Danmark

FREMTIDENS VELFÆRD OG GLOBALISERING – IKKE FOR DANSKERNE

Fremtidens velfærd og globalisering – ikke for danskerne

http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/velfaerdskommissionen/2005/fremtidens-velfaerd-og-globaliseringen_oplaeg.ashx?la=da (side 26)

– om vi har bragt oplysningen tidligere; i 2006 og 2007, men ingen var motiverede

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse (velfærdens finansierings-)problem, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen…”

[ikke-vestlige indvandrere koster samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit fra vugge til grav, skriver Velfærdskommissionen på side 26 i rapporten Fremtidens Velfærd og Globaliseringen, marts 2005]

“Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der skal tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skriver Velfærdskommissionen…”

Ikke-vestlige konsumerer 200-300 mia. kr. af det offentlige velfærdsbudget på i alt knap 752 mia. kr. i budgettet for 2010 jævnfør anden tabel i sidst anførte link.

—————————

Information om Danmark:

Er det på denne baggrund, at ledige danskere og danske pensionisterne skal stå for skud?

2,6 mill./750.000 = 3,47 gange større forbrug af velfærd under hensyntagen til skattebetalingerne end danskerne, og det kan der komme så meget ud af med den simpleste logik, hvis man vil. Men det skal hemmeligholdes. Og danskerne bruger ikke logik længere.

Medierne skyndte sig samtidig at få berettet noget, der uden mindste tvivl var tænkt at skulle gøre det ud for en afvisning af vore informationer – uden mindste modargumentation, naturligvis. Jyllands-Posten oplyser, at omkostningen ved indvandrernes markant mindre tilstedeværelse på arbejdsmarkedet i dag svarer til 24 milliarder kroner om året lige netop den 30. marts 2010, og dette blev samme dag genbrugt af Børsen og Avisen.dk med næsten samme budskab. TV2 fik derimod den fordrejede information om de 24 mia. kr. allerede den 29. marts 2010: http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article/29563662/. Den 31. marts 2010 det samme budskab på engelsk til the Copenhagen post: http://www.cphpost.dk/news/national/88-national/48648-economist-immigrants-can-benefit-labour-market.html .

Jyllands-Posten “har også været rigtig dygtig” uden nogen research i 2008: nyfødte danskere giver underskud (men ikke nær så meget som de ikke-vestlige, kan vi tilføje, hvilket forelå tydeligt oplyst allerede i marts 2005). Og Politiken var her helt aktuel ved særegen henvisning til professor E. Wadensjö, Stockholm og vel at mærke, det er vigtigt at berette noget ganske andet fra helt skæve vinkler om netop samme emne, som det vi fik sandheden ud om til en mindre kreds. Sådan kører proganda-teknikken.

Nu var det i Politiken en forfatter, integrationskonsulent, foredragsholder og pennefører Hans Lassen. Integrationskonsulent Hans Lassen: Vi kan sagtens få 52.000 (ikke 77.000 som nedenfor) ikke-vestlige indvandrere i arbejde i Danmarks kommuner, hævder han i Politiken 3. juni 2010. Den 25. april 2010 havde Jyllands-Posten i øvrigt suppleret med en ret uskyldigt meget spørgende kronik af Lone Nørgaard om emnet udlændingeudgifter indpakket som den bløde mellemvare.

Men hun får naturligvis intet svar, selvom det præcise svar netop foreligger og har været Jyllands-Posten og den samlede danske presse i hænde siden begyndelsen af april.

Nu det med E. Wadensjö, d.v.s. citat af Hans Lassen i kategorien form uden indhold:”…Om denne konklusion holder, ved vi faktisk ikke af den simple grund, at Wadensjös regnestykke fra dengang ikke er blevet vedligeholdt og opdateret. I hvert fald ikke på en måde, hvor offentligheden har kunnet stifte kendskab til det.”

