Danmark

7. juli 2009

Den politikerskabte finanskrise behandles absolut ikke bedre fra EU end fra Danmark


Dette er en kæmpe propagandaløgn:

Fra: http://politiken.dk/erhverv/article747699.ece

“En fælles europæisk indsats ville hjælpe Danmark og de øvrige lande bedre og hurtigere gennem krisen, siger økonomer.

Og antallet af konkurser fortsætter på et rekordhøjt niveau på grund af den økonomiske krise, viser nye nøgletal fra Danmarks Statistik.

Men Danmark kunne være sluppet langt billigere fra krisen, hvis regeringen i stedet for at søsætte en ren dansk vækstpakke – forårspakke 2.0 – havde indgået i én slagkraftig europæisk pakke i EU-regi…”

——————————
Sandhed:
Der er intet af det, der eller er gået for sig i EU for at lindre krisens virkninger, der ikke har drejet sig om tilskud til dækning af underskud/tab med matadorpenge, udpumpning af matador-købekraft og monopoliserende ekstrakontrol med finansektoren, selvom problemerne alene er skabt af politikerne selv.

Det samme i Danmark.

Finanskrisen – lad os få det hele med

Alt såkaldt slagkraftigt fra EU med en uanvendelig Euro til krisestyring ville have givet endnu mere tilbageslag efterfølgende.

Euroen, Unionen mod kriser og virkningerne af den internationale konkurrence

Euro ultralight og Euro light

Sonia

2. juli 2009

De lyver uafbrudt – vend folkestemningen imod dem


Her ser vi igen at politikerne i Danmark løj for danskerne uden at blinke:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1189509.ece
Ekstra Bladet

EU: Danmark bør droppe udlændingekampen

“Trods intensivt dansk pres ændrer EU ikke sine omdiskuterede opholdsregler. Danmark kan stille sig tilfredse med, hvad de får, lyder det fra justitskommisæren…”
—————–

Vi har ikke folkeafstemt om de fire forbehold. Var det to der

smuttede med Schengen og Middelhavs-Processen godkendt i Nice

Hvor mange gange skal de lyve, før du glemmer dem????

Sonia

26. juni 2009

Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve?


Bergdk

Nu erkender man pludselig, at tilstrømningen sidste år var meget større, end hvad vi fik oplyst af Danmarks Statistik i februar. Der var dengang sket en officiel stigning på 12,5 procent i 2008 i følge vandringsstatistikken. Men nu oplyses så i stedet, at indvandringsforøgelsen var meget større end de 12, 5 procent og i tillæg, at der nu pludselig er sket et markant skifte i de indvandrendes uddannelsesniveau til gavn for landet:

[…nu gifter de sig langt senere og gennemfører uddannelser, for ikke mange dage siden læste vi at 24 årsregelen blot førte til at de rejste ind via Sverige…]

Rockwoolfondens Forskningsenhed har udgivet et par rapporter her i juni om regeringens gøren og laden på feltet, og forskningsminister Helge Sander (der antagelig har bestilt gennemgangene) har så fundet det for godt efterfølgende at forholde sig til rapporterne (‘det var li’e hvad jeg ville ha’ sagt’), når han orienterer de andre politikere og offentligheden.

Ingen tvivl, rapporternes indhold vil få stor dækning i medierne.

Sandheden er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske østlande.

Vi tæller lige som tælleapparaterne til Tivoli, og vi kommer til det samme resultat hver gang.

Vi skal ikke tage stilling til rapporternes indhold, der savner behørig kildehenvisninger til offentligt tilgængelige rådata, desuden sammenblandes antallet af herboende på tidsbestemt ophold med antallet, der er bevilget tidsubestemt ophold med bopæl og CPR-nummer og samtidig ‘østlige’ bliver hele tiden til ‘vestlige’ i stedet, efterhånden som EU rykker østover. Sådanne flydebegreber kan vi ikke bruge til noget.

Umiddelbart snydes politikerne og offentlighed groft og forledes til at tro noget fejlagtigt, både angår motiverne til de kommer, og hvor de fleste stammer fra, såfremt de ikke undersøger tingene grundigt. Umiddelbart ser det ud til de nu kommer fra Østeuropa,  – men hovedtilvæksten stammer ikke fra Østeuropa:

https://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet

Et markant andet mønster har vi også forgæves ledt ihærdigt efter:

Vi hævdede i februar de røg på førtidspension – men vi savnede doumentationen

Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne

Mon skatte-diskrimination på EU-plan virker – det virkede ikke i Danmark isoleret?

Generelt forholder det sig sådan, at 10 nordafrikanske og asiatiske lande har fået fri indvandring til EU, såfremt de vandringsivrige i stedet for ‘asyl-mantraet’ nu udtaler ‘uddannelses- eller arbejdsønsker’ ved indgangen til EU et sted omkring Middelhavet. Det er herom det drejer og især drejer sig, ‘og derfor går det så godt, for det gør det, når vi arbejder i team og har succes’. EU er teamwork, også i den grad.

Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratificeredes 21. februar 2001

FN advarede i foråret 2008

Internationalen og liberalen komplementerer hinanden fuldstændig

Sonia

24. juni 2009

Klokken er 23:56

Just an illustrating complement:
http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

12. juni 2009

Fri bane for alt


 

http://jp.dk/indland/krimi/article1722434.ece
 
Jyllands-Posten
 
Fri bane for våbensmuglere
Offentliggjort 12.06.09 kl. 03:50
 
De åbne grænser i EU er skyld i, at de kriminelle bander har meget let ved at få våben smuglet ind i Danmark, og at menneskehandlere næsten frit kan sende kvinder til Danmark. Det siger de to ledere af Københavns Politis særlige bande- og kvindehandelenheder, Henrik Svindt og René Hansen i Politiken i dag.
———————————–
Illegal indvandring, menneskesmugling og prostitution:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/20/eu-fremmer-menneskehandel-prostitution-og-illegal-indvandring/
Fri muslimsk indvandring fra 10 asiatiske og afrikanske stater under Liberalen og Internationalen – der er tvillinger:
https://danmark.wordpress.com/2008/07/27/fri-muslimsk-indvandring-under-liberalen-og-internationalen-der-er-tvillinger/
De vælter ind som vi advarede:
https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/polakker-kommer-i-lange-baner/
I 2008 lukkedes 11,417 østeuropæere ind på fast ophold, heraf 6.168 polakker:
Tilstrømningen steg med 62,8 procent i 2008
Sonia

9. juni 2009

EU-skeptikerne vandt – Europa fortsat splittet


i

 

 

 

 

 

EU-skeptikerne har gjort deres debut i et splittet Europa. Det såkaldte EU-parlament har fået skåret antallet af pladser ned fra 785 til 736 pladser. Men der var flere partier på stemmesedlerne end der var pladser i klubben, nemlig 756 opstillingsberettigede partier.

Valgdeltagelsen er fortsat faldende, 43 procent af de europæiske vælgere fandt det umagen værd at stemme, i 1979 var valgdeltagelsen 62 procent, ved det seneste valg forud i 2004 var den 45,5 procent.

“En fodboldkamp i et tomt stadion,” er, hvordan den lærde Europa-korrespondent Bernard Bulcke af den belgiske daglige De Standaard beskriver det.  Han siger, at det at der mangler en klar besked fra de etablerede partier har gjort plads til euroskeptiske politikere og nytilkomne, der ikke ønsker at træde ind i de eksisterende grupper i parlamentet.

PSE (Den europæiske socialist gruppe) styrtdykkede fra 218 pladser til 158. Den kristne, demokratiske, europæiske gruppe (EPP) fra 288 til 270. De europæiske grønne opslugte 11 af de således ledigblevne pladser ved at stige fra 42 til 53 pladser.

I alt 87 pladser til EU-skeptikerne, heraf 4 til den hollandske politiker Geert Wilder’s Frihedsparti af Hollands i alt 25 pladser. Der til kommer 3 pladser til det nationalistiske parti Jobbik i Ungarn. 

Generelle opfattelse:  Det er en udbredt opfattelse, at Den Europæiske Union må styrke sin position i en stadig mere globaliseret verden, hvor asiatiske stormagter som Indien og Kina får indflydelse. Problemet er at Unionen ikke gør, som denne opfattelse proklamerer. Hertil kan føjes, at til det formål er den fælles, obligatoriske, europæiske enhedsmønt det ringest tænkelige redskab, fordi Euro er det modsatte af et boldværk mod den internationale konkurrence. Den er i øvrigt er lige så egnet til at standse vestenvinden. 

Vor vurdering:

Blandt de stemmeberettigede i EU er 43 procent stemmeaktive. Af disse er 12,2 procent EU-skeptiske. Blandt de resterende 57 procent, der ikke stemte til EP-valget, kan vi gå ud fra at EU-politikken vurderes kritisk tillige.

Sonia

13. maj 2009

Correction of the German population balance


i

Correction of the German population balance

In the Federal Republic of Germany Population, ultimo year 2007:  82,217,800

Of these, following the official number of immigrants:                        7,257,000 (8.83%)

Number of naturalization for the period 1980-2007 is officially:     3,814,730 (4.64%)

27 

Σ N (x) * (1 + r) ^ x,  where N (x) is the number of naturalizations in each year, r is the average net growth rate by birth a year of the naturalized with effect from the year of naturalization, x varies 0 to 27

x = 0 

The expected number of children after the naturalization (1980-2007): 2,076,058 (2.53%)

Results: 13,147,788 are migrants or descent from migrants (16%) ,

and 69,070,012 Germans in Germany.

This leads to approximately 20% of the birthgiving women are immigrants, and the following equilibrium applies:

0.20 * 3.5 + 0.80 * x = 1.37, where x is

Fertilty of the German women, on average 0.85 children,

if the fertility of migrants in the average is 3.5 children and the general fertility in Germany was 1.37 on average in 2007.

Assume migration continues at the 2007-level with 43.912 plus 156.942 naturalization a year and the growth-rate by foreign births of 4% a year:Annuitet: 13.147.788=PV, 200.854=PMT, 30=n, 4%=i, FV=51.445.585

Projection of the number of immigrants and their descendants, year 2037: 51,445,585

With German fertility at 0.85 you face a negative rate of -0.97% a year: 69,070,012*(1-0.0097)^30

Projection of the Germans, year 2037: 51,557,625

The biggest group, muslims, then take over 13 years later 2050. Compare with the video:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

Sonia

Korrektur der deutschen Bevölkerung Gleichgewicht


i

Korrektur des prospektiven deutschen Bevölkerungsgleichgewichts

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschlands Ende 2007 (offiziell)             82.217.800

Von diesen die offizielle Zahl der ’Zuwanderer’                                                7.257.000 (8,83 %)

Anzahl der Einbürgerungen im Zeitraum 1980-2007 (offiziell)                          3.814.730 (4,64 %)

27

∑ N (x) * (1 + r) ^ x  (erwartede werte eines variierende annuität)

x=0
wobei N (x) die Zahl der Einbürgerungen in den einzelnen Jahren, r die durchschnittliche Netto-Wachstumsrate pro Jahr ab Jahr der Einbürgerung, x variiert von 0 bis 27

Die erwartete Anzahl der Kinder von Einbürgerten (1980-2007)                        2.076.058 (2,53 %)

Resultat: 13.147.788 Einwanderer plus Nachkommen, ergo statt 8,83%        13.147.788 (16 %)

Micro-zensus 2012 zeigt 16,7 mill. Einwandere und ihre Kinder

Davon sind noch die Verstorbenen und die Rückwanderer abzuzählen, die illegalen Einwanderer hinzuzuzählen sowie diejenigen, welche die Religionsangabe verweigert (eine sehr groβe Zahl) oder gelogen hatten, und zu­dem ist die beträchtliche deutsche Auswanderung zu berücksichtigen. Mit etwas Glück heben sich diese Zahlen teil­weise auf.)

Diese 13,15 Millionen also stammen aus anderen Ländern. Rund 69.070.012 ’ethnisch Deutsche’ gibt es also noch in Deutschland, von denen allerdings sehr viele (84 %) vor längerer Zeit (Zeitpunkt für die initiale Einwanderungszahl und -definition?) naturalisierte Einwanderer sind. (Wie werden die aus dem Ausland kategorisiert?)

Demnach sind etwa 16-20 % (eher 20 infolge der Altersverteilung der im Schnitt erheblich jüngeren Einwan­derer) der fürderhin Gebärenden Immigranten, was bedeutet:

0,20* 3,5 + 0,80 * x = 1,37  (CIA: totale fertilität: 1,42 in 2005, Eurostat: totale fertilität 1,36 in 2004)

wobei x ist die Fertilität der deutschen Frauen, im Durchschnitt 0,85, wenn die Fertilität der Immigranten im Durchschnitt 3,5 beträgt und die totale Fertilität in Deutschland (2007) 1,37 Kinder/Frau.

Annahme: Die Immigration setzt sich auf dem Niveau von 2007 weiter fort mit 43,912 plus 156,942 Einbürge­rungen jährlich und die Wachstumsrate der Migrantengeburten beträgt ca. 4 % pro Jahr.

Annuität:13.147.788=PV, 200.854=PMT, 30=n, 4%=i, FV=51.445.585

Demnach wäre die Zahl von Einwanderern mit Nachkommen im Jahre 2037                 51.445.585

Mit einer deutschern Fertilität von 0,85 ist die jährliche Schrumpfungsrate -0,97%,

30 Jahre subtrahiert (69.070.012 * (1-0.0097) ^ 30) bleiben ethnisch Deutsche im Jahr 2037   51.557.625

Die größte Gruppe sind Muslime, eine eigene Majorität 13 Jahre später, also ca. 2050.

Diese Berechnung inkludiert nicht einmal die beiden möglicherweise stark akzelerierenden Faktoren, die mit einiger Sicherheit allmählich hinzukommen: (1) politische Beschlüsse, welche die Familienzuwanderung und später sogar weitere ’Anwerbung’ von Muslimen zur Einwanderung nach Deutschland und in die EU för­dern und erleichtern (etwa durch Finanzierung aus Steuermitteln – ab 51 % der Moslems demokratisch nicht zu verhindern); (2) eine unausweichlich zunehmende Auswanderung von ethnisch Deutschen in EU-Fäulnisfreie Länder (Norwegen, Schweiz, Osteuropa, Übersee?).

Ja, es ist die EU mit ihrer überstaatlich anonymen Gigabürokratie, ihrer arroganten Bürgerferne und zuverlässig kurzsichtigen Urteilsunfähigkeit, die das gröβte Hemmnis auf dem Wege zu einigermaβen wirksamer Problem­linderung darstellt. Wir sind ja jetzt eine neue ’Wertegemeinschaft’ (Hatten wir das nicht schon einmal?), und es ist fast, als bestimmten Erdogan und Ghadaffi die neuen Werte über unsere Köpfe hinweg.

– – –

Die obige Berechnung ist eine auf unsicheren und ganz sicher unvollständigen Zahlen bauende Überlegung däni­scher Bevölkerungswissenschaftler und also höchst unsicher. Zudem ist der Umfang der vergangenen, heutigen und zukünftigen illegalen Einwanderung völlig ausgeklammert – und ebenso der konstitutionell garantierte in­nereuropäische Süd-Nord- und Ost-West-Flux, bedingt durch klar erkennbare Wohlstands- und Wohlfahrtsge­fälle. Die Länder England + Benelux + Deutschland + Dänemark + Alpenländer werden damit bald zu den meist bedrängten und dichtest bevölkerten der Welt werden, dazu mit ungeheuren inneren Spannungen und Friktionen.

Frankreich dürften ähnliche Berechnungen zu noch trüberen Aussichten führen, die Mark Steyns Annahme einer islamischen Majorität im Jahr 2089 und Bernard Lewis’ Prognose, Europa werde bis 2100 islamisch, noch erheblich justieren, also näher heran holen. Es wird also zu einem wohl friedlich unlösbaren Problem für unsere Enkel und im schlimmsten Fall zu (überholt geglaubten) Religionskriegen für deren Enkel führen. Ein Europa im Zustand ’Nordbank Gaza’ würde eines Tages unweigerlich zu einer neuen Reconquista ansetzen und unsere Ge­nerationen ab 1970 als leichtfertige Veruntreuer europäischer Freiheit, Kohäsion und Harmonie und damit auch Frieden und Wohlstand verfluchen. Wie konnte, wird man fragen, unsere Generation auf den angesichts des grenzenlos rückständigen und chronisch kriegerischen Zustands der leicht fanatisierbaren Islamischen Welt auf den absurden Gedanken verfallen, Moslems zu Millionen freiwillig in die Industriezentren unserer Länder, in un­sere Hauptstädte, mitten ins Herz von Europa einziehen zu lassen? Und dann weiter nachzuholen, noch ehe der Effekt der ersten Welle verstanden und verdaut war? Wer denkt dabei heute schon an eine Force de Frappe in den Händen islamistischer Imame, Mullahs und Ahatollahs und moderne Waffen in den Händen suizidaler Ter­roristen? Bald werden wieder darüber nachdenken müssen, und die Lösung solcher Probleme, die wir sehenden Auges haben heranwachsen lassen, wird kein mildes Ajabaja sein.

Wann wird Deutschland ein Muslime State (ein video)

“…Die fallende Spirale kann nicht mehr gewendet werden…”

Bevölkerungs Rechenschaft mit korrektur

30-38% of the total Public Welfare-budget 2010 in Denmark consumed by non-westeners

2009:

Der vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen koordinierten Untersuchung zufolge beträgt der Anteil der Migranten an allen Hartz IV Empfängern 28 Prozent. Während der Prozentsatz von Hartz IV Empfängern in der Gesamtbevölkerung bei lediglich 8 Prozent liegt, beträgt dieser innerhalb der Gruppe der Migranten ganze 19 Prozent.

Nach Erkenntnissen der iAQ-Forscher stammen 30 Prozent der leistungsbeziehenden Migranten aus Osteuropa. Weitere 23 Prozent haben türkische Wurzeln und 17 Prozent der ALG II Bezieher mit Migrationshintergrund sind deutschstämmige Spät-Aussiedler. Ganze 11 Prozent haben osteuropäische Wurzeln und 19 Prozent werden der Gruppe

Zusätzlich 2. November 2014 : http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf (seite 11-12)

Sonia

Korrektion af den tyske befolkningsopgoerelse


i

Korrektion af den tyske befolkningsopgørelse

Version in Deutsch

I Forbundsrepublikken Tyskland var folketallet i 2007 : 82.217.800 

Af disse var følgende det officielle antal indvandrere :     7.257.000 (8,83%)

De naturaliserede i perioden 1980-2007 er officielt :       3.814.730  (4,64%)

27

∑ N(x)*(1+r )^x, hvor N(x) er antal naturalisationer i de enkelte år, r er gennemsnitlige nettotilvækst-rate for de naturaliserede, x varierer fra 0 til 27

x=0

Det forventede antal børn af naturaliserede efterf.  :        2.076.058 (2,53%)    

 

D.v.s. 13.147.788 af indvandrerherkomst (16%)

i Tyskland der stammer andet steds fra og 69.070.012 tyskere i Tyskland. 

Dette medfører at cirka 20% af de fødende er indvandrere og følgende ligevægt er gældende:

0,20*3,5 + 0,80*x =1,37 hvilket medfører at

Fertiliteten for tyske kvinder er 0,85 barn i gennemsnit,

når indvandrernes er 3,5 barn gennemsnit og den samlede fertilitet i Tyskland er 1,37 i 2007.

Hvis indvandringen fortsætter på 2007-niveauet med 43.912 plus 156.942 naturalisationer pr. år og en forventet vækstrate for indvandrerbefolkningen på 4% pr. år:

Projektion af antallet af indvandrere og deres efterkommere, år 2037: 51.445.585

Med tyske kvinders fertilitet på under eller lige omkring 1 vil der optræde en negativ vækst i det tyske folketal, -0.97% pr. år (ved 0.85 barn) : 69.070.012*(1-0,0097)^30

Projektion for tyskere, år 2037: 51.557.625

Den største gruppe, muslimer vil gribe magten 13 år senere, 2050. Sammenlign med videoen:

http://www.youtube.com/watch?v=WZgLrMgBGpQ

Sonia

12. maj 2009

Tyskland, en muslimsk stat aar 2050 – Deutschland, ein Muslimen Staat im 2050


Den tyske regering, 2008:

“Faldet i det (TYSKE) folketal i Tyskland kan ikke længere stoppes.
Den faldende spiral kan ikke længere vendes…
Det bliver en muslimsk stat år 2050.”

Die Deutsche Regierung, 2008:

“Der Rückgang der (Deutsche) Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten.
Die fallende Spirale kann nicht mehr gewendet werden…
Es wird ein Muslimen Staat im Jahr 2050.”

When you hear fertility 8 in Turkey it is not quite right, if it does not mean that 8 times more children are born relatively. More young and younger birthgiving women and more child-births each. In the third world 10 times more births relatively compared with the number of inhabitants is rather common. It is the birth-frequency, not the fertility, but it is what matters, also among the non-Western immigrants in Europe.

http://www.youtube.com/watch?v=WZgLrMgBGpQ

Vi kommer uafhængigt heraf til det samme resultat :

Dansk version Engelsk versionTysk Version

Uddybning af de enkle forudsætninger bag Europas fald

Danskerne føder ikke flere børn – som mainstream-medierne melder

Sonia

« Newer PostsOlder Posts »

The Silver is the New Black Theme. Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.