Danmark

27. august 2017

Realvæksten i BNP var officielt 0,5 pct. i juli måned i forhold til juli 2016

Filed under: Danmark, Economics, Education, Frankrig — Tags: , , , — Jørn @ 22:55

Det er ikke noget at juble over og give ekstra-bevillinger efter på finansloven for 2018 med mindre man ønsker fortsat stilstand.

Realvæksten i Norge, Tyskland, UK og Danmark var henholdsvis 0,6 , 0,5 ,1,7 og 0,4 pct. i 2013. Realvæksten er nominalvæksten fratrukket inflationen. Sidenhen har http://www.indexmundi.com/map/?v=66 rettet angivelsen for Danmark til 0 realvækst i 2013.

Antal beskæftigede er i øvrigt gået ned fra 2.862.000 til 2.820.000 fra juni 2016 til juni 2017, hvoraf 711.906 ved offentlig forvaltning og service, jfr: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

1. kvartal 2017 var her 1.054.554 16-64 årige, der levede af offentlig overførselsindkomster. Der var derudover 1.119.113 folkepensionister – og folkepensionistantallet vokser p.t.med omkring 20.000 hvert år. Hertil kommer de 711.906 offentligt ansatte i 2. kvartal 2017. I alt 2.885.573 forbrugere af offentlig velfærd, og kun skatterne og pengeudstedelse finansierer forbruget for dette antal. Foruden invalidepension er der 5 andre forskellige førtidspensionsydelser. Der var 3.772 invalidepensionister, men 210.717 af de andre. Folketallet udgjorde 5.760.694 ved begyndelsen af 3. kvartal 2017.

Problemet er at de skattefinansierede offentlige udgifter udgør mere end halvdelen af bruttonationalproduktet. Der bliver derfor ikke plads til fornyelse og vækst, fordi værdiskabelsen forbruges, offentligt og privat. Samtidig bliver vore varer for dyre, fordi skatterne, der skal finansiere de offentlige udgifter, har drevet lønudgifterne vildt i vejret.

Sådan kan et land ikke fungere på langt sigt.

En vækst af en helt anden størrelsesorden til gavn for de ledige og det velfærdsfinansierende erhvervsliv kræver nødvendigvis en betydelig reduktion af den alt for store offentlige sektor. Sådan har det været i mange år.

Vi skrev det den 14. november 2006 og illustrerede det med en figur:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/14/tegning-illustrerer-det-danske-velfare-dilemma-2/

Historien om Europas velfærd og velstand – dine børns fremtid:

http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

5 kommentarer »

 1. I et langt liv har jeg arbejdet fuldtid, deltid og som konsulent i industrien, så jeg har set, hvad og hvem, der har lukket de mange industriarbejdspladser, vi havde i min ungdom. Kort sagt er næsten alt borte, og som staffage erstattet af en smule direkte skadelige job i miljøindustrien. Vindmøller og den slags – som vi i øvrigt også ser forsvinde i disse år.

  Tilbage i 60’erne og 70’erne skruede fagforeningerne op for lønkravene i sådan en grad, at virksomhederne enten lukkede eller flyttede. En virksomhed jeg arbejdede i i 70’erne blev da ejerne og skaberne døde solgt til udenlandske selskaber, og på den måde forsvandt 2000 højløns arbejdspladser. En anden jeg arbejdede i 80’erne er reduceret fra i 3300 i 86 til 700 i dag. Den kæmper stædigt mod døden.

  Og fagforeningerne har ikke været ene årsag. Elendige ledere, som jeg har oplevet i hobetal, har været medskyldige. Vi produktudviklere sad klemte som lus mellem de to grupper.

  Den helt fundamentale løgn vi kæmper imod, er løgnen om, “at vi da ikke har råd til at gå ned i løn”. Den slags idioti markedsføres som regel af enhedslisten, men man hører meget få protestere. Man kan spørge den slags mennesker om, hvorfor vi så ikke fordobler lønnen? Eller stille det helt fundamentale spørgsmål om, hvorvidt vi bliver rigere af alle at være på offentlig forsørgelse, kontra det at vi alle er på arbejde, travlt optagede af at producere det, vi forbruger?

  Nå – den slags spørgsmål er åbenbart umulige at svare på for de hærskarer af cand-mag’ere og andre forskere,. der befolker vort land.

  Kommentar af husmanden — 28. august 2017 @ 12:39

 2. Og jeg kunne tilføre et lidt større perspektiv:

  Kommentar af husmanden — 28. august 2017 @ 13:41

 3. Peter Thiel belyser den teknologiske stagnation meget fint og fra en anden synsvinkel end den økonomiske. Men når han kommer til femårsplan-haløjet med Marx o.s.v.
  er jeg desværre stået af. Karl Marx misforstod grundlæggende økonomiske sammenhænge, både hvad angår begreber som kapital, omkostninger, og så ser han bort fra den internationale arbejdsdeling, selvom dens effekter var beskrevet henved 100 år før han skrev ‘sin bibel’.
  L. V. Birck beskriver spørsgsmålet om middelklassens ignorans i 1920’erne i ‘Statsgældens svøbe’ lidt i retning af Thiels beskrivelse.
  Det repræsentative demokrati skaber statsgæld helt på beregning, fordi det gavner de kortsigtede ignoranter, der repræsenterer vælgerne. Derfor må vi have grundlovsbestemmelser om pengeudstedelsen og om skatternes højde.
  Man kan forfalde til guldmøntfoden, men den er historisk knyttet til industrialismen fødsel – man kunne simpelthen ikke udstede pengemidlerne hurtigere end produktivitetens udvikling; og statsgæld er ingenlunde en hindring under guldmøntfoden.

  Kommentar af Therese — 28. august 2017 @ 17:58

 4. Jeg er enig, når det gælder Marx, som i min optik ikke var andet end en luddoven snylter, der aldrig betalte sine regninger – som snød det arbejdende proletariat. Og hans idéer var i øvrigt ikke andet end rablende galskab. Jeg er til gengæld enig med Peter Thiel, når det gælder den teknologiske stagnation og tilfredsheden med telefoner, der kan en masse også unyttigt.

  Kommentar af husmanden — 28. august 2017 @ 18:31

 5. Helt enig

  Kommentar af Therese — 28. august 2017 @ 21:56


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: