Danmark

19. august 2011

DE FØDER FOR OS, ‘SIE GEBEN UNS KINDER’, ‘THEY GIVE US CHILDREN’ – i TYSKLAND, i ENGLAND, i ØSTRIG, i HOLLAND


Kilde: http://www.pi-news.net/2011/08/geburtenrate-gluckliche-griechen-wahl/

Nu kan du læse i avisen Die Zeit, at tyskernes fertilitet er 1,39, sandelig den højeste siden 1990. For et år siden den 10. august 2010 kunne du i samme avis læse, at muslimerne sandelig tilpasser sig fødselsniveauet i Tyskland. 

Fødsler af naturaliserede, af børn naturaliserede (eingebürgerte) og af indvandrere født i Tyskland medregnes simpelthen som tyske uanset deres oprindelse.

D.v.s. præcis svarende til i Danmark, Østrig, England, Holland sker tilpasningen ved at myndighederne kalder nogle (snart de fleste) fødte af mødre med udenlandsk oprindelse i Tyskland for tyske.

Tysk Version:

Jetzt können Sie in der Zeitung Die Zeit lesen, die deutsche Geburtenrate 1,39, wahrlich, der höchste Stand seit 1990. Vor einem Jahr auf 10 August 2010 konnte man lesen, in der gleiche Zeitung, dass die Muslimen wirklich passen zur Geburt Niveau in Deutschland.

Geburten von eingebürgerten, von Kindern von eingebürgerte und von Ausländer in Deutschland geboren gezählt einfach als Deutsche, unabhängig von ihrer korrekte Herkunft.

D.h. genau gleich wie in Dänemark, anrufen Österreich, England, Holland, Anpassung durch die Behörden einige (bald die meisten) Mütter mit ausländischer Herkunft in Deutschland für deutsche geboren.

We haben das vorläufig unpolitisch korrigiert: https://danmark.wordpress.com/2009/05/13/korrektur-der-deutschen-bevolkerung-gleichgewicht/

Einfache Steuerung: Steigende Bevölkerung, mehr als die Nettozuwanderung! – Es macht den

Engelsk version:

Now you can read in the newspaper Die Zeit, the German fertility rate is 1.39, verily, the highest since 1990. A year ago on 10 August 2010 you could read in the same newspaper that Muslims truly adapts to birth level in Germany.

Births of naturalized, of children of naturalized (eingebürgerte) and of immigrants born in Germany are counted simply as German, regardless of their origin.

I.e. exactly equal to Denmark, Austria, Germany, Holland, adjustment by the authorities call some (soon most) born to mothers with foreign origin in Britain for British.

We have made a tentative apolitical correction: https://danmark.wordpress.com/2009/05/08/the-united-kingdom-will-have-17-7-mio-more-within-the-next-25-years-det-forenede-kongerige-opererer-fortsat-med-gigantisk-indvandring-i-sine-planer/

Check if the population increases more than the number (nett) immigration! – it does

How to make a total correction

J. E. Vig, 19. August 2011

30. april 2011

Hvem føder nok?


Prof. emer. Poul Chr. Matthiessen skriver i Jyllands-Posten den 21. april 2011 i kronik med titlen “Den globale befolkningsudvikling” :

http://jp.dk/opinion/kronik/article2408605.ece

Et par afsnit heri er mildest talt vanskelige at begribe, f.eks.:

“I så godt som alle industrilande er fødselsniveauet i dag for lavt til at opretholde befolkningens størrelse på langt sigt. Hertil kræves nemlig et gennemsnitligt fødselsniveau på mindst 2,1 barn pr. kvinde, det såkaldte erstatningsniveau. Når mange industrilande i dag alligevel har et lille fødselsoverskud, skyldes det, at der indtil for nylig har været et betydeligt antal kvinder i den fødedygtige alder. De kom nemlig til verden inden den seneste fødselsnedgang satte ind i slutningen af 1960’erne. Det er først efterhånden, som flere og flere kvinder fra de mindre fødselsårgange efter 1960’erne rykker ind i de fødedygtige aldre, at fødselsoverskuddet i industrilandene vil forsvinde.” 

————————-
Vi kan vist ikke så godt have et endog lille fødselsoverskud i industrilandene (nu), der skyldes et betydeligt antal fødedygtige kvinder (for nylig), der tilmed kom til verden inden slutningen af 1960erne. Disse har forladt de fødedygtige aldre forlængst. Fødselsårgangene i 1970erne og 1980erne er rykket ind i de fødedygtige aldre eller videre. 

Skal vi ikke i stedet sige det, som det er og holde os til virkeligheden/sandheden, at indvandrerne og deres børn føder overskuddet, og danskerne bidrager med underskuddet? 

J. E. Vig, 1. maj 2011