2006. Wir haben Dänische Einwanderungs-beziehung mit dem UN-Geburtenraten in Herkunfts-und dem gemeinsamen Dänischen insgesamt Sterberaten von Jahr zu Jahr Estimierung von annuitetsrechnen Unterschied in der Anzahl der im Mittleren Osten und Afrikanischer Herkunft in der Periode 2010-1979 um 169.935 von 7.791 Einzelpersonen.

Wir sind gezwungen zu estimieren, weil die offiziellen Dänischen Aufzeichnungen haben fehler. Mit der Zahl der Einwanderer und ihre Kinder mit dem Nahen Osten oder in Afrika Herkunft vertreten in Dänemark zeigt eine Estimierung des gewichteten durchschnittlichen IQ für jedes Land direkt aus Wikipedia übernommen mit der estimierten Zahl Ursprung in den betroffenen Ländern in Middle East and Africa Room. 1. Januar in Dänemark eine Deutlich niedrigere IQ diese ausländischen Herkunft als die Dänische Durchschnitt der 98.

Als wir endlich Kalkulator berechnet den gewichteten durchschnittlichen IQ von jeder in Dänemark zuerst Januar 2010 mit Ursprung in den Nahen Osten und Afrika Restgruppe und Dänen mit der Anzahl der Unterschiede innerhalb dieser Gruppen als Gewichte zeigt ist, dass der durchschnittliche IQ in diesem Land als Ganzes natürlich niedriger als 98. Zukunft mit immer größerer Gewichte in den ausländischen
ursprünglichen Zahl spricht für sich. Das diese Situation ist die gleiche in Deutschland ist sowohl sicher als ohne jeden glube.

Welt ein Sonntag schrieb: “Wie es meinem Sarrazin fakt Er hält es für”. Ich würde davon ausgehen, dass der gute Arzt hat eine Berechnung durchzuführen, oder zumindest aus Ressons als wir an Dänische Verhältnisse.

Verwendende Mathematik ist offenbar Straftat und ein Nazi-Projektion und hat in ganze eksistiert hier seit der Dänischen mentale Roboter uns angegriffen haben um Anfang der 1990er Jahre, weil wir kritisierte die Beamten Buggy Zahlen der Einwanderer und ditto Kinder von diesen. Damals war es die vier bill Arten, die unter Anklage wurden. Wir waren einfach zu hässlich, und wir mussten die Wurst schneiden und es war durchaus akzeptabel offenbar unter jungen Dänischen Kannibalen.

Bausteine des Universum sind die “Welt und Universum Schöpfer’ so entgegengesetzt, vielleicht weil sie nicht begreifen können (möglicherweise auf grund einer durchschnittlichen IQ in der Gruppe unter dem Durchschnitt für das Land als Ganzes). Es mag sein, wie es ist. Aber wir wissen es nicht, weil es nicht untersucht ist mit der Bausteine des Universum.

BRUGEN AF ET SIMPELT VEJET GENNEMSNIT OG ANNUITETSREGNING ER BLEVET NAZISTISK – FORBUNDSBANKDIREKTØR I TYSKLAND THILO SARRAZIN AFSKEDIGES


Uddrag af:  http://www.berlingske.dk/verden/bankdirektoer-staar-til-fyring-skandalebog

Bogen Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, dvs. »Tyskland afskaffer sig selv. Hvordan vi sætter vort land på spil« udkom mandag og er mødt med afvisning fra samtlige partier i Forbundsdagen. Forbundskansler Angela Merkel har kaldt indholdet ”absolut uacceptabelt”.

Sarrazin hævder i værket, at Tyskland bliver stadig dummere, fordi muslimske indvandrere og deres efterkommere er dårligere til at integrere sig end andre udlændinge og ikke sætter uddannelse højt.

——————————————————————

Forholdene i Danmark:

http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

I Danmark var det etniske danske IQ-gennemsnit 98 i 1968 og i 2006.

Vi har for danske indvandringsforhold med FN’s fødselsrater i oprindelseslandene og den fælles danske totale dødsrater år for år estimeret ved annuitetsregning forskellen i antallet med mellemøstlig og afrikansk oprindelse i perioden 1979-2010 fra 7.791 til 169.935 individer.

Vi er henvist til at estimere, fordi de officielle danske opgørelser er så fejlbefægte og end ikke fordeler fødslesårgangene på nationalitet.

Med det antal immigranter og deres børn med mellemøstlig eller afrikansk oprindelse repræsenteret i Danmark viser en estimation af vejet gennemsnitligt IQ for de enkelte lande hentet direkte fra Wikipedia og med de estimerede antal med oprindelse i de pågældende lande i Mellemøsten og Afrika som vægte pr. 1. januar i Danmark et betydeligt mindre gennemsnitligt IQ for disse udenlandske oprindelser end det danske på gennemsnitligt 98.

Når vi slutteligt udregner udregner det vejede gennemsnitlige IQ for alle i Danmark 1. januar 2010 med oprindelserne i Mellemøsten og Afrika og restgruppen danskere med antallene i disse grupper som vægte viser der sig, at denne gennemsnitlige IQ i landet som helhed naturligvis er lavere end 98. Fremtiden med større og større vægte i de udenlandske oprindelsers antal taler vist for sig selv.

At forholdene er de samme i Tyskland er både sikkert og vist. Welt an Sonntage skrev: “Wie es Sarrazin mit den Fakten hält”. Jeg vil gå ud at den gode doktor i hvert faldt har resonneret som vi på danske forhold.

Anvendt matematik i form af en projektion er nazistisk og har i grunden været det lige siden de danske mental-robotter angreb os i begyndelsen af 1990erne, fordi vi kritiserede de officielt opgjorte antal immigranter og børn af disse. Dengang var det de fire regningsarters brugere, der var under anklage. Vi var simpelthen alt grimt, og vi skulle hakkes til medister (skreg gadefascisterne), og det var fuldt acceptabelt blandt tilsyneladende i hvert fald unge danske kanibaler. Universets byggesten er åbenbart ‘verdens- og universskaberne’ så meget imod, måske fordi de ikke kan begribe dem (muligvis grundet i IQ-gennemsnittet i gruppen af danske kanibaler er under IQ-gennemsnittet for landet som helhed). Det er så en hypotese. Men vi ved ikke om den holder, for det er ikke undersøgt ved hjælp af universets byggesten.

Ét ved vi: de kan ikke skabe noget som helst af noget de ikke begriber eller tillader andre at undersøge.

Det er med Retten, 2016: https://danmark.wordpress.com/2016/10/20/et-lille-eksempel-paa-vanvidet-i-danmark/

« Newer PostsOlder Posts »