Danmark

14. februar 2017

ANTAL TILDELTE DANSKE STATSBORGERSKABER ESKALERET – INDVANDRINGEN LIGESÅ


i

I 2015 tildeltes 4.064 danske statsborgerskaber i følge Danmarks Statistik. I 2016 har tingets indfødsretsudvalg tildelt 15.028 af slagsen. Og uanset at der i Danmark Statistik har været rod i optællingerne i perioden 2007-2015 med netop disse statsborgerskabstildelinger med angiveligt manglende 4.016, d.v.s. ikke medregnede statsborgerskaber i perioden, så er antallet i 2016 eskaleret vildt.

2016: Tyrker, der har pligt til at fastholde deres oprindelige statsborgerskab samtidig, har 977 fået tildelt dansk statsborgerskab tillige.

Somaliere har fået tildelt 995 danske statsborgerskaber.

Afghanere har fået tildelt 1621 danske statsborgerskaber.

Irakere har fået tildelt 2917 danske statsborgerskaber.

Marokanere har fået 277 danske statsborgerskaber

Disse fem oprindelser står så for 6.787 eller 45,2% af samtlige tildelte i 2016.

Da vi ikke kan regne med opgørelserne fra Danmarks Statistik af befolkningen i Danmark, vil vi nøjes med oplyse: Antallet af udenlandske statsborgere i Danmark er i 2016 steget med : 22.034. Her til skal lægges antallet (i alt) af tildelte danske statsborgerskaber: 15.028 i 2016 – disse ville have været udenlandske statsborgere uden tildelingen.  Der er så et problem med antal børn født af udlændinge 2016, nogle er blevet benævnt danske uden at være det andre er medregnet i antallet af udenlandske statsborgere.

I alt 37.062 ( = 22.034 + 15.028 ). Disse har fast bopæl i Danmark og har samtidig fået tildelt dansk personnummer.

Antallet af godkendte opholdstilladelser (uden fast bopæl og/eller personnummer) i de tre første kvartaler af 2016 var 64.099. Det fjerde kvartal af 2016 er ikke opgjort endnu.

Supplement: Velfærdens fordeling: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/