Danmark

9. december 2016

Rejsekort, Banedanmark, DSB og Postvæsenet – politikerne kan intet af det nødvendinge


Rejsekort, en digitalisering af rejsehjemlen og brugerne, er selvfølgelig endt i en ubærlig skandale, hvor bl.a. 250.000 brugere ikke kan rejse og det samme for andre fra de mindre stationer, der ikke er udstyret med billetautomat eller er betjent. Disse 250.000 skal nemlig ikke ud at rejse med den kollektive trafik, de skal slet ikke ud at rejse…!

Der er et hav af umuligheder og ulogik med en række trafikselskaber, der gør rejserne dyrere med rejsekort end med billet, hvor billetten stadig kan købes.

Banedanmark skulle forestille at vedligeholde banelegemet og afregne med selskaberne, der kører på skinnerne. Først så vi Banedanmark bruge de offentlige bevillinger til vedligeholdelse i stedet til en begyndende elektrificering af banelinierne uden beslutning i Folketinget – man ser de rustne reminicenser heraf på Fredericia og Odense banegårde. Det var stangulovligt. Nu har vi så fået nogle midlertidige vedligeholdelsesarbejder på bl.a. Fyn.
Dernæst har dette monopol sat nogle priser på brugen af skinnelegemet, så trafikselskaberne har svært ved at få regnskaberne til at nå sammen, hvis ikke en masse billetautomater og betjente salgssteder nedlægges.

DSB satte ellers rekorden i vanvid indtil rejsekortet duggede op. Indkøb af uduelige tog i Italien for mere end 5 mia. kr. uden nogen garantisikring, og sandelig også en himmelråbende gentagelse af ‘successen’ ved et køb mere af nye regionaltog med lige så mange fejl. Flere af togene fra første og andet indkøb står bl.a. og ruster op på banelegemet ved Århus Hovedbanegård.

Postvæsenet er blevet ‘nordic’, og det kører bare derudad af, mest med pakkepost, nu e-mails helt forudseeligt har overtaget meget at brevposten, der sandelig også er blevet en kostbar affære at beflitte sig med – tidligere havde havde vi to postombæringer om dagen. Nu tager det par dage at få et brev frem for 28 kr. i porto. Men den tilbageblevne pakkepost er dog den værste. Efter at have betalt kr. 150 i forsendelsesomkostninger for levering af det tilsendte til døren stod vi på den lokale pakkepostudlevering med pakkerne i hånden, udleveret på stedet. Herefter oplyste den flinke betjening først os om, at pakkerne var forsøgt afleveret på adressen, hvilket de ikke var. Dernæst kunne den flinke betjening oplyse at pakkerne i følge hendes terminal befandt sig i København. Lidt morsomt måtte vi indrømme, nu vi endelig stod med dem i hånden.

Rejsekortet er nemt. Lovgivning: Pris uanset billet eller kort: 1 kr. pr. km, eventuelt billigere differentieret over døgnet og ugen. Dette bygger på en sammenligning med omkostningerne ved transport i bil.

Banedanmark nedlægges. Staten tager over og overtager skatteydernes anlæg og udstyr med ansættelse af baneeksperter fra Tyskland eller England, og prisen for at køre på skinnerne skal ikke indeholde noget element af de faste omkostninger ved reparation, vedligeholdelsen og udvikling; de afholdes af staten.

Posten ordner sig selv uden statens indblanding, for folk vælger forsendelse med private pakkepost-forretninger.

DSB nedlægges.

Politiker kan ikke holde styr på hverken DSB, Banedanmark eller postvæsenet.

De kan intet af det nødvendige.

7. december 2016

PROPAGANDAEN ER UTÅLELIG

Filed under: Culture, Danmark, Education, Free Speech, History, skoler, Velfærd, Welfare — Tags: , , — Jørn @ 10:07

i“Skal vi læse at EU’s 11,2 mia. euro , der blev udbetalt af EU til Ukraine ved revolutionen i 2014 er endt hos russiske rigmænd.”

Sandheden er at da EU i 2014 satte en palads-revolution i gang i Ukraine, der i årevis havde været plaget af bestikkelse og korruption og samtidig havde en række ubetalte regninger for køb af olie og gas i Rusland, da hældte EU 11,2 mia euro i landet samtidig med landet fik en ny EU-villig præsident. Det er sådan det er.

Vi skal høre og læse meget løgn om EU og rigerne mod øst, et eksempel mere fra ‘Historien bag dine børns fremtid’ (side 53-54): http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

Uvidenheden og svækkelserne udnyttes straks af medierne:

“Russisk aggression” er vist rigtige udtrykt (vi skrev af fra TV2 ttv). Nu skal man jo huske at ‘jo større et område Euroen har, desto stærkere er den’ som den hedengangen tyske Kanzler Helmuth Schmidt hævdede i TV-debat. ’Der var så en anden tysker’, Geschäftführer der Aurecon Vermögensberatung GmbH Peter Odendahl i TV-debatten, der sendte Helmuth Schmidt til tælling. Odendahl hævdede at man kunne prøve at sammenligne kursen på Schweizerfranc med kursen på russiske Rubler. Dernæst kunne man sammenholde Schweiz’s areal med det russiske areal. Der er en faktor 200 i forskel med arealerne.

’Men skal man nu ikke afvise, at hvis Ukraine kommer med i Euroen (her efter landet med kurs mod bankerot i februar 2014), så bliver den måske stærk, som da Bulgarien og Rumænien blev trukket ind i EU 1. januar 2014?’ Landene betegnedes i den tyske presse med propagandaen: ’Die Preussen des Balkan kommen’. ’Selvfølgelig gav daværende EU-Kommissionsformand J. M. Barroso (fra 16. juli 2016 ansat hos Goldman Sach) tilsagn om hjælpepakke med 11,2 mia. euro den 5. marts 2014 til Ukraine’, der netop var gået bankerot. Jamen, EU bliver da større!…”

November 2012: Med 25 pct. af arbejdstyrken i Grækenland og Spanien sendt i arbejdsløshed – der er mange flere uden for arbejdsstyrken ligesom her -, melder virkeligheden sig. Det er nedskæringer og yderligere afskedigelser, fordi produktionen, der er velfærdens eneste finansieringskilde, til stadighed går ned eller flytter. Det skyldes ikke bankerne og/eller det såkaldte kapitalistiske system. Ingenlunde. Det skyldes politikernes overbudspolitik, der har sendt statens gæld til tælling og fagforeningernes lønkrav m.v., der følger hver gang skatterne er gået til vejrs.

27. april 2012: 100 ansatte, der laver langelænder-pølser hos Stryhn, valgte at gå 10 pct. ned i løn i stedet for at blive fyret ved at fabrikken flytter til Tyskland. Disse hundrede burde have en belønning med en skattenedsættelse fra det offentlige med andre 10 pct.
100 ansatte, der laver langelænder-pølser hos konservesproducenten Stryhn, valgte at gå 10 pct. ned i løn i stedet for at blive fyret ved at fabrikken flytter til Tyskland.

Og straks derefter tordnede ellers ‘såkaldte bestillings-eksperter’ sig frem med at få sat gang i forbruget, så ikke resten af Europa også taber en generation mere på gulvet i lighed med Sydeuropa, ifølge den tidl. EU-kommissions-formand José Manuel Barosso, det vidtskuende idol, der mente kort før sin afgang 31. oktober 2014 for at tiltræde nyt job hos Goldman Sachs 14. juli 2016, at ‘vi’måske taber en hel generation af unge på gulvet i Sydeuropa. Stort tænkt, nu da 40-50 pct. af de unge havde været uden arbejde i henved 20 år og Spanien og Italien haft reale nulvækstrater eller mindre i mere end 14.

Men skrev JP umiddelbart derefter, så er der det med finanspagten, der skal begrænse udgifterne. De offentlige udgifter skal begrænses uanset; det er flovt at vi skal have andre organer til at gøre det, blot fordi ‘strudsefjerene i kuvøsetinget’ helst vil dele ud, først til sig selv og så til undersåtterne, og i særdeleshed til dem, der er længst hjemmefra.

Tag nu ’kvalitetsmediet’ JP 26. april der med arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, hævder at væksten skal sparkes i gang (Münchhausen om igen). Det er noget idiotisk vrøvl fra en såkaldt forsker. For det ikke skal være løgn, skal vi lige have et EU-parlaments-medlem med på en dumme-bekræftelse, Emilie Turunen var navnet, som læserne selvfølgelig ikke kender det fjerneste til (en til mændene og en til kvinderne – værsågo!!) Enkelte bliver stadig forvirrede af al det misvisende vrøvl om, hvorledes økonomien bringes korrekt opad.

Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger m.v., der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Det begyndte i 1970’erne. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærds-m.v.-forhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende – der er ingen andre muligheder. Men der er intet sket! Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i Danmark i mere end 35 år. Når det drejer sig om Tyskland er forskellen i lønhøjden ikke nær så stor, men den er stadig væsentlig som eksemplet Stryhn her viser.

Recessionen (nedgangen) er nu ovre skrev mainstream-medierne overalt 31. august 2011

Det offentlige forbrug og de såkaldte offentlige investeringer er steget og har angiveligt trukket det, som keynesianere medregner som en del produktionen, opad. Men det er forbrug. Bare de ville lade være at bilde borgerne ind, at en fornyelse af Gellerup Planen for en milliard for eksempel og flere offentligt ansatte er produktionsfremmende; det er netop forbrug, og det trækker kapitalen ud af produktionslivet i Danmark på linie med de lavere lønninger ovre østpå. I perioden 2001-2009 steg det offentlige forbrug eksklusiv overførslerne med 37,8% (i løbende priser) med tæt på nul- eller negativ realvækst i økonomien i hele perioden som følgen. Kan nogen så finde ud af, hvordan det gik med det ekstra offentlige forbrug i andet kvartal (2011)?

Prisstigninger, der følger af de seneste skæve tiltag, mammutunderskuddet på de offentlige finanser år 2010, var lidt forsinkede, og det samme var prisstigningerne s.f.a. underskuddet på 22 mia. i første kvartal i år (2011). De slog igennem cirka ét år senere. Sådan er det, og det overrasker ikke folk, der har sat sig ind i det. Alting ellers i det åbne i denne forbindelse handler om begrebsforvirring, falsk reklame og samlet om udsættelse af noget, der bliver værre hele tiden med de fejltiltag de har gang i.

6. december 2016

Tyskere forlader Tyskland ‘i hobetal’


Kilde: https://da.gatestoneinstitute.org/9398/tyskere-forlader-tyskland

Tyskere forlader Tyskland ‘i hobetal’

af Soeren Kern • 22. November 2016

“Mere end 1,5 millioner tyskere, heraf mange veluddannede, har i løbet af det seneste årti forladt Tyskland. – Die Welt.

Tyskland står over for stigende kriminalitet blandt migranter, heriblandt en epidemi af voldtægter og seksuelle overgreb. Masseindvandringen accelererer desuden islamiseringen af Tyskland. Mange tyskere synes at miste forhåbningerne til deres lands fremtidige retning.

“Vi flygtninge … ønsker ikke at leve i det samme land som jer. I kan, og jeg synes I skulle, forlade Tyskland. Og tag gerne Sachsen og Alternative für Deutchland (AfD) med jer … Hvorfor tager I ikke til et andet land? Vi er trætte af jer!” – Aras Bacho, en 18-årig syrisk migrant, i Der Freitag i oktober 2016

I en by nær Balatonsøen, der er en populær turistdestination i det vestlige Ungarn, fortæller en ejendomsmægler, at 80% af de tyske tilflyttere angiver migrantkrisen som hovedårsagen til deres ønske om at forlade Tyskland.

“Jeg mener ikke, at islam hører til i Tyskland. Jeg betragter det som et fremmedelement, der har givet Vesten flere problemer end fordele. Efter min mening er mange af denne religions tilhængere grove, krævende og foragtende over for Tyskland.” – En tysk borger, der udvandrede fra Tyskland, i et “Åbent brev til den tyske regering”.

“Jeg mener, at indvandringen skaber store og irreversible ændringer i det tyske samfund. Jeg er vred over, at dette sker uden tyskernes direkte godkendelse. … Jeg mener, at det er skammeligt, at jøder i Tyskland igen skal være bange, fordi de er jøder.” – En tysker, der udvandrede fra Tyskland, i et “Åbent brev til den tyske regering”.

“Min mand siger sommetider, at han har en følelse af, at vi nu er den største minoritetsgruppe uden en lobby. For hver gruppering er der en institution, et sted, en offentlig interesse, men for os: et heteroseksuelt gift par med to børn, der har arbejde, hverken er handikappede eller muslimer, for folk som os er der ikke længere nogen interesse.” – “Anna” i et brev til Münchens borgmester om hendes beslutning om at flytte sin familie ud af byen, da migranter gjorde hendes liv der umuligt…”
………………….
Supplement: https://michael-mannheimer.net/2016/12/03/kinderehen-mord-gruppenvergewaltigungen-ein-ganz-normaler-monat-in-deutschland-eine-chronik-der-islamisierung-deutschland-fuer-den-oktober-2016/

5. december 2016

Indvandringens konkrete ricisi, lavere IQ – Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten


Kilde: http://canuteocean.blogspot.dk/2016/09/invandringens-konkreta-risker.html

kroniktegning-tirsdag

aibeiaiaaabecnyc2z74s96bzqeic3zjyxjkx3bob3rvkigwnzgwmmu0otu2ngm4mti2ytmyzjkxy2u1yjy3mme5ytflztbkythmmafri2g0fdbanyyevowft7wzqvaocq Helmuth Nyborg advarede igen de verdsligt troende med kendsgerninger i Jyllands-postens kronik

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8996813/indvandringens-konkrete-risici/

2. december 2016

EU-kommissær: ‘Europa har brug for 70 mio. immigranter de næste 20 år’


Kilde: https://michael-mannheimer.net/2016/12/02/eu-kommissar-europa-braucht-weitere-70-millionen-immigranten-in-den-naechsten-20-jahren/

70-mio-immigrants-eu-450x297

År 1800 Europa havde kun 187 mio indbyggere. Hundrede år senere, var der allerede 423 mio. I dag omkring 600 millioner mennesker i Europa.

…………………..

Europa har i forvejen mere end 50 mio.

Europa drives til Selvmord hurtigere. Den økonomiske kollaps er indtrådt længe forinden, og måske tackler EU af fra år 2020. Det drejer sig ikke om børnefødsler for andre end de skattefinansierede. Kilderne til finansiering af velfærden forsvinder længe forinden.

« Newer Posts