Danmark

11. juni 2013

HVAD BRUGES VERDENS HØJESTE SKATTER TIL?


…. samtidig med skattekilderne udtørrer

2. april 2010 kunne vi skrive, at 25 pct. af industriproduktionen i Danmark er flyttet eller lukket på 10 år: http://www.jobindex.dk/cgi/content.cgi?rm=show&id=802

Velfærdssamfundets finansieringskilder lukker eller flytter fortsat. Det er samhandelsvirksomhederne, med største hast nogensinde i 2010, og omstillingen til den internationale konkurrence i f.eks. uddannelsessektoren ligger fortsat brak. På 10 år var en fjerdedel af al industriproduktion lukket eller flytter ud af landet. Det drejede sig om 110.000 jobs, hævdes det på linket ovenfor.

Det, der bekymrede eliten i 2010, var ikke overraskende ikke deres egne dispositioner, men netop deres egne positioner. De havde kunnet forudberegne allerede i 1970’erne, endog tidligere, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge mulige forældre nu skulle trække læsset, ja endog trække et næsten dobbelt så stort læs af velfærdsforbrug i form af skattefinansierede overførsler og skattefinansieret personaleforbrug. Børnefødslerne valgte de ansvarlige både her og andre steder i Vesten en ideologisk løsning på, hvorefter alverden blev inviteret til bl.a. Danmark for at føde børn fra 1983 med en dertil indrettet ny udlændingelov – ‘den skæbnesvangre’.

I 1983 var den totale fødselsrate i Danmark : 9,9 barn pr. 1000 pr. år., aflæst på ‘Nøgletal om befolkningen’: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Da begyndte masseindvandringen at tage form, og indvandrerne hævede fødselsraten til 13,4 i 1994, men fra senest fra 2008 er den faldet igen 11,4 til 10,4 i 2012, aflæst på ‘Nøgletal om befolkningen’: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

– nu skal lige understreges, at fødselsraten vil variere med antallet af fødende kvinder, der naturligvis ikke er konstant.

Da vi har bevist at en stor andel af fødslerne blandt kvinder med udenlandsk oprindelse af forskellige opgørelsestekniske fatale grunde tilmed bevidst indplaceres, som var de fødsler blandt danske kvinder, og børneantallet blandt de mest fødende med udenlandsk oprindelse fortsat er tæt på tre gange større end fødslerne blandt stambefolkningerne i både Tyskland, Østrig og England, er vi ikke i tvivl om, at fødselsraten blandt etnisk danske er faldet yderligere. Så hypotetisk må vi desværre udtrykker os, da fødselsraterne end ikke offentliggøres i form af rådata for henholdsvis danske og for fødende af anden oprindelse i Danmark. Det afskrækker ikke de ansatte i vores officielle opgørelsesinstitution fra at skrive både dette og hint i dagblade herom, heller ikke selvom flere af de informationer, som disse medarbejdere enten bringer eller bekræfter i bladene, er ganske modstridende og soleklart tydeligt ukorrekte.

Det var ikke kun børnefødsler, der manglede, for det viste sig for eliten, at de mest børnefødende blandt indvandrerne også var de mindst egnede til arbejdsmarkedet nu og fremover. Her er så koblingen til indledningsafsnittet. Det viste sig netop at ikke-vestlige i gennemsnit var 3,47 gange oftere ved de offentlige velfærdsudbydende enheder til sammenligning med danskerne. Over livsforløbet førte ikke-vestliges velfærdsforbrug til et underskud på gennemsnitlig 2,6 mill. kr. 1), men også danskerne skabte underskud på velfærdsregnskabet, i alt 750.000 kr. i gennemsnit over livsforløbet (sociale udbetalinger og andet forbrug af især personaletime-kroner minus de respektive indbetalte skatter og afgifter af samme individer). 3,47 = 2,6 mill./750.000. Disse underskud overvæltes på de kommende generationer. Det var den offentligt nedsatte Velfærdskommission, der berigede os med disse nødvendige oplysninger i 2005. At disse tal har ændret sig til det værre siden 2003-2005, som de refererer til som forbrugsår, kan vi godt forvente, da indvandringen er fortsat med stort set samme styrke og fra cirka de samme områder siden.

Med kommissionens oplysninger var det hele opgjort, fordi den netop havde adgang til at sammenkøre de nødvendige personoplysninger direkte fra Det Centrale Personregistret. Velfærdsbudgettets samlede poster på Finansloven kunne vi aflæse på informationerne fra Danmark Statistik. Resten var sammensat forholdsregning. Og det ville være slut med debatten, hvis det var kendt i brede kredse.

Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2009), mindst 30-35 pct. af det danske (2010) og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57%.

Hvem der kreerede velfærdens ideologiske projekt i Danmark med hvilken ideologisk propaganda og dermed havde ansvaret, samt om befolkningen havde noget ønske om systemets indførelse endsige nogen indflydelse herpå i øvrigt kan du læse på: https://danmark.wordpress.com/dansk-velfærds-historie/ (intet er overladt til tilfældighederne).

1) side 26

Hvis du vil vide noget afgørende:

MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG

HVORFOR FORTÆLLER MEDIERNE IKKE HVAD EN IKKE-VESTLIG I GENNEMSNIT KOSTER DE DANSKE SKATTEYDERE

30. august 2012

SKANDALØS INTERNATIONAL OMTALE/BEHANDLING AF FERTILITETEN – fordi vi er de eneste der gør kvalificerede ophævelser


http://jyllands-posten.dk/uknews/article4527908.ece

http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/563/Can_governments_influence_population_growth_.html

I England føder de indvandrede tre gange flere børn end den angelsaksiske befolkning (2007):

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britains-highest-birth-rates-among-migrants.html#
A baby boom among immigrant families is driving the population to a record high, government figures will show this week.The figures, from the Office for National Statistics, will reveal that Britain’s highest birth rates are in the Pakistani and Bangladeshi communities, both predominantly Muslim. The birth rate among women born in Pakistan but living in the UK is three times higher than that among British-born women, the figures will show. The evidence of a rising birth rate underlines last month’s official projections, first revealed in The Sunday Telegraph, which showed the population on course to rise to 77 million by the middle of the century, or even 91 million at the highest forecast.

The fertility rate – the average number of children a woman will bear in her lifetime – has risen to 1.87. Five years ago it reached a low of 1.63, well below the “replacement rate” needed to keep the population stable in the absence of immigration. Since then, a sharp increase in immigration has lifted the birth rate.

———————–

Vi må understrege at det netop refererede omhandler fødselsraterne, der er afhængige af alderfordelingen – ikke fertilitet.

I Canada falder/tilpasser immigranterne fertiliteten (2006): http://www.statcan.gc.ca/kits-trousses/issues-enjeux/c-g/c-g1-eng.htm

Sverige er dog et de morsommeste lande at læse om totalfertilteten i:

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sw&v=31 : 2003:1,54,  2004:1,66 …. 2007:1,67 …. 2011 1,67

http://micpohling.wordpress.com/2008/08/06/total-fertility-rate-sweden-1970-2007/

1970 — 1.91
1971 — 1.96
1972 — 1.91
1973 — 1.86
1974 — 1.87
1975 — 1.77
1976 — 1.68
1977 — 1.64
1978 — 1.60
1979 — 1.66
1980 — 1.68
1981 — 1.63
1982 — 1.62
1983 — 1.61
1984 — 1.66
1985 — 1.74
1986 — 1.80
1987 — 1.84
1988 — 1.96
1989 — 2.01
1990 — 2.13
1991 — 2.11
1992 — 2.07
1993 — 1.98
1994 — 1.88
1995 — 1.73
1996 — 1.60
1997 — 1.53
1998 — 1.51
1999 — 1.50
2000 — 1.55
2001 — 1.57
2002 — 1.65
2003 — 1.72
2004 — 1.76
2005 — 1.77
2006 — 1.86
2007 — 1.88

Wikipedia melder om 1,93 i 2009

Verdensbanken på : http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN anfører: 1,9 fra 2002 til 2006 og 2,0 fra 2007 til 2011

http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=total+fertilitet&PageIndex=1&hl=sv: 1,9849 i Sverige i 2009 og 1,8751 i Danmark i 2009

Nu melder DS selv om 1,84 i 2009, 1,88 i 2010, 1,76 i 2011 og 1,7332 i 2012 (2013: samt 1,67 i 2013) efter Danmark var blevet observeret af OECD at have sat rekord i hele den industrialiserede verden.

——————————————-

Afhængig af hvor meget det kan lykkes at forblinde offentligheden og de internationale organer med skrønen at flere offentlige tilskud og mere offentligt betalt lediggang i forbindelse med fødsler sammen de professionelle opgørelsesmageres ædle metier i organerne samlet fører til en reduktion i antallet af fødsler blandt immigranterne pr. administrativ indsats, kan løgnen fortsættes.

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/