Danmark

27. juni 2018

MENNESKESKABT KLIMA ER EN SIMPEL LØGN


2012: Seriøse danske forskere har fundet frem til at fedme og sult skyldes CO2. Vi får dog ikke oplyst disse seriøse forskeres navne eller forskningsarbejdspladserne, hvor de driver deres dont.

JA!

Ved den forrige generalsekretærs tiltræden til FN’s øverste stilling meddelte han i den anledning, at indvandringen til Vesten fra Afrika skyldtes klimaforandringer igangsat af CO2 i Vesten.  For et nogle år siden skyldtes problemerne på Elfenbenskysten, i Sudan og i Somalia i følge FN klimaforandringerne.

Jeg tror ikke danskerne bed på. Vi hævdede at mere rumopvarmning som følge af indvandringen gav mere CO2 både som følge af selve rumopvarmningen og også p.g.a. den øgede mængde (CO2-holdige) udåndingsluft i landet.

Jeg mener at vi nu kan konkludere at vi må blive mere og mere fede her til lands, fordi både indvandrernes udåndingsluft og deres rumopvarmning (der giver mere CO2) øges her med tiltagende indvandring.

Englænderne indtager pommefrites og hvidt brød uden ophør, så det giver sig selv.

——————————————————————————————————————————————-

Det er temperaturen bestemt af Solen og dens stærkt varierende aktivitet sammenholdt med vanddampindholdet i skydækket der som oftest med stor forsinkelse ændrer lidt på CO2-indholdets mængde – DET ER IKKE OMVENDT!!

Temperaturen øger CO2-koncentrationen i atmosfæren, fordi oplagret CO2 i havenes dybder da stiger op til overfladen. Én af de største kilder til forvirringen er havenes udstrækning, der kan gemme på en CO2-udledning i op til 100 år eller mere.

“CO2 udgør en meget lille promilleandel af atmosfæren, og menneskeskabt CO2 er igen promiller af den samlede CO2-udledning fra døde planters og dyrs forrådnelse og udledningen fra levende organismer og flere andre naturlige kilder. CO2 forekommer overalt naturen og er simpelthen de levende/voksende organismers forudsætning…

Talstørrelser og forskelle på samme er ofte kilde til forvirring blandt de middelmådige – jeg beklager, men sådan er det; jeg har set det utallige gange.

Der har i tidligere tider været mange gange mere CO2 i atmosfæren end tilfældet er i dag. F.eks. i Middelalderen (viser iskerneboringer), men også andre gange tidligere, hvor der hverken var biler, el, olieudnyttelse eller anden produktion med maskiner. Og gasudledningen fra menneskene var udåndingsluft og prutter.

Det er desværre ren volapyk, at CO2 påvirker temperaturen.
Ja, temperaturen er steget ca. 0,5 grad Celcius i de sidste 150 år, og det kan vi hverken gøre fra eller til…Solen er 1,295 million gange større end Jorden.

Hvor om alting er det den statistiske correlation (som jeg har et indgående kendskab til), der er den eneste metode, der har været, og den eneste der har kunnet være anvendt til at finde “en fejlagtig omvendt sammenhæng mellem CO2 og temperaturen” (som det også illustreres i video nedenfor), fordi de berørte videnskabsgrene ikke har udviklet logisk deduktive metoder, der kan påvise fænomenet.

Det der er sket med forbytningen af årsag og virkning svarer til, at jeg hævder at fordi antallet af storkepar i Danmark er steget med 20% over en femårig periode og vi samtidig konstaterer, at antallet af fødsler i samme periode er steget med 20% i Danmark, så drager jeg fejlagtigt følgende to konklusioner:

1. Danske kvinder føder 20% flere børn
2. Børnene kommer med storken.

——————————————————————————————————————————————-

Sygdommen er en massepsykose som telefonitis og tatoveringssygen

Og så kan man købe sig aflad

2009: 270 danske virksomheder, der fremstiller netsider, har efter hvad vi læste i DR-ttv kl. 07:15 angiveligt valgt at fremstille netsider/hjemmesider og så indregne en kvoteafgift svarende til el-forbruget/CO2-udslippet – altså en dobbeltregning af el-omkostningen lagt på prisen. På den måde kommer forbrugerne eller virksomhederne, der køber disse hjemmesider, til at surfe CO2-neutralt, hævdede DR-ttv nyheder. Det er angiveligt noget med at man kan købe sig fri for at spare på CO2-udslippet ved kompensation i form af penge, så det er så som så med at surfe CO2-neutralt på Nettet, hvis ikke nogle andre CO2-sparer for kompensationen, og det er i øvrigt ualmindeligt ligegyldigt:

‘At surfe CO2-neutralt på Nettet’ – nu giver jeg Dem, fru Heilbundt.

Det er ren afladshandel, præcis som den Johann Tetzel rejste rundt og bedrev for den katolske kirke i begyndelsen af 1500-tallet i Europa. Tetzel brugte sloganet: “Så snart pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”.

2009 skrev vi: Der kommer givet til at mangle ludere til klimatopmødet i København, for prostitution er blevet forbudt i både Sverige og Norge, hvorfra man plejer at hente forstærkninger, og selvom de østeuropæiske strømmer til til spotpris bliver det aldrig nok. Der er mindre end fem måneder til mødet. Under ét af de sidste FN-topmøder i København om ‘Verdens Sult’ var manglen på ludere virkelig katastrofal, kunne man læse i mainstream-medierne. Så var det slemt.

2007: CO2-galskaben er endeløs. Nu skal virussygdomme, der udbredes via folkevandringen, tages ind og dyrkes som et aldeles falsk vestligt menneskeskabt CO2-produkt af et ændret klima. Således taler man nu om forekomsten af f.eks. malaria, der ganske falsk skulle være blevet mere udbredt på den nordlige halvkugle som følge CO2-dagsordenens falske logik. Sandheden er, at malaria ikke er og aldrig har været begrænset til de tropiske områder. F.eks. Rusland herunder Sibirien har altid været udsat for malaria-sygdommen, der bor bare næsten ingen der og der er koldere.

Den verdensberømte gletsjer Jakobshavn Isbræ ved byen Ilulissat på Grønlands vestkyst er det største afløb for isbjerge fra Indlandsisen med sin årlige produktion på sammenlagt 35-50 kubikkilometer.

Omkring 1997 begyndte gletscheren at bevæge sig fra indlandsisen og ud mod kysten med accelererende fart. I bunden af Jakobshavn Isfjord strækker gletscheren sig ud i vandet som en tunge, men siden 1997 er tungen i gennemsnit blevet 80 meter tyndere for hvert år, hvilket har gjort den meget ustabil. Derfor fødte gletscheren også mange flere isbjerge, end tidligere, og det får gletscherens isfront til at trække sig voldsomt tilbage.

Men 2014 fremlagde den amerikanske klimaforsker David M. Holland og kolleger, deriblandt en oceanograf fra DMI, dokumentation for, at gletsjerens opførsel netop ikke skyldes en stigning i lufttemperatur, men snarere, at den lokale havstrøm har ført betydeligt varmere bundvand ind i fjorden end normalt – en mekanisme, som forskerne ikke umiddelbart kan koble sammen med den globale opvarmning. Det varme vand trænger ind i bunden af gletsjeren og får den til at smelte.

2017: Igennem de seneste 10 år (2004-2014) har gletscheren været under voldsomt opbrud, og gletscheren var et tilbagevendende udflugtsmål for tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard, når hun skulle overbevise amerikanske politikere og andre om den globale opvarmnings voldsomme konsekvenser.

Opbruddet har fået alverdens klimaforskere og politikere op af stolene, for umiddelbart bliver det set som en konsekvens af stigende lufttemperaturer.

Fakta kilde: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jakobshavn-isbrae-flygter-men-ikke-pga-global-opvarmning

Irminger Strømmen og Jakobs Havn: https://danmark.wordpress.com/2012/05/25/forskningsresultat-fra-2008-jakobshavn-isbrae-flygter-men-ikke-pga-global-opvarmning/

Med havenes højdeniveauer kører IPCC (FN’s klimapanel) falsk propaganda

Værsågod, lidt fakta: http://www.deccanchronicle.com/editorial/op-ed/sea-scandal-730 (linket naturligvis fjernet af de klimagale). Her skal man sikre sig at få et uddrag i tide. Det samme på Youtube, hvor politisk ukorrekte indslag fjernes mod et eller andet eller pga. ditto? Derefter opstår de igen med en ny kode, der skal findes ved søgeord på titlen eller dele heraf.

Uddrag af den med vandstandshøjderne:

“Idet det skal bemærkes at der knap nok findes nogen større autoritet på havenes strømme og niveauer end Nils-Axel Mørner, professor emeritus ved Stockholms Universitet. Han var i mange år ordførende for den Internationale Union for Quaternary Research (INQUA) Commission on Sea Level Changes and Costal Evolution (forskning kvartærtiden d.v.s. nutiden)”.

[…]

“Til slut refererer han til IPCC’s fusk med data. Når man ikke kunne finde nogen almindelig hævning af niveauerne, tog man resultatet fra Hongkong Havn til indtægt for at “justere” alle andre værdier. Der var niveauet steget 2,3 mm/år. Men målestationen var placeret på opfyldningshavneplads. Det er velkendt at sådanne synker noget sammen de første tiår…”

Der er nok så skæbnesvangre, herunder bevidste fejl i de anvendte matematiske, statistiske og fysiske ‘materialer, mest med anvendt matematik’ om den nytilkomne med vandhøjder og bl.a. korrelation (en ganske specifik defineret matematisk-statistisk sammenhængsanalyse) mellem CO2-mængden i atmosfæren og temperaturen – eller var det nu netop omvendt? JA, det var netop omvendt, viste de egentlige eksperter 4. marts 2007.

http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-klima-industrielle-kompleks: Peter Kurrild-Klitgaard

Varmere luft, smeltende gletsjere, store vandstigninger. Fusk, sjusk og skandaler i kø – når ideologi, pseudo-videnskab og særinteresser blandes sammen til en farlig cocktail.

Af Peter Kurrild-Klitgaard, debat@berlingske.dk Torsdag den 28. januar 2010, 22:30:

“Konsensussen om klimakrisen har det ikke så godt, som den har haft det. Først var det den såkaldte »Klimagate«-sag, som fik en del omtale i efteråret 2009: E-mail korrespondance lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel.

De afslørede e-mails viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have.”

“Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande…”

Filmen er på engelsk uden danske undertekster:

Afsløring af de helt store, 4. marts 2007 på Channel 4 – kompetente videnskabsmænd tager ordet og sender den menneskabte løgn til knockout

22. september 2016

Dr. Alfons Proebstl 81 – Klima vs. Wetter! und Werden Sie Migrant!


11. september 2011

LOVGIVNING MOD VEJRET ER NOK SAA VIGTIG SOM LOVGIVNING FOR OG IMOD KLIMAET – Gurli har lissom nogle betragtninger på sammenhængen

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, Klima — Tags: — Jørn @ 10:03

Jeg har fået lov til at blande mig i valgkampen, selvom min søster tidligere har forsikret, at dette vil ikke ske på denne blog. Det er sådan, at hun ikke er hjemme i weekenden, derfor er maskinen og ordet frit.

Det er efter vi har fået oplyst, at Partiet vil have lovgivning om klimaet, hvis det kommer til magten. Ja, klimaet var for nogle år siden, før verden gik fuldstændig af lave, noget med udregne nogle gennemsnit for dette og hint, f.eks. sommer- og vintertemperaturer, nedbørsmængder, men netop alle gennemsnitsudregninger over en 30 år periode. Det siger min søster, og hun har fulgt det. Netop 30 årsperioden sikrede, at der ikke var så meget slinger i valsen m.h.t. klimaet, bare fordi vi havde et enkelt skybrud, siger hun.

Nu mener jeg at det måske ville være klogt først at lovgive for vejret, et par uger eller fem frem. Det skal selvfølgelig være uden at gøre brug af vejrudsigten; det må endelig være aldeles uafhængigt af spådomme, antagelses-logik og andet om naturlovene, for noget tyder også på, at det vil give noget bedre vejr med en egentlig lovgivning. Det er ikke mere end rimeligt, at vejret sikres i f.eks. industriferien eller skoleferien, så længe industriferie ikke er blevet en permanenttilstand hele året. Sådan nogle uger med ordentlig sommervejr, det må man vel kunne forlange. Det skulle bare mangle; vi lever da i det 21, der begynder med 20.

Når det kommer til klimaet, så mener jeg afgjort, at lovgivningen må bygge på store forlig i Partiet hen over midten, for det er altså noget med at dele sol og vind lige, måske ikke over ét enkelt år, men over en årrække på 2-8 år. Alt andet ville være ganske urimeligt, og føre til, som enhver må forstå, at klimaet – gennemsnitsforholdene over en 30 års-periode – bliver et egentlig fællesprojekt i Partiet. Flere førstegangsvælgere i en kreds må ikke lokke til en skævvridning. Hvis der skal ligedeles sol, vind og skybrud i øst og vest, og hvad der ellers er over først nogle få år, så fører dette til, at klimaet fastlægges gradvist eller ved rullende budgetlægning, som min søster vistnok ville have udtrykt det. Om den primære deling af sol, vinde, retninger og andet skal ske over 2, 3, 4 ,5, 6, 7 eller 8 år vil jeg så sige må fastlægges ved forhandling i et ret bredt forlig. Det bliver noget med nogle glidende gennemsnit på kryds og tværs, viskes jeg i min øresnegl … for nu kom min søster pludselig hjem igen. Ja, sådan en var jeg lige igang med.

Hun har snolder eller snoller med, så der bliver ingen ballade eller noller med mig, selvom hende Sonia føjter halve weekender indimellem og ikke engang gider at have en cellphone.

Gurli Margrete i weekenden

Min søster har et lille suppplement, nu håber jeg ikke hun er for kritisk:

PS: Klimalovgivningen kan endog bruges aktivt i andre politikker også. Fra FN forlød det, at flygtningestrømme er meget bestemt af klimaet. Så med klimaet inde som aktiv handlingsparameter, bliver det nu muligt at vælge attituder og øvrige udtryk efter udstillingshumanitet, efter flere børnefødsler eller efter mere arbejdskraft i Vesten. Om repatriering af velfærdsnydere på frikort eller om im- og eksport af kvalificeret arbejdskraft tillige skal tillades må bero på et uafhængigt skøn efter en international kommissionsbetænkning. Det er det her med at vejret i Afrika skal med og besluttes i f.eks. FAO i FN.

Jeg vil sige, det lyder betænkeligt, det sidste, men ok en betænkning er jo netop for det betænkelige, vistnok. ….Gurli, igen

28. november 2007

Low on the Agenda in USA, High on the Agenda in EU


Some of what happened after the exposure with

The Great Global Warming Swindle

Tech Central Station Bio – Reiter
http://www.techcentralstation.com/bioreiterpaul.html

The Great Global Warming Swindle (Documentary)
http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle/index.html

International Herald Tribune 1/11/07
as reprinted on Paul Driessen’s EcoImperialism.com
http://www.eco-imperialism.com/content/article.php3?id=210

Financial Post (Canada) 04/06/06
Open Letter to Prime Minister Stephen Harper
http://www.canada.com/nationalpost/financialpost/story.html?id=3711460e-bd5a-475d-a6be-4db87559d605

The EU-View:

Let the Bali Eurospin Begin
November 28, 2007| Chris Horner, CEI
EU Environment Commissioner Stavros Dimas gave a press conference to claim victory where there is none, which message was picked up by the home-grown press and doubtless to be recycled at the upcoming talks in Bali, and reminding us more than any other issue “climate change” statements out of Europe require parsing.

Global Warming Well Down List of Issues, Even for Democrats
November 27, 2007| Iain Murray, CEI
It is often suggested that global warming and/or the environment is becoming more important in deciding how Americans vote. The latest poll figures, from the Washington Post and ABC News, suggest that for Democrats in the crucial state of Iowa, that is far from the case.

EU Claims Perfect Accounting (Whatever Its Auditors Might Say)
November 27, 2007| Chris Horner, CEI
The European Commission’s reply–“Any allegation that there would have been double counting is pertinently incorrect.”

Sonia

23. november 2007

Nu ingen lyseslukkeri


Den med en times lyseslukkeri er smart, for man kan jo ikke godt lave en spørgeundersøgelse
om emnet: Tror du på menneskeskabt CO2 påvirker klimaet?
De, der ikke tror på det, ved måske at det er ren svindel sat op for at samle magten yderligere, og så er spørgsmålet ikke længere i kategorien ‘transmoderne ny-etik’ til fastlæggelse af den stadigt udviklende politiske korrekthed, for så bliver det kontroversielt og dermed politisk ved en offentliggørelse af undersøgelsesresultaterne.
Og det går jo ikke. Så kunne det næste jo blive, at vi skal til at stemme om 2-tabellens gyldighed og eventuelt dens alternative indhold. Kender man f.eks. til ‘statistisk korrelation’ formodes man at tilhøre gruppen, der holder kæft, fordi man enten er med på vognen eller optræde 100 pct. tillukket om dette spørgsmål, som det i øvrigt er kutyme blandt naturvidenskabsmænd. Det var netop en udbrydergruppe af disse forskere, der satte sig for at dokumentere, at sammenhængen mellem menneskeskabt CO2 og temperaturændringer eksisterer lige så meget som sammenhængen mellem tyggegummiforbruget i Italien i 1950erne og antallet af lokomotiver i England i 1870erne.

CO2 skabt af menneskene skaber
ingen temperaturstigning, men den
forløjede teori forarmer 3.verdenen
og fastholder og uddyber denne
forarmelse.

Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet fra munden: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time-15min/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/12/tak-til-dr2-tv-for-udsendelsen-den-store-loegn-om-global-opvarmning/

Sonia