Danmark

15. oktober 2016

OM DE ER TO ELLER FIRE, MÅSKE FEM GANGE MERE MED I KRIMINALITETSOPGØRELSERNE KAN VÆRE LIGEGYLDIGT – det er løgnene der har omfattende og afgørende konsekvenser


iodpl

Hvis sandheden skal frem – det skal den nok ikke

Dobbelt så kriminelle eller fem gange mere kriminelle. Overkriminaliteten blandt indvandrere og deres børn er faldet fra en faktor 5 gange til 2 gange mere kriminelle end danskerne fra 2004 til 2016, hvis vi skal tro ‘kvalitetsmedierne’.

Justitsministeriet udarbejdede i august 2005 og offentligjorde i oktober 2005 en opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse i 2004. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne. Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig. Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på godt 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise (i følge TV2), men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf.

Kilde:
Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland:
http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956
Nyt link: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2005/sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

 

Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds (dengang i 2004) sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkrimi-nalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 (som undersøgelsen refererer til) var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ . Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt – Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke – er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os i aldersfordelingen blandt de indstrømmende heller. Ser vi bort fra disse hypoteser, vi må i hvert fald spørge: Er overkrimi-naliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større i Ringkøbing Amt samt 2 gange større i Assens end i landet som helhed. Det var i 2005. Vi havde faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.

Det er det rene vrøvl, og det blev ikke rettet med den opgørelsesform, der lagdes op til i undersøgelsen fra 2005.

De danske myndigheder med Justitsministeriets Forskningsenhed og tidl. rigsstatistiker Jan Plovsing havde især koncenteret sig om kriminalitets-tilbøjeligheden hos det enkelte individ. Danskerne og vi derimod interesserer os for den samlede mængde kriminalitet, som vi kommer ud for, og vi sikrer os denne målt meningsfyldt i forhold til de respektive grupper i befolkningen, der leverer kandidater til samme kriminelle adfærd. Det hænger sammen med, at vi bekymrer os om danskerne. I oktober 2005 havde Justitsministeriets Forskningsenhed opregnet sigtelserne i 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland. ‘Men det var ligesom, som jeg påviste i 1993 og 1994, der manglede nogle til at have begået forbrydelserne’.

Det officielle Sverige kom til samme resultater som Information om Danmark i 2004. Det ser du her:
https://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet (i 2005), har måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvan-drere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst i medierne. Et mere korrekt befolkningsopgørelsessystem, hvad der afgjort savnes, kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html

1 kommentar »

  1. […] Sidste landsdækkende fordeling af kriminaliteten fra Justitsministeriet i august 2005 er desværre fortsat fejlbehæftet:https://danmark.wordpress.com/2016/10/15/om-de-er-to-eller-fire-maaske-fem-gange-mere-med-kriminalit… […]

    Pingback af Code “291”: Sveriges kommunistiske regering undsiger Politiet, i spørgsmålet om at berette om immigranters kriminelle gerninger | Danmark — 15. december 2016 @ 08:15


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s