Danmark

22. januar 2018

“Fru Merkel: Træd tilbage!” Andet åbent brev fra generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof til Angela Merkel

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — Jørn @ 21:34

Quelle: https://michael-mannheimer.net/2018/01/20/frau-merkel-bitte-treten-sie-zurueck-zweiter-offener-brief-von-generalmajor-a-d-gerd-schultze-rhonhof-an-angela-merkel/

Generalmajor-an-Merkel-treten-sie-zurueck

Dette er aldrig sket i den seneste tyske historie: En af Bundeswehrs højeste officerer, generalmajor a.D. “Gerd Schultze-Rhonhof, “spørger” kansler Merkel om ikke det var bedst at træde tilbage.

Dette har aldrig været tilfældet i den seneste tyske historie: En af Bundeswehrs højeste officerer, generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof, “spørger” kansler Merkel i en form om hendes opsigelse.

Enhver med kendskab til det diplomatisk høflige sprog i dette brev, ved, at dette er mere en invitation end en anmodning. Og det nuværende eksplosive brev fra Gerd Schultze-Rhonhof viser alle de skeptikere, der tror, ​​at Bundeswehr er en ubemandet og kastreret flok af tilpassede sissier, der ikke er.

Og ingen skal nu sige, at Gerd Schultze-Rhonhof også er en af ​​disse “sissies”, fordi han kun skriver dette brev som pensionist. Hvis han havde skrevet det i ministeriet, ville det have medført de alvorligste disciplinære konsekvenser – op til afskedigelse fra tjenesten med annullering af hans pensionsanmodninger. Hvem af læserne og kommentatorerne ville tage denne risiko?

Den eneste mulige reaktion af Schultze-Rhonhof i hans tjeneste ville have været et militærkup mod Merkel. Han havde rangen og de intellektuelle og organisatoriske forudsætninger for et sådant selskab – men konsekvenserne var og er uberegnelige. Derfor tøver militæret til denne dag med et sådant skridt, hvoraf jeg er sikker på, at han er i nogle kredse i Bundeswehr intensivt diskuteret.

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2015/10/10/merkel-muss-weg/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

31. marts 2013

ANZAHL, ANTEIL DER MIGRANTEN UND DER SOZIAL-LEISTUNGEN IN DEUTSCHLAND – DEUTSCHES OG DANSK VERSION


Deutschland:

Das Bundesarbeitsministerium hat eine Studie veröffentlicht, wonach mehr als jeder vierte Bezieher von ALG II (Hartz IV) hat einen Migrationshintergrund aufweist. Anteil der Migranten an allen Hartz IV Empfängern 28 Prozent. Während der Prozentsatz von Hartz IV Empfängern in der Gesamtbevölkerung bei lediglich 8 Prozent liegt, beträgt dieser innerhalb der Gruppe der Migranten ganze 19 Prozent. Quelle: http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Primo 2011: In der Hauptstadt Berlin 16,6 Prozent der Einwohner Leistungen nach dem SGB II beziehen. Damit hat Berlin im Vergleich mit den übrigen Bundesländern den höchsten Anteil an Hartz IV Empfängern.

Quelle: http://www.sozialleistungen.info/news/06.01.2010-berlin-bundesweit-hoechster-anteil-an-alg-ii-beziehern/

Das gibt mit officielle Anteil inclusive Einbürgerungen, 2008, 13,47%:

0,19*0,1347 + 0,8653*X = 0,08

Anteil Deutsche auf Harzt IV : X = 6,3%

Ein realistisches Anteil mit Migrationshintergrund aufweist inklusive deutsche Einbürgerungen und  Kinder von Emfängeren mit Ausland-Herkunft,  2008, 16%:

0,19*0,16 + 0,84*X = 0,08

Anteil Deutsche auf Hartz IV : X =5,9%

Resultat: Einzelpersonen mit Ausland-Herkunft erhalten 3-3,2 mals (19/6,3  –  19/5,9) häufiger Hartz IV.

Monetäre Sozial-leistungen (Jahr 2011) ingesamt: 469,2 Mia. EUR

Von denen Bezahlung für Bereicherung der Immigranten und ihrer Kinder: 28%*469,2 Mia. EUR = 131,4 Mia. EUR pro Jahr

Welfare experience concerning non-western immigrants in Denmark:  http://dissidentpress.wordpress.com/2010/04/06/welfare-experience-concerning-non-western-immigrants-in-denmark/

[3-3,2 wird 33,47]

Tyskland:

Andelen af indvandrere blandt alle modtagere af Hartz IV (skattefinansierede offentlige ydelser blandt 16-64 årige) meldes at være 28 procent, medens procentandelen af totalbefolkningen, der modtager Hartz IV ligger på 8 procent, hvorimod modtagerandelen blandt indvandrere skulle udgøre 19 procent.

Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 procent.

Dette fører til, hvis vi tager det officielle andel med indvandrerbaggrund inklusive tildelte tyske statsborgerskaber pr. 2008, 13,47%:

0,19*0,1347 + 0,8653*X = 0,08

Andel af tyskere på Harzt IV : X = 6,3%

Såfremt den mere realistiske andel med indvandrerbaggrund inklusive tyske statsborgere og børn af individer med udenlandsk oprindelse medregnes pr. 2008, 16%:

0,19*0,16 + 0,84*X = 0,08

Andel af tyskere på Hartz IV : X =5,9%

Dette medfører at individer med indvandrerbaggrund er 3-3,2 gange  (19/6,3  –  19/5,9) så ofte på skattefinansieret offentlig sociale ydelser som livsgrundlag.

Udbetalinger i velfærdsydelser i alt i Sozial-leistungen (Jahr 2011) ingesamt: 469,2 Mia. EUR

Dette fører til at berigelsen hidrørende fra immigranter og deres børn betales med: 28%*469,2 Mia. EUR = 131,4 Mia. EUR pr. år

Erfaringer med ikke-vestliges velfærdsforbrug i Danmark (2010): https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

[3-3,2 bliver til 33,47 i Danmark]