Danmark

10. november 2017

FOLKETALLET STIGER SELVOM DANSKERNE IKKE BIDRAGER TIL DET – TVÆRTIMOD


På 10 år er folketallet i Danmark steget med 302.000. Stigningen skyldes enten indvandringen eller tilvæksten fra fødsler fratrukket de døde. Der er ikke andre kilder til stigningen. Etniske danske kvinder føder fortsat i gennemsnit ca. 1,4 barn hver i de fødedygtige aldre og de fremmede fortrinsvis muslimer 3,4-4 i gennemsnit svarende til, hvad som er tilfældet i Frankrig og England:

I Frankrig føder stambefolkningens kvinder 1,4 børn i gennemsnit, hvorimod kvinder fra muslimsk dominerede områder føder 3,4-4 børn i gennemsnit. Det melder tænketank-medlem Charles Gave 4. september, 2017 på netsiden “Institut des Libertés”. I Storbritannien føder kvinder fra f.eks. Pakistan og Bangladesh, der er muslimske, tre gange flere børn end kvinder født i Storbritannien i følge Office for National Statistics og avisen The Telegraph på:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britains-highest-birth-rates-among-migrants.html og officielle fertilitetsrater rundtom i EU og verden på Dailymail 4. februar 2014: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551531/Romanian-women-highest-fertility-rate-EU-experts-say-Britains-support-children-acts-draw.html#ixzz4fQpPmpFa
 

I Danmark fødte ikke-vestlige indvandrerkvinder angiveligt (og officielt) 1,92 børn og ikke-vestlige efterkommerkvinder (der i øvrigt fejldefineret) 1,83 børn i de fødedygtige aldre anført i 2014 hos Danmark Statistiks: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366.
For at holde en stabil befolkning uden indvandring skal der fødes i gennemsnit 2,05 (0,05 er spædbørnsdødeligheden) i kvinderne fødedygtige aldre. Herved erstattes forældrene af fødte børn. Dvs. de etnisk danske kvinder føder 31,7 pct. for få børn til at befolkningen holdes stabil.

Der var 4.851.969 etniske danskere i begyndelsen af 2007, i begyndelsen af 2017 4.762.750 i følge vor korrigerede befolkningsmodel uden at medregne udvandring af etniske danskere. Med et folketal på 5.749.000 den 1. januar 2017 bliver antallet af ikke-etnisk danske 986.250.

I vor prognose af 6. april 2015 meldte vi 866.000 (den ene af vore retroanalyser viste 932.380 ikke-etnisk danske) i begyndelsen af 2015, og vi holdt os da til et af de mindste analyse-antal og meldte supplerende omkring 1 mill. ved udgangen af 2018. Efter de foreliggende beregningsforudsætninger har tilstrømningen og/eller de fremmedes børnefødsler derfor været lidt større i antal, end vi forventede i 2015. Det bliver i begyndelsen i 2018, at vi runder 1 mill. eller 17,5 pct af folketallet.

Når det er nødvendigt at retroanalysere den historiske udvikling siden 1980, skyldes det at vi ikke får oplyst antallet af børnefødsler i Danmark fordelt på børn født af danske og børn født af kvinder med anden oprindelse.

Vi skrev således i indledningen til prognosen af 6. april 2015: Der er især problemer med tilregningen af immigranternes børn, der fødes her i landet. En stor del af børnene medtælles som var de børn af danskere, men det er de ikke. Derfor måtte vi rekonstruere befolkningsudviklingen siden 1980 ved at gøre brug af Alsagerskolens, FN’s, OECD’s, Verdensbankens eller CIA Factbooks oplysninger om de totale fødselsrater i oprindelseslandene. Hertil kommer oplysninger fra Danmarks Statistik om det officielle folketal i Danmark, nettoindvandringen i årene og de forudsatte officielle fælles totale fødsels- og dødsrater her i landet ligeledes år for år i perioden 1980-2015.

Udviklingen er altså gået lidt hurtigere, end vi kunne forudse i 2015. Danmarks Statistiks befolkningsregnskab stemmer fortsat ikke og har ikke været i orden i 25 år. Det skyldes nogle fejlbehæftede tællekategorier, der bl.a. ændrer sig over tiden og nogle fejlopfattelser af ordene oprindelse og herkomst, der strider mod oplysningerne i Nudansk Ordbog. Desværre interesserer det næsten ingen, om man kan fastslå antallet af indvandrere og deres børn her i landet nu og fremtiden.

Der har været en enkelt anden kritiker, der er mere anset end undertegnede. Her meldte sig i 2001 og 2006

“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede :

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.
Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Prognosen 2015 med korte uddrag af de katastrofale konsekvenser for landet kan læses her:
https://danmark.wordpress.com/2017/11/05/prognose-for-indvandringen-udviklingen-i-andelen-af-mest-dominerende-oprindelser-og-i-andelen-fra-muslimsk-dominerede-omraader/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 J. E. Vig

10. november 2015