Danmark

17. marts 2013

SOCIALE UDGIFTER I ALT, TIL ALDERDOM, TIL SYGDOM OG TIL ANDET 2007-2011


Tabel 1 :

socudg112

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=UDG11&PXSId=161885&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Det er ikke overraskende at opstillingen, specifikationen af udgiftsdata og præsentationen i øvrigt ændres næsten hvert år af Danmarks Statistik (DS). Herved bliver det selvsagt vanskeligere at følge udviklingen år for år. Det er særegent at måtte konstatere at sociale ydelser i alt for året fra 2007 præsenteres med fra 10 – 21,5 mia. kr i divergens indtil 2010 i de to præsentationer (tabel 1 og tabel 2) med data i præcis samme kategori hentet fra DS, uden vi finder fejlopgørelsesnoter. Ved sociale udgifter i alt grundet alderdom divergerer udgiftsbeløbene tilsvarende med 29,28 mia. kr. for årene 2010 og 2008 i samme tabeller 1 og 2, og med 32,94 mia. kr. i 2007.

Vi savner udpræget den forholdsmæssigt store socialudgiftspost

førtidspension, men det tillader specificeringen ikke længere på

totaludgiftsniveau:

Folke- og førtidspensionister : Vi læser: ‘Statistikken omhandler samtlige modtagere af såkaldt social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar’. Aha, udgifterne vedr. ‘ikke alderdom’, ‘ikke sygdom’ virkede for voldsomme fra 2011, så nu er ‘førtidspensionsudgifterne’ herefter helt eller måske kun delvis slået sammen med udgifterne til ‘folkepensionen’. Totale sociale udgifterne holder stigningstakten, selvom de enkelte år præsenteres med større udgifter, efterhånden som der kommer nye præsentationer til af angiveligt samme kategori år for år. Det virker unægtelig særegent, men som nævnt ikke spor overraskende for den erfarne.

Tabel 2 :  22. november 2011 kunne vi aflæse data for sociale udgifter således hos Danmarks Statistik:

Grafisk illustration af data i tabel 2

Se fordelingen af de sociale udgifter på ikke-vestlige og andre

Vil du kende antallet af individer i de forskellige modtagegrupper

FORKLARINGEN PÅ DS’s JONGELERING : TV 2, 2012:

“Antallet af etniske danskere på førtidspension er faldet de seneste 20 år, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere (mit: på denne pension) næsten er tidoblet.”

På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse.

19. maj 2012

180grader har sandelig nogle besøgende. Et enkelt indlæg herfra fik 900 besøg på under et døgn. Kommentarerne indtil nu er her


 

Skrevet af xelor74 21 timer og 47 minutter siden – Direkte link

Ja den artikel var kun meget kort tid på stiften.dk før den blev fjernet igen. Hvorfor mon?

Du kan spørge journalisten: jave@stiften.dk

 

Skrevet af roehakker 21 timer og 32 minutter siden – Direkte link

Der er ikke noget overraskende i tallene for almuen i Danmark , der ved eget selvsyn kan betragte indvandere drøne rundt på alle tider af døgnet og lave balade , det kan kun lade sig gøre fordi disse personer ikke har et arbejde . Alle ved at tal og statestikker kan laves så de viser det politikerne kun vil  se , der er en hurtig vej ud af den forarmede problemstilling som ikke vestlig indvandrere befinder sig i , stop bistandshjælpen og førtidspensionen .

 

Skrevet af JVIG 21 timer og 22 minutter siden – Direkte link

Skal der ikke være nogle konsekvenser for de offentlige oppassere, der smider skattepengene ud og mere end fifler med tildelingerne af dette og hint?

Skrevet af Niklas Nikolajsen 11 timer og 44 minutter siden – Direkte link

Nej – selvfølgelig ikke. Som offentlig ansat, emnedsmand eller politiker – skal du slippe afsted med sågar folkemord, hvis du er lidt fingernem. Løgn, svindel og bedrag er normen, ikke undtagelsen – og kontraproduktiv og lemfeldig omgang med skatteborgernes penge er nærmest et ansættelseskrav.

 

Skrevet af GWT 20 timer og 37 minutter siden – Direkte link

Jeg har tidligere set en artikkel der beskrev hvordan Vammen lavede en studehandel med en Imam der betod at antallet af indvandrekvinder paa fortidspension i Aarhus eksploderede, mens Vammen fik en masse gode borgmester stemmer.

Saafremt det er rigtigt (det virker ikke usansynligt) er det godt nok kynisk karriere pleje.

Nu er Aarhus efterladt i et stort sort dybt hul mens Vammen er Minister.

Skrevet af anklager 20 timer og 19 minutter siden – Direkte link

Hvis dette er sandt, så bør man indføre nogle regler om politisk bestikkelse.

På samme måde mener jeg, at Carsten Hansens “løftebrud” om en bevarelse af akutfunktionen i Svendborg, burde have konsekvenser.

 

Jeg er ikke just fan af flere retsregler, men lige på dette her punkt burde der være strenge regler om løftebrud samt politisk bestikkelse.

Skrevet af JVIG 17 timer og 10 minutter siden – Direkte link

Jeg gik ud fra at bestikkelse var der regler om. Lav moral henhører under de menneskelige

egenskaber. Det står rigtig skidt til med det meste. Løftebrud er vist ret almindeligt, når de såkaldt høje personager vil til fadet, for at godte deres egeninteresser.

 

Kan vi kommer længere ned? – uha, ja, så længe den menige befolkning holder kæft og vil tækkes, så er der langt til bunden.

Skrevet af JVIG 17 timer og 7 minutter siden – Direkte link

Ja, et stort sort hul plus en utrolig jord og grus omkring en tunnel, han måtte opgive…det var ærgerligt, meldte han. DET VAR ANDET MERE END ÆRLIGT, at en borgmester kunne disponere

så idiotisk.

 

Skrevet af Michael J 20 timer og 27 minutter siden – Direkte link

Det siger også noget om den pseudo- og consensus-videnskab, psykiatri, som elsker at dele diagnoser ud på et yderst spinkelt grundlag.

Skrevet af JVIG 17 timer og 2 minutter siden – Direkte link

Hvordan Gitte Krogh har dokumenteret sine psykiske begrundelser for førtidspension, læser jeg ingen steder.

 

Heller ikke hvordan hun i sin tid fik tilrejsende til at påberåbe sig asyl-adkomst for at kommunen kunne få staten og andre kommuner til at betale mere for hendes integrations-subjekter.

 

Skrevet af Louis B. Knockel 19 timer og 54 minutter siden – Direkte link

UD (af landet) med bedragerne, UD (af jobbet) med deres medskyldige.

Skrevet af JVIG 17 timer og 1 minut siden – Direkte link

HØRT!

 

Skrevet af Bolette Pedersen 18 timer siden – Direkte link

 

Ud af landet siger du – det kan og må vi ikke. Konventionerne du ved osv. Det er no go. Det er blandt andet derfor, vi fremadrettet i stedet bør bør forsøge at få lukket disse grænser noget mere.

Og derfor LA må ændre deres politik – det går ikke med de åbne grænser.  Vi skal have indvandringen begrænset – bortset fra ganske få højtuddannede. Det var synd, at DF stod alene med forslaget om grænsekontrol. Det ville også have hjulpet politiet mod de rumænske tyve mm.

 

PS. I øvrigt ved jeg positivt, at det er meget lettere at få tilkendt førtidspension eller andre offentlige ydelser såsom kontanthjælpe osv. og komme i matchgruppe 3 eller 4 (hvor du får  mere fred) samt få nogle gode ydelser i det hele taget i Århus hos de kommunalansatte socialrådgivere, hvis du kommer fra Mellemøsten eller Nordafrika.

 

Hvem jeg ved det fra  ? Fra socialrådgiverne selv og nogle af kommunalpolitikerne samt andre, der kender til sagsgangen på rådhuset i Århus samt enkelte af “de fremmede”, der faktisk selv synes, det ikke burde være sådan.

Skrevet af JVIG 16 timer og 50 minutter siden – Direkte link

Partipolitik er for mig ulideligt, fordi jeg ikke ser nogen, der ikke hellere vil være noget, fremfor at gøre noget. Der var 10 år med faktisk flertal og intet skete andet end noget småfnidder.

Jeg ved dog at alle disse konventioner kan opsiges med et års opsigelsesfrist. Og jeg ved at næsten ingen med passende uddannelser kan lokkes hertil, da det er 25-30 år for sent og skattehøjden og adminstrationsbesværet kvæler de fleste hurtigt, hvis de forsøger alligevel. Disse erfaringer er også officielt dokumentret og dermed erkendt. Det er fortsat Mellemøsten, Sydvestasien og Afrika, der dominerer i indvandringen og med deres fødselsoverskud bliver de helt dominerende inden mange år.

Skrevet af Niklas Nikolajsen 11 timer og 43 minutter siden – Direkte link

>Ud af landet siger du – det kan og må vi ikke. Konventionerne du ved osv. Det er no go. 

 

En konvention er et stykke papir. Ikke en naturlov.

Skrevet af JVIG 19 minutter siden – Direkte link

HØRT!

Skrevet af Frihed 12 minutter siden – Direkte link

Tænk hvilket jætteskridt det ville være, hvis LA erklærede det og indtog den holdning, at sund fornuft ikke skal modarbejdes af konventioner.

Men man er vel alt for optaget af at fremstå “pæne” og “politisk korrekte”, for ikke at tale om alt for gennemsyrede af den pinlige radikale fortid.

 

Skrevet af Elsebeth Halckendorff 17 timer og 51 minutter siden – Direkte link

Michael J. er inde på noget væsentligt. Det siger nemlig noget om den fup-videnskab, som psykiatrien er. Det er utroligt, at den ikke kan gennemskue, at folk spiller psykisk syge for at opnå sociale goder.

 

Skrevet af mulan 17 timer og 43 minutter siden – Direkte link
Gad vide hvor meget (tilskuds-)medicin der ryger i skraldespanden hver måned.ser du – så længe du er medicineret kan man går fri men gad vide hvor mange der blot er interesseret i recepten for at blive fritaget.tro mig – markant flere end man drømner om

Skrevet af JVIG 16 timer og 45 minutter siden – Direkte link

Ingen tvivl om at svindelen kører og de, der producerer og sælger medicin skal nok holde kæft:

En national katestrofe

 

Skrevet af ckh 17 timer og 31 minutter siden – Direkte link

Kære kommentatorer – der sker ingenting. Hvilken dansk politiker har mod og mandshjerte til at meddele Bruxelles, at vi nu ikke agter at tage flere ikke vestlige indvandrere, uanset hvad EU mener ??. Rent faktisk skulle vi begynde med at træde ud af Schengen aftalen. Lad så tyskerne buldre med lyn og brand osv. Deres trusler er i virkeligheden tomme. Reelt vil konsekvensen nemlig være ingenting, da EU rent faktisk ikke har styrke til at indføre sanktioner imod Danmark. De ved udmærket godt i Bruxelles, at både England og også visse andre blot venter på en anledning til at stække Bruxelles overordentligt kraftigt.

Skrevet af Louis B. Knockel 16 timer og 34 minutter siden – Direkte link

Aldeles rigtigt. Den jævne tysker (og englænder, franskmand, hollænder m.fl.) ville råbe hurra, hvis EUs sindssyge indvandringspolitik omsider fik en velrettet torpedo. Lad den komme fra Danmark, så har vi for første gang i mange år udvist selvstændigt mod og handlekraft.

 

Skrevet af Morten Rahbek Andersen 16 timer og 18 minutter siden – Direkte link

og gør takster på bistandsydelser afhængig af din tidligere indkomst.

Halver satserne for dem der ikke selv har været i ordinært job i minimun 5 år.

Skrevet af JVIG 16 timer og 11 minutter siden – Direkte link

Det forudsætter at du og andre overalt lukker munden op ved busstoppesteder, i møntvasken,

i toget, you name it, fordi ingen, absolut ingen af de indvalgte skal have sagt noget, der virker.

 

Skrevet af JVIG 16 timer og 38 minutter siden – Direkte link

Det sker desværre noget meget uhyggeligt, så snart de træder ind i kuvøsetinget. Det er lissom med en flok får med en bordercollie lige i hælene. Og udelukkende de typer, der agter at optræde som får og i egeninteresse, kunne man overhovedet forestille sig blive opstillet til et valg. Skulle en enkelt skeje ud, er der med garanti nul genopstilling, og indtil næste valgdag spiser han alene til frokost, og det kan de samme typer heller ikke udholde. Vi har set eksempler; jeg husker bl.a. den lille reklamemand hos de konservative. Han havde nogle ideer, men blev hurtigt meget klogere.

 

Skrevet af KMH1990 16 timer og 11 minutter siden – Direkte link

Artiklen beror på en kraftig misforståelse. Man kan for det første ikke spille psykisk syg. Psykiatere, læger og speciallæger er ikke bare til at løbe om hjørner med. Desuden kan man ikke filme sig til en førtidspension. For at få det i dag skal man være uarbejdsdygtig i alle erhverv.

Skrevet af JVIG 15 timer og 54 minutter siden – Direkte link

Sikken en viden!

I Århus modtog f.eks. knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension i 2008. Og det var henved den dobbelte andel i forhold til i Kbh. Jeg bedømmer på dette grundlag at skønnene ikke harmonerer fuldstændigt.

 

Vil du se på andelen af alle på førtidspension – den geografiske fordeling – går du til

http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/F%C3%B8rtidspensioner_%C3%A5rsstatistik_2010_08_06_2011_10_34.pdf, side 21. Det er en officiel opgørelse.

 

Derefter skal du måske til at tage ordene skøn og/eller administrativ praksis i din mund.

Skrevet af KMH1990 14 timer og 33 minutter siden – Direkte link

Det kan da være, at der bor flere syge i Århus end i København. Hvorfor skulle der ikke gøre det?

Skrevet af Slave 12 timer og 27 minutter siden – Direkte link

… en tredjedel som er så syge, at de skal på førtidspension?

 

Du er meget naiv, hvis du mener det alvorligt.

Skrevet af Kim Ursin 12 timer og 7 minutter siden – Direkte link

Det er vel fordi man er “smart” i Århus, betaler staten ikke førtidspensionen, mens bistanden betales af kommunen. Åbenbart er det jo også sådan at er man tilpas “uintergrebar” så får man ligeledes pension (fx at insistere på at gå rundt tildækket).

Skrevet af Frihed 10 timer og 47 minutter siden – Direkte link

At den slags kassetænkning kan foregå er fuldstændig utilgiveligt.

Skrevet af KMH1990 3 timer og 59 minutter siden – Direkte link

Der er højere refusion for kontanthjælp, og derfor kassetænker kommunerne, så de holder gerne folk på kontanthjælp i så mange år som muligt.

Skrevet af Frihed 3 timer og 18 minutter siden – Direkte link

Det passer jo ikke.

“For kontanthjælp får kommunerne dækket 30 til 65 procent af udgiften, og for førtidspension 35 til 100 procent.”

Jvf. http://www.ugebreveta4.dk/2011/201145/Mandag/fattige_kommuner_tynges_af_forsoergerbyrde.aspx

Skrevet af JVIG 1 time og 21 minutter siden – Direkte link

Hvis der tænkes på Gitte Kroghs håndtering af indvandrerstrømmen til Aarhus, så var det sådan at samtlige udgifter til asylanter refunderedes ganske anderledes end udgifterne vedr. familiesammenførte. Asylanterne var betydeligt billigere for kommunen. Der var bl.a. en kæmpe såkaldt integreringsprogram, hvis udgifter staten refunderede en meget stor andel af (jeg husker desværre ikke lige procenterne for dette og hint, men det er vel også en ligegyldig deltalje).

Siden kom valget mellem kontanthjælp og førtidspension. Der var refusionsprocenten højest for pensionen og beløbet der udbetaltes også højere.

Skrevet af KMH1990 4 timer og 1 minut siden – Direkte link

Så er læger, speciallæger, socialrådgivere, arbejdsmarkedsmedarbejdere og flere andre faggrupper også naive, for de har vurderet de pågældende personer.

Skrevet af anklager 13 timer og 25 minutter siden – Direkte link

KMH1990

 

Måske er det fordi, at man ser det sådan, at hvis man er muslim, så er det en psykisk lidelse i sig selv?

Skrevet af KMH1990 3 timer og 58 minutter siden – Direkte link

Så du mener, at de i kommunerne er racister?

Skrevet af Mads M 13 timer og 17 minutter siden – Direkte link

Man kan for det første ikke spille psykisk syg.

 

Historien er fyldt med eksempler på at folk har bildt psykiatere ind at de er syge eller at psykiatere har erklæret syge mennesker raske. Læs gerne Jon Ronsons fine bog The Psycopath Test.

Skrevet af KMH1990 3 timer og 57 minutter siden – Direkte link

Men de tager sjældent fejl. Det er min påstand.

Skrevet af Mads M 24 minutter siden – Direkte link

Så det vil altså sige at du indrømmer man godt kan spille psykisk syg?

Skrevet af Frihed 10 timer og 52 minutter siden – Direkte link

Naturligvis kan man det, KMH. Man slår op på en side som denne:

http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm

og lærer sig symptomerne på den alvorlige mentale lidelse, PTSD, Post-Traumatisk Stress-Syndrom. Især godt hvis man kommer fra et land med noget krig eller borgerkrig eller noget.

Kommunerne har været stærkt motiverede til at parkere disse personer. Førtidspension er i den forbindelse yderst belejligt. De pågældende, især indvandrerkvinder, har haft så lille markedsværdi, at de ikke har kunnet få regulære jobs og ikke kunne gøre sig særlig store forhåbninger om at kunne tjene ligeså meget som de kunne få som førtidspensionist. Og så kan de tilmed tjene den opgave de har som gode hustruer; at blive hjemme og føde en masse børn. Børn åbner derudover op for endnu flere penge.

Det synes fuldstændig umuligt at forklare hvorfor så ekstremt mange i denne gruppe er på førtidspension uden at ty til forklaringer som ovenfor som i bund og grund handler om svindel og humbug.

Din påstand runger ligeså tomt som når Johanne Schmidt-Nielsen påstår, at der er ingen arbejdsløse som ikke prøver alt hvad de kan på at få et job og at der var intet i hele verden de hellere ville have end et job. Samtidig kunne vi se en teletekniker i Debatten på DR2 stå og sige, at han gad sgu ikke flytte til Jylland for at få et teleteknikker-job og han gad heller ikke tage et ikke-teleteknikker-job i København, for han ville arbejde som det han var uddannet til… Goddagmand økseskaft.

Skrevet af KMH1990 3 timer og 55 minutter siden – Direkte link

Nu har jeg selv været flere steder, hvor indvandrere har været i arbejdsprøvning, og de virkede alle sammen temmelig medtaget af de frygtelige oplevelser, de har været udsat for. Hvis man har været udsat for krig, er det vel meget nærliggende at gå ned med dyb stress og dybe depressioner.

Skrevet af Frihed 3 timer og 23 minutter siden – Direkte link

Fis i en hornlygte. Man opnår ikke så ekstremt høje tal for førtidspensionstildelinger uden at en massiv andel af dem er fusk.

Det er meget meget få af indvandrerne som reelt har været udsat for traumatiske ting, og endnu færre for hvem det burde medføre så alvorlige konsekvenser at det kan retfærdiggøre en førtidspension.

Min farfar sad i nazistisk KZ-lejr. Jeg kan love dig for, at han blev udsat for ting der nok var mange gange værre end langt de fleste af de værste tilfælde blandt indvandrerne i Danmark har været ude for. Vi taler tortur, slavearbejde, sult, at se folk dø, hængt etc. etc. Da han kom tilbage til Danmark efter krigen gik han på arbejde. Havde han og de andre KZ-fanger voldsomme sår på sjælen, posttraumatisk stress og fysiske mén? Ja. Men langt langt de fleste gik på arbejde. Skulle man have været bedre til at håndtere folk med den slags oplevelser dengang? Ja, men det har næppe noget at gøre med at det havde været bedre at sende dem på førtidspension, tværtimod.

Prøv at forholde dig til det jeg skriver.:

Kommunerne har været stærkt motiverede til at parkere disse personer. Førtidspension er i den forbindelse yderst belejligt. De pågældende, især indvandrerkvinder, har haft så lille markedsværdi, at de ikke har kunnet få regulære jobs og ikke kunne gøre sig særlig store forhåbninger om at kunne tjene ligeså meget som de kunne få som førtidspensionist. Og så kan de tilmed tjene den opgave de har som gode hustruer; at blive hjemme og føde en masse børn. Børn åbner derudover op for endnu flere penge. 

Skrevet af JVIG 8 minutter siden – Direkte link

Den er næsten ubærlig den viderebragte usandhed:

Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere. Derfor kan vi sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel), [I flg. FN’s Flygtningehøjkommisariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

 

BEKLAGER, denne bemærkning var til KBH1990 lige over

Skrevet af Annette Højrup 9 timer og 54 minutter siden – Direkte link

En af mine veninder, der bor i Århus, kunne ikke få førtidspension gundet fysisk sygdom. Da hun bare ikke ville arbejde, kørte hun på det psykiske. Det tog kun 6 måneder, så fik hun bevilget evig ferie – Det er sgu for groft, og det er åbenbart ret nemt.

 

Hun siger selv, at hun da sagtens kunne arbejde, men går den, så går den. Sikke en indstilling…

Skrevet af Kasper M 7 timer og 1 minut siden – Direkte link

Jeg vil lige indskyde, at du næppe bør bebrejde din veninde ret meget. Problemet er systemet!

Skrevet af KMH1990 3 timer og 52 minutter siden – Direkte link

Omvendt kan jeg så fortælle dig, at jeg kender flere, der pga. psykisk sygdom har været 20 år om at få førtidspension, hvor de så har været holdt på kontanthjælp. Tænk sig at skulle overleve (man kan jo ikke leve et normalt liv på den ydelse) i 20 år. Det må være ganske forfærdeligt.

