Danmark

21. september 2009

Reaktionerne paa svenskernes tolerance


Hermed et uhyggeligt videoprogram fra Norsk Rikskringkasting fra Hisingen i Göteborg. Svenskerne har jo været noget mere tolerante og indvandrervenlige end vi har været i Danmark.
Videoen viser takken, som svenskerne nu høster – ikke bare i Göteborg, men i andre byer også. Vi kender jo især de rystende terrortilstande i Rosengården i Malmø.

Hele tiden påstås det, at muslimernes terrorisering bare skyldes, at vi har udelukket dem. Den tanke, at de har udelukket sig selv, kommer dog NRKs kommentator ind på.

Men den egentlige grund kommer de aldrig frem med: At disse indvandrere bliver ved med at slæbe Koranens og hadithernes umådelige had til os vantro med til dem, der giver dem en tilværelse i misforståelse af hvem vores næster er – og hvem der truer vore næster.

!cid_D18B0615E3944B2D9D5A6C383AC26047@AndersPC

Mellem år 2035 og 2047 vil de fremmede have flertal her (klik på kurvediagrammet til venstre) – og sørge for, at Norden synker lige så dybt som dagens muslimske lande. Og danskerne vil – med få undtagelser – intet gøre for at hindre det – vil ikke engang høre det. Og vil blive tvunget over til islam, hvis de vil have kvalificeret arbejde.

A. B. L.


20. september 2009

“Hellig Erobring” Af Danmark


Del 1

Del 2

http://jp.dk/indland/kbh/article1823414.ece :

Som afslutning på Ramadanen 2009 hærgede unge bl.a.  Østre Farimagsgade, hvor de sparkede til parkerede biler, visiterede forgængere og smed med cyklerne på deres vej. Dette skete under politieskorte. Politiet eskorterede de unge til Blågårds Plads, hvor en 20-årig mand blev anholdt, efter at han spyttede en politibetjent i ansigtet.

18. september 2009

Der tages folkeligt intiativ i England nu


EDL Manchester October 10th promo video – No to Radical Islam

Say No til Eurabia

Britain says stop


16. september 2009

Den Tredje Hellige Krig


Radical Islam’s Vision For America:

www.thethirdjihad.com (video in full length if you give your e-mail address to Daniel Pipes)

Remember the Motivations Behind the 9/11 Attacks

15. september 2009

Projektet er stort og imponerende anlagt – det var Hitlers Olympiade også


Hans Sørensen:

Den Islamiske Verdensliga og waabismen
WAABISMEN OG DEN ISLAMISKE VERDENSLIGA.
Saudi-arabisk statsmission: Den muslimske verdensliga.

[Her er lidt om hvorfor man skal vide, hvor pengene kommer fra til moskebyggerierne, og hvad de kan afstedkomme, skriver Hans Sørensenhttp://blog.politiken.dk/engelbreth/2009/09/10/moske-moske-ikke-antimuslimsk-propaganda-igen-igen/

Et mindre uddrag:]

Dansk Hovedkvarter (Verdenskontor) på Vodroffsvej i København. Ønsker at bygge to stormoskeer i Århus og København.


Konference 2001 i København på Hilton-hotel var et skoleeksempel på den pression, som Saudiarabien lægger på vestlige politikere. Konferencen indledtes demonstrativt med, at en ung dansker offentligt frasagde sig sit danske navn og sin kristne tro og fik et muslimsk navn efter at have fremsagt den islamiske trosbekendelse: et klart signal til det danske samfund. Herefter sagde lederen af konferencen, at danske politiske partier kun kunne regne med muslimske stemmer, hvis de klart fulgte deres krav. Endelig kom der en advarsel ironisk nok til Det radikale Venstre, som ellers har fremmet islam på alle fronter. Advarslen var netop et vink med en vognstang at man ikke automatisk kunne forvente muslimske stemmer hvis man ikke ville makke ret.

Ligaen har nu udsendt ca. 1000 missionærer, heraf ca. 90 til Europa. Af de godt 30 verdenskontorer ligger ét i Danmark (Vodroffsvej). Her ligger også en af ligaens danske moskeer ligesom der er en i Helsingør, hvilket til stadighed medfører aggressioner overfor det omgivende danske samfund. Ligaen opbygger islamiske forlag, støtter muslimske menigheder økonomisk, hjælper med at bygge moskeer, driver lokalradio i København („Radio Fatiha“) og gør en stor indsats for at få gjort ureligiøse bosniere i Danmark til aktive muslimer. De underviser bl.a. bosniske børn i islam og betaler lønnen for flere imamer i København.

Allerede i 1989 havde de alene i København 4 imamer, hvoraf én var bosnisk. Målet er netop at omvende herboende bosniere til den mest yderliggående islamiske praksis, hvilket er lykkedes i mange tilfælde, og hvilket er overraskende, når man tænker på, at de fleste bosniere var verdsliggjorte, da de kom til Danmark. Der bruges mange ressourcer netop på denne opgave. Samtidig maser de sammen med den saudiarabiske ambassade på for at etablere muslimske områder med kirkegårde. Men selv om der nu er mange muligheder for at blive begravet på denne måde, er det fortsat ikke mange muslimer som vælger at blive begravet i Danmark. Dette er lykkedes dem både i København, Odense og Århus ved at lægge pres på myndighederne. Også i Århus betaler ligaen imamer ligesom der købes lokaler, som de udlejer til muslimske skoler i Danmark. Disse imamer indoktrinerer i den mest yderliggående form for islam.

Et eksempel er Kong Fadh akademiet i Bonn, som er et alabastfarvet palads som fra 1001 nat med stor moske, bibliotek, skole, højskole og koranskole, som blev indviet med penge fra Saudiarabien og med stor festivitas under nærvær at den Saudiarabiske ambassadør, udenrigsminister Klaus Kinkel Ministerpræsident Johannes Rau og Bonns overborgmester in1995. Alt gik fint indtil man fandt ud af, hvad børnene skrev i deres stile: En elev, 11 år havde skrevet en stil om Hellig Krig »Jeg vil gerne have terror. Jeg vil gerne være Osama bin Laden. World Trade Center skal endnu engang brændes ned til jorden. Bush skal ose ud af hovedet af raseri. Jeg vil gerne ødelægge hele verden.« Sin åndelige føde til indlæring i had og hellig krig betales via den saudi-arabiske kongefamilie. Drengens stil indgår som dokument i et opgør om akademiet, der var oppe på højeste regeringsplan, da tidligere kansler Gerhard Schröder i oktober besøgte kong Fahd i Saudi-Arabien. Akademiet var dømt til lukning. 470 elever ville blive lukket ude. Men så rykkede Schröders regering i felten efter pression fra Saudiarabien for at undgå skandale og redde, som det hed, det tysk-saudiske forhold. Og således bøjede man sig til jorden for den saudiske oliepression.

Hellig krig på skemaet

Under åbningen havde Bonns overborgmester Bärbel Dieckmann udtalt, at projektet gav »en enestående forudsætning for en forbilledlig tysk-arabisk og kristelig-islamisk dialog, som fremmede den fredelige sameksistens«. Men på skolen blev hellig krig et fag. Og den første fredag i oktober 2003 kaldte prædikanten Anas B. i en stuvende fuld moské »i Allahs navn« til hellig krig mod de vantro.

Men et kamerahold fra TV-stationen ARD havde filmet talen med skjult kamera. »I må tage Jer af Jeres børns legemlige dygtiggørelse«, børnene skulle indlæres fra barnsben i hellig krig lige fra spydkast til at sværge hellig krig. Til de mange forældre med børn den dag opfordrede han uforblommet til en radikal, islamisk opdragelse og prædikede forkastelse af Vesten. Otte ugentlige timer Koranlæsning i skolen, seks timers arabisk, og én time tysk. Geografiundervisning med kort, der viste, at Israel var udslettet og ikke mere eksisterede.

Politiet kunne udpege folk med nær tilknytning til skolen som regulære terrorister, f.eks. den 39 årige egypter Sayed M., som mistænkes for at samarbejde med terrornetværket Al Qaida. Og nogle omgikkes Mamduh Salim, bin Ladens formodede finansmand, hvis børn er uddannet på akademiet. »Snart er vi alle sammen forenet der,« glædede ekstremister sig i en samtale, som politiet opsnappede. En af dødspiloterne den 11. september kom fra Bonn. Der er påfaldende mange tilhyllede kvinder og piger i området. For det er det ydre tegn på, at sharia, islamisk lov er ophøjet over alt andet og at kvinderne er ”rene” i modsætning til de ”urene” tyske kvinde.

Det mest forbløffende er at skolen, højskolen og koranskolen netop brugte materiale produceret i SaudiArabien. Og det var kendt, at der blev benyttet saudiske undervisningsplaner og saudiske bøger, hvis indhold med garanti ikke lå inden for den tyske lovgivnings krav. Omkring 200 af de elever har tysk statsborgerskab og alligevel fik Kong Fahd Akademiet lov til at boltre sig uden indblanding…

Hans Sørensens beretning afsluttet


heil_hamas


Hvorfor mon tanken igen og igen falder på Tysklands Olympiade i Berlin 1936 kombineret med partidagene i Nürnberg??

Supplement:

The Muslim Brotherhood i Europe

14. september 2009

Katastrofalt forfejlet kriminalitetsbekaempelse resulterer i fuldstaendig underkastelse – you wait and see!


Bergdk

Skal vi dyrke selvhadet og selvfornedrelsen

og til sidst lade os underkaste som slaver?

Det er naturligvis fuldstændig misforstået, at det hjælper at lægge en blødere og sødere stil an over aktørerne i de krigslignende tilstande i de efterhånden erobrede bydele i København, Odense og Århus. Og det skal starte i skolen, siger Justitsminister Brian Mikkelsen. Nej, det starter desværre længe før. Det starter i hjemmet og meldes åbenthjertet af børnene, der har lært det derhjemme:

“Bare vent til vi bliver mange nok!”

Sådan lød det fra 5-6 årige i Gellerup i begyndelsen af 1990erne. Sådan lød det på Vesterbro på samme tid, når man irettesatte dem for værdiforskelligheden, når den ramte og ødelæggelser satte ind i det små.


Disse 5- 6-årige er blevet 20-25 i dag:

Politiforbundet Dansk Politi: “Det var kun et spørgsmål om tid”:

https://danmark.wordpress.com/2009/09/11/politiforbundet-dansk-politi-det-var-kun-et-spørgsmaal-om-tid/


Tusinder af unge kan ende i bander

Af ORLA BORG | CARSTEN ELLEGAARD
Offentliggjort 13.09.09 kl. 14:11
Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.

For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet…”

De har ikke lagt skjul på deres hensigter

Berlingske Tidende, Opinion den 13. september 2005
Den 14. september 2005 kl. 9.00 fandtes den ikke længere på Berlingske Tidende,

så vi bringer den her som et billede

img0.jpg

Meningsundersøgelse i arabisk medie:

Do You Support Osama Bin Laden? (på dansk)

Fra http://denhviderose.wordpress.com/2007/11/05/folkeskolen-er-blevet-islamiserings-anstalter/

“JEG TILHØRER den store gruppe af forældre, der er glad for mit barns folkeskole, hvor han lærer en masse, og hvor jeg får alle muligheder for at indgå i et positivt samarbejde med skolen. Af samme grund har jeg i de otte år, jeg har haft barn i folkeskolen, haft stor tillid til undervisningsmaterialet, som jeg har antaget har været i top, og som jeg derfor aldrig har nærlæst.

Stor var overraskelsen derfor, da jeg forleden kiggede i arvingens historiebog Korset og Halvmånen – kulturmøde og konflikt af Claus Buttenschøn og Olaf Ries: Hele bogen er en skævvredet fremstilling af forholdet mellem den vestlige og den islamiske verden, med Vesten i rollen som udbytter og aggressor og islam i rollen som offer og hovedleverandør til verdenscivilisationen.

