Danmark

12. juli 2016

‘Britiske vælgere påvirker Italiens økonomi’


Vi meldte for en tid siden at kort efter folkeafstemningen i Storbritannien, ville der komme melding om Italien. Det skete også i dag. Storbritanniens beslutning om at forlade EU er en medvirkende årsag til, at IMF har afdæmpede forventninger til Italiens økonomi. Italiens situation er gået fra slem til værre. IMF forventer økonomisk vækst nu på knap 1 pct. i 2016 mod tidligere 1,1 pct.

Men det bliver bedre efter 2025, melder IMF.

Til den der ønsker sandheden:

Det er simpelthen de britiske vælgere skyld, og 2025 er et meget og måske for langt sigt i EU-sammenhæng. Hvilke indikatorer der kan trækkes frem til understøttelse af denne hidtil løse påstand om Italien skal man ikke bekymre sig om.

Se, nu er der tale om nominalvækst (vækst inklusiv inflation). Inflationsraten skal fratrækkes, så væksten bliver tilbagegang i stedet for Italien, men det er ikke i følge IMF og Reuter. Vi havde nemlig det forståelsesproblem, hvor kompliceret det var at begribe at ‘fra slemt til værre’ ville forekomme med økonomisk vækst. Nu forstår vi måske bedre.

Vi har et forståelsesproblem mere. Hvordes de britiske vælgeres afstemningsresultat kan påvirke Italiens realøkonomi er lidt af en gåde. Det første halvår af 2016 havde briterne endog ikke taget stilling, og fra afstemningsdagen til UK er ude af EU går der to år.

Vi mener at statsregnskabet for Italien, som vi endnu ikke har hørt om fra officiel side, spiller en nok så stor rolle for, hvornår de finansielle ressourcer måtte reagere på Italiens indretning. Se, EU har allerede i 2011 opkøbt en del af Italiens og Spaniens statsgæld for Euro. Budgetunderskuddene i Spanien og Portugal fører nu til bøder fra EU-kommissionen inden 20 dage. Det er statsgælden og dens udvikling der burde bekymre mere, både i Italien (budgetunderskuddet løber på statsgælden!), i resten af EU og specielt i Euroland. Statsgælden udgjorde mere end 133 pct af bruttonational-produktet i Italien, og Tyskland forventede i marts nul realvækst og Frankrig forventede negativ vækst i 2016. Så det går ikke meget bedre i de lande, der langt hen ad vejen hænger på Italiens statsgæld.