Skrevet af Frihed 3 timer og 35 minutter siden – Direkte link

Ja, vi så jo hvordan “Fattig-Carina” slet ikke kunne overleve på kontanthjælp… Hvilken verden lever du i?

Her er indlægget:

http://www.180grader.dk/Krimi/fra-libanon-spillede-psykisk-syg-og-fik-frtidspension-hendes-barn-tvangsfjernedes-nu-indrmmer-hun-og-der-er-mange

 

Skrevet af JVIG 14 timer og 28 minutter siden – Direkte link

At bekæmpe kendsgerninger med tro kommer der ikke noget ud af. Og samtidig opfordrer du til at jeg modviser din tro på en særegen forestilling/tro. Det ligger under mit niveau. Jeg kan kun sige du er stærk i troen, men hverken læge, psykiater eller speciallæge. Hvorfor mon Den Sociale Ankestyrelse

har lavet en landsdækkende undersøgelse i 2011 af andele, der varierer endog mere end jeg anførte?

 

Skrevet af Frihed 11 timer og 4 minutter siden – Direkte link

Så hvis vi alene ser på førtidspension og det drejer sig om ca. 60.000 kulturberigere, så er det i runde til 12 milliarder om året. Alene på dén konto.

Det svarer næsten til provenuet fra topskatten.

Enhver som prøver at underspille alvorligheden af emnet udlændingepolitik, masseindvandring er fuldkommen på vildspor. Og ulig tåbeligheder som efterlønnen, så kunne kunne den afskaffes næsten fra dag til dag. Så let slipper vi ikke af med indvandrerbyrden.

At LA indtil videre har blameret sig med at indgå aftaler med regeringen om at øge overførselsindkomsterne til indvandrere samt sørge for, at vi får endnu flere problemindvandrere til Danmark, er mere end pinligt og mere end uansvarligt og mere end dumt.

Skrevet af JVIG 10 timer og 10 minutter siden – Direkte link

Nu er der mange andre sociale træk på velfærdsbudgettet end førtidspensionen. 60.000 kunne nemt blive til 175.000-200.000.

Nu bliver man heller ikke overskudgivende ved at modtage et brev fra Indfødsretsudvalget, og heller ikke ved at at være barn af naturaliserede.

Af samtlige sociale udgifter napper de henved 90 mia.

Af det samlede velfærdsbudget på ca. 760 mia: 230-250 mia.

Skrevet af Frihed 4 timer og 4 minutter siden – Direkte link

Den er jeg med på, det var også bare ét hurtigt let overskueligt eksempel, som burde være tankevækkende og burde få også de liberale som ikke rigtig har øje for problemet med islamisk masseindvandring.

Hvorvidt dine regnestykker holder vand og nærmere efterforskning ved jeg ikke. Men jeg er ikke i tvivl om at tallene for de direkte omkosninger som følge af udlændingeloven af ’83 og den efterfølgende masseindvandring som især de Radikale er skyld i, koster dansker et gigantisk milliardbeløb hvert år. Vi kunne have været meget rigere uden denne uansvarlige masseindvandring, vores skoler, hospitaler etc. kunne have været langt bedre og vi kunne have haft et langt lavere skattetryk og dermed også været mere konkurrencedygtige og derfor endnu rigere. Dertil kommer alle de ikke-økonomiske konsekvenser, de menneskelige konsekvenser af kriminalitet, vold, voldtægt etc.

Det er mærkeligt, at der ikke er en større debat og en større kritik og at især de radikale og andre medansvarlige ikke stilles til regnskab. Vi har en bunke følgagtige og uduelige medier.

Skrevet af JVIG 24 minutter siden – Direkte link

Ja, de radikale er pludselig i nøgleposition igen, men de seneste 10 år forud for 2011 sad der en regering – blårød eller rødblå – og den foretog sig simpelthen intet andet end noget småfnidder. Den havde flertal næsten hele tiden, og kunne bestemme hvad som helst.

 

Skrevet af NNielsen 5 timer og 43 minutter siden – Direkte link

Jeg synes det er trist – vore folkevalgte – intelligente eller direkte hjernedøde – er aldeles fraværende når vi taler om den økonomiske byrde indvandrere fra ikke vestlige lande belaster det danske samfund.

Det påståes at man forsøger at rydde op – og hvordan gør man så det – ja skoler, børnehaver, sygehuse, de ældre belastes.

Det skal netop ikke forståes som om disse institutioner kører upåklageligt, såfremt de bare har de økononiske midler, som de og deres politiske fortalere skriger om.

Det offentlige har glemt at de er til for borgerne.

Halvdelen beskæftiger sig med kontrol( i min ungdom var det ikke just de bedst kvalificerede der blev ansat indenfor det offentlige – resultaterne viser at dette desværre stadig er tilfældet.

Man er holdt op med at forvalte efter lovgivningen – nu forvaltes der efter de politiske milepæle .

Slendrian, politisk fusk er daglidags uden at nogen har ansvar for dette.

 

Hvorfor er det nemmere at få førtispension for en tyrkisk kvinde efter 5 år i Danmark eller en offentlig ansat end som for en endslidt 55 årig slagteriarbejder.

De radiakle bærer en stor del af skylden – de er stadig de sidste dages Hellige – men den tidligere regering bærer også en stor del af skylden – de skulle have ryddet op, da de havede muligheden – men det var åbenbart vigtigere at få Anders Fogh til et internationalt topjob.

Og hvad har vi nu en udsalggsregering i højeste gear styret af de radikale- som formentlig er den mest betydningsfulde studiekreds i Danmark – og uden for demokratisk rækkevidde

 

Skrevet af Soren Hansen 1 time og 10 minutter siden – Direkte link

Udvisning tak

Skrevet af JVIG 30 minutter siden – Direkte link

HØRT, HØRT!

18. maj 2012

Fra Libanon, spillede psykisk syg for at få førtidspension, hendes barn tvangsfjernedes, nu indrømmer hun – OG DER ER MANGE AF DEM


Aarhus Stiftstidende den 13. april 2012.

“…En gruppe kvinder forsamlede sig i opgangen til Familiekontor Vest i Gellerup og i næsten to timer blandt andet råbte: »Mona skal hjem til sin mor!”
Lina Jamal mener, at tvangsfjernelsen skyldes, at hun har ladet som om, hun var psykisk syg for at få pension.
“…Og ja, hun har spillet psykisk syg, men det er der altså rigtig mange indvandrere, der gør for at få pension – det tør jeg godt stå frem og sige.”
Leder af Socialcenter Vest, Gitte Krogh, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men afviser, at der sker for mange tvangsfjernelser i Gellerup…”

————————————-

Der vedtoges en ny lov om førtidspension i 2005, og den førte til sammen med den såkaldte aktive arbejdsmarkedspolitik, at en mængde indvandrere og deres koner blev opgivet og sendt på førtidspension her i landet. Århus var et særligt grelt tilfælde:

Nu fik vi en forklaring

Desværre er vi i den situation, at de dokumenterende ikke er meget for at dokumentere længere, når nogen pludselig bringer deres taldokumentation ind i en meningsfyldt sammenhæng

Erfaringerne taler deres tydelige sprog:

En opgørelse fra Århus viste, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og allerede i 1993 udgjorde 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling udbetalingerne til flygtninge (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999: Hver tredje på bistand er indvandrer. I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed. 2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.

“Den aktive arbejdsmarkedspolitik m.v. hjalp ikke”:

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. 53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27. marts 2008. 24. marts 2009: http://www.berlingske.dk/article/20090227/danmark/902270355/. “Alternativet til fængsel til de 15-17-årige lovovertrædere har ikke den store effekt, når det drejer sig om at holde dem væk fra kriminalitet…” Behandling af unge kriminelle virker ikke: http://www.berlingske.dk/article/20090324/danmark/90324027/

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), melder Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen ny opgørelse. Sidste år (2009) fik 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension. Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor). Men der var lagt kamuflage på at skjule problemets omfang og i særdeleshed hyppigheden i de ikke-vestliges gruppe:

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 eller: 59.950 førtidspensionister er ikke-vestlige i alt i landet.

Aarhus: Officielt 20 pct. befolkningsandel allerede i 2008. Med en vækst på 46% over 10 år forud giver en samlet årligt vækstprocent på 3,86%.

Det begyndte med kontanthjælp – og vi husker specielt i Aarhus rigtig mange, ‘godt inspireret’ var kommet af sted ved at kalde/hævde deres adkomst til riget for ASYL og ikke (hvad var det korrekte) familiesammenførte, så staten dengang refunderede en større andel af kommunens udgifter – og så blev det endelig til mere permanente pengestrømme i form af førtidspension og naturligvis højere takst end kontanthjælp. Den nævnte ‘inspirationsfejl’ havde den samme navngivne afsender, Gitte Krogh ovenfor:

En opgørelse fra Århus viste, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og allerede i 1993 udgjorde 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling udbetalingerne til flygtninge (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

Vi gentager:

SOCIALMINISTEREN (Karen Jespersen) SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999: Hver tredje på bistand er indvandrer. I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed. 2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.

Vi spurgte dengang hvordan denne eksponential-udvikling kunne fortsætte

– men det var menneskefjendsk og racistisk at rejse den slags spørgsmål.

Kommentarerne hertil findes her: https://danmark.wordpress.com/2012/05/19/180grader-har-sandelig-nogle-besogende-et-enkelt-indlaeg-herfra-fik-900-besog-pa-under-et-dogn-kommentarerne-indtil-nu-er-her/

30. marts 2012

ALENE DE SOCIALE UDGIFTER TIL IKKE-VESTLIGE UDGØR HENVED 90 MIA. KR. – DUMHEDEN BESTÅR I: DE FORTÆLLER OS DET SELV, MEN UDEN AT ERKENDE DET


22. november 2011 kunne vi aflæse data hos Danmarks Statistik


Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1311

Hvis vi hæfter os ved 354,39 mia. kr. i 2010 (næstsidste beløb i sidste søjle), der udgjorde sociale ydelser i alt til de 16-64 årige, kan der foretages en interessant fordeling, nu Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik (her finder du uddrag med figur fra linket, der fjernet af politisk korrekte årsager) oplyser at ikke-vestlige forbruger 3 gange så mange af disse ydelser/beløb i sammenligning med danskerne.

Ikke-vestlige – omfattende alle med oprindelse uden for Vesteuropa uden EU-udvidelser, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – udgør 10% er af indbyggertallet i Danmark. Da vestlige indbetaler mere i skat end de modtager af skattefinansierede ydelser/beløb, kan disse lades ud af betragtning.

For at bestemme hvor stor en andel de ikke-vestlige forbruger af de 354,39 mia. kr skal forholdsregning anvendes:

Hvis x er andelen som de ikke-vestlige forbruger, gælder følgende:

x/(1-x)  * 0,9/0,1 = 3

hvor 0,1 (= 10%) er ikke-vestliges andel og 0,9 (= 90%) er resten.

Dette medfører : x/(1-x) = 0,33333 eller x = 0,33333 – 0,33333*x eller 1,33333*x = o,33333 eller x=0,25 eller 25%; 25% af 354,39 mia. er 88,597 mia. kr.

D.v.s. 88,6 mia. kr. af de sociale udgifter forbruges af

ikke-vestlige

Og hvis du foretrækker forholdstals-regning med æbleeksemplet skal du blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst:

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100    90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

 27.375 er langt under halvdelen af alle ikke-vestlige, der lever af førtidspension (som refereret under dette link). Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen


1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

28. marts 2012

FØRTIDSPENSIONENS OMFANG BLANDT IKKE-VESTLIGE SKULLE SKJULES I MINDST ET ÅR. DET ER UTROLIGT HVAD DER SKJULES OG SOM STADIG ER LØGN OVER LØGN VED PRÆSENTATINEN I MAINSTREAM OG HOS ALLE EFTERSNAKKERNE – OG KUN FORDI ET UMULIGT BEFOLKNINGSSYSTEM GØR DET MULIGT


DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse (linket er selvfølgelig fjernet efter vi har brugt det og påvist uligheden, men vi sikrede os nedenstående figur): I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor).

Selvom det er helt galt, stemmer forskellen til danskernes gennemsnitlige hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er alt ca. 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl vi læste om 2009) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflade-medierne. Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt, i hvert fald misvisende på : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Jeg har fremhævet og understreget.

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøs er helheden der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, når der skulle kamoufleres og puttes i 2010. I øvrigt omfatter efterkommere kun første generation efter indvandrerne.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Så ville deres arbejdsløshed være cirka halvt så stor. Det er noget vrøvl.

Overflade-mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk; det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24-25% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til mindst 60.159 ikke-vestlige

førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre. 

26. marts 2012

MEDIERNE BRINGER GAMLE NYHEDER OM FØRTIDSPENSION


iodpl1

 

DETTE KVÆLER DE OFFENTLIGE UDGIFTERS FINANSIERING – DERFOR DE

EVINDELIGE AFGIFTSFORHØJELSER, DER UDTØRRER DE SIDSTE

FINANSERINGSKILDER

Oplysninger om førtidspension og indvandrere er gammelt stof – aviserne prøver at kalde det nyheder. Der er intet nyt, og vi har redegjort for det for et år siden.

Den aktive arbejdsmarkedpolitik sendte uhørt mange fremmede på førtidspension, især de fremmede kvinder. De blev belønnet med en forhøjelse af rådighedsbeløbet.

Uddrag af : http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14738/arbl.pdf , side 51

“Fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i pct. af befolkningen (16-64-årige) opdelt på oprindelsesland. 2008: 48 pct. af de 16-64-årige fra Irak, Libanon og Somalia i 2008 offentlige forsørgelsesydelser, omregnet til fuldtid. Blandt personer med pakistansk baggrund var den tilsvarende andel 29 pct.,mens andelen blandt personer med tyrkisk baggrund var 32 pct. Disse markante forskelle afspejler fortrinsvis forskelle i andelen på førtidspension og på kontanthjælp…”

En direktør i en A-kasse oplyste i foråret 2011, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af a-kasse-systemet pr. år fremover. Derefter er det kontanthjælp, førtidspension eller ingenting. Hvem der skal have førtidspension, skal vi ikke være i tvivl om.

DE SENDER OS BEVIDST TIL KOLLAPS

Hvordan er det gået med antallet af borgere på førtidspension m.v.

Alle under 50 år 2011:

I 2011 var antallet under 50 år : 94.650. 2010 var det samlede antal 93.188. Se den samlede opgørelse for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Alle på førtidspension i 2011 : 250.664. I 2010 var antallet 249.907. Se den samlede opgørelse i 2010 og udviklingen: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Antallet på ny lov om førtidspension i 2011 : 111.532, hvoraf 51.893 var under 50 år. I 2010 98.267 hvoraf 45.716 var under 50 år. Se den samlede oversigt for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse: I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan måtte man forstå det!). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan måtte man forstå det). I øvrigt regnes der er i indvandrere og efterkommere, og efterkommere omfatter kun første generation efter indvandrerne.

Selvom det er helt galt stemmer forskellen til danskernes hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflademedierne.  Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkeds-styrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt på, hvis du ikke med møje og besvær får kontrolleret deres tabelnoter bag det, der udråbes i medierne : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøst er helheden, der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, da der skulle kamoufleres og puttes i 2010.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Det er noget vrøvl.

Overflade mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til 60.159 ikke-vestlige førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå med f.eks. Tyrkiet med 32% 1) den anden vej

En gammel illustration fra 2011 viser vejen tydeligt – vi ser ingen grund af forlænge udviklingen endnu et år:

Mainstream-mediernes såkaldte nyhed er endog mere end et år gammel, og vi har ikke holdt noget skjult – her lidt af det tidligere og mange flere deltaljer. Det er vigtigt at være rustet med kendsgerninger over for de ikke-vidende, der tror om denne verden:

https://danmark.wordpress.com/2011/03/31/brevstem-til-valgene-i-sverige-i-10-aar-fra-islamabad-efter-du-er-taget-hjem-med-f%c3%b8rtidspensionen-fra-det-rige-nord-den-danske-top-holder-mest-paa-de-kriminelle/

https://danmark.wordpress.com/2010/07/01/kontanthj%c3%a6lpen-eksploderer-igen-og-nulstillingen-paa-social-pension-bliver-slutresultatet-som-i-2008/

https://danmark.wordpress.com/2010/05/24/fra-2008-blev-tyngden-i-det-offentlige-budget-for-stor-i-2009-faldt-bruttonationalproduktet-til-2006-niveauet-men-konsekvensen-blev-draget/

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

https://danmark.wordpress.com/2009/10/15/det-er-vores-skyld-de-er-saa-fattige-selvom-vi-er-fattigere/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-pr%c3%a6cis-som-vi-h%c3%a6vdede/

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du Danmarks Statistiks oplysninger ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så her lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

12. april 2011

Nogle skal aktiveres andre skal passiviseres


Nogle skal aktiveres andre passiviseres

Optjeningsperioden, den tid du skal have arbejdet og været medlem af en A-kasse, for at kunne modtage A-kasse-dagpenge ved ledighed er ved lov blevet gjort længere og længere i flere omgange. Samtidig er den tid, du kan modtage A-kasse-dagpenge som ledig, blevet nedkortet.

