Danmark

9. december 2016

Rejsekort, Banedanmark, DSB og Postvæsenet – politikerne kan intet af det nødvendinge


Rejsekort, en digitalisering af rejsehjemlen og brugerne, er selvfølgelig endt i en ubærlig skandale, hvor bl.a. 250.000 brugere ikke kan rejse og det samme for andre fra de mindre stationer, der ikke er udstyret med billetautomat eller er betjent. Disse 250.000 skal nemlig ikke ud at rejse med den kollektive trafik, de skal slet ikke ud at rejse…!

Der er et hav af umuligheder og ulogik med en række trafikselskaber, der gør rejserne dyrere med rejsekort end med billet, hvor billetten stadig kan købes.

Banedanmark skulle forestille at vedligeholde banelegemet og afregne med selskaberne, der kører på skinnerne. Først så vi Banedanmark bruge de offentlige bevillinger til vedligeholdelse i stedet til en begyndende elektrificering af banelinierne uden beslutning i Folketinget – man ser de rustne reminicenser heraf på Fredericia og Odense banegårde. Det var stangulovligt. Nu har vi så fået nogle midlertidige vedligeholdelsesarbejder på bl.a. Fyn.
Dernæst har dette monopol sat nogle priser på brugen af skinnelegemet, så trafikselskaberne har svært ved at få regnskaberne til at nå sammen, hvis ikke en masse billetautomater og betjente salgssteder nedlægges.

DSB satte ellers rekorden i vanvid indtil rejsekortet duggede op. Indkøb af uduelige tog i Italien for mere end 5 mia. kr. uden nogen garantisikring, og sandelig også en himmelråbende gentagelse af ‘successen’ ved et køb mere af nye regionaltog med lige så mange fejl. Flere af togene fra første og andet indkøb står bl.a. og ruster op på banelegemet ved Århus Hovedbanegård.

Postvæsenet er blevet ‘nordic’, og det kører bare derudad af, mest med pakkepost, nu e-mails helt forudseeligt har overtaget meget at brevposten, der sandelig også er blevet en kostbar affære at beflitte sig med – tidligere havde havde vi to postombæringer om dagen. Nu tager det par dage at få et brev frem for 28 kr. i porto. Men den tilbageblevne pakkepost er dog den værste. Efter at have betalt kr. 150 i forsendelsesomkostninger for levering af det tilsendte til døren stod vi på den lokale pakkepostudlevering med pakkerne i hånden, udleveret på stedet. Herefter oplyste den flinke betjening først os om, at pakkerne var forsøgt afleveret på adressen, hvilket de ikke var. Dernæst kunne den flinke betjening oplyse at pakkerne i følge hendes terminal befandt sig i København. Lidt morsomt måtte vi indrømme, nu vi endelig stod med dem i hånden.

Rejsekortet er nemt. Lovgivning: Pris uanset billet eller kort: 1 kr. pr. km, eventuelt billigere differentieret over døgnet og ugen. Dette bygger på en sammenligning med omkostningerne ved transport i bil.

Banedanmark nedlægges. Staten tager over og overtager skatteydernes anlæg og udstyr med ansættelse af baneeksperter fra Tyskland eller England, og prisen for at køre på skinnerne skal ikke indeholde noget element af de faste omkostninger ved reparation, vedligeholdelsen og udvikling; de afholdes af staten.

Posten ordner sig selv uden statens indblanding, for folk vælger forsendelse med private pakkepost-forretninger.

DSB nedlægges.

Politiker kan ikke holde styr på hverken DSB, Banedanmark eller postvæsenet.

De kan intet af det nødvendige.