Danmark

10. oktober 2016

EU-Kommissionens første næst-formand: Alle stater der vil fastholde en monokultur vil blive udslettet. MULTIKULTUR ELLER KRIG


Monokulturelle stater skal udslettes – det er humanity – nogen må åbentbart godt

opfordre til krig?

Birgit Stöger

kilde: https://nixgut.wordpress.com/2016/05/07/vizeprsident-der-eu-kommission-frans-timmermans-monokulturelle-staaten-ausradieren/

og https://michael-mannheimer.net/2016/10/11/sozialistischer-eu-spitzenpolitiker-monokulturelle-staaten-ausradieren/

“Visioner om en verden uden nationer, tanken om et Europa uden nationer – denne idé har længe været udviklet i sammensværgelsesteorierne. De sidste par år peger det på voksende beviser for, at både de nationale regeringer og EU arbejder hen imod afskaffelse af nationalstaterne.

Det synes at være et af de prioriterede mål for det ansvarlige flertal venstre politiske at stile mod at svække den nationale suverænitet i deres lande og undergrave nationalstaten…”
—————

Vicepræsident i EU-kommissionen Frans Timmermans gik forrest i maj 2016. Socialdemokrat siden 1. november 2014, hvor han udnævntes til første næst-formand for EU-kommissionen. Ikke fordi det betyder noget særligt.

Bragt første gang 8. maj 2016: https://danmark.wordpress.com/2016/05/08/vicepraesident-i-eu-kommissionen-frans-timmermans-monokulturelle-stater-skal-udraderes/

Enkelte videoer fra protester i München sidste lørdag

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 12:31

Einige Videos vom Protest am vergangenen Samstag in München:

Aarhusianske forskere med græs der reducerer antallet af kobøvser

Filed under: Culture, Danmark, Education, Environment, folkeskolen, Free Speech, Klima, skoler — Tags: , , , — Jørn @ 10:25

Af Thomas Hee, Ritzau
Søndag den 9. oktober 2016, 15:30:

“CO2-venlige kobøvser: Århusianske forskere bag nyt supergræs

Forskere arbejder på at udvikle en græsart, køer nemmere kan fordøje, så de udleder mindre metangas til skade for miljøet. Miljøministeren er begejstret.”

Denne avancerede forskning mener vi skal gå hånd i hånd med beskæftigelsespolitikken. Det ville være ganske transfaktorielt at få de ansatte på landets jobcentre og eventuelt nogle få egnede ledige til at tælle kobøvser, (koprutter), komokker på marker og ditto i åerne i oversigter med fire kolonner, én for dato og klokkeslet, én for hver af de tre (fire) forekomster anført med antal. For at få en adækvat, entydig og funktionel dokumentation forudsættes optællingerne at ske over døgnet (eventuelt i treholdsskift). Optællinger forudsættes at ske på marker med ‘gammeltgræs’ (gule skemaer) og på marker med ‘nygræs’ (grønne skemaer), så signifikansen kan efterprøves først i en simpel Variance-analysis og dernæst i en egentlig Chi-square test.

Det er vigtigt mener mange ikke at tabe virkeligheden af syne