Danmark

28. marts 2012

FØRTIDSPENSIONENS OMFANG BLANDT IKKE-VESTLIGE SKULLE SKJULES I MINDST ET ÅR. DET ER UTROLIGT HVAD DER SKJULES OG SOM STADIG ER LØGN OVER LØGN VED PRÆSENTATINEN I MAINSTREAM OG HOS ALLE EFTERSNAKKERNE – OG KUN FORDI ET UMULIGT BEFOLKNINGSSYSTEM GØR DET MULIGT


DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse (linket er selvfølgelig fjernet efter vi har brugt det og påvist uligheden, men vi sikrede os nedenstående figur): I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor).

Selvom det er helt galt, stemmer forskellen til danskernes gennemsnitlige hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er alt ca. 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl vi læste om 2009) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflade-medierne. Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt, i hvert fald misvisende på : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Jeg har fremhævet og understreget.

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøs er helheden der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, når der skulle kamoufleres og puttes i 2010. I øvrigt omfatter efterkommere kun første generation efter indvandrerne.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Så ville deres arbejdsløshed være cirka halvt så stor. Det er noget vrøvl.

Overflade-mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk; det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24-25% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til mindst 60.159 ikke-vestlige

førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre. 

30. november 2007

Ledigheden 3 pct. plus en hel del af det loese

Filed under: Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 10:49

Ledigheden 3 pct., siger vores statsminister, og sådan opgør Danmarks Statistik (DS) også tallet. Der var således i oktober 2007:

73.200 fuldtidsledige

16.900 i statslig aktivering

Den Sammenhængende Socialstatistik fra 26. juli 2007 ligeledes fra (DS) opgør desværre seneste tal for året 2005. Man kan sige “det er meget passende, at der ikke kan drages sammenligninger frem til den såkaldte ledighedsstatistik for oktober 2007″, der viser smukke tal. Jeg synes bare jeg mangler nogle andre antal. Vi der bedst kan lide de små tal er også så uheldige, at der nu skal regnes i berørte personer og ikke med omregning til fuldtid:

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 328 af den 26. juli 2007 viser dette i tabel 2 :

991.963 i 2005 kan specificeres således:

 

Det er unægteligt lidt andre tal vi ser her, på andre ordninger og i andre kategorier; men langt de fleste står stadig til rådighed for arbejdsmarkedet og kontrolleres for rådigheden. Der puttes de på forskellige ‘hyggelige hyldefag’ uden for ledighedsoptællingen. Tidsforskydningen på to år mellem ledighedsstatstikken og den sammenhængende socialstatistik “kan vi desværre ikke spille på med taktisk styrke”, men så meget er der heller ikke sket.

Vi mener at kunne konstatere, at det går rigtig skidt overalt i det øvrige Europa med knap 9 pct. i Tyskland plus det løse som her, hvor boligprisraketten sendtes afsted af samme type politikere længe før her. Og konkurrenceforholdet med USA må også være blevet ringere med den faldende dollar siden november 2000 – vi behøver ikke kontrollere det. Så er der oliepriserne på den olie og gas, som vi sælger. De trækker samhandelsoverskuddet i den rigtige retning, og “får toppen at hævde, at vi er så dygtige og fornyelsesskabende under globaliseringen her til lands i disse år”, og den internationale oliehandel og øvrige råstofhandel, som holder reservevaluta nummer to Euroen og dermed kronen oppe….en kort tid endnu…., uden at der reelt er sket noget af det, der skulle bringe vore europæiske samfundsindretninger i orden i en voldsomt omskiftelig verden.

Lad os nu lige tage brød til.

Sonia

 

Statsgælden “pist væk”??

I 2005 rejste de fremmede hjem??