Danmark

29. september 2017

VIAGOGO-KONCERTBILLETER OG AFDRAGSFRIE LÅN AFSÆTTES PÅ NÆSTEN SAMME MÅDE

Filed under: Culture, Danmark, Economics — Tags: , , , — Jørn @ 08:05

Nu skal de rigtig have markedsført de afdragsfrie lån med variabel rente, så  vi kan få den nye bolig-bobbel. Det skal foregå lidt ligesom det her latterlige videresalg af koncertbilletter, som ‘Kontant’ viste i går: Du skal tro det er ved at være slut med disse forbrugsforøgende lånemulighederne, så du skynder dig at få ‘et selvmordslån’. Men samtidig skal du bibringes det indtryk, at hvis du låner på ordinære betingelser og vælger et ordinært kreditforeningslån ….. så er det nok fordi du har så stor en gæld.

Medierne og kreditinstitutionerne vil have en ny finanskrise hurtigst muligt sammen med politikerne.

Supplement:https://danmark.wordpress.com/2017/09/24/et-blow-i-trumpeten-for-naeste-bolig-og-oekonomi-kollaps/

Bare så du ikke er i tvivl.

23. juni 2009

SDO er afdragsfrie laan, men navnet er vildledende


SDO er afdragsfrie lån

– det er ikke fordi vi ikke har advaret i tide

Det får du ikke oplyst i hverken Jyllandsposten eller Berlingske Tidende Berlingske

De to første artikler nævner ikke at lånene er afdragsfrie, selvom der netop nu sættes adskillige fra hus og hjem, fordi de ikke kan erstatte sikkerheden for det afdragsfrie lån, når boligens pris falder. Dette bliver endnu værre med den længere løbetid og den længere afdragsfri periode, der lægges op til. Der lægges derimod helt vildledende op til i artiklerne, at der er tale om en helt ny låneform, der netop skal introduceres nu primært for at højne boligmarkedet, i følge første artikel i Berlingske Tidende.

Samme lånetype hev en mængde falsk købekraft ud på forbrugsmarkedet i form af ‘himmelfalden’ købekraft og fik til sidst boligmarkedet til at ramle sidste år. Det samme sker naturligvis igen.

Hvor disse mainstream-medier og måske en del borgerlige står skal man ikke betvivle.

Allerede før finanskrisen satte ind ville bankerne tilbyde afdragsfrie lån med 100 års afviklingsperiode og 20 års afdragsfrihed. Og nu fortsætter de, s’gu’ i det ryggesløse selskab.

Kunne man forestille sig at de ville få nok?

I England kaldte man disse afdragsfrie lån for selvmordslån længe før de introduceredes i Danmark.

Realkreditinstitutternes lån med baggrund i Særligt Dækkede Obligationer (SDO) er kendetegnet ved, at der til sikkerhed for lånet ligger et pant i den faste ejendom. Alle traditionelle realkreditobligationer er således baseret på SDO-princippet.

Efter de gamle regler (indtil 1. Juli 2007) havde kun realkreditinstitutter lov til at udstede SDO-baserede obligationer.

Med et sæt nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2007, fik bankerne lov til at udstede SDO-baserede obligationer på linje med realkreditinstitutterne.

Fælles for alle SDO-lån efter de nye regler er, at banken eller realkreditinstituttet løbende skal overvåge værdien af pantet i hele lånets løbetid. Falder boligpriserne så meget, at lånet overstiger 80 procent af ejendommenes handelsværdi, skal banken eller realkreditinstituttet stille ekstra sikkerhed over for ejerne af obligationerne…

og det er det samme som at låntager skal yde ekstra sikkerhed for ikke at ryge ud af boligen.

I et nyt SDO-lån forsvinder den direkte sammenhæng mellem lån og obligationer. Banken eller realkreditinstituttet låner dig en sum penge til en aftalt rente, men du kan ikke på samme vis kontrollere renten ved et opslag i avisernes kurslister. I princippet kan renten blive fastsat forskelligt fra kunde til kunde, afhængigt af kreditværdighed og forretningsomfang med banken. Ganske som på samme vis som med et almindeligt banklån.

Som udgangspunkt taler meget dog for, at et SDO-lån ikke får en lavere rente end et tilsvarende traditionelt realkreditlån.

Med hensyn til de nye SDO-baserede lån bortfalder retten til at indfri lånet til kurs 100, da der ikke længere er en tæt sammenhæng mellem lånet og de bagvedliggende obligationer.

Der er ingen begrænsning på lånets løbetid og antallet af afdragsfrie år.

De fleste eksperter havde fuldstændig undervurderet SDO-lånenes betydning for boligpriserne. De nye afdragsfrie lån gav nemlig en stor gruppe boligejere mulighed for at blive boende i boligen, selvom indtægten faldt som følge af skilsmisse eller pensionering…

og samtidig en stor gruppe nye boligejere, der reelt ikke havde råd og stabil indkomst til at købe fast ejendom, plus en kæmpe gruppe, der konverterede deres fast forrentede lån og valgte ”opbruge huslejepengene på andet forbrug” ved at sætte deres bolig på (skrabe-)lod.

Eksempelvis kan et realkreditlån løbe over 100 år med en afdragsfri periode i de første 20 år.

Boligejerne har ikke længere mulighed for at gennemskue systemet og ved i praksis ikke, hvor meget banken eller realkreditinstituttet tjener på dem.

Sonia

Supplementer:

Spis, drik og vær glad…

Så afleverer vi boligerne – sat i historisk rette sammenhæng

14. marts 2009

Bolig- og energirenovering er ny forrykt byfornyelse og gavebod


http://www.bt.dk/article/20090313/pcpolitik/903130394/

Boligpakke sendt til timeout

Uenigheder mellem regeringen og Dansk Folkeparti på den ene side og Liberal Alliance på den anden har standset forhandlingerne om boligrenoveringspakken.
———————————–

Boligrenoveringspakken skulle sendes til knockout. Vi må simpelthen håbe at deltagerne i dette projekt snart vil blive meget til grin og foragt. Først sender man huspriserne til skyerne uden voldsom forbrugerprisinflation i øvrigt ved at øge gældsætningen med mere end 50 procent i boligerne og tilmed gøre dem til rene spilleobjekter oveni. Så kommer finanskrisen som en utvetydig og direkte villet følge af dette sidste fællesvestlige kollaps-initiativ. Så var der enkelte der havde forlånt sig og spillet for meget fandango med boliglånene. Så et lille prisfald på boligerne i et enkelt halvår, efter de ellers var blevet fordoblet på 5 år og endnu mere over 10. Men som kronen på værket skal boligejerne nu tildeles 1,5 mia. kr., hvis de vil have nyt energirenoveret badeværelse, et energirenoveret moderne køkken, en ekstra hulmursisolering, en energirenoveret skorsten til den superforurenende afgiftfrie mellemklasse-brændeovn til afgiftsfrit brændsel per sankekort, eller hvad man nu kan tænke sig af energiforkvaklede kunster.

Menneskeskabt CO2 som argument er bevist at være rent psykopatisk sludder i denne forbindelse.

Sig det dog: Vi nødt til at få håndværkerne igang, ellers stemmer de galt eller rødt. Vi er godt klar over det hele så bliver meget værre bagefter, men det er vi nødt til at blæse på, for vi aner ikke vore levende råd med alt det gylle vi og andre har udledt og ladet tårne sig op. Det bliver den næste regering, der skal tage skraldet. Det gør’et al’så.

Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (K) overvejer ny finanspakke der skal hjælpe boligejerne. Der kommer en rentestigning via rentespændet til eurozonen som følge af bl.a. eurokoblingen og kronesvagheden – skabt af forbrugsøkonomien herunder i særdeleshed boligboblen selv – og den vil måske nu ramme boligejere – måske især dem, der har spillet fandango med lånene – 1/2 procentpoint højere rente på boliglånet. Men så skal ministeren også nok være der med en ekstrapakke mere.

Udskriv bare det valg – Vi stemmer ikke, vi peger på vanviddet uanset regeringernes ultralet skiftende chokoladebrune farve.

Fløde, let bitter, half and half, half and half ….med eller uden Hardenuss.

Sonia