Danmark

14. juli 2016

Inkariget gik ned, mayaernes civilisation samme vej, og Europa gør det sikkert også


i
For flere hundreder år siden regerede inkaerne et af verdens største og rigeste samfund. Men selv om deres enorme rige bestod af 10 millioner mennesker, var kun 40.000 af dem oprindelige inkaer. Alle andre var undertvungne folk. Inkariget opstod i 1100-tallet og blev på nogle få hundrede år et af verdens største samfund. På sit højdepunkt havde det 20 millioner indbyggere og et areal, der var næsten 50 gange større, end Danmark er i dag.
Inkaerne var et indiansk folk, der fra 1100 til 1530 e.Kr. erobrede størstedelen af det vestlige Sydamerika fra Chile i syd til Colombia i nord.

I over 2500 år herskede mayaerne over Mellemamerika, indtil de spanske erobrere gjorde en ende på deres civili-sation. I det enorme rige havde religionen en helt central plads og var drivkraft for blodige menneskeofringer og avanceret videnskab. 

Kendsgerninger hentet fra: http://www.nzz.ch/meinung/auswanderungsland-deutschland-kompetente-wandern-ab-ld.104291

Med en gennemsnitsalder på sin befolkning på næsten 47 år, er Tyskland fortsat demografisk den mest syge mand i Europa. Uden indvandring, falder antallet af 20- til 65-årige 2015-2060 48-28 million. Hvis det fortsætter med denne nedgang og den årlige udvandring af 140 000 højere kompetente samt de forsvundne industrier (kameraer, computere, telefoner, fjernsyn, lydoptagelser, skibsbygning osv) følger maskiner og bilproduktion.

Fødselsraten: Det er dog næsten lige så galt i andre europæiske lande med fødselsraten på fra 1-1,4, hvor den skulle være 2,1. Men i de fleste skjules det grundigt, at det er stambefolkningernes fødselsrater det skorter på. ‘Man omdanner simpelthen pr. administrativ forvandling indvandrerne pr. fødestedskriterium og statsborgerskabstildeling til ny etnik med nyt IQ-gennemsnit og hele pibetøjet’.

Med Pisa i 2006 viste det sig at indvandrerbørn i intet andet andet land i verden ligger længere under skole-præstations-niveauet end i forbunds-republikken.

Belastningen på de offentlige budgetter fra den primære tilstrømning (1960-1980) og efter nedgangen for miner og stålværker satte ind i 1970’erne, for de tilstrømmede blev hængende på de offentlige tyske budgetter.

12 millioner er afhængige af Tysklands 27 millioner skatteydere, kun 15 millioner skal tage kampen op i den globale konkurrence tilbage. Omkring 8 millioner af dem er yngre end 44. Den bedste halvdel – af talentmassen – udvandrer.

2012: Det var håbet med nye milliarder at fremme de gamle-troendes pædagogiske forbedringer af IQ i anden generation med administrativ forvandling; alligevel 2012 mere end halvdelen af indvandrerbørnene slutter ved Pisa med mangelfuld i matematik. 40 procent af alle børn i Tyskland ikke noget der kan bære fremad.

Fra 2016 1,5 mill. såkaldte asylanter fra Mellemøsten, Afrika og Sydvestasien for at redde folketallet, tror de gammel-troende, der lever af skatterne. Der mangler simpelthen 400.000 ufødte, når der kun fødes 700.000. Og PISA viser de gammel-troendes pædagogik er noget sludder.

Og nu står Tyskland også i en historisk fase, hvor selv en bonde snart kun er i stand til at holde dampen oppe, hvis han kan forstå og kombinere flere datastrømme, der vælter ind over hans pc.

2014, Vor analyse og perspektiv, ‘Europa drives til Selvmord’:

Alt befolkningsopgørelses-fusk er søgt renset bort og selvmords-perspektivet er gennemgået i alle væsentlige detaljer på dansk og engelsk for Norge, UK og Tyskland:
http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf
English version: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf