Danmark

25. oktober 2016

Dr. Proebstl nr. 40 – DER FASCHISMUS- for et år siden

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 09:18

En vigtig tilføjelse/rettelse til doktorens tirader: Renter er der intet odiøst i; de er vederlag for at kunne bruge andres penge, før man selv har tjent dem. Det afgørende er statsgælden og renterne på samme. Statsgælden er ene og alene fremkaldt af politikerne. Om centralbanken er privat eller offentlig er ligegyldigt; det afgørende er at indsigtfulde holder aktiv kontrol med centralbankens pengeudstedelse, der skal grundlovssikres. Doktoren får det til at se ud – tilsigtet eller utilsigtet -, som om de private banker er de skyldige. Dette er ikke rigtigt; det hele starter ved marionet-politikerne, der ingen begreber har om den nødvendige indretning af et sundt samfund.

Betegnelsen Kapitalisme er opfundet af Karl Marx

http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf