Danmark

19. marts 2016

Kirkernes Verdensråd indleder syv ugers hjernevask

Filed under: Culture, Education, folkeskolen, Free Speech, Islam, Israel, Jihad, Science, skoler — Jørn @ 18:45

Kirkernes Verdensråd indleder syv ugers hjernevask
Generalsekretær Tveit genbruger beskidte gamle løgne om vand

af Malcolm Lowe • 18. Marts 2016

◾Palæstinensiske propagandister udspreder konstant falske beskyldninger om, at Israel stjæler palæstinensisk vand. Disse påstande er blevet omhyggeligt gendrevet mange gange og bør katalogiseres under rubrikken typiske palæstinensiske propagandaløgne.

◾Hvis generalsekretær Tveit virkelig ønsker at hjælpe palæstinenserne, bør han forklare, hvorfor israelerne har så meget mere vand til rådighed per person – for at belyse kontrasten mellem Israels strålende løsning af sine tidligere vandproblemer og Det Palæstinensiske Selvstyres totale inkompetence med hensyn til at håndtere egne problemer. Og for at tilskynde palæstinenserne til at tage ved lære af Israel i stedet for nyttesløst at bagvaske Israel.

◾Israel genbruger i dag 80% af sit spildevand. Der er opført afsaltningsanlæg langs Middelhavets kyst, således at Israel nu har masser af vand. Alt dette koster penge, så israelerne betaler mere for deres vand, og der er en hård prisforøgelse på alt, der overstiger et lovfæstet niveau for vandforbruget i hjemmet per person. Under Det Palæstinensiske Selvstyre er det modsat. Op mod 30% af deres vand skønnes at gå tabt i deres vandforsyningssystem. Spildevand lukkes ud, så det forurener Selvstyreområderne, og noget strømmer ned fra højdedragene og forurener tillige Israel. Et stort antal palæstinensere betaler enten ikke deres vandregninger eller stjæler simpelthen vand ved hjælp af ulovlige tilslutninger.

On July 26, Ambassador Daniel Shapiro visited and toured the Hadera Desalination Plant, the newest and most modern desalination facility in Israel, and the leading desalination plant in the world. During the visit, the Ambassador learned more about Israel’s strategic decision in 1999 to develop a large scale desalination program which today contributes nearly 50 percent of the potable water used in Israeli households. The head of Israel’s Desalination Program, Abraham Tenne, and the Exceutive VP of Special Projects Hadera plant, Fredi Lokiec, provided the Ambassador with a strategic overview of Israel’s future plans for desalination and led a tour of the plant’s key facilities. At the end of the tour, the Ambassador had the opportunity to sample a glass of high quality drinking water which only 90 minutes earlier had been salty sea water. Ambassador Shapiro commended Israel for its impressive technology and urged Israeli water officials to continue their constructive engagement in the region on desalination training under the auspices of the multilateral MEDRC (Middle East Desalination Research Center) program in which the U.S. plays a leading role.

Israel har brugt flere hundrede millioner dollar de seneste år på at opføre afsaltningsanlæg ved Middelhavets kyst, således at Israel i dag har masser af vand. Samtidig udspreder palæstinensiske propagandister konstant falske påstande om, at Israel stjæler palæstinensisk vand. På billedet ovenfor besøger den amerikanske ambassadør i Israel, Daniel Shapiro, afsaltningsanlægget i Hadera den 26. juli 2012. (Foto: USA’s ambassade i Tel Aviv)

Den 12. februar 2016 var en dag med fornyet håb for de lidende kristne i Mellemøsten. Pave Francis fra Rom og patriark Kirill fra Moskva mødtes i Havana, Cuba, for at sende et fælles budskab til verden. Efter at have lovet sig selv og hinanden at ændre det historiske skisma mellem østlig og vestlig kristendom, satte de nutidens nådesløse forfølgelse af kristne øverst på dagsordenen:

“Vort blik må først rettes mod de regioner i verden, hvor kristne er ofre for forfølgelse. I mange lande i Mellemøsten og Nordafrika bliver hele familier, landsbyer og byer med vore brødre og søstre i Kristus fuldstændig udslettet. Deres kirker bliver på barbarisk vis raseret og plyndret, deres hellige genstande vanhelliget, deres monumenter ødelagt…”

Fortsæt læsningen af artiklen

Italien mod nulpunktet

Filed under: Economics, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: — Jørn @ 18:21

Med negativ realvækst i flere år, med kæmpearbejdsløshed 12 pct. foruden de udstødte (mere end 35% af de 15-24 årige), med stadig stødt stigende statsgæld (mere end 133 pct. af bruttonationalproduktet), med halvt så mange børnefødsler pr. italiensk kvinde sammenlignet med i 1960’erne og stadigt stigende andel ældre, ser det rigtig skidt ud med perspektivet.

Italiens økonomi har ikke vist realvækst siden år 2000. Det kaldes deflation uanset inflationen, så den benævnes mere korrekt stagflation. Og ingen regering synes at gøre noget ved det.

28. januar 2016 kunne vi læse at de italienske bankers aktiekurser faldt drastisk (mere end 28 pct. i marts siden begyndelse af 2016), efter EU og Rom havde besluttet at ville lave tiltag for at få gjort noget ved bankernes dårlige udlån. Det er karakteristisk at de enkelte banker enten udlåner eller tager imod indlån i Italien. Italienerne hæver deres indskud. Bankerne har mere end €350 bn udlån til ikke-produktive formål på deres balancer. Og det er ikke gode tegn, men kan derimod være en indikator om noget meget uhyggeligt.

Tyskland forventer nul realvækst og Frankrig forventer negativ vækst i 2016.

Med Italiens samlede økonomistørrelse kan statsgælden ikke købes ud af EU!

 

Tyrkisk Delight


iodpl

Det blev den finske statsminister der skulle oplyse om, at de 28 EU-lande har godkendt EU-præsident Donald Tusk’s aftale med Tyrkiet. Det skete ganske vist på Twitter. Ingen af de danske kommentatorer kunne berette for os, og Lars Løkke kunne kun indirekte signalere sit medløb et par dage i træk. Men kronen er jo også koblet til euroen, så kronen følger med uanset, hvad han ellers foretager sig. Det kræver selvfølgelig skruetvinger af tysk oprindelse, det siger sig selv.

Så ved vi det er Donald Tusk der styrer EU. The Jerusalem Post betegnede aftalen som tyrkisk blackmail. Vi kalder den tyrkisk delight.

Det er et rigtig, rigtig fint arrangement med Tyrkiet, også fordi: Enten er man syrisk flygtning og skal afleveres til Europa eller også bliver man let hjulpet til tyrkisk statsborgerskab i Tyrkiet