Danmark

10. juli 2009

Forbandede politikere og deres paahit – vi skal blive dummere og dummere


i

– Spejlglatte gulve i stalde er som miljøforanstaltning blevet forordnet for at mindske eller øge ammoniakfordampningen, hvilket fører til at køerne falder og og får skader og dør – de samme har vel at mærke næsten udryddet malkekvægsbesætningerne i Danmark, alene af den grund skides og ammoniakfordampes der meget mindre end tidligere i staldene, og køerne har i øvrigt skidt på gulvet i stalden siden før Middelalderen. Det skal lakskoene ikke blande sig i, de er for dumme

– Køerne skider i de danske åer – det har de også gjort siden Oldtiden, og det betyder ikke en skid

-Der skal afregnes kr. 600 i grøn afgift pr. ko, fordi køerne skider

– Vandet skal løbe hurtigere i de danske åer – derfor har de først udrettet Skjern Å til en vandmotorvej og nu igen bragt den tilbage til sit naturlige løb, fordi det var noget vrøvl, værre end almuen kunne have fundet på – formedes adskillige hundrede millioner kroner

– Liberalerne fandt ud af, at vandet i åerne skal løbe hurtigere alligevel, og derfor skal åerne graves dybere så vandets forventes at blive transporteret hurtigere mod havets overflade, hvortil vandet ellers løber ganske naturligt. Selvfølgelig fører denne dybdegravning til strid med politikernes egne skøre forestillinger om et – lad os kalde det et idebetonet åløb  – ikke i strid tyngdeloven – men i øvrigt i strid med alt andet naturligt og fornuftigt. ‘Tyngdeloven kan bare ophæves ved lov’ synes at være det bærende princip

– Solen danser, måske er den på slingrekurs, og når det bliver varmere, bliver det koldere

– CO2 er naturlig udåndingsluft og anden menneskeskabt af samme slags, som udgør 0,001 procent af den samlede udskilte CO2, der opstår ved enhver forrådnelsesproces, i øvrigt på jorden, og derfor mødes de ved G8-mødet og siger andægtige ting og selv den engelske kronprins går amok i følge medierne og giver os 96 måneder at løbe på

– De skal klaskes på det værste. Forstå nu engelsk og se filmen om CO2 og klodens temperatur. Du er ikke det mindste i tvivl efterfølgende om bedraget: http://video.google.com/videoplay?docid=288952680655100870

‘Kejserens nye klæder’ og ‘Nattegalen’

af H. C. Andersen ville kunne være

øjenåbnere for de resterende, der måske

kan læse dansk.

Sonia

8. juli 2009

Irerne skal folkeafstemme igen om Lissabon-traktaten den 2. oktober – udfaldet har enorm måske afgoerende betydning for hele projektet


Fra: http://www.berlingske.dk/article/20090708/verden/907080371/

“Nu ligger datoen fast: Irerne skal vende tommelfingeren op eller ned til EU’s reformtraktat til efteråret.

Onsdag den 8. juli 2009, 14:24

De irske vælgere skal snart til stemmeurnerne for at stemme ja eller nej til den såkaldte Lissabontraktat, som strømliner de indviklede beslutningsprocedurer i EU og giver unionen mere slagkraft bag ordene i udenrigspolitikken.

Folkeafstemningen falder 2. oktober, meddeler Brian Cowen, premierminister på den grønne ø…”

———————–
Irsk aftale med nogle forbehold svarende til den danske folkeafstemning om Edinburgh-aftalen i 1993 og den irske folkeafstemning om Nice II i 2002 skal nu få det hele til at glide ned.

Én ting er at forbehold kun har gyldighed i det politiske, ikke i det juridisk og det reelle. Det har vi vist lige set med EU’s overtagelse af hovedparten den danske udlændingepolitik, der netop blev aftalt indeholdt i de fire danske forbehold til Maastricht-traktaten. Dette førte til Maastricht II-folkeafstemningen i Danmark via en altså reelt tom Edingburgh-aftale – et politiker-spil for galleriet for at narre vælgerne.

Én anden og måske værre ting er at civiliserede og demokratisk orienterede borgere har uhyre vanskeligt ved at forstå, at deres såkaldte ‘suveræne afgørelse’ ikke tages for gode varer, hvis vælgerne ikke stemmer som politikerne ønsker sig.

Den irske befolkning får en pose varm luft
– EU-ledernes såkaldte garantier til Irland ændrer ikke så meget som et komma i Lissabon-traktaten. Der er så indført en række såkaldte forbehold – præcis som i tilfældet ‘Danmark’ – for Irlands vedkommende gælder disse ‘Abortlov’, ‘Skatteregler’, ‘Neutralt militær’ og en ‘Kommissærpost’.

 
20080613-191426-5_29Mb

Irland: 12. juni 2008 stemte 53,4 pct. imod Lissabon-aftalen.

Fortæl de irere du har kontakt med, at de danske forbehold til Maastricht-traktaten, som forudset, forlængst er aldeles udvandede og ligegyldige. De var blot et politikerkneb for at få de svageste i koderne til vende sagen til politikernes tilfredshed.

I næsten alle mainstream-medierne står at læse at Lissabon-traktaten kun bringes til folkeafstemning i Irland. Dette er naturligvis løgn. Vi husker den usminkede EU-grundlov – der har præcis samme indhold bortset fra en hel del kamouflage i følge bl.a. den tidligere franske præsident Valéry Giscard d’Estaing – blev afvist af både de franske og de hollandske vælgere i 2005: Du kan kontrollere dette ved at gå til: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon:

“Negotiations to modify EU institutions began in 2001, resulting first in the European Constitution, which failed (2005) due to rejection by French and Dutch voters.”

Sonia

7. juli 2009

Den politikerskabte finanskrise behandles absolut ikke bedre fra EU end fra Danmark


Dette er en kæmpe propagandaløgn:

Fra: http://politiken.dk/erhverv/article747699.ece

“En fælles europæisk indsats ville hjælpe Danmark og de øvrige lande bedre og hurtigere gennem krisen, siger økonomer.

Og antallet af konkurser fortsætter på et rekordhøjt niveau på grund af den økonomiske krise, viser nye nøgletal fra Danmarks Statistik.

Men Danmark kunne være sluppet langt billigere fra krisen, hvis regeringen i stedet for at søsætte en ren dansk vækstpakke – forårspakke 2.0 – havde indgået i én slagkraftig europæisk pakke i EU-regi…”

——————————
Sandhed:
Der er intet af det, der eller er gået for sig i EU for at lindre krisens virkninger, der ikke har drejet sig om tilskud til dækning af underskud/tab med matadorpenge, udpumpning af matador-købekraft og monopoliserende ekstrakontrol med finansektoren, selvom problemerne alene er skabt af politikerne selv.

Det samme i Danmark.

Finanskrisen – lad os få det hele med

Alt såkaldt slagkraftigt fra EU med en uanvendelig Euro til krisestyring ville have givet endnu mere tilbageslag efterfølgende.

Euroen, Unionen mod kriser og virkningerne af den internationale konkurrence

Euro ultralight og Euro light

Sonia

2. juli 2009

De lyver uafbrudt – vend folkestemningen imod dem


Her ser vi igen at politikerne i Danmark løj for danskerne uden at blinke:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1189509.ece
Ekstra Bladet

EU: Danmark bør droppe udlændingekampen

“Trods intensivt dansk pres ændrer EU ikke sine omdiskuterede opholdsregler. Danmark kan stille sig tilfredse med, hvad de får, lyder det fra justitskommisæren…”
—————–

Vi har ikke folkeafstemt om de fire forbehold. Var det to der

smuttede med Schengen og Middelhavs-Processen godkendt i Nice

Hvor mange gange skal de lyve, før du glemmer dem????

Sonia

26. juni 2009

Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve?


Bergdk

Nu erkender man pludselig, at tilstrømningen sidste år var meget større, end hvad vi fik oplyst af Danmarks Statistik i februar. Der var dengang sket en officiel stigning på 12,5 procent i 2008 i følge vandringsstatistikken. Men nu oplyses så i stedet, at indvandringsforøgelsen var meget større end de 12, 5 procent og i tillæg, at der nu pludselig er sket et markant skifte i de indvandrendes uddannelsesniveau til gavn for landet:

[…nu gifter de sig langt senere og gennemfører uddannelser, for ikke mange dage siden læste vi at 24 årsregelen blot førte til at de rejste ind via Sverige…]

Rockwoolfondens Forskningsenhed har udgivet et par rapporter her i juni om regeringens gøren og laden på feltet, og forskningsminister Helge Sander (der antagelig har bestilt gennemgangene) har så fundet det for godt efterfølgende at forholde sig til rapporterne (‘det var li’e hvad jeg ville ha’ sagt’), når han orienterer de andre politikere og offentligheden.

Ingen tvivl, rapporternes indhold vil få stor dækning i medierne.

Sandheden er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske østlande.

Vi tæller lige som tælleapparaterne til Tivoli, og vi kommer til det samme resultat hver gang.

Vi skal ikke tage stilling til rapporternes indhold, der savner behørig kildehenvisninger til offentligt tilgængelige rådata, desuden sammenblandes antallet af herboende på tidsbestemt ophold med antallet, der er bevilget tidsubestemt ophold med bopæl og CPR-nummer og samtidig ‘østlige’ bliver hele tiden til ‘vestlige’ i stedet, efterhånden som EU rykker østover. Sådanne flydebegreber kan vi ikke bruge til noget.

Umiddelbart snydes politikerne og offentlighed groft og forledes til at tro noget fejlagtigt, både angår motiverne til de kommer, og hvor de fleste stammer fra, såfremt de ikke undersøger tingene grundigt. Umiddelbart ser det ud til de nu kommer fra Østeuropa,  – men hovedtilvæksten stammer ikke fra Østeuropa:

https://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet

Et markant andet mønster har vi også forgæves ledt ihærdigt efter:

Vi hævdede i februar de røg på førtidspension – men vi savnede doumentationen

Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne

Mon skatte-diskrimination på EU-plan virker – det virkede ikke i Danmark isoleret?

Generelt forholder det sig sådan, at 10 nordafrikanske og asiatiske lande har fået fri indvandring til EU, såfremt de vandringsivrige i stedet for ‘asyl-mantraet’ nu udtaler ‘uddannelses- eller arbejdsønsker’ ved indgangen til EU et sted omkring Middelhavet. Det er herom det drejer og især drejer sig, ‘og derfor går det så godt, for det gør det, når vi arbejder i team og har succes’. EU er teamwork, også i den grad.

Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratificeredes 21. februar 2001

FN advarede i foråret 2008

Internationalen og liberalen komplementerer hinanden fuldstændig

Sonia

24. juni 2009

Klokken er 23:56

Just an illustrating complement:
http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

21. juni 2009

SOMMERSOLHVERV – SANKTHANS – MIDSOMMER – link til visen om samme med alle vers og melodi i ny og gammel udgave


Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyr-slot
kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge,
– fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge!

Sonia

12. juni 2009

Fri bane for alt


 

http://jp.dk/indland/krimi/article1722434.ece
 
Jyllands-Posten
 
Fri bane for våbensmuglere
Offentliggjort 12.06.09 kl. 03:50
 
De åbne grænser i EU er skyld i, at de kriminelle bander har meget let ved at få våben smuglet ind i Danmark, og at menneskehandlere næsten frit kan sende kvinder til Danmark. Det siger de to ledere af Københavns Politis særlige bande- og kvindehandelenheder, Henrik Svindt og René Hansen i Politiken i dag.
———————————–
Illegal indvandring, menneskesmugling og prostitution:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/20/eu-fremmer-menneskehandel-prostitution-og-illegal-indvandring/
Fri muslimsk indvandring fra 10 asiatiske og afrikanske stater under Liberalen og Internationalen – der er tvillinger:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/27/fri-muslimsk-indvandring-under-liberalen-og-internationalen-der-er-tvillinger/
De vælter ind som vi advarede:
https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/polakker-kommer-i-lange-baner/
I 2008 lukkedes 11,417 østeuropæere ind på fast ophold, heraf 6.168 polakker:
Tilstrømningen steg med 62,8 procent i 2008
Sonia

9. juni 2009

EU-skeptikerne vandt – Europa fortsat splittet


i

 

 

 

 

 

EU-skeptikerne har gjort deres debut i et splittet Europa. Det såkaldte EU-parlament har fået skåret antallet af pladser ned fra 785 til 736 pladser. Men der var flere partier på stemmesedlerne end der var pladser i klubben, nemlig 756 opstillingsberettigede partier.

Valgdeltagelsen er fortsat faldende, 43 procent af de europæiske vælgere fandt det umagen værd at stemme, i 1979 var valgdeltagelsen 62 procent, ved det seneste valg forud i 2004 var den 45,5 procent.

“En fodboldkamp i et tomt stadion,” er, hvordan den lærde Europa-korrespondent Bernard Bulcke af den belgiske daglige De Standaard beskriver det.  Han siger, at det at der mangler en klar besked fra de etablerede partier har gjort plads til euroskeptiske politikere og nytilkomne, der ikke ønsker at træde ind i de eksisterende grupper i parlamentet.

PSE (Den europæiske socialist gruppe) styrtdykkede fra 218 pladser til 158. Den kristne, demokratiske, europæiske gruppe (EPP) fra 288 til 270. De europæiske grønne opslugte 11 af de således ledigblevne pladser ved at stige fra 42 til 53 pladser.

I alt 87 pladser til EU-skeptikerne, heraf 4 til den hollandske politiker Geert Wilder’s Frihedsparti af Hollands i alt 25 pladser. Der til kommer 3 pladser til det nationalistiske parti Jobbik i Ungarn. 

Generelle opfattelse:  Det er en udbredt opfattelse, at Den Europæiske Union må styrke sin position i en stadig mere globaliseret verden, hvor asiatiske stormagter som Indien og Kina får indflydelse. Problemet er at Unionen ikke gør, som denne opfattelse proklamerer. Hertil kan føjes, at til det formål er den fælles, obligatoriske, europæiske enhedsmønt det ringest tænkelige redskab, fordi Euro er det modsatte af et boldværk mod den internationale konkurrence. Den er i øvrigt er lige så egnet til at standse vestenvinden. 

Vor vurdering:

Blandt de stemmeberettigede i EU er 43 procent stemmeaktive. Af disse er 12,2 procent EU-skeptiske. Blandt de resterende 57 procent, der ikke stemte til EP-valget, kan vi gå ud fra at EU-politikken vurderes kritisk tillige.

Sonia

13. maj 2009

Correction of the German population balance


i

Correction of the German population balance

In the Federal Republic of Germany Population, ultimo year 2007:  82,217,800

Of these, following the official number of immigrants:                        7,257,000 (8.83%)

Number of naturalization for the period 1980-2007 is officially:     3,814,730 (4.64%)

27 

Σ N (x) * (1 + r) ^ x,  where N (x) is the number of naturalizations in each year, r is the average net growth rate by birth a year of the naturalized with effect from the year of naturalization, x varies 0 to 27

x = 0 

The expected number of children after the naturalization (1980-2007): 2,076,058 (2.53%)

Results: 13,147,788 are migrants or descent from migrants (16%) ,

and 69,070,012 Germans in Germany.

This leads to approximately 20% of the birthgiving women are immigrants, and the following equilibrium applies:

0.20 * 3.5 + 0.80 * x = 1.37, where x is

Fertilty of the German women, on average 0.85 children,

if the fertility of migrants in the average is 3.5 children and the general fertility in Germany was 1.37 on average in 2007.

Assume migration continues at the 2007-level with 43.912 plus 156.942 naturalization a year and the growth-rate by foreign births of 4% a year:Annuitet: 13.147.788=PV, 200.854=PMT, 30=n, 4%=i, FV=51.445.585

Projection of the number of immigrants and their descendants, year 2037: 51,445,585

With German fertility at 0.85 you face a negative rate of -0.97% a year: 69,070,012*(1-0.0097)^30

Projection of the Germans, year 2037: 51,557,625

The biggest group, muslims, then take over 13 years later 2050. Compare with the video:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

Sonia

« Newer PostsOlder Posts »