Danmark

13. maj 2009

Korrektion af den tyske befolkningsopgoerelse


i

Korrektion af den tyske befolkningsopgørelse

Version in Deutsch

I Forbundsrepublikken Tyskland var folketallet i 2007 : 82.217.800 

Af disse var følgende det officielle antal indvandrere :     7.257.000 (8,83%)

De naturaliserede i perioden 1980-2007 er officielt :       3.814.730  (4,64%)

27

∑ N(x)*(1+r )^x, hvor N(x) er antal naturalisationer i de enkelte år, r er gennemsnitlige nettotilvækst-rate for de naturaliserede, x varierer fra 0 til 27

x=0

Det forventede antal børn af naturaliserede efterf.  :        2.076.058 (2,53%)    

 

D.v.s. 13.147.788 af indvandrerherkomst (16%)

i Tyskland der stammer andet steds fra og 69.070.012 tyskere i Tyskland. 

Dette medfører at cirka 20% af de fødende er indvandrere og følgende ligevægt er gældende:

0,20*3,5 + 0,80*x =1,37 hvilket medfører at

Fertiliteten for tyske kvinder er 0,85 barn i gennemsnit,

når indvandrernes er 3,5 barn gennemsnit og den samlede fertilitet i Tyskland er 1,37 i 2007.

Hvis indvandringen fortsætter på 2007-niveauet med 43.912 plus 156.942 naturalisationer pr. år og en forventet vækstrate for indvandrerbefolkningen på 4% pr. år:

Projektion af antallet af indvandrere og deres efterkommere, år 2037: 51.445.585

Med tyske kvinders fertilitet på under eller lige omkring 1 vil der optræde en negativ vækst i det tyske folketal, -0.97% pr. år (ved 0.85 barn) : 69.070.012*(1-0,0097)^30

Projektion for tyskere, år 2037: 51.557.625

Den største gruppe, muslimer vil gribe magten 13 år senere, 2050. Sammenlign med videoen:

http://www.youtube.com/watch?v=WZgLrMgBGpQ

Sonia

11. maj 2009

Det sker nu og om 30 aar er alting glemt


i

Overtagelsen drejer sig kun om fødsler,

fordi vi har valgt demokratiet, hvor de fleste

bestemmer

– derfor fylder dhimmierne i de økonomisk underdrejede mainstream-sprøjter os med løgn om danskernes fødsler, som vi har påvist naturligvis ikke afviger meget fra landene omkring os, da fertilitet netop er kulturbestemt.


Daffy

Bomberne og selvmordsbomberne er kun for at få os til gøre som de ønsker i ét og alt, når frygten sætter ind og styrer os. Her forestiller vi os at andre har større og mere effektive militære apparater, men de er uden betydning, når vi lukker disse fertile fremmede, fortrinsvis muslimer, ind i vore lande. Og lukker vi dem ikke ind, vil vi uddø i stedet, hvis vi ikke fjerner de regimer, som vi i virkeligheden lider under og ikke kan trives med præcis, som det var tilfældet i det tidligere Østeuropa, hvor fødslerne selvfølgelig halter lige så meget efter og af præcis samme grunde som her.
Hvad er sandheden når samme information kommer fra sikre, velorienterede amerikanske, palæstinensiske, israelske, svenske og danske kilder? Bemærk, kun meget sporadiske kilder beretter herom fra området EU

Professorale forslag (video):

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

7:31 min. to explain what is happening right now with an ultimative end in 40 years (video):

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

At føde Danmark kaput er en let sag, og det sker med matematisk sikkerhed, hvis der ikke gribes drastisk ind:

https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

They threaten to kill us (video):

http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=8E4rMJVHyeg

Lidt optimistisk prognose af svensk forsker beretter næsten det samme som den danske ovenfor:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

Metoden i USA er den samme (video):

http://thethirdjihad.com/ (uddrag)

At bringe os til at forstå hvorfor og at sætte det i oplyst perspektiv ordner internationale full-time-forskere i emnet (video):

http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781&q (wait 25 sec. after click and a video of length 1:38:41 runs)

Sonia

9. maj 2009

Vi har kun Chamberlains og ingen Churchills i de tilsyneladende magtpositioner i Europa


Vi har for mange Chamberlains og for få Churchills ved magten i mange europæiske lande, siger Geert Wilders, Holland.

Vi har ingen forbehold at tage:

Vi har kun Chamberlains og ingen Churchills i de tilsyneladende magtpositioner i Europa. Det betyder at Europas såkaldte elite lader hånt om dem, som den i sidste ende er afhængig af. I troen på en totalitær ideologi vil den igen sætte alt over styr i sin egen selvforherligelse, hvor eneste leveregel for toppen kan udtrykkes i kommandoen eller frasen, som også er dens sidste:
DO WHAT I SAY, BUT DON’T DO WHAT I DO.

We have no reservations:

We have just Chamberlains and no Churchills in the apparent positions of power in Europe. This means that the elite of Europe scorn those they ultimatively are depending of. In their belief or faith of a totalitarian ideology it shall in its own self-glorification lose all with this command or phrase still on its lips in the end:
DO WHAT I SAY, BUT DON’T DO WHAT I DO.

Sonia

8. maj 2009

The United Kingdom will have 17.7 mio more within the next 25 years – Det Forenede Kongerige opererer fortsat med gigantisk indvandring i sine planer


i

The United Kingdom

According to: http://www.statistics.gov.uk/hub/population/migration/international-migration/index.html

tim19912007graph1_tcm119-23658

UK for the period 2004 to 2007.
The size of the UK born population has remained constant throughout the
four year period at around 54 million. In contrast, the non-UK population
has increased from an estimated 5.2 million in 2004 to 6.3 million in
2007, an increase of 21 per cent. In 2004, an estimated 8.9 per cent of
the total population was non-UK born; by 2007 this had increased to

10.6 per cent.

UK for the period 2004 to 2007

UK for the period 2004 to 2007
The size of the UK born population has remained constant throughout the four year period at around 54 million. In contrast, the non-UK population has increased from an estimated 5.2 million in 2004 to 6.3 million in 2007, an increase of 21 per cent. In 2004, an estimated 8.9 per cent of the total population was non-UK born; by 2007 this had increased to 10.6 per cent. Irish and immigrants from the old EU-countries amounted to 1.252 in 2007. This means 5.090 million foreigners. In addition comes the UK born as children and grandchildren of naturalized foreign parents.
Compared with Danish relations the total number of foreigners in UK is 11-12 millions of the entire population of about 61 millioner – i.e. 18-20 percent.

Remember Austria,  An Excerpt: “…Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria…”

18-20 percent in UK also fit the extra check of births-shares and fertilities:

3.5*x + 1.2*(1-x) =1.87, implies x, the share of ethnic foreign births = 29 percent

Compare with what the media find is fit for you to know

Daily Express – 8.6. 2007: 1,5 million muslims’ ??

Another source: The Muslim population in Britain has grown by more than 500,000 to 2.4 million in just four years, according to official research collated forThe Times. The population multiplied 10 times faster than the rest of society, the research by the Office for National Statistics reveals. In the same period the number of Christians in the country fell by more than 2 million (??).

According to: http://www.statistics.gov.uk/hub/population/population-change/population-projections/index.html

graph1_tcm119-29018

Source: National population projections and much more details

With a general or total fertility of 1.87 children per woman (and not 2.1) one would expect a decrease of the population by almost 11% for the projected period of 25 years. But the official expectation points at an increase of 18% instead. All in all a difference of about 29% of the population. This implies that 17.7 mill. more is expected to immigrate to The United Kingdom (at 61 mio. in 2007) within the next 25 years if fertility is assume constant.

The patterns are the same as here, ‘but painted with an eleven times smaller brush’. More foreign immigrants contribute tremendously to the rise in fertility.

The British do not.

But total fertility is not expected to be constant. Total fertility is the weighed average of ethnic fertilities with populations shares as weights .

graph1_tcm119-23935

Source: Office for National Statistics and more details

This means births or immigration implying the same results, and patterns of culture included fertility are much like here.

If you want to read a piece by piece distribution of ethnicity (the closest you get) it is partly possible here (take a very big breath before you click on the link and go to page 34)

http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/Population_trends_135.pdf (page 34)

Sonia

6. maj 2009

Naturligvis foeder danskerne IKKE flere boern – det er de fremmede


Vi er ikke begyndt at føde flere børn.

Det sker nemlig ingen steder i den vestlige verden – tværtimod. Såfremt Danmarks Statistik (DS) har opgjort en højere fødselshyppighed – fertilitet er noget ganske andet – kan det skyldes:

  • der er for en tid rigtig en ekstra stor procentdel i de fødende aldre af indvandre- og efterkommerkvinder, siden hyppigheden vokser så drastisk som fra 1,78 til 1,90 på bare ét år.
  • Tilstrømningen af indvandrere, der øges eksplosivt (sidste år med 62,8%), hæver den samlede fertilitet, men her målt ved fødselshyppigheden fra 1,78 til 1,90
  • Den samlede fertilitet – som nævnt muligvis opgjort fejlagtigt som fødselshyppigheden af DS til 1,9 for 2008 for at vildlede os til at tro at danskernes tilbøjelighed til at få børn ændrer sig betydeligt – udregnes som et vejet gennemsnit af den etnisk vestliges gennemsnitlige fertilitet og den etnisk ikke-vestliges gennemsnitlige fertilitet med gruppernes andele som vægte.

Det forholder det sig altså således :

x : er andel ikke-vestlige blandt de fødende

Ikke-vestliges fertilitet er ikke under 3,5 barn pr. kvinde i gennemsnit

Vestliges herunder danskernes fertilitet i Danmark er 1,1 til 1,2, i mange vesteuropæiske lande endog lavere.

Her er så det vejede gennemsnit, der bestemmer den samlede fertilitet:

3,5*x + 1,1*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,33) 33% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige

eller

3,5*x + 1,2*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,30) 30% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige
I Holland og Belgien føder de ikke-vestlige allerede mere end halvdelen af en fødselsårgang. Om andelen endog er endnu højere i Danmark, kan vi desværre ikke sige noget om, da der ikke længere gennemføres nogen behørig fertilitetsundersøgelse i Danmark. Danmarks Statistik tæller bare alle barnefødsler og dividerer med antallet af samtlige kvinder i de fødedygtige aldre.

Den barske sandhed

 

Berlingske Tidende gik en tand videre end DRTTV, der kun skrev om flere børnefødsler i Danmark.

Indvandrerkvinder føder cirka som i landet de stammer fra, efterkommerne flere børn, danskerne det samme 40-45 % for lave antal eller endog lidt færre børn, som overalt i Vesteuropa. At børnene (2. generation) af efterkommerne (1. generation) føder børn nu, og de kaldes danskere ændrer ikke en tøddel ved kulturen, heller ikke kulturen der bestemmer antallet af børn pr. kvinde. Der er såmænd blot flere ikke-vestlige til at føde netop nu, og dette får fødseslhyppigheden til at stige. Det er hvad der sker.

Sonia

5. maj 2009

EUROPAEERNE RENDES OVER ENDE MED STOERSTE HAST – AMERIKANSK DOKUMENT


i

Denne video illustrerer kortfattet, hvor

europæerne står

DET KAN DOG IKKE UNDERSTREGES NOK AT ALLE REFEREREDE FERTILITETER ER DE SAMLEDE FERTILITETER I NATIONERNE, OG DET BETYDER AT UDVIKLINGEN GÅR ENDOG HURTIGERE END VIDEOEN BERETTER (se bl.a. det østrigske eksempel via link nedenfor):

When you hear fertility 8 in Türkei it is not quite right, if it does not mean that there are born 8 times more children relatively. More young and younger birthgiving women and more children each. In the third world 10 times more births relatively compared with the number of inhabitants is rather common. It is the birth-frequency, not the fertility.

Tyskland:

Uddybning af hvornår tysker kommer i mindretal
bentanop

Vi kommer uafhængigt heraf til cirka det samme resultat i

Danmark:

Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i tabellen på dette link eller via linket ved klik på grafikken nedenfor:

https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af befolknings-projektionen 2008:

Afgørende nødvendige supplementer:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/graphic-illustration-of-difference-between-the-second-best-and-the-best-projection-and-perhaps-a-little-video-to-make-it-go-into-you-brain/

https://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Kvinder i Østrig, et eksempel der tydeligt viser vore indvendinger stemmer:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/18/women-of-austria-vedvarende-lav-fertilitet-siden-midten-af-1980erne-2/

Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-not-ok/

Der satses stadig på i Danmark at 70% kan overbevises om den politisk korrekte sandhed:
https://danmark.wordpress.com/2009/05/06/naturligvis-foeder-danskerne-ikke-flere-boern-det-er-de-fremmede/

2014:

Foruden storbyer som bl.a. Köln, Lyon, London, Berlin, der næsten er overtaget befolkningsmæssigt, var perspektivet midt i 2013:

Det officielle billede af Europas og Danmarks befolkningstilstand inden for de nærmeste få tiår tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. nu, og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, Norge 2050-2055, England 2050, Tyskland 2045-2050 – det er 37-42 år for de fire sidste og mindre for Holland og Belgien.

Sonia

26. april 2009

Europas Sidste Dage – The Last Days of Europe


Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Can uncontrolled immigration kill a continent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent’, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

The Third Jihad (to conquer USA)

The Last Days of Europe

 
books

“• In Brussels in 2004, more than 55 percent of the children born were of immigrant parents
• Half of all female scientists in Germany are childless
• According to a poll in 2005, more than 40 percent of British Muslims said Jews were a legitimate target for terrorist attacks

What happens when a falling birthrate collides with uncontrolled immigration? The Last Days of Europe explores how a massive influx from Asia, Africa, and the Middle East has loaded Europe with a burgeoning population of immigrants, many of whom have no wish to be integrated into European societies but make full use of the host nations’ generous free social services.
One of the master historians of twentieth-century Europe, Walter Laqueur is renowned for his “gold standard” studies of fascism, terrorism, and anti-Semitism. Here he describes how unplanned immigration policies and indifference coinciding with internal political and social crises have led to a continent-wide identity crisis. “Self-ghettoization” by immigrant groups has caused serious social and political divisions and intense resentment and xenophobia among native Europeans. Worse, widespread educational failure resulting in massive youth unemployment and religious or ideological disdain for the host country have bred extremist violence, as seen in the London and Madrid bombings and the Paris riots. Laqueur urges European policy makers to maintain strict controls with regard to the abuse of democratic freedoms by preachers of hate and to promote education, productive work, and integration among the new immigrants.
Written with deep concern and cool analysis by a European-born historian with a gift for explaining complex subjects, this lucid, unflinching analysis will be a must-read for anyone interested in international politics and the so-called clash of civilizations…”

——————

Complement: Can uncontrolled immigration kill a continent? According to Walter Laqueur, it already has. Laqueur, an historian who’s spent a lifetime moving between America and Europe, is a scholar and public intellectual of international stature. So it’s news when the latest book from so knowledgeable and unimpeachable a friend of Europe echoes and extends the themes of a pugnacious series of American tracts on European decline. Whether European intellectuals will be able to dismiss Laqueur’s The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, just as they’ve dismissed so many other such books, is an open question. (It’s tough to discount a book endorsed by Henry Kissinger and Niall Ferguson.) What’s certain is that, in the midst of our own immigration debate, Americans cannot afford to ignore The Last Days of Europe.”

Complement 2: https://danmark.wordpress.com/europas-sidste-dage-english-og-dansk-version/ (with videos)

It comes to and end with Europe sooner than you think

Befolkningsregnskab for Danmark 2006

PS: Hvilket navn er mest udbredt i England: George eller Muhammed? Det ved du når du har set The Third Jihad (1 time og 11 minutter) 

Sonia

21. april 2009

Fra Antijihad i Norge har vi modtaget denne


Hei!