Mon han, i tillæg forfatter og foredragsholder Hans Lassen, selv vil ansætte 52.000 ikke-vestlige – kommunerne kan ikke uden at gøre ondt værre på finansieringssiden – ligesom Tøger Seidenfaden, der os bekendt kun vil have afviste irakere, hvis ikke det blev ulovligt ved lovindgreb i marts 2010. I et andet indlæg skriver Hans Lassen i Politiken også den 3. juni 2010: “Indvandrere bidrager positivt til økonomien. Uden indvandrerne havde vi manglet 65.000 i arbejdsstyrken.” Vi kan tilføje: “Uden indvandrerne havde vi selvfølgelig også haft langt flere end 725.000 i Danmark i de arbejdsdygtige aldre, som ville være nulstillet.”

Om vi husker professor Eskil Wadensjö?

Nu må vi så til den famøse udregning fra Nykredits Jakob Legård Jakobsen i samarbejde med Danmarks Statistik, der har leveret mindst ét af følgende tal:

“Regnestykket er virkelig fantastisk”: 77.000 individer i arbejde frem for ledighed giver en produktionsværdi på : kr.310.000*77.000 = 23,9 mia. kr.

“Man kan givet ikke påregne, at de offentlige udgifter i dette tænkte eksempel samtidig ville falde”, eller kan det måske alligevel tænkes?

Konklusion: De skal måske på samme tid oppebære arbejdsløn og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller pension for at frembringe et produktionsresultat på 310.000 kr. pr. år. En sparet udgift har vi lært er lige så godt som en øget indtægt. Jeg mangler således noget i udregningen. Derudover er der vist et par konti mere, der i dag trækkes en del på. Kunne man måske forestille sig, at nogle af udgifterne på disse ikke medtagede konti ville blive sparet, såfremt tankeksperimentet havde været en realitet? Vi har alle kontiene her nederst.

De 77.000 er vi også lidt kede af, i øvrigt ligesom vi heller ikke huer de alternative 52.000 ovenfor hos forfatteren og foredragsholderen Hans Lassen. Børn af efterkommere er der næsten flest af i de arbejdsdygtige aldre blandt de ikke-vestlige, men de kaldes danskere og medregnes ikke her. Så 77.000 skal sådan ganges med godt to, hvis oprindelsen tæller, og brevet fra Folketingets Indfødsretsudvalg, vel at mærke, ikke har ført til et identitetsskifte hos modtageren af brevet.

Det er også hemmeligt, hvorledes det ser ud med denne problemstilling : Se vort nyhedsbrev, der finder afsløringer herom i Danmarks Statistiks varedeklaration.

Men den slags, som vi beretter, kan og må man ikke fortælle danskerne. Netop derfor er de om sig og forsøger at blokere for sandheden. Du kender måske situationen ved et foredrag, hvor trængslen af spørgende klakører kan minde lidt om situationen her. De skal simpelthen forhindre dig i at stille det helt afgørende spørgsmål til foredragsholderen. Klakørerne tager tiden ved at spørge på skrømt om ligegyldigheder for netop at beskytte foredragsholderen imod, at dit afgørende spørgsmål kan rejses. Her er det så ikke et spørgsmål, men et svar. Alt sker naturligvis på kold beregning, men det ser tilforladeligt ud.

Det offentlige og den offentligt nedsatte Velfærdskommission har ganske uforvarende bragt baggrundsoplysningerne. Resten er forholdsregning, når vi kender det offentlige budget, meddelt af det ligeledes offentlige Danmarks Statistik. Der er ikke noget at debattere.

3 kommentarer »

  1. […] største dagblad hjælpe med at finansiere velfærdsstaten. I Danmark forbruger alle indvandrere 3,3 gange mere velfærd i gennemsnit end gennemsnitsdanskeren. Det er nok ikke så forskelligt i Sverige. Den økonomiske […]

    Pingback af “Fler invandrare räddar svenska välfärdsstaten” « Danmark — 3. april 2011 @ 20:10

  2. […] Folketællinger forandrer billedet: Tyskland Norge Danmark […]

    Pingback af Storbritannien: Indvandringen er det største problem « Danmark — 25. januar 2013 @ 12:33


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: