Danmark

8. marts 2009

Integration, boliger, busser, skoler, you name it


I Tingbjerg går det godt. Der er tre busafgange i aften- og nattetimerne, og når den såkaldte integrationsborgmester Jakob Hougaard møder op med TV-hold og siger nogle bevingede ord om de nyeste integrationstiltag til skatteydermillioner mødes han og TV-holdet med sten- og flaskekast. Noget har han helt misforstået, det er klart.

Da indvandrer-organ-repræsentant blev bedt om at svare helt konkret på noget af problemstillingen på TV her for nylig svarede han, at mellemøstlige har det meget svært med at klare det faktum, at de får besøg af Politiet. Som interviewer ville jeg så nok have vendt problemstillingen lidt om i det næste spørgsmål. Når Politiet møder op, er det gerne fordi noget ikke stemmer med adfærden i familien. Sådanne dybt provokerende og fornærmende spørgsmål tør TV ikke stille længere. Den frygtløse kunne også fortsætte spørgsmålene: Og det gør ondt værre at brænde f.eks. Politiets biler af; det opfatter vi som logik for burhøns. Samme repræsentant mente også helt konkret, at vi skulle se på de boliger, de bor i, bare se på dem: Lidt ubegribeligt, og her var jeg også ude på kanten af et sort hul. I Århus fik de byens mest luxuriøse lejligheder dengang, og byens øvrige indbyggere betalte hovedparten af huslejerne. I 1991-1992 blev disse lejligheder og boligområder så renoveret for knap 500 mio. skattekroner. I 1991 blev bl.a. Gellerup Parken vest for Århus i Brabrand istandsat for omkring 164 mio. kr. – med næsten udeluk­kende kommunale penge/­garantier. Medio august 1992 godkendte Århus Byråd endog ekstra ombygnings­arbej­der indendørs i lejlighederne til ca. 300.000 kr. pr. lejlighed; de fleste af midlerne hentet fra Bolig­selska­bernes Landsbyggefond. Altså henved 1/2 mia. kr alt i alt for 17- 18 år siden. Det er netop blevet besluttet for nylig at kaste ca. 1 mia. kr. mere i de samme boligområder, selvom både den første og nu den anden renovering var/er langt, langt dyrere end at rive blokkene ned. Se på boligerne (??) Hvad er det jeg skal se??

Supplement: Integrationsudgifter: antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Er det ordet integration, der har en mislyd, er ordet måske ganske meningsløst at bruge over for de såkaldt utilpassede unge og deres familier?

Det er givet noget med busser i hvert fald, for de busser går igen flere steder, som den helt store anstødsdel. I Århus tredobledes udgifterne til udbedring af hærværk på busserne på tre år. Der er ingen tvivl, busdriften er klart en anstødsdel. Mit forslag er at busdriften indstilles af hensyn til vore gæster.

Det er også galt med skolerne, men her fik vi forklaringen fra ekspert den 21. februar 2008:

Skolerne afbrændes i Danmark. Forklaringen kommer fra antropolog Laura Gilliam på Danmarks Pædagogiske Universitet:

De unge drenge føler, at lærerne ikke kan lide dem. Når lærerne mener de unge drenge har brug for at lære om danske værdier og normer, oplever de unge drenge det som manglende anerkendelse af deres familie, og det de har med hjemmefra.

Vi kan ikke forstå, hvorfor skolerne afbrændes, og lærerne går fri.

Det gjorde de så heller ikke helt:

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

‘Vi mente ellers det var Politiet og udrykningskøretøjerne i øvrigt, der var skyld i brandene og ødelæggelser’: https://danmark.wordpress.com/2008/02/19/taersk-med-golfkoeller-er-dagligdag-i-bazar-vest/

Nu er skolernes vinterferie forbi, så

må det være lærernes tur.

Vi vil også gerne præcisere, at der en ond Ritt Bjerregaard ånd over skolen idag, der giver pigerne de højeste karakterer. Det kan ikke afvises, at når drengene ikke lykkes med deres ambitioner på uddannelsen og arbejdsmarkedet, så bæres ved til bålet, for at blive i et kendetegnende, aktuelt og let forståeligt sprog.

Det betyder så, at Laura Gilliam med omfattende feltstudier bag sig har bevist, at integration er meningsløs i andet end en tænkt eller en aldrig-eksisterende verden. Verden er ikke tænkt; den er konkret.

Manglende forståelse og anerkendelse i den danske folkeskole kan aldrig blive til andet end afvisning eller gensidig foragt. Så kan lærerne vælge at bøje sig for indvandrernes normer, krav og værdier, og så ender det også galt. Sådan er det netop gået de fleste steder indtil nu – underkastelse, islam eller dhimmitude. Det er bare at tage ordene for deres pålydende.

Integration er noget vrøvl: De er kommet til et land, hvor de ikke kan være. Længere er den ikke.

To somaliere blev af dommeren spurgt, om de ville have slået en gammel kone på 89 år ned og brækket hendes hofte samt stjålet hendes taske – som de gjorde ved en dansker i Nordborggade, Århus sidste år – hvis det havde været deres bedstemoder. Nej, svarede de. Hvorfor gjorde I det så mod denne gamle kone, spurgte dommeren? Hun spiser svinekød, var svaret.

Vi venter på, at ordet ‘dialog’ fjernes fra den danske ordbog, og at ordet ‘integration’ fremkalder de samme træk i mundvigene som ordet ‘kulturberigelse’ kom til efter de første ca. 15 år.

Sonia

13. januar 2009

Faetrene fra DF forlader Folketinget – med uforettet sag


iod

Praesterne stiller ikke op igen

Hvad skete der i perioden, der var bedre end 1983-loven?:

Fætrene fra DF forlader Folketinget

Uddrag af: http://www.berlingske.dk/article/20090112/politik/701120100/

“Jeg stiller ikke op til det næste folketingsvalg. Jeg er ikke politiker, jeg har ikke mit hjerte med i politik, men jeg har mit hjerte med i den nationale værnepligt, som jeg aftjener, og derfor vil jeg selvfølgelig blive herinde indtil det næste folketingsvalg.”

Den to år yngre Jesper Langballe forklarer, at han gik ind i landspolitik for at løse »en bestemt opgave«, og det var udlændingepolitikken.

»Og den er blevet løst,« tilføjer han. Søren Krarup fortæller, at både han og Jesper Langballe sagde ja til at stille op til Folketinget, fordi de mente, at »situationen var katastrofal« på hele udlændingeområdet.

»Jeg bilder mig ikke meget ind med hensyn til mine politiske evner og resultater, men jeg mener dog, at vi alligevel har bidraget til at få ændret den katastrofekurs, som var lagt med udlændingeloven i 1983, og som fortsatte op gennem 1980erne og 1990erne,« siger han.

Ja, du mener og tager fejl

Jesper Langballe tilføjer, at det var ham og fætter Søren, der sammen med “Peter Skaarup (DFs næstformand, red.) fik forhandlet den stramme udlændingepolitik på plads i maj 2002 med integrationsminister Bertel Haarder (V) og regeringen”.”

(citater slut)

Jesper Langballe mener, at have løst “en bestemt opgave”, og det var udlændingepolitikken.

Det blev netop en katastrofe for Danmark, hvilket er bekræftet på officielt kompetent, men fortsat inaktivt niveau.

Det allerværste er de hævder at have gjort det, selvom det ikke er sandt. Er det mon kun for at tækkes løgnen?

Vi er altså stået helt af: Der er blevet hamret løs i medierne om en stram udlændingepolitik. Skæbnesvangert nok er det løs snak, når det kommer til realiteterne. Og vi husker hvorledes Jesper Langballe den 9. august 2005 endog bakkede Jyllands-Posten op, da den fejlagtigt hævdede, at strømmen nu gik den anden vej. Det var og er fortsat simpelthen usandt, så det skreg og fortsat skriger til himlen hr. pastor Langballe. Du kan da ikke blive ved.

De to afholder sig sandelig også fra i interviewet i Berlingske Tidende, at konkretisere nogle af disse såkaldte stramninger. Og så kan vi selv vurdere eller læse på denne blog, om situationen er blevet mere eller mindre katastrofal på hele udlændingeområdet siden 2001.

Syv fuldstændig spildte år, hvor de lovede forandringer konsekvent ikke indtrådte i virkelighedens Danmark, men situationen blev værre og tilstrømninghastigheden øgedes endog betydeligt under den slet skjulte kamouflage af et ligeledes øget antal tildelte danske statsborgerskaber.

Der skabtes forventninger, og medierne forsøgte at indgyde befolkningen, at forventningerne rigtignok var blevet indfriet. Det var hvad der skete.

Fri indvandring til EU fra 10 nytilknyttede lande i Nordafrika og Mellemøsten

Man kurerer ikke koldbrand med lavendelolie

Der lyves helt centralt om projektet

Fronterne rulles op

J. E. Vig, 13. januar 2009

11. oktober 2008

De skal arve Danmark aar 2012


Efter planlægning af terror rettet mod Danmark i Bosniens hovedstad Sarajevo blev Basi Abu-Lifa dømt til 7 års fængsel i Danmark i 2005. Han har dansk og jordansk statsborgerskab.

Det var i oktober 2005, at PET slog til og anholdt en række personer, der blev kædet sammen med sagen fra Sarajevo om et planlagt terrorangreb.

Da terrorsagen fra Glostrup første gang var for retten herhjemme, blev tre af fire tiltalte frifundet. Kun den 19-årige Abu-Lifa blev fundet skyldig i at planlægge terror og straffet med syv års fængsel.

Sidenhen blev to andre dømt for planlægning af terror, Abdulkadir Cesur med dansk og tyrkisk statsborgerskab og Mirsad Bektasevich med svensk og bosnisk statsborgerskab.

Den fjerde EH : Rigsadvokaten besluttede, at sagen mod 19-årige EH skulle gå om ved Østre Landsret, fordi der er fundet nye og stærkere beviser. Men også i anden runde blev han frifundet. Han blev senere tilbudt 1,1 millioner kroner i erstatning, men har krævet, at retten skal afgøre beløbets størrelse.

Der var 20 kilo dødbringende sprængstof i sagen fra Sarajevo, men dommeren i Glostrup fandt, at det forhold det jordanske statsborgerskab var blevet tildelt ham automatisk, samt at han kom fra en velintegreret familie med 10 søskende, der alle havde taget videregående uddannelser, betød at han ikke skulle have frataget det danske statsborgerskab. Desuden havde anklageren glemt at fremføre i anklageskriftet, at Basi Abu-Lifa krævedes udvist af Danmark.

Videregående uddannede og deres familier nyder i Danmark tilsyneladende samme overret, som de her i Sovjetunionen, der havde familie, som havde deltaget i oktober revolutionen 1917.

Vi mener ikke noget foregår betryggende, når fremmede behandles for deres planlagte eller udførte kriminelle gerninger i Danmark.

Terrorister stammer netop fra velbjærgede familier, der intet mangler, har det vist sig gang på gang. Vi mener lidelserne, som terroristerne påfører uskyldige for at få indført deres diktatur her, er præcis de samme uanset famliernes uddannelser.

Terroren rammer helt tilfældige – som i London den 7. juli 2005 – og den kan lige så godt ramme dommeren eller dennes familie.

 

Vi må afgjort gå ud fra, at sagen appelleres af anklagemyndigheden.  

Sonia