Danmark

1. april 2014

‘Den menneskeskabte klima-katastrofe sandelig overhængende’


i

Vildt videre mod bedrevidende på TV i anledning af FN-rapport forud for FN-generalsekretærens besøg i Jakobshavn

Som i alt satses der på den laveste mellemproportional – ‘de inkluderedes regimente’ er mest betegnende eller ‘regimentet af inklusion’. Bare man holder flertallet, har man magten.

E-mail korrespondance i efteråret 2009 lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere (fra FN’s klimapanel) har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel. De afslørede e-mail viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have.

Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande.

Quelle: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/james-f-tracy/klimawandel-und-die-glorreichen-erfolge-der-umwelt-propaganda.html

Det meste af nutidens propaganda er mere skjult og subtil end åben. For fundamentalt at ændre en hel civilisation eller livet, er du nødt til at bruge den bedste praksis, “at gentage en løgn over en periode på mange år, indtil det er blevet sandheden.” Dette må ske på et antal nøje kalibrerede, forskellige måder for at påvirke de grundlæggende overbevisninger i en befolkning og ændre dem.

https://danmark.wordpress.com/2014/02/06/folketinget-har-vedtaget-en-klimalov-men-menneskeskabt-klima-er-noget-vrovl/

Det blev over midten, det med klimaloven: https://danmark.wordpress.com/2011/09/11/lovgivning-mod-vejret-er-nok-saa-vigtigt-som-lovgivning-for-og-imod-klimaet-gurli-har-lissom-nogle-betragtninger-pa-sammenhaengen/

Den morsommeste af løgnene om menneskeskabt klima er:

13. oktober 2013: https://danmark.wordpress.com/2013/10/11/menneskabt-klima-er-fortsat-noget-vrovl/

Efter Danmarks Radios TV i flere dage kørte en tilrettelagt kampagne for de menneskeskabte klimaforandringer med guldæg i flere programmer sidste efterår, synes vi lige disse vandsstandshøjder, der tales så meget om, skal tages med et gran salt:

Havenes højdeniveauer kører IPCC (FN’s klimapanel) falsk propaganda med dem.

Værsågod, lidt fakta: http://www.deccanchronicle.com/editorial/op-ed/sea-scandal-730 (linket naturligvis fjernet af de klimagale)

Uddrag af indholdet:

“Idet det skal bemærkes at der knap nok findes nogen større autoritet på havenes strømme og niveauer end Nils-Axel Mørner, professor emeritus ved Stockholms Universitet. Han var i mange år ordførende for den Internationale Union for Quaternary Research (INQUA) Commission on Sea Level Changes and Costal Evolution (forskning kvartærtiden d.v.s. nutiden)”.

[…]

“Til slut refererer Nils-Axel Mørner til IPCC’s fusk med data. Når man ikke kunne finde nogen almindelig hævning af niveauerne, tog man resultatet fra Hongkong Havn til indtægt for at “justere” alle andre værdier. Der var niveauet steget 2,3 mm/år. Men målestationen var placeret på opfyldningshavneplads. Det er velkendt at sådanne synker noget sammen de første tiår…”

Der er nok så skæbnesvangre, herunder bevidste fejl i de anvendte matematiske, statistiske og fysiske ‘materialer, mest med anvendt matematik’ om den nytilkomne med vandhøjder og bl.a. korrelation (en ganske specifik defineret matematisk-statistisk sammenhængs-analyse) mellem CO2-mængden i atmosfæren og temperaturen – eller var det nu netop omvendt? JA, det var netop omvendt, viste de egentlige eksperter 4. marts 2007 på video!

I den korrelationsanalyse, der skulle vise at CO2 får temperaturen til at stige, har man ombyttet den afhængige og den uafhængige variabel, så det man rent faktisk viser er, at temperaturstigninger rent faktisk øger CO2-mængden, der stiger op fra havenes dyb til atmosfæren ved disse højere lufttemperaturer, ofte med mange års forsinkelse. Fejl-korrelationen illustreres fortsat som korrekt ved grafiske figurer bl.a. på Al Gores fotostater, der for en sikkerheds skyld præsenteres med musikledsagelse af rock/hymnetypen ved hans arrangementer rundtom i verden.

16. december 2008

Bagger hjem i dag, Bagger på vej, Bagger hjem til jul, Baggers kone rammes, Bagger undskylder, Bagger bryder sammen, Bagger, Bagger, Bagger!?


Ny allround Spin Doctor påvej

Den Nye Spin Doctor kommer hjem til ministrene til jul. Han har vist sine evner, og han ejer vist indtil videre mest blandt de nyrige og pengeudstedere.

Sammen med den evige denske arketype Lunte alias Flemming Tonight Jensen Skattely i monopolforretningen skal Stein Bagger inc. – det helt nye efter Californiatrippet – styre den samlede forretning i en periode, mens stats- og udenrigsministrene forsøger pr. fly at piske klodetemperaturen til at stige en anelse inden Connies Klimatopmøde næste år.

Husk luderne, de kan vist ikke længere hentes i Sverige og Norge, som I plejer, og København har ikke ludere nok til en sådan verdenskomsammen, det er blevet bevist adskillige gange tidligere – sidst da ‘Verdens Sult’ var på tapetet. Det kan være Polen og Ungarn, der må holde for som nye fuldgyldige partnere i projektet. 

Popup: Hvor mon krigens anden part hvidvasker? Det er altså for ringe og typisk tegn på uligheden og racismen, hvis ikke de også har tilsvarende hvidvaskningsorganer til midlerne, som de tjener på at slå os ihjel.

Har I hørt det: Dødstrusler en masse …fra udlændinge, og pengevask for henved 1 mia. Andre får de samme dødstrusler fra udlændinge uden pengevask eller anden kriminalitet. Det kan være et spørgsmål om holdning, og virkningen er vist den samme.

Du tror da ikke

Medierne tager pis på dig. Meningen er du skal identificere finanskrisen med Stein Bagger og IT Factory. Du skal ikke grave selvstændigt endsige udvide dit forståelsesfelt. Det er sikrest for de ansvarlige med en mystisk udlægning.

Revisorernes pris, revisorernes kontrol, revisorernes manglende kontrol, revisorernes kritik, mere end stjernerne eller sortehullerne Finn Nørbygaard  og Bjarne Riis kunne gennemskue, stur, stur nummer, manglende tilbundsgående undersøgelser, mange år i Politiets søgelys. Hvem er det lige det holder med?

Så er det bedre med æstetikeren Jørgen Leth. Han kan sit krammeri, kammerateri. 3,5 mille, så vi alle kan se ham råpule et fattiglem på Slavernes Ø, hvor han har sit skattely. Det var noget af prisen, som statsministeren – d.v.s. dansken – måtte betale ved sit fravær kombineret med en flak ministerudnævnelse.

Jørgen: Man skal kende sin besøgelsestid.

………………………….

Har du hørt om håndholdt, bevidst rystet kameraføring? Har du hørt om brain scrambling? Scrambled eggs, ja, det er noget andet, men lidt i den retning. Har du hørt om attitude-træning via arketypers teen sig i studiet og på films? Du har da bemærket underlægningshymnerne til lighterlysene i dit indre? Så har du set den nye akulturelle (Miss.) Jane Marple i skildpaddeudgaven?

Nej vel. Du kan i hvert fald ikke huske, om du har (p.g.a. scramlingen).

Popup: Du bliver hvad de tænker, fes den ind, Karoline, et klokkefår.

Smid skidtet ud. DET KAN IKKE BRUGES TIL NOGET. 

 

Bagger er landet i Business-Class, nej undskyld, i First Class

Herre Djævel, 1 mia. Han gjorde det alsammen for vores skyld. 

Danmark er virkelig blevet bedraget

Sonia

8. oktober 2008

‘Danmark styrer mod bunden’ af hovedstadens havn med baade vandstanden og paradoksalt nok ogsaa med vaeksten – hvad der er mest hold i i forhold til Amen i kirken bliver igen spaendende at se


Fra http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/2008/07/09/nye-toner-fra-de-otte-tungeste/:

Den totale afsløring i dokumentarfilm her

“…Det kan godt være, at der kun er 50% eller måske kun 10% chance for at vandstanden stiger med 10 meter i Danmark inden for en menneskealder eller to..”

(Ingen henvisning til nogen behørig dokumentation – 10 pct., eller det kan godt ske at være 50 pct. Sådan kan man som ansvarlig minister ikke udtrykke sig!)

Den korte kun om økonomiens forcasts

Fra artiklen “Høje diger skal fremtidssikre København”:  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/10/07/222328.htm:

“København skal udvide kajanlæggene i byens havneområder i højden eller bygge diger og sluser for at sikre, at Gammel Strand, Nyhavn og mange andre havneområder i byen ikke bliver oversvømmet i fremtiden. Sådan lyder meldingen fra OECD, der i en ny rapport ser nærmere på Storkøbenhavns muligheder for at tilpasse sig en fremtid, hvor den gennemsnitlige vandstand i havet pga. global opvarmning vil stige med 25-50 centimeter i løbet af 100 år…”

10m eller 25 cm, der er lissom en forskel med en faktor 40, og det skal tilmed sammenholdes med forskellen mellem 10 pct og 50 pct. og en menneskealder eller to – Det er fuldstændig latterlige angivelser!). Den slags meldinger skal gives med behørig henvisning til en videnskabelig analyse, der foruden andet viser en sandsynlighedsfordeling for hele eller de meste af udfaldsrummet. 

For et par år siden læste vi på TTV, at Amager og Lolland og Falster kan forventes at forsvinde.

 

Fra http://fi.dk/site/forsk-2015/samfundsudfordringer/horisontscanning/natur/stigende-vandstand

“Stigende vandstande, kraftigere storme og mere nedbør vil forstærke kysterosionen samt hyppigheden af oversvømmelser og vil lægge en belastning på kloaksystemer og havnefaciliteter. I videnskabelige kredse diskuteres det, hvor meget vandstanden vil stige snarere om at den vil stige. Der er enighed i Internovermental Panel on Climate Change (IPCC) om, at med en global opvarmning på 1 til 4 grader C., så vil der som minimum forekomme delvis afsmeltning af isdækket på Grønland og muligvis også isdækket på det vestlige Antarktis over en tidsperiode, der strækker fra århundreder til årtusinder…”

(‘Det diskuteres’, men er en sådan diskussion overhovedet meningsfyldt i andet end en verdslig religiøs sammenhæng af hjernespin? Hvor er den behørige dokumentation, hvor er kendsgeringerne, som deres påstande skal hvile på for at kunne være holdbare?)

De sidste 150 år er temperaturen steget med en 1/2 grad Celcius

——————————————————–

Lad os nu se på det, som måtte fremkalde disse issmeltninger – inden vi får en isvinter:

 

Industriproduktionen falder overalt i den vestlige verden

Resten i Danmark:

Fra 2002 til 2003 faldt antallet af aktive firmaer med knap 6.000 fra 281.653 til 275.712 og antallet af fuldtidsansatte fra 2.188.397 til 2.168.346 i følge Danmarks Statistik (DS):http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=37.

I 2003 og 2004 startede reelt 30.084 og 30.117 nye firmaer, men i de samme år ophørte henholdsvis 31.905 og 32.982. D.v.s. 1.821 færre i 2003 og 2.865 færre i 2004.  (samme kilde, samme link som ovenfor)

Antallet af beskæftigede faldt fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2004 (statistikken er desværre tidsmæssigt langt bagefter virkeligheden) fra 2.185.000 til 2.131,300, d.v.s. et fald på knap 35.000. (samme link)

Antallet af konkurserklæringer i perioden maj til september steg fra 2006 til 2007 med 34 pct. fra 676 til 907 (samme link).

Fra 2006 til 2007 er antallet af tvangsauktioner i de første 9 måneder steget med 8,2 pct. i følge DS. (samme link)

 

Hvad siger samarbejdsorganisationen OECD, der også eskallerer i CO2 og vandstande udover økonomien:

Når vi går til OECD, http://www.business.dk/article/20061129/okonomi/111291139/ læste vi 29. november 2006

“Danmark styrer mod bunden” m.h.t. vækst. Organisationens analyse viser, at Danmarks økonomiske vækst i 2007 bliver 2,6 procent. I 2008 falder væksten lidt til 1,6 procent. Og derfra går det totalt galt.”

[…]

“Danmark luner sig stadig i et efterspørgselsdrevet opsving.”

“Danmarks økonomiske vækst vil om få år ryge ned under én procent og vi vil stå som den vestlige verdens absolut dårligst kørende økonomi, spår OECD …”

 

Vi kan ikke begribe, at Bent Betjent, Thor Pedersen og Claus Hjort skreg op sammen med enhver erhvervsmand, der vistes på skærmen, om det stik modsatte uafbrudt, netop i både 2007 og 2006.

 

Andre steder, hos bl.a. Danske Bank, meldes 30. september 2008 om yderligere reducerede forventninger til væksten i Danmark, d.v.s. til 0,5 pct. i 2008 og 0,2 pct. i 2009. 

 

Ja, 0,2 pct er da mindre end 1 pct., må man sige. Så hvis 1 pct. er bunden, hvad er så 0,2 pct? Man kan sige at det i hele 2007 og 2008 er gået den forkerte vej, før finanskrisen for alvor satte ind. Medierne og øvrige ansvarlige berettede det modsatte. Det tror jeg læseren husker udmærket.

 

Hvis du vide noget – ikke ‘vide mere’ for det har JP monopol på:

 

Verdenshavenes koldere temperaturer forvirrer 

Globalopvarmningssvindelen

Indoktrineringen kører for fuld gas i skolerne

Dansk forsker beviser at klodens temperatur faktisk ikke måles entydigt

Til den kvikke, der kan se komikken

Lille forsigtig halv indrømmelse på DR2TV

 

Sonia

PS: CO2 er også udåndingsluft, og rumopvarmningen skulle ikke mindst have drastiske CO2-følger i hvert fald i det ideologiske. Det skal man tænke på og ikke flytte folk så meget fra Afrika og Mellemøsten, hvor de klarer sig mestendels uden rumopvarmning. Hvem har retten og hvem har pligten i den forbindelse her kunne man godt fundere lidt over. Klodevipperiet kommer så ekstra til. Der i øvrigt belæg for det hos FN.

3. februar 2008

FN’s nyttige klimaidioter


 http://jp.dk/meninger/breve/article1250819.ece“FN’s nyttige klimaidioter

Af POUL ERIK ANDERSEN

DET ER åbenbart ikke gået op for hverken EU, regeringen eller klima- og energiminister Connie Hedegaard (K), at der i stigende grad sættes alvorlige spørgsmålstegn ved de konklusioner, FN’s klimakonference (IPCC) er nået frem til vedrørende CO -2 -udledningens indflydelse på klimaet.

Således rettede 100 af verdens førende klimaforskere i december en appel til FN’s generalsekretær, Ban Ki-Moon, under overskriften “FN’s klimakonference, der fører verden i en helt forkert retning”…”

Mere HER.

Al Gore vil ikke debattere spørgsmålet

29. november 2007

Nyt opsving for afladshandel kan forventes


Vi kan ikke lade være:

Den helt uventede støtte til Connie fra Paven var i grunden kun uventet af de mindre oplyste, og af disse kan der komme en del flere i følge FN, hvis vi ikke (i konkurrence med Solen) gør noget ved drivhusgasserne inden 10 år er gået. D. v. s. fra umiddelbart efter Klimakonferencen i København år 2009 har vi 8 år at løbe på, ellers vil den ‘menneskelige udvikling’ gå støt i den forkerte retning.

Nu skal man jo lige passe lidt på med ‘den menneskelige udvikling’. Den burde vel være en del den samlede Earth Science, men det er ikke utænkeligt, at vi her bygger på en oversættelsesfejl. Vi mener dog klart at have konstateret en menneskelig deroute de sidste 30-40 år her på de vestlige himmelstrøg som forudsætning for at få løgnene indpodet, men selvfølgelig alt kan blive værre.

Og nu er vi der igen: Det gælder om ikke at få ombyttet den afhængige med den uafhængige variabel, at få udvalgt de rigtige variable og tillægge parameterne de rette værdier uden double accounting. Også når det kommer til FN; men selvfølgelig det kan være en oversættelsesfejl viderebragt direkte fra dansk teksttv, der immervæk bliver mere mere tom i skallen.

Men hvorom alting er, så er der faktisk et fortilfælde, hvor romerkirken gik ind med afladshandel. Det drejede sig dengang om at redde de mere “privatiserede mennesker” fra Skærsilden efter døden. Det kan i dag så være heromkring, i ulandene, der mangler el som bare Fanden eller for de hedengangne, at afladshandelen kører med Al Gore-rock. De konkrete ‘Mennesker’ i 1500-årene er nu blevet til den abstrakte eller kollektiviserede ‘Menneskehed’. Men det er det samme de har gang i.

Det var denne happening rundtom blandt uoplyste mennesker i Europa i 1500tallet, der specielt gjorde Martin Luther stærkt utilfreds med tingenes tilstand. Og så fik vi Reformationen.

Sonia

28. november 2007

Nu vil Connie styre Solen


Solen styrer klimaet, ikke menneskeskabt CO2. Derfor må Connie nu til at styre Solen for at få de greenhouse-gases reduceret med 8 pct.

Global-Opvarmning-Svindelen

Hvordan illusionen blev sat i gang i 1960-erne

Sonia

25. november 2007

Restriktionerne skal strammes uafladeligt – klimaideologiens og alle ideologiers indre logik


IPCC (intergovernmental Panel of Climate Change) offentligjort den fjerde del af sin beretning i Valencia. Den viser en slags sammenfatning af de første tre dele. Der bliver afsluttende endnu engang slået fast, at klimaændringer forårsages af menneskene og truer planeten jorden for mennesker og miljø.

Der kommer kritik fra USA. Man henviste derfra til at der ikke findes nogen entydig videnskabelig definition på risiciene ved klimaændringerne. Konklusionen i beretningen var at man står over for en politisk stillingtagen. Om kritikken fra USA nyder stor bevågenhed er nok usandsynligt.

Allerede den 3. december indledes forhandlinger på Bali, for at få en ny klimabeskyttelsesprotekol besluttet, som skal afløse Kyotoprotekollen. Sidstnævnte var bl.a. ikke underskrevet af Kina og USA.

Såvidt Tageschau, ARD & ZDF TV, Tyskland, 25. november 2007

————–
Dette var en særdeles underspillet beretning i forhold til virkeligheden, der om umuligt er endnu mere transformeret i den tyske offentligheds bevidsthed end tilfældet er i Danmark.

Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet fra munden: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time-15min/

Ny Blog: EU tjener styrtende på klima-fup: http://euro-med.dk/?p=62

Sonia

23. november 2007

Nu ingen lyseslukkeri


Den med en times lyseslukkeri er smart, for man kan jo ikke godt lave en spørgeundersøgelse
om emnet: Tror du på menneskeskabt CO2 påvirker klimaet?
De, der ikke tror på det, ved måske at det er ren svindel sat op for at samle magten yderligere, og så er spørgsmålet ikke længere i kategorien ‘transmoderne ny-etik’ til fastlæggelse af den stadigt udviklende politiske korrekthed, for så bliver det kontroversielt og dermed politisk ved en offentliggørelse af undersøgelsesresultaterne.
Og det går jo ikke. Så kunne det næste jo blive, at vi skal til at stemme om 2-tabellens gyldighed og eventuelt dens alternative indhold. Kender man f.eks. til ‘statistisk korrelation’ formodes man at tilhøre gruppen, der holder kæft, fordi man enten er med på vognen eller optræde 100 pct. tillukket om dette spørgsmål, som det i øvrigt er kutyme blandt naturvidenskabsmænd. Det var netop en udbrydergruppe af disse forskere, der satte sig for at dokumentere, at sammenhængen mellem menneskeskabt CO2 og temperaturændringer eksisterer lige så meget som sammenhængen mellem tyggegummiforbruget i Italien i 1950erne og antallet af lokomotiver i England i 1870erne.

CO2 skabt af menneskene skaber
ingen temperaturstigning, men den
forløjede teori forarmer 3.verdenen
og fastholder og uddyber denne
forarmelse.

Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet fra munden: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time-15min/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/12/tak-til-dr2-tv-for-udsendelsen-den-store-loegn-om-global-opvarmning/

Sonia