Danmark

26. juli 2018

STØRRE VARMEREGNING – BYGGER PÅ FUP


Biomasse og vindenergi var en sød sang i tumpernes ører. Men hjernedødt i dobbelt forstand. Det viser sig at den såkaldte CO2 fra biomasse er større end tilsvarende fra kul, og vindenergi et fint supplement, men i en for ukoncentreret produktions- og lagringsform til at dække store andele, og derfor også for dyr – det har være kendt viden i årevis.

Nu har man bygget et supplerende varmeværk i Lisbjerg, nord for Aarhus, der skal fyre med halmballer og træflis. Anlægspris: 1,3 mia. kr. for at tækkes FN’s klimatumper. Som ekstra fjer i hatten skal vi have Kim Benhke (tidl. leder af Fremskridtspartiet) til at give os ‘to gode nyheder’. Dels er værket blevet 45 mill. kr. dyrere end budgetteret dels er der mangel på halmballer i den tørre/varme sommer. Det fører forventeligt til 12-15 pct. ekstra på varmeregningen. Nordmændene har i øvrigt købt en mængde danske halmballer til overpris til at fodre dyrene med.

‘Det skønt at menneskabt klima stadig kan æde sjælene op, så tumperne kan få deres udkomme på løgnen, medens vi andre betaler’.

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

NASA afslører klima-tumperne:
https://danmark.wordpress.com/2018/07/26/nasa-tilbageviser-klimaideologer-antarktis-isen-stiger-havniveauet-falder/

NASA tilbageviser klimaideologer: Antarktis isen stiger, havniveauet falder

Filed under: folkeskolen, Free Speech, Klima, skoler — Tags: — Jørn @ 10:27

KLIMALØGNEN blev opfundet for at manipulere menneskeheden politisk globalt.

Verdens klima ændrede sig støt. I milliarder af år er det sket. Den menneskelige påvirkning af klimaet er helt illusorisk.

Ja, der sker klimaændringer. Men ingenlunde i den form, hvormed klimaprofeterne vil narre os. Klimaet er i konstant forandring. Der har aldrig været en tid, hvor klimaet forblev konstant over en længere periode. Der var store og små isalder, der var endda sådan en ting – klimatologer har netop opdaget det for nylig – en periode hvor verden var helt is og faktisk var en isplanet.

Siden 1880 er gennemsnitstemperaturen steget med under 1 grad.

Kilde: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Supplement: https://michael-mannheimer.net/2018/07/10/nasa-widerlegt-klima-ideologen-antarktis-eis-nimmt-zu-meeresspiegel-sinken/

Løgnen begyndte med bogen ‘Grænser for Vækst’ fra Rom-klubben, og ideerne var især udformet i en tænketank-gruppe sat i gang i 1963 i USA:

https://danmark.wordpress.com/2011/11/25/saa-smuttede-pahittet-med-energiplan-fastlandseuropa/

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter