Danmark

27. april 2016

Advokats svar til kontorchefen ang. anke af og pressemeddelelse om tabt sag med Helmuth Nyborg


i

 

Advokatens svar til kontorchefen

Kære Charlotte Elverdam

Tak for orienteringen, herunder om pressemeddelelsen.

Det vil være venligt, hvis ministeriet vil sende pressemeddelelsen til Helmuth Nyborg og mig på mail senest samtidig med at den lægges op. Det kan jo ikke udelukkes, at der er en journalist, der straks ringer til Helmuth Nyborg.

Venlig hilsen

———————————————————-

Til advokat …..

Til din orientering kan jeg oplyse, at Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed har besluttet ikke at anke Vestre Landsrets dom af 30. marts 2016.

Vi lægger en kort pressemeddelelse herom på ufm.dk i løbet af eftermiddagen.

 

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam

Kontorchef, Juridisk Kontor , Direkte telefon: +45 7231 8220, E-mail: chel@fi.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40, DK-1260 København K, Telefon: +45 3544 6200, Fax: +45 3544 6201, E-mail: fi@fi.dk, www.ufm.dk


 

Vi kan nok ikke forvente megen omtale heraf i medierne. Sagen er at civilisationens forfald i Danmark og resten af Europa alene som følge af indvandringen og det dermed forbundne fald i det totale IQ-gennemsnit er ikke noget, ‘der egner sig til at blive bragt ud til det største forum’. Det er hvad Helmuth Nyborgs artikel omhandler. Her er den:

https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

Der skulle gå 5 år fra 1. april 2011, hvor artiklen bragtes af forlaget Elsevier i forskningstidsskriftet Personality and Individual Differences i London og bruges millioner af kroner først af statens UVVU i fire år og dernæst indtil dommen faldt i Viborg 30. marts 2016 i sidste sag rejst af Helmuth Nyborg mod den danske stat.

Og alligevel var problemstillingen generelt så enkel, at selv et barn på 5 år umiddelbart kunne forstå den.

Det er Danmark!

 

Libretto

– indledende forsøg på at overgå Wolfgang Amadeus Mozart med plagiat af ‘Die Zauberflöte’