Danmark

3. november 2017

Med det nye store indtag af politielever i Brøndby bliver det interessant at se om erfaringerne kommer til at svare til Tysklands


Quelle: https://michael-mannheimer.net/2017/11/03/polizei-ausbilder-beklagt-sich-ueber-moslemische-polizeischueler-das-sind-keine-kollegen-das-ist-der-feind-das-ist-der-feind-in-unseren-reihen/

Politiinstruktør i Tyskland klager over muslimske politielever: “Det er ikke kollegaer, det er fjenden. Det er fjenden i vores rækker. “

BERLINER POLITIINSTRUKTØR: “HADER, AFVISER AT LÆRE OG VOLD I KLASSE MED ELEVER MED MIGRATION BAGGRUND”

“Jeg har undervist i politiskolen (Polizei-Akademie in Berlin). Jeg har aldrig oplevet noget som dette, klasseværelset lignede helvede, halvt arabere og tyrker, frække som helvede. Stupide. Kunne ikke artikulere. “

Quelle: http://www.bz-berlin.de/berlin/lka-beamter-nur-noch-die-frage-wann-der-erste-schuss-faellt

“Kun spørgsmålet om, hvornår det første skud falder”

Berlin. Hvad politiet må forvente i fremtiden som nye kolleger, “sprænger alt ud over fantasien!” Tjenestemænd ser infiltration af politi og retsvæsen af store arabiske familier og rapporterer enorme problemer med arabiske og tyrkiske politistudenter. Læs mere på bz-berlin.de

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

SATSPULJE MIDLERNE: FOLKEPENSIONISTER SKAL SELVFØLGELIG AFLEVERE TIL INDVANDRERNE


in

Hvad er satspulje-midlerne?: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-satspuljen/

Ordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis årslønsudviklingen er over 2,0 procent, overføres op til 0,3 procent af regulering til satspuljen.

Der var 867.243 folkepensionister i 2008, i 2017 1.119.113 i 2017. De har alle deltaget i et påtvunget kollektivt, skattefinansieret velfærdssystem, som de har betalt skat til gennem hele livet bortset fra indvandrerne og deres børn.

Kollektivet udvides påtvunget uden at de nytilkomne endog har ydet deres indsats. Og langt under halvdelen af indvandrerne kommer til at bidrage til finansieringen af velfærden i fremtiden, fordi mere end halvdelen af de nytilkomne og deres børn kan forventes at være uegnede til arbejdsmarkedet.

Jo flere folkepensionister der er, desto flere penge kan der i stedet overføres til indvandrerne, til de udsatte, især de udsatte børn og andre svage grupper, der også mest er indvandrere eller børn af samme.

Selvfølgelig færre penge til folkepensionisterne år for år i i forvejen reduceret pristalsregulering.

2,9 mill. der er mere end halvdelen af folketallet, er enten modtagere af overførselsindkomst eller ansat ved offentlig forvaltning og service i 2017. Derfor finder eliten det afgørende at få denne andel af overførselsmodtagere og tjenende ånder til at vokse, og det gøres med indvandrere, der skal arve landet. At de eneste kilder til finansiering af projekterne findes et ganske andet sted kan der ses bort fra, mener eliten. ‘Forbrug skaber nemlig vækst i drømmeland’. Kilderne lukker og flytter dog hver dag.

Supplerende oplysninger: https://danmark.wordpress.com/2017/04/18/satspuljemidlerne-hvad-er-det-pensionisterne-skal-boede-for-oegede-fremmedudgifter/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter