Danmark

12. juni 2013

DE OFFICIELLE KAN I TYSKLAND OG I NORGE – MEN I DANMARK KAN DE OFFICIELLE IKKE!


safeall

Den norske særanalyse

Den tyske særundersøgelse

Et modelgennemløb herfra med norske befolkningsdata

Et eksempel på konsekvenserne af de utilstrækkelige demografiske

opgørelsessystemer i Vesteuropa:

Epidemi-forskningen i Europa er blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der er blevet fejlbehæftede og ineffektive til formålet ved brugen af fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter dele af biogenetikken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os.

Grundlæggende forudsætning:

The transmission dynamics of an infectious disease have to be appropriately described by a model. Then it is possible to evaluate the potential impact of proposed interventions.

Andre eksempler:

Flere centrale socioøkonomiske karakteristika og disses bindinger til f.eks. IQ-egenskaben og dens gennemsnit fortabes ligeledes, så befolknings- herunder immigrationspolitiske beslutninger kun kan træffes i blinde.

12. juni 2013

J. E. Vig, cand. oecon.