Danmark

7. marts 2011

HJEMMERØVERIERNES ANTAL 2010 og den personfarlige kriminalitet


På Danmarks Statistiks Nyt fra DS fås http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR027.pdf (kriminaliteten sammenskrevet neden for). Det skal lige understreges at når du ser færre tilfælde af indbrud i ejendomme m.v. og færre tilfælde af visse tyverier i netop denne tabel skyldes dette langt hen ad vejen, at færre forbrydelser af denne type anmeldes, fordi Politiet netop ikke gør meget ud af den slags straffelovsovertrædelser længere:

Antal hjemmerøverier i Danmark 2010: 289

Antal hjemmerøverier i Danmark 2009: 364

Hvorledes antallet skulle betragtes og gerningsmændene udpeges i JP 30. januar 2010

Her er der så tale om et mindre fald i antallet fra cirka et om dagen (givet tilfældigt). Også flere sydøsteuropæere får i disse år direkte adgang til at rejse til landet og ud igen uden kontrol efter EU’s bestemmelser herunder Schengen-aftalen. 8. november 2010: Trods bekymringer i flere medlemslande godkender EU en ny visumaftale, som sikrer albanere og bosniere visumfri indrejse i EU.  I flere jyske byer slukkes gadebelysningen for at spare. Det blev også i sommeren 2010 forsøgsvis sat i gang Århus, hvor man har byggeprojekter til 28 mia. kr. Det rigtig smarte består i, at der samtidig begyndes en billigrute med fly fra Gdansk til Tirstrup fra foråret 2011. Pris kr.133. Vi må så se hvem de mørke gader gavner mest.

Den personfarlige kriminalitet skal simpelthen udskilles for ikke fuldstændig at forvrænge billedet af kriminaliteten, når ejendomsforbrydelser fortsat har betydelig dominans antalsmæssigt og samtidig har et stærkt stigende mørketal (uden for registrering), som begrundet i første og anden linie i dette indlæg. Dette faktum ignorerede

Kommissionen vedørende ungdomskriminalitet og ytrede i stedet sin berømte tilfredshed med udviklingen i betænkning nr. 1508 i 2009.

Antallene anført med blåt angiver stigninger

Fængslerne er i øvrigt fyldte til bristepunktet.

14. august 2009

7-9 brutale hjemmerøverier i Viby og Hasselager holdt skjult indtil nu


i

Retarderet dreng på 15 bag meget brutale hjemmerøverier i et stort antal – som vi ikke har hørt om var begået

Uddrag fra : http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090814/AAS/991583065/1002

“Hvad der i første omgang så ud til at være to isolerede hjemmerøverier i Viby begået af en 15-årig dreng har nu udviklet sig til en gyser for politi og sociale myndigheder. Drengen har nemlig lidt efter lidt tilstået mellem syv og ni rå hjemmerøverier i Århus…

[…]

Overgrebene har været voldsomme og er gået ud over såvel ældre som helt unge borgere i Viby-Hasselager-området…”

[…]

……………………………………………………………………..

TV2 TTV melder herom, at det drejer sig om 7-9 hjemmerøverier i Østjylland. Og samtidig melder samme dhimmi-kanal, at drengen er fra Århus. Han er fra og født i Afghanistan. Nu er det heller ikke sådan, at de to små forstæder Viby og Hasselager udgør Østjylland, så på dette sikre grundlag vidste vi godt på forhånd, at drengen måtte være immigrant uanset ‘fra Århus’. Ellers ville det også idiotisk nok have været understreget i medløbermedierne, at hjemmerøveren netop var dansk, ganskevist så med en minimal chance for at han kunne have fået tildelt dansk statsborgerskab som immigrant, hvis han altså ikke var dansk :

Vi kender den let gennemskuelige dhimmitude-retorik i medløbermedierne

Hjemmerøverier indtil 2. oktober 2008

Hjemmerøverier og fejlskøn fra Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center

Antallet af hjemmerøverier steg således fra 2006 til 2008 (kun indtil oktober 2008) sådan:

16-23-39

I Vejle meldte Politiet, at i 85 tilfælde var fra 13. maj til ca. 23. juli 2008 forøvet indbrud i folks boliger, medens de sov. Det melder Vejle Amts Folkeblad. Det er mere end et indbrud om dagen, bare i Vejle i denne periode. Det er en udlændinge/indvandrerbande der driver denne trafik, som er meget udansk….

Skal vi op på 100 eller 150 hjemrøverier i 2009? Hvad mon politikerne har planlagt antallet til i 2010?

Nej, det slog ikke til:

2009: I alt 364 hjemmerøverier

Danmark på vej mod anarki

Sonia

24. marts 2009

Hjemmeroeverne skal ikke lide overlast, men nyde beskyttelse i deres hverv


Da en søn, dennes moder og en kammerat pludselig stod overfor 6 røvere bevæbnet med falsk men lignende pistol i sønnens lejlighed, skulle de tre ofre fuldstændig have føjet sig.
Sådanne hjemmerøvere er nemlig i aktion i en højere sags tjeneste.
I forhold de danske myndigheder har røvere en slags beskyttet rolle at spille. Sønnen stak en kniv i ryggen på en af de indtrængende, tilsyneladende bevæbnede røvere, hvorefter disse forsvandt. Sønnen sigtes formentlig nu for forsøg på manddrab.
Hvordan er det lige man løser opgaven med nødværge i passende omfang, når hele og halve sekunder tæller?? Nej, du skal finde dig i og risikere alt inklusive livet. Det er sådan du skal opføre dig, efter du er blevet en entitet i verdensaltet fra at være et menneske i Valby i Danmark.

