Danmark

29. september 2009

Iran in hot water


Video:
http://online.wsj.com/video/iran-in-hot-water-over-nuclear-disclosure/2C147612-AE3A-43C5-97FB-8CEC5DB57871.html?mod=djemITPE

19. november 2007

“Dollaren not quite passé” (Dansk artikel)


Retorikken som Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad anvendte fornylig ved de olieproducerende landes møde i Saudi Arabien om den amerikanske valuta dollar lader en del tilbage: “værdiløst stykke papir”.

Den amerikanske dollar har siden sidste globale krig (WW2) været stærkt overvurderet, fordi USA indgik en aftale om olieudvinding og udenrigs- og sikkerhedspolitik med netop Saudi Arabien netop på vejen tilbage til USA fra Jalta-konferencen fra 4-11. februar 1945.

Det udviklede sig til, at bl.a. petro-dollars holdt dollarens kursværdi oppe over et niveau svarende til USAs konkurrenceevne. Dollaren blev simpelthen holdt oppe, fordi en enorm mængde af bl. a. oliesamhandelsvalutaen forblev i udlandet og ikke vendte tilbage til USA og “forlangte varer”.

Dette forhold har den amerikanske regering bevidst fra år 2000 tilstræbt at omgøre til en på hjemfronten større konkurrenceevne i en globaliserende verden. Iran var i øvrigt et af de første olielande, der omlagde oliehandelen til den europæiske obligatoriske enhedsvaluta Euro i Euro-zonen.

Der verserer mange rygter – også i Danmark. På antikrigsfløjen forlyder det ofte, at USA skulle være nær en bankerot. Lad mig udtrykke det på den måde, at det ikke er et forlydende, der udpræget bygger på indsigt i forholdene. Krigsudgifterne fra Irak-krigen for eksempel er mest finansieret ved statsobligationer, der bl.a. er afsat til Kina og Japan i enorme mængder. Der er et slags sikkerhedsnet, “der hvor de troende mente de fandt en død hunden begravet”. Det er lige før vi alt i alt mindes “Morsomme Ali”. 

Den rentekrig der faktiske føres henover Atlanterhavet har bl. a. den virkning, at EU med en oliehandelsstærk valuta har svært ved at få gang i den europæiske realøkonomi. Man har valgt det vi har benævnt Ny-merkantilismen i stedet for orden på hjemmefronten. “Det er selvfølgelig ganske anderledes i Danmark, som man vil forstå”. Hvorom alting er har vi tidligere redegjort for, hvorfor Euroen ikke er et værn mod den internationale konkurrence, og hvorfor valutakurs og spekulation ikke sikrer kapitaldannelsens dynamik, der er forudsætningen for ethvert ansvarligt samfund i udvikling, snarere tværtimod.

At en ny alliance mellem de arabiske lande og EU kikker frem skal man være nærmest blind for at overse, selvom betræbelserne herpå er holdt halvt hemmelige af aktørerne.  Bl.a. derfor retrorikken fra Iran. Derudover er der fortsat en betydelig række sanktioner intakt mod Iran og et vedvarende krav om mere effektiv kontrol med landets atomprogram. 

J. E. Vig, 19. november 2007