Argumenterne var de traditionelle, løgnagtige med ansvaret for arbejdsløsheden placeret hos de ledige, og desuden skulle der spares penge.

De ledige bestemmer ikke hvornår de skal være ledige, eller hvor mange ansøgninger om job de skal have afvist. Og for de unge uprøvede på arbejdsmarkedet gælder det heller ikke, at de ansætter sig selv. Når ledighedens varighed til stadighed også øges, så burde det ikke være overraskende, at de ledige hurtigere lempes ud af A-kasse-systemet til kontanthjælp, førtidspension eller ingenting.

En direktør i en A-kasse har netop oplyst, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af systemet pr. år fremover.

Det bemærkes i samme oplysning, at en hel del ryger ud og modtager ingen midler, fordi de er gift med én der arbejder, eller de har mere end kr. 10.000 på bankkontoen. Hvad de sparede offentlige midler så skal bruges til, som tingene ligger henligger, skal vi så lige se på:

Nu vedtoges så for en fire år siden en Ny lov om førtidspension, der fjerner den permanente varighed for ordningen for de enkelte individer. Det kunne være interessant at vide, hvorledes denne ordning skal praktiseres, når vi ser på antallene, der jævnligt skal kontrolleres og afprøves af systemets flagmedarbejdere:

Nye tal for 2011

Det skal bemærkes at andelen i alt under 50 år under den nye lov (med rødt) er næsten halvdelen af alle, når du sammenligner med sidste søjles 2010-tal med rødt i anden tabel neden for.

Vi må sige ordningen har taget et opsving, og endog i de helt unge aldre er der en særdeles kraftig søgning til ordningen, efter den nye pension blev vedtaget. Det kunne selvsagt også være interessant at vide fra hvilke grupper klienterne særligt rekrutteres. Claus Hjort Frederiksen har nu meldt ud, at han mener, at man skal gennemgå indvandrere på førtidspension for at sikre sig, at de stadig er uarbejdsdygtige. Vi gentager mestendel: Det kunne være interessant at vide, hvorledes denne gennemgang og sikring skal praktiseres antallene taget i betragtning.

Vi oplystes af Karen Jespersen , at i 1998 var 5.470 førtidspensionister med indvandrerbaggrund, der er i dag  (1. januar 2008) 14.800.

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension i 2008 – svarende til 32,1 procent (dette link må ikke være tilgængelige længere)

På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet forøget med 171 % på 10 år (1998-2008)  i følge Berlingske

Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

Et besøg i Gellerupparken i Århus, hvor Aamund erfarede at 8.000 ud af 10.000 indbyggere er på overførselsindkomster (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

I TV2-Øst den 14-10-2009 kl.8:01 læses: At mere end hver femte indvandrer var fattig i 2005 – svarende til 22,8 procent. (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

I 1996 var tallet kun 10 procent, skriver Århus Stiftstidende.

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), melder Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen ny opgørelse. Sidste år (2009) fik 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension. Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 eller:

59.950 førtidspensionister er ikke-vestlige 1).

Dels havde Karen Jespersen (se første sætning efter sidste tabel) naturligvis ikke fået korrigeret sine 14.800 førtidspensionister med indvandrerbaggrund pr. 1. januar 2008 med de ikke optalte med indvandrerbaggrund dels er antallet vokset helt vildt under den såkaldte aktive arbejdsmarkedspolitik under boligbobbel-opsvinget (jvf. linket oven for til Dansk Arbejdsgiverforenings melding 11. januar 2010). Bemærk, alene en forøgelse på 171% af antallet af indvandrere på førtidspension i 10-året (1998-2008) refereret i Berlingske Tidende (se linket oven for); det tog rigtig fart efter Karen Jespersens melding. I Århus voksede antallet af indvandrere på førtidspension til næsten det dobbelte på 5 år (jvf. linket med 99,7% oven for).

1) D.v.s. 59.950 ikke-vestlige modtagende klienter, 59.950 på 18 år eller ældre har førtidspensionen som forsørgelsesgrundlag for dem selv og deres børn under 18 år. Hertil kommer børnefamilieydelse, børnetilskud o.a.

Førtidspensionens satser 2010

De sociale udgifter eksploderer, som vi meldte (desværre får vi kun tal til 2009 – vi venter med rædsel på 2010-tallene), og det ender så om ikke mange år med den bundne opgave. Vi arbejder ikke i 2020-planer, vi holder os til virkeligheden, som vi har indsigt i.

2011: Så foreligger tallene for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/11/22/de-sender-os-bevidst-til-kollaps/

Her vises med rødt i tre sætninger, at det samlede antal indvandrere og deres børn i landet er en hel del større end det officielt oplyses

Se de nyeste tal (2011): https://danmark.wordpress.com/2011/11/01/hvordan-gik-det-det-antallet-pa-foertidspension-2010-2011/