Danmark

3. november 2017

SATSPULJE MIDLERNE: FOLKEPENSIONISTER SKAL SELVFØLGELIG AFLEVERE TIL INDVANDRERNE


in

Hvad er satspulje-midlerne?: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-satspuljen/

Ordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis årslønsudviklingen er over 2,0 procent, overføres op til 0,3 procent af regulering til satspuljen.

Der var 867.243 folkepensionister i 2008, i 2017 1.119.113 i 2017. De har alle deltaget i et påtvunget kollektivt, skattefinansieret velfærdssystem, som de har betalt skat til gennem hele livet bortset fra indvandrerne og deres børn.

Kollektivet udvides påtvunget uden at de nytilkomne endog har ydet deres indsats. Og langt under halvdelen af indvandrerne kommer til at bidrage til finansieringen af velfærden i fremtiden, fordi mere end halvdelen af de nytilkomne og deres børn kan forventes at være uegnede til arbejdsmarkedet.

Jo flere folkepensionister der er, desto flere penge kan der i stedet overføres til indvandrerne, til de udsatte, især de udsatte børn og andre svage grupper, der også mest er indvandrere eller børn af samme.

Selvfølgelig færre penge til folkepensionisterne år for år i i forvejen reduceret pristalsregulering.

2,9 mill. der er mere end halvdelen af folketallet, er enten modtagere af overførselsindkomst eller ansat ved offentlig forvaltning og service i 2017. Derfor finder eliten det afgørende at få denne andel af overførselsmodtagere og tjenende ånder til at vokse, og det gøres med indvandrere, der skal arve landet. At de eneste kilder til finansiering af projekterne findes et ganske andet sted kan der ses bort fra, mener eliten. ‘Forbrug skaber nemlig vækst i drømmeland’. Kilderne lukker og flytter dog hver dag.

Supplerende oplysninger: https://danmark.wordpress.com/2017/04/18/satspuljemidlerne-hvad-er-det-pensionisterne-skal-boede-for-oegede-fremmedudgifter/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

2 kommentarer »

  1. Til flygtninger, invandre ,som jeg familiensammoføring ,skal bor i Danmark mere end 10 år,til at gå mulighed til fortidspension…

    Kommentar af Irina7 — 3. november 2017 @ 14:59


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s