 

fra: http://antijihadnorge.blogspot.com/

Nye postinger på AntiJihad Norges blogg i mars 2009:

1 mars: Hollywood hyller muslimsk terror 
2 mars: 
”Et barbarisk og uintelligent folkeferd”
3 mars: 
Hijab jentenes tårer II
4 mars: 
Nei til hijab i Kirgisistan
5 mars: 
FN med globalt forbud mot islam kritikk
6 mars: 
Terror via radio
7 mars: 
Siv Jensen på sitt verste
8 mars: 
Hijab i flammer
9 mars: 
Nøytral politiuniform?
10 mars: 
En tapt og meningsløs krig
11 mars: Hvem tente på Fram-museet?
12 mars: Noe på gang i Ummah Kingdom?
13 mars: Kolbergs “korstog”
14 mars: Obama og det ”moderate” Taliban
15 mars: En hverdagshistorie fra Eurabia
16 mars: En annen dans i Dubai
17 mars: Islam-bråket i Ap
18 mars: Javisst er det NOK!
19 mars: Fra Heimevern til Hijab- og Halalvern
20 mars: En dose av deres egen medisin
21 mars: ”Radikal islam” – Det virkelige islam
22 mars: Dhimmi-biskopens løgner
23 mars: Muslimer i Nepal vil ha sharia
24 mars: Organisert kriminalitet forkledd som religion
25 mars: Insh Allah Airlines
26 mars: Det ”moderne og moderate” Tyrkia
27 mars: SV og privatskoler
28 mars: Vår Alles Mor i Oslo
29 mars: Også en frontlinje
30 mars: Forenklet selvangivelse
31 mars: Krigsforbryter med “riktig religion”

Mvh
AntiJihad Norge


19. april 2009

Tredje hellige krig


Complement of 30 min.

Graphic illustration of the difference between the second best and the best projection and perhaps a little video to make it slip into you brain


Why be modest when you have proven you are right

The graphic illustration of the difference:

Excerpt from:
Europe in the twilight of its demographics
J. L. – 1.12. 2008

“Now the reader should see the film ‘The Third Jihad’ (Trinity, 2008). It is bothering, no doubt, but the situation in the USA is still several dimensions better than in Europe. In an interview with Mark Steyn commenting the general conviction that the Muslims in Europe ‘are so few, only some percent of the population’, he says: “Many people think it will ‘take centuries’ for them to become majorities”, there is shown the likely demographic devel­opment of Muslims and non-Muslims calculated for France’s actual fertility rates of 1.4 vs. 3.8…” :

unreal

(Excerpt continued)
“The result may surprise the optimist: The break even point is reached before the end of our century – around 2087. And this is merely a calculation on the basis of the demographic reproduction rates, not even considering (1) the ongoing family reuniting, (2) continuous further immigration, (3) the illegal immigrants of today (suppos­edly millions), (4) continuous illegal immigration, (5) repeated amnesties for hidden immigrants (as a strong motivation for trafficking of asylum seekers), (6) the fact that Muslim fertility could be increased deliberately as conscious means of politics (already outspoken by many Muslim leaders), (7) increasing emigration of endogen­ous Europeans (which already has begun in several countries), and (8) that political decisions during their grow­ing democratic power could lower the obstacles for Muslim immigration or even facilitate it (e.g., the EU-Africa commitments of the EU-Mediterranean ‘Barcelona Process’ etc.). All these powerful factors included, a better demographic simulation than the one above could result in a much more bothering timeline…”

But I’am afraid the truth is it dismantles 40-50 p.c. quicker than even J. L. imagined or calculated 1.12.2008, especially if you look critically at the official figures as we certainly did last summer in order to come closest to the truth. Our three alternative rising curves then begin a little higher on the y-axis, because we naturally have corrected til startingpoint i.e. made a corrected realistic population balanced sheet before we projected the groups of population, but our curves do not even rise as fast as does those refered to or calculated by J.  L. 1.12.2008. And even then the three rising curves intersect with the falling curve at least 40 year earlier:

It comes to an end with Europe sooner than you think

‘Some will certainly contradict us persistently and perhaps one might even point out that the first diagram concerns France, the second Denmark. But does this really matter when I tell you that France might come first.’

Graphic projection 2008

Now I would prefered some video – all in good time

Sonia

« Newer PostsOlder Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.