Danmark

20. oktober 2016

Tyskland største bank står måske over for sammenbrud

Filed under: Economics, Education, Finanskrise, Free Speech — Jørn @ 18:01

Sammenbruddet af Deutsche Bank ville sandsynligvis udløse en dominoeffekt blandt vestlige banker. Og EU tåler ikke at Tysklands største bank går ned.Det vil sætte en dominoeffekt igang af de helt store.

Når Jacob Rothschild siger han har købt guld op, fordi centralbankerne er ude af kontrol, begynder man at forstå størrelsesordenen, og det er offentligheden ikke uforudset blevet holdt helt uden for. Den herre og hans familie har i århundreder rent faktisk kontrolleret verdens centralbanker. Allerede i begyndelsen af 2016 meddelte Lord Jacob Rothschild, at de trækker sig mere og mere ud af aktiemarkedet og mindsker valutabehold-ningerne ligeså for at forøge guldbeholdningen, og han advarede om at verden nu bevæger ud i ukendt farvand, hvor konsekvenser er umulige at forudsige.

De seneste seks måneder har vist, at verdens centralbanker fortsætter den største pengepolitik-eksperiment i verdenshistorien. 30 procent af statsgælden i verden forrentes med negative renter.

Kilder:

China may be the one to bail out Deutsche Bank: http://www.businessinsider.com/china-may-be-the-one-to-bail-out-deutsche-bank-2016-10?r=US&IR=T&IR=T
og
http://derwaechter.net/rothschild-verdoppelt-goldbestaende-waehrend-der-bankenkollaps-beginnt-deutsche-sollen-vorrat-an-nahrungsmitteln-und-wasser-anlegen

…………………………………………..

Vi har været inde på emnet statsgæld:

 
TRO KAN FLYTTE BJERGE, MEN IKKE SÅ MEGET I VOR TID, FOR DET TAGER SIN TID – TROEN PÅ VERDENS SELVUDNÆVNTE FORVALTERE BLIVER PARADOKSALT NOK STÆRKERE END MANGE KENDSGERNINGER HVER ENESTE DAG, INDTIL KENDSGERNINGERNE SOM ALTID TAGER OVER FOR EN STUND, OG INDEN ET FORNYET TILBAGEFALD PÅBEGYNDES.

Det sidste er hvad erfaringen har vist nogle gange i historien; bygger ikke på viden; det kunne også blive anderledes. De menneskelige egenskaber, der naturligvis er afskaffet pr. ikke-udtalt, men underforstået politisk korrekthed, har ikke ændret sig meget de seneste 2.500 år, så et tusindårsrige bliver dette ikke i følge de almindelige regneregler. F.eks. regning på statsgældens udvikling i Europa og her. Denne udvikling foregår ikke i en kortbølgebevægelse, som forventningsskabende medier ellers lader forstå.

Det er derimod de fortrinsvis politiker-fremkaldte bølgebevægelser (mest benævnt konjunkturer sat i gang af offentlige underskud og pengeudstedelse), der netop fører til statsgælden. I privatsfæren er regelen den, at når långiverne kan udregne, at debitor ikke kan skabe indtægter, der er tilstrækkelige til at mere gæld kan afvikles, så standser långivningen. Om ikke en naturlov, så en kendsgerning, der ikke levner megen plads til fortolkning, for det er i regelen et ret enkelt regnestykke.

Det samme gælder også for stater og for mere eller mindre føderale sammenslutninger af stater. Det er ikke noget nyt. Der til kommer de fleste stater m. v. , men højest én gang i et individs levetid med de styrende, der naturligvis også repræsenterer de uforanderlige menneskelige egenskaber, viser den overleverede erfaring. Man lærer ikke her ved oplevede gentagelser….

Fortsæt denne satire-gennemgang af stort og småt under løgnens regimente: https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

Ét lille eksempel på vanvidet i Danmark


img0

Nedenstående er kort uddrag af min dataliste, baggrunden for UVVU-sagen (2011-2013) og landsretsdommen i Viborg den 30. marts 2016.

