Danmark

27. april 2013

HISTORISK BIDRAG: INDVANDRER-UDGIFTERNE, DE POLITISK KORREKTE, DE SÅKALDT POLITISK UKORREKTE OG POLITISK UKORREKTE : NOGEN KAN IKKE REGNE!


Historisk bidrag:

INDVANDRER-UDGIFTERNE: 15,7, 18 eller godt 100 mia. kr. pr. år siger

de politisk korrekte og de såkaldte politisk ukorrekte

Danmark: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/499207:Danmark–Brede-reformer-skal-saenke-udgift-til-indvandrere:

“Minister (Karen Hækkerup) vil ikke igangsætte nye beregninger af, hvad indvandring koster samfundet. Tal fra 2010 er brugbare.  I 2010 udgjorde indvandring fra ikke-vestlige lande en underskudsforretning for det danske samfund på 15,7 milliarder kroner…”

Et kendt dansk støtteparti mente indvandrerudgifterne udgjorde 30 mia. kr. i 2001. Dette resultat hævdede partiet dengang, at det var kommet til sammen med Danmarks Statistik. 15. maj 2012: http://www.df-randers.dk/baggrund/Indvandringens%20omkostninger.pdf hævdede samme parti (uden nogen dokumentation), at indvandrerudgifterne havde passeret 100 mia. kr. Én ting er partistøtten til mere end angiveligt en tredobling af indvandrerudgifterne på 10 år (fra 30 til 100 fra 2001 til 2011), en anden manglende evne til at fatte forholdsregning. Den var guf for kvikke, talmindede 12-13 årige i 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne.

Så kommer den nu pensionerede Gunnar Viby Mogensen primo 2013 med sine 1% af BNP (= 18 mia. kr.) i strikt harmoni med de officielle med 15,7 mia. kr. i 2010

– og endda uden dokumentation; udgifterne bliver paradoksalt nok i første kommentar til Viby Mogensens artikel i Berlingske til 180 mia. kr. uden at nogen retter det, end ikke forfatteren til artiklen Gunnar Viby Mogensen, der måske godt kan savne lidt falsk reklame. Og på Kathrine Lilleørs blog i samme blad ædes de randusianske 100 mia. kr., ganske vist uden talangivelser direkte i indlægget og dermed så udpræget klerikalt som fuldt acceptabelt (ligeledes uden dokumentation og uden kontrolmulighed). Det tilsyneladende storudgifts-prægede anslag med 100 mia. kr. pr. år er udeladt i indlægget, da det ikke klæder de 15,7 mia. kr. for samme udgiftspost. Men opregningen er både nævnt og accepteret, som vi læser Lilleør i sit referat, naturligvis, og godkendt også af de kommenterende på den gode tones blog. De kommenterende har ligeledes valgt at tro på randusianeren til erstatning for logikken. De sidste nævner netop de 100 mia. kr., måske på passende beregning. Hvor sødt i så fald. Danmark er en lille politisk korrekt hønsegård med såkaldt ukorrekte høns og også politisk ukorrekte høns …. de sidste i bur inde i hønsegården for en sikkerheds skyld.

Ingen højere? Jo!

Mit bidrag til immigrantudgifts-beregningen på den nemme og sikre måde; jeg er ikke politisk ukorrekt på skrømt:

De danske immigrant-udgifter vedr. ikke -vestlige i 2010 (MED dokumentation)

Ønsker du lidt uddybning inden du går til den simple forholdsregning på velfærdsbudgettets samlede udgifter, 2010:

https://danmark.wordpress.com/2013/04/27/immigrations-okonomien-central-i-norge-med-endog-langt-bedre-beskaeftigelsesmuligheder-men-totalt-nedprioriteret-i-danmark/

J. E. Vig, 27. april 2013