Danmark

11. oktober 2009

Den nyere historie minus usandhederne, 5. del – lydoptagelse


Optagelsen er fra 1996, to år før Euroen erstattede de nationale valutaer i de første 12 EU-medlemslande. Vi gennemgår centrale dele af den europæiske finanshistorie op til Den Anden Verdenskrig  i et ganske andet lys end det sædvanlige og begynder tillige gennemgangen af det nye internationale kredit- og betalingssystems fremkomst, Bretton Woods systemet, der skulle gælde for verden efter krigen, indtil det inflationsplagede USA opgav indløseligheden af dollaren i guld i august 1971, skulle det vise sig. Siden har der i princippet ikke eksisteret noget nyt aftalt internationalt betalingssystem. Tankerne bag netop dette udlevede system har dog dannet skole for den klart dominerende tænkemåde blandt de økonomisk uddannede, embedsmænd og politikere efter krigen indtil begyndelsen af 1980erne. Efternøler-tankegangen har været fastholdt længst i bl.a. Danmark, indtil den nye europæiske, obligatoriske enhedsmønt så dagens lys:

Og hovedprincippet har i den korte version været : Gældsætning for enhver pris, på langt sigt er vi alle døde. Fra 1968 var der en generation overalt i Vesteuropa, der forstod og hvis princip det var at leve efter en sådan opskrift . Alle generationens ideer skulle realiseres uanset gældsætningen, mente de. Nu går 68-generationen på pension, men det er et spørgsmål om denne generation ikke har nået at gøre sit regimente arveligt. Men givet er det alligevel, at 68-generationens hovedhjørnesten, det skattefinansierede velfærdssystem, sammen med den internationale konkurrence nok skal sende os på en sidste deroute, som allerede er godt i gang, før et nyt opgør eller et nyt internationalt pengesystem. Dette hænger sammen med at visse universielle økonomiske love er lige så sikre som tyngdeloven.

Varighed: 25:20

Det danske velfærdssystems dilemma

Den gode stat og det nye menneske

Kollapset skyldes kun bedrag

27. oktober 2008

Finanskrisen: Ny global ordning, ikke en ny verdensorden eller en verdensregering


Fra http://www.business.dk/article/20081027/okonomi/81027027/:

“…Der er brug for en nytænkning af Bretton Woods-systemet, der strækker sig helt tilbage til Anden Verdenskrig. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken må reformeres, så de kan bidrage til at sikre global finansiel og økonomisk stabilitet. Holdbare løsninger kræver nye institutioner med bred legitimitet…”

————————–

Vi har givet nogle forslag. Her er de korteste hovedtræk på dansk:

Baggrunden, Bretton Woods-systemet: http://www.lilliput-information.com/economics/hed/sand3.html

Inflation og spekulanter, farvel:

Fra begyndelsen var det gamle system udtænkt ganske anderledes end som det faktiske Bretton Woods-system, der blev opbygget.

US-dollaren spillede en dominerende rolle som reserve- og lånevaluta i det, der blev til i 1944. Dette førte per automatik og helt forseeligt til nominelt (d.v.s. inflationsafhængige) bestemte valutakurser i medlemslandene og også til hjemligt inflationsmisbrug. Ikke mindst i USA.

Siden Bretton-Woods-systemet sammenbrud i årene 1971-1973 har enhver veluddannet økonom burdet vide, hvad der var brug for. Keynes’s Fjerde Essential: med introduktionen af inflationsraten indbygget i bestemmelsen af valutakurserne. Der er behov for reelle valutakurser. Bretton Woods tog sig ikke af dette spørgsmål.

Nominelle valutakurser bliver falske og unreliable p.g.a. inflationsfesten. Systemet medførte derfor per automatik inflation og gældsætning.

Reelle valutakurser:
Enten opgiver man hjemlig inflation eller også beslutter man sig for mere inflation. Så enkelt er det.
Og konsekvensen af beslutning om mere inflation er, at valutakurserne forbliver uændrede. Det sidste vil forringe konkurrencevilkårene mere og mere pr. automatik.

Globalisering:
Betyder den ubegrænsede mobilitet for markederne, inklusive de finansielle markeder. Fri bevægelighed for kapitalen underminerer staternes mulighed for at regulere. Finansmarkederne er ikke underkastet nogen form for selvregulerende konkurrence-mekanisme, og derfor skabes der krise på krise, og kriserne bliver dybere og dybere.

Altså, vælg inflation og få en lærestreg via valutakursen eller vælg nul inflation til sikring af konkurrenceevnen.

Det er uddybet, ganske vist på engelsk, fordi vi påregnede at systemet, især kunne have interesse andre steder end i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Specielt euro-valutaen vurderes her som substitut for de fornødne.

J. E. Vig, cand. oecon.

Aktuelt fra det europæisk politiske niveau: http://ap.google.com/article/ALeqM5iEBU9uXEquRRt5be99CmE2NMeaVQD93SDG580