2013-2016: Fra vidneudsagn i landsretssag i Viborg rejst af Helmuth Nyborg januar 2015 mod den danske stats UVVU 1) (V.L. Sag B-0864-15) efter UVVU-udvalget havde dømt Helmuth Nyborgs arbejde videnskabelig uredeligt. UVVU-dommen af 28. oktober 2013 indeholdt en første anerkendelse (hvad redegørelsen herfor angår) af min anvendte alternative befolkningsmodel:

På spørgsmålet fra statens forsvarsadvokat, hvorfor jeg ikke havde krævet at blive anført i kilderne til forskningsartiklen, og om jeg ikke fandt det utilfredsstillende ikke at være anført, efter jeg ganske vist havde afvist at optræde som medforfatter til artiklen:

Mit svar: Kildehenvisning til min befolkningsmodel kunne netop ikke være sket i den i sagen omhandlende artikel, som statens UVVU brugte som delbegrundelse for uredelighedsdommen den 28. oktober 2013, da den videnskabelige artikel blev publiceret i Personality and Individual Differences, aprilnummeret 2011, af det britiske forlag Elsevier, fordi modellen netop i 2011 ikke nød nogen dansk anerkendelse. Dansk anerkendelse begyndte først at ske ved UVVU-dommen 28. oktober 2013.

30. marts 2016 faldt landsretsdommen: Helmuth Nyborg frikendt. Staten ønskede ikke dommen prøvet ved Højesteret.

En sarkastisk tilgang til emnet findes på: https://danmark.wordpress.com/2016/04/02/forsoeg-paa-at-overgaa-emanuel-schikaneders-libretto-og-wolfgang-amadeus-mozarts-die-zauberflote/

2010: Konsulentarbejde for professor dr. phil., hvis forskningsopgave byggede centralt på den etniske fordeling af befolkningen i Danmark [det officielle befolkningsgrundlag vurderede klienten uegnet til formålet, der omhandle påvisning af faldende IQ som følge af indvandringen]. Udarbejdelse af regneark med retro-analyse og projektion af perspektiv i perioden 1979-2072 for befolkningen fordelt på 235 oprindelsesnationer med indbygget etnisk bestemte karakteristika (IQ) fordelt på samme i modellen.

Forskningen dokumenteres i artiklen The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection, der publiceredes i aprilnummeret 2011 af tidsskriftet Personality and Individual Differences, journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/paid. Kort abstract på engelsk. Ajourført statistisk analytisk dansk beskrivelse i tabeller og grafik bag artiklens indhold pr. 1. januar 2011: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

1988-1994: Undervisningsassistent i driftsøkonomi på Handelshøjskolens HD-uddannelse (Århus), nu Aarhus Universitet som supplement til rådgivnings- og kursusaktiviteter på konsulentbasis. Herefter blev jeg ikke genansat som undervisningsassistent på åremål efter 12 år, først ved CBS i København (1982-1988), dernæst ved BSS i Aarhus (1988-1994).

Jeg havde i 1994 offentliggjort min kritik af Danmarks Statistiks befolkningsopgørelser 11 år før den ansvarlige professor i demografi (befolkningsstatistik) ved Københavns Universitet tog bladet fra munden.

.………………………………………………….

1) UVVU : Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Foretrækker du en pdf-udgave, eventuelt til andre interesserede, nu pressen kørte sin sædvanlige hetz 2011-2013, men ikke overraskende fuldstændig har forbigået sagernes udfald:

http://www.lilliput-information.com/dommen-over-den-…..pdf

J. E. Vig

BND-efterretningspapir beviser det – Tysklands partner er sponsor for terror


erdogan-terrorpate

Merkel ignorerede al erkendelsen af Tyrkiet som en terrorist platform. Alt hvad islamkritikerne skrev om Tyrkiet er blevet bekræftet. I en fortrolig vurdering, bedømmer den føderale regering Tyrkiet som “aktiv tilhænger af islamismen”. Dette er ikke noget nyt for Tyrkiet-kendere. Erdogan har helt demaskeret Tyrkiet. Tyrkiets engang sekulære historie skabt af Ataturk er historie. Den …. læs videre