Danmark

6. maj 2016

Et billede der taler for sig selv


Merkel-wahnsinnig2

untitled

SKATTELETTELSER BLIVER DER IKKE NOGET AF


Det går den vej hønsene skraber

Det er ikke så svært med disse politikere. De vil kun deres eget og venter udelukkende på næste valgdag og selvfølgelig genvalg til den store hyre.

Den 11. januar 2011 meldte vi:
“Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er socialist i sine udtalelser og sine handlinger”
– hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holdt fast ved at skatterne ikke skulle nedsættes de næste 4-5 år i 2011 (håber på de fleste har glemt det nu!). Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes, uanset at det er ubehageligt.

Nu føler Løkke sig presset og siger det modsatte. Det er har dog ingen reel betydning for skatter og afgifter er steget siden for tidsregnings begyndelse med enkelte undtagelser i en fjern fortid. Det samlede skatte- og afgiftstryk stiger år for år. Det skyldes at når skiftende regeringer ikke en gang kan styre DSB eller Postvæsenet, så kan de heller ikke styre resten, og hele den offentlige sektor har kun ét ønske: vækst i egen andegård.

Procenttallet nævnt to afsnit overfor taler for sig selv. 65 er godt på vej til 70%. Det vil sige at de offentligt ansatte og folk på overførselsindkomst er i flertal. Systemet er cementeret og står urokket, uanset hvad skiftende medarbejdere på Christians Hoppeborg udtaler. Løgn og bedrag er dagens orden.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilderne, der skal tjene de samme midlerne ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen gang på gang kommer op, om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene i  øvrigt kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. (2010) Det var enkelte poster efter udgiftssarterne.
Hvem modtog overførslerne i almindelighed og gav anledning offentligt forbrug af især arbejdstimer og dermed det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte beløb er blevet til 257,5-279,8 mia.kr. udaf 834,3 mia. kr. i alt i 2015

Og uanset Ekstra Bladets (6. maj 20116) ‘Lars løkke lyver om flygtninge – her er tallene’ på http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/lars-loekke-lyver-om-flygtninge-her-er-tallene/6070701 så lyver også CEPOS og alle de andre officielle og officiøse herom. Hvis de ikke afviser forholdsregning, vel at mærke, som politisk korrekt ugyldiggjort regneoperation. Der er ikke andre muligheder.