Danmark

28. september 2017

SKATTEREFORM I USA SKAL FORDUNKLES AF TVA


Der har indsneget sig en latterlig kutyme i økonomi-snakken fra de danske medier: Der tales altid om hvordan skattebesparelser skal finansieres. Det er noget vrøvl. Besparelser skal ikke finansieres. Det er flere udgifter der skal finansieres, ikke færre udgifter. Vi skal bibringes den opfattelse at skattebesparelser nødvendigvis skal erstattes af andre indtægtskilder. Men sådan ikke det ikke. Ganske enkelt skal skatterne nedsættes og de offentlig udgifter skal samme vej.

Så er den hjemme.

Vi skal naturligvis ikke høre om, at amerikanerne skal have dobbelt så højt et bundfradrag og derefter 12, 25 og 35 pct. i indkomstskat. Og virksomhederne skal også lettes betydeligt for skatter for sætte mere gang i økonomien.

Her er det originale indslag om skattenedsættelser med Præsident Donald Trump fra Indiana i går: