Danmark

16. maj 2012

TRICKTYVERIERNES ANTAL PÅ ÅRSBASIS ER STEGET MED 58 PCT. PÅ BLOT TRE ÅR – Måske er der en forklaring af demaskeringstypen


kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR208.pdf

Vi læste i pressen nogle særegne angivelser af hjemmerøveriernes antal for årene 2006-2008 i dagspressen: 16-23-56.

Det var vist noget vrøvl, for hjemmerøverierne blev ikke (fremgår det nu) registreret som sådanne før 2009. Det var Jyllands-Posten der hævdede at hjemmerøverierne fortrinsvis blev begået af danskere. Det beviste vi byggede på aldeles ukvalificeret research. Men det måtte ikke komme frem: https://danmark.wordpress.com/2010/02/04/uden-en-sand-afbilding-af-volden-og-gerningsm%C3%A6ndene-landet-over-kan-der-ikke-s%C3%A6ttes-ind-for-at-forhindre-volden-endsige-forebygges/ .Vi kan derimod hævde at danske politikere er årsagen bag hjemmerøverierne, idet de fortsat øger indstrømnings-hastigheden for de værste af elementerne, der udfører de hæslige gerninger.

Nu skal man lige huske at de omtalte forbrydelser her udelukkende er forbrydelser i offeret hjem. Antal af lomme- og tasketyverier på årsbasis ligger på 11.000-12.000 i antal.

Nu har vi en sidste velbegrundet formodning, håber du kan se tragi-komikken:

Uddrag af:  http://jp.dk/indland/indland_politik/article2452397.ece

“…Justitsministeriets Forskningsenhed, der opgør antallet af hjemmerøverier sidste år til 359 – fordi man her også medtager blandt andet indbrud eller tricktyverier, der udvikler sig til røveri…”

Hvordan er det lige man skal opfatte en sådan oplysning? På grundlag af anmeldelsen, der er registret som tricktyveri viser det sig senere, at det var røveri. Vi har en bedre udlægning, hvis ikke anmelderen af forbrydelsen var synsk eller tidsfaktoren helt fordrejes. Der sker muligvis en sammenblanding af de to forbrydelser dels fordi forbrydelser ligge tæt på hinanden, ofrene er de samme og det samme med sted og forløb dels er tricktyverierne nok at foretrække i registreringen. Domfældelserne kan vise et ændret billede. men her ser vi vist sjældent, at hvad der var anmeldt som tricktyveri bliver dømt som røveri.