Sønnen er højest sandsynligt den skyldige, fordi han ikke lod røverne gøre, præcis som de havde lyst til.

Nøgleordene i sindelags-teoretisk-sammenhæng er: Delfimetoden, offerrolle, forbryderrolle

Sonia

12. marts 2009

Indbrud i villaer og lejligheder opklares ikke og saa stiger deres antal naturligvis


Når forbrydelser ikke kan anmeldes – som f.eks. vold (“Malene“), indbrud og tyverier – eller de ikke opklares eller straffes, så stiger antallet af sådanne forbrydelser, fordi indbrudstyvene selvfølgelig finder ud af, at der er fred og ingen fare for dem.

Sidste år opklaredes 5,8 procent af indbrud i villaer og lejligheder, i 2007 opklaredes 7,1 procent. Det kan også vendes om: Chancen for det lykkes med forbrydelsen er mellem 93 og 94 procent sikker. Når der ikke sker nogen opklaring af forbrydelsen eller anmeldelsen af forbrydelsen ignoreres, så undlader de forurettigede naturligvis at anmelde sådanne forbrydelser fremover.

Herved forsvinder kriminaliteten ud af registreringerne af kriminaliteten. Så kan den rigtig trives, uden at nogen kan dokumentere den. Det er forhold som man finder bl.a. visse steder i Sydamerika og Afrika.

Nu også i Danmark:

indbrud

43.768 i 2008 udgør under halvdelen af samtlige anmeldte indbrud i 2008, ialt 89.992.

Kilde: Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=217

Lomme- og tasketyverier i antal fra 29.760 i 2007 til 38.416 i 2008. D.v.s. en stigning på 29,1 procent. Her kan du desværre ikke få en længere udvikling at se i tabel, fordi lomme- og tasketyverier først er blevet separat udskilt fra 2007.

Ejendomsforbrydelser bruges til systematisk at kamouflere og fejlbedømme den personfarlige ungdomskriminalitet

Hjemmerøverier og vold mod sygeplejersker og skolelærere skal vi også have udskilt nu.

Sonia

4. februar 2009

Der skal ny kriminalitets-kategori-opdeling til


Volden og røverierne skal opgøres, så

vi kan skille det værste ud

HJEMMERØVERIER:

16, 23, 56 i 2006, i 2007, i 2008… og mere end 100 i 2009

De falder ind under kategorien “Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288” Men i denne samlekategori var der i alt mere 3.000 andre tilfælde i 2007.

VOLD MOD SYGEPLEJERSKER:

Undersøgelsen viser, at 24 pct. af organisationens medlemmer, svarende til 7.500 sygeplejersker, blev udsat for trusler, mens 17 pct. blev udsat for fysisk overgreb i varierende grad fra bid til spark. D.v.s. 5.313 sygeplejersker har været udsat for vold. Se nærmere på:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/hver-fjerde-danske-sygeplejerske-har-oplecet-trusler-og-vold/

BT 26.4.03 Muslimer behandler os som slaver: Arabisksprogede patienter, der går bersærk og betragter sygeplejerskerne som slaver. ”Der er nogle ting, som vi ikke skal blive ved med at finde os i. Vi vil ikke blive kaldt luder og høre på, at patienterne siger, at de kommer efter os.”

Hvor denne vold rubriceres ved vi ikke nøjagtig. Det samme gælder volden mod betjente, skolelærere, postmedarbejdere, ambulance- og brandfolk.

VOLD MOD SKOLELÆRERE:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske

skoler. Volden er steget med 57 pct.

på to år i skolerne.

Volden er steget med 57 pct. på to år i københavnske skoler

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

Forekomsten af Vold mod offentlig myndighed 2007:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder den steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed). Tallene for 2008 har vi ikke, da dst.dk ikke virker under Nyt fra Danmarks Statistik.

Det ses meget tydeligt at de 5.313 tilfælde af vold mod sygeplejersker, der fremgår at specialundersøgelse blandt sygeplejersker ikke kan være rubriceret under Vold mod offentlig myndighed, eftersom hele denne kategori kun indeholder 873 tilfælde i 2007. Anmeldelsestilbøjeligheden kunne synes at være meget ringe, når vi ser på sygeplejerskernes oplevelser i dagligdagen. Hertil kommer sigtelsestilbøjeligheden hos Politiet.

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vore ældre og de anførte kategorier af offentlige personalegrupper.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, når DST.dk eventuelt måtte komme til at virke igen, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet. Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres ordentligt.

Det er simpelthen en utrolig slendrian, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side.

Sonia