Bogens kapitelinddeling illustrerer det bagvedliggende tankesæt: Kapitlerne om islam og den arabiske verden hedder f.eks.: Et verdensrige i støbeskeen, Paladset og minareten, kulturens korsveje og det lykkelige Arabien, mens kapitlerne om Vesten har overskrifter som i kløerne på Europa, Jagt på kolonier, byttet deles, de stærkes ret og den hvide mands byrde….”

Kilde: Jyllands-Posten, 5 november 2007, s. 12.

I 1998 skrev Poul E. Andersen: Viden ingen dansker kan påstå han ikke havde adgang til for 10 år siden (d.v.s. 1988, altså for 21 år siden nu):

https://danmark.wordpress.com/2009/01/08/viden-ingen-dansker-kan-paastaa-han-ikke-havde-adgang-til-10-aar-siden/

Den lovlige løgn

Professorale forslag fra Kuwait (video):

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html (dobbeltklik på pilen nederst til venstre)

Mere om bandekriminalitet

11. september 2009

Bakom den moderna antisemitismen?


http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/08/rostfiske-bakom-den-moderna.html

Israel gör rätt i att kritisera Norge för antisemitism. Men man väljer fel måltavla när man väljer författaren Knut Hamsun. Däremot finns på norsk TV finns en komiker vid namn Otto Jespersen som varje vecka drar smaklösa skämt om judar och gaskammare. Han är inte ensam om det, regeringen, pressen, fackföreningarna, kyrkan angriper ständigt ömsom Israel, ömsom judar i allmänhet.

Retorikken er paa plads: USA og vi er skyldige som saedvanlig


cherney911terrorism

Så er der gået 8 år siden angrebet på the Twin Towers i New York, hvor tæt på 3000 uskyldige blev dræbt.

Derefter gik det igen præcis som vi forudsagde:

I går aftes kunne vi høre nogle af de frelste danske medløbere på TV benævne krigen i Irak som vor angrebskrig. For den sags skyld kunne forsvaret af Vesten have været startet næsten på hvilket som sted i Mellemøsten for at udtørre angribernes kilder. Al Qaeda er godt repræsenteret i de fleste af landene i området. Og indstillingen der dominerer: 49,9 % støtter Osama bin Laden blandt de unge, som Al-Jazeera påviste i september 2006.

Vi kan sige det er som at slå plat eller krone.

Årsdagen fejres dernede ved at der sendes mindst to raketter fra sydlibanon ind i nordisrael. Antallet af terror-angreb med dødelig udgang siden 9-11 kan du aflæse i kolofonen til højre.

22. august 2009

Uffe Ellemann-Jensens skinargument skal afspore, ikke andet


Uffemandens skinargument om bukseklædte

kvinder i Sudan med den falske analogislutning

om burkaer m.v. i Danmark:

Bag burkaer kan der skjule sig kvinder eller mænd med selvmordsbombe-indretninger og automatiske håndvåben som maskinpistoler, dynamitstænger og f.eks. håndgranater, uden nogen kan se det, og uden at vi kan fastslå bærerens identitet. Desuden har vi f.eks som supplement herboende mellemøstlige kulturdebattørers ord for, at klædningen afspejler en islamistisk indstilling hos bæreren og/eller dennes nærmeste. Sådanne kan vi f.eks. have præcis så mange af her i landet, som antallet af danskere, der ønsker at blive myrdet, forudsat de kun myrder de danskere, der ønsker det. Og det er jo nok teoretisk, men det er ikke afsporet.

Enkelte vil hævde at frakker og anden løsere påklædning kan skjule det samme. Hertil er der kun at sige, at frakker m.v. har vi haft i hvert fald siden 1700-tallet. Og dem beholder vi. Derimod er det unødvendigt at øge sikkerhedsrisikoen og antallet af mord på tilfældige danskere her i landet, fordi nogle immigranter, som toppen har lukket ind, ikke ønsker at tilpasse sig forholdene her i landet.

Resten uden burka er at ligne ved kasse tilsyneladende lækre æbler, hvoraf en vis ukendt procentdel er giftige. Kan vi få din datter eller din søster til at prøvesmage æblerne, og dermed fastslå procentandelen af giftige, så vi ved hvor vi står, eller skal vi regne med 49,9 % som Al-Jazeera påviste i september 2006? Der er andre muligheder, som det også fremgår af dette:
https://danmark.wordpress.com/2009/03/13/selvmordsbombning-og-terror-er-mange-unge-tiltrukket-af/

Det er som med kamphunde og hundekampe: Man skal kikke i den anden ende af snoren og se nøje efter, hvor anti-civilisationen stammer fra og derpå lave lovindgrebene herefter.

Det er ikke så svært.

Sonia

21. august 2009

Warum sind Pädophilie nicht mitgenommen als Kriminalität in dem Lissabon Vertrag


Eltern!

Eltern!

Achtung, ”gute Onkels”!

Seit vierzig Jahren zwingt man Kindern Erlebnisse auf, auf die viele gerne verzichtet
hätten. Man hat ihnen Wörter und Bilder beigebracht, die sich an ihr geistiges Leben kleben konnten.. Mit Bilderbüchern, Schulbüchern und ”schöner” Litteratur, ”Bumsräumen”, Kinder-Theater und Filmen
hat man sie hinter den Rücken ihrer Eltern mit sexuellen Erfahrungen gefüllt und erklärt, alle seien gleich und alles sei akzeptabel. Man nicht nur ignorierte das Sorgerecht, sondern griff es an.
“Tod der Familie”, so hiess es in Schweden.
Die Kernfamilie sollte weg und die Kinder von “Experten” erzogen werden, um ganz neue Werte zu schaffen. Das Unterfangen
hat man nicht so richtig verraten! Aber es leuchtet aus dem politischen Programm
heraus, das der dänische Direktor der Mentalhygiene, der Psychologe Eggert Petersen, für Dänemarks größte Partei, die Sozialdemokraten, 1969 ausarbeitete. Die Eltern sind ziemlich wehrlos, in die tägliche Arbeit hart eingespannt, ohne viel Zeit, um sich mit der verborgenen Gesellschaftsentwicklung auf dem laufenden zu halten.
Die offizielle Akzeptanz und Rechtsvorschriften der Gesellschaft, um Minderheiten
zu helfen, einschließlich der sexuellen Abweicher, öffnete neue Aspekte.
Schweden geht an der Spitze. RFSL, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Gleichberechtigung, fasste Fuß in der Regierung und erhielt – trotz jahrelangem Widerstand – Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Dies ermöglicht dem RFSL, als “Experten” die Entscheidungen hinsichtlich der Menschenrechte und der Gesundheits fragen bei den Vereinten Nationen in Bezug auf Homosexualitet,
Bisexualitet und “Transpersonen” (gemeinsam als HBT bezeichnet) zu beeinflussen. Sie zeigen Bilder von “homosexuellen” Kleinkindern, befürworten,
Kleinkinder Sexspiele zu lehren, und wissentlich die Jungen zu Mädchen – und umgekehrt – zu machen. Der RFSU, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Aufklärung, ist Schwedens führender Kondom-Verkäufer. Sex, Kondomen und “Freiheit” bringen Geld ein.
Kinderpornographie wird im Internet verbreitet und inspiriert Pädophilen. Haben Sie Marc Dutroux in Belgien vergessen? Pädophilie kann nicht einfach ignoriert werden. Jetzt weniger als je zuvor. Ihr Kind könnte verschwinden!                         

Eltern!

Achtung, ”gute Onkels”!

Dansk udgave

English version

Eng1Seit vierzig Jahren zwingt man Kindern Erlebnisse auf, auf die viele gerne verzichtet hätten. Man hat ihnen Wörter und Bilder beigebracht, die sich an ihr geistiges Leben kleben konnten.. Mit Bilderbüchern, Schulbüchern und ”schöner” Litteratur, ”Bumsräumen”, Kinder-Theater und Filmen hat man sie hinter den Rücken ihrer Eltern mit sexuellen Erfahrungen gefüllt und erklärt, alle seien gleich und alles sei akzeptabel. Man nicht nur ignorierte das Sorgerecht, sondern griff es an.
“Tod der Familie”, so hiess es in Schweden.
Die Kernfamilie sollte weg und die Kinder von “Experten” erzogen werden, um ganz neue Werte zu schaffen. Das Unterfangen hat man nicht so richtig verraten! Aber es leuchtet aus dem politischen Programm heraus, das der dänische Direktor der Mentalhygiene, der Psychologe Eggert Petersen, für Dänemarks größte Partei, die Sozialdemokraten, 1969 ausarbeitete. Die Eltern sind ziemlich wehrlos, in die tägliche Arbeit hart eingespannt, ohne viel Zeit, um sich mit der verborgenen Gesellschaftsentwicklung auf dem laufenden zu halten.
Die offizielle Akzeptanz und Rechtsvorschriften der Gesellschaft, um Minderheiten zu helfen, einschließlich der sexuellen Abweicher, öffnete neue Aspekte.
Schweden geht an der Spitze. RFSL, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Gleichberechtigung, fasste Fuß in der Regierung und erhielt – trotz jahrelangem Widerstand – Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Dies ermöglicht dem RFSL, als “Experten” die Entscheidungen hinsichtlich der Menschenrechte und der Gesundheits fragen bei den Vereinten Nationen in Bezug auf Homosexualitet, Bisexualitet und “Transpersonen” (gemeinsam als HBT bezeichnet) zu beeinflussen. Sie zeigen Bilder von “homosexuellen” Kleinkindern, befürworten, Kleinkinder Sexspiele zu lehren, und wissentlich die Jungen zu Mädchen – und umgekehrt – zu machen. Der RFSU, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Aufklärung, ist Schwedens führender Kondom-Verkäufer. Sex, Kondomen und “Freiheit” bringen Geld ein.
Kinderpornographie wird im Internet verbreitet und inspiriert Pädophilen. Haben Sie Marc Dutroux in Belgien vergessen? Pädophilie kann nicht einfach ignoriert werden. Jetzt weniger als je zuvor. Ihr Kind könnte verschwinden!
                            

                       

Was hält die EU von so was? Eng2

Der Vertrag von Lissabon, den unverantwortliche Politiker unterzeichnet haben, ohne sich den Inhalt zu merken, befürwortet, dass die EU Pädophilie legalisiere. Nicht offen und “ehrlich”, sondern durch Schliche des Textes: “Seite 412, Artikel 21 des Vertrages von Lissabon, der mit dem Artikel 2-81 des EU-Vertrags von 2004 identisch ist, lautet: ”Jede Diskriminierung aus Gründen der … sexuellen Ausrichtung …. ist verboten.”In allen früheren Verträgen wie dem Vertrag von Nizza gibt es doch ein Protokoll, das Kinderpornografie vom Verbot der Diskriminierung ausnimmt. Aber im Vertrag von Lissabon gibt es kein Protokoll über Pädophilie (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18. August 2008).

Das dies auf ein Versehen zurückzuführen ist, ist zumindest unwahrscheinlich. Im Gegenteil, es ist klar, dass die Unterlassung seitens der EU Anwälte bewusst ist. Warum? Wir können nur vermuten, aber eine vernünftige Mutmassung ist, dass jemand den Juristen einen Wink vielleicht sogar mit dem Zaunpfahl gegeben hat – dass Pädophilie in der EU nicht verboten sein sollte (Bering, Nordjyske Stiftstidende Juni 2009) – vielleicht aus Rücksicht auf die muslimischen ”Gäste” der EU?
  Im Islam ist Pädophilie erlaubt. Ayatollah Khomeini schrieb die Richtlinien für Sex an das iranische Volk in seinem Buch ”Tahrirolvasyleh” sowohl über den Gebrauch von Tieren als auch Kindern: Ein Mann mag an einem Kleinkind, sogar an einem Kleinstkind, Genuss haben (Sic!)
Was sagen die Mütter des Westens? Eng3Was halten die Iren vom
Pädophilie-Vertrag?
Sagen sie Ja?

für Gertrud, Schweden
Sonia

Wie wird Pädophilie eigenlich in den offenlischen Räume heute praktiziert?« Newer PostsOlder Posts »

The Silver is the New Black Theme. Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.