Danmark

14. oktober 2016

78 pct. af kriminaliteten i København begås af udenlandske oprindelser – DOBBELT SÅ KRIMINELLE ER DET RENE VRØVL


i

Indvandrerne og deres børn er ikke 2 gange mere kriminelle, som det

meldtes

For et par dage siden løj de igen om indvandrer-kriminaliteten i Danmark sat i forhold til danskes kriminalitet. Det er ‘kvalitetsmedierne’ især der lyver uafbrudt, fordi de har en opgave som meningsdannere og holdnings-påvirkere i det centralstyrede Danmark.

7. maj 2016 skrev jeg sandheden herom, og nu gentager jeg den og føjer lidt nyindvunden viden til:

En bølge af indvandrervold beskæftiger danske politi i København, fordi de udenlandske lovovertrædere i øjeblikket kommer i hobetal til byen og deres antal er stigende.

De seneste statistikker offentliggjort af den danske avis Metro Xpress, taler om 2633 kriminelle, der var på anklagebænken, hvoraf 2049 udlændinge (naturaliserede og deres børn sandsynligvis ikke medregnet). Denne andel på 78 procent, en stigning fra 65 procent på otte år.

D.v.s. ved indvandrerandelen 18% bliver deres overhyppighed 16 gange større end danskernes. Ved indvandrerandelen 25% bliver overhyppigheden 14 gange hyppigere end danskerne.

Men vi skal noget højere op med andelen i København og til gengæld længere ned med overkrimnaliteten: 30. maj 2004 kunne vi læse at 45% af 1. klasses elever i København var indvandrere. D.v.s. 10 år senere i udgjorde disse 17 årige således 45% af alle 17 årige i 2014. Nu er der andet end 17 årige blandt de kriminelle, men disse udgør i hvert fald 50% af alle 17 årige i dag, og så har vi end ikke medregnet nettoindvandringen siden.

Så 35% eller 40% er cirka andelen af indvandrere i København. Det giver 78/22:35/65 = 6,7 gange eller 5,3 gange hyppigere.

I 2002, 2003 og 2004 udgjorde overkriminaliteten henholdsvis 4,1,  5,7 og 11,7 gange for unge indvandrere i København: Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Da kriminaliteten blandt indvandrere vokser med mere end deres andel, er mit bedste skud 10-14 gange hyppigere i 2016 i København.

Vi kan ikke korrigere indvandrer-regnskabet for København separat til dette formål. 10-14 gange hyppigere fortæller vist nok.

80% af voldskriminaliteten blev begået af immigranter i Berlin i 2013:

https://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

Vi er fuldt bevidste om, at de netop beskrevne forhold drejer sig specifikt om København. Det tillades ikke at vi får adgang til andet end uaktuelle og fejlanalyserede offentlige redegørelser om krimnalitetsforholdene på landsplan. Men dobbelt så kriminelle kan næsten enhver bedømme, efter at have læst dette, ikke kan passe. Sandheden skal frem efter mere end 11 år: http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html 

Vi har for mere end 20 år siden bevist og meddelt, at ved de værste forbrydelser er indvandrernes og deres børns kriminalitet 3-4 gange hyppigere sammenlignet med danskernes. Det gjaldt dengang også for Sverige i det officielt meddelte. Forholdene i Tyskland viser i dag  at med en voldsomt større indstrømning vokser kriminaliteten mere end proportionalt med deres andel.

J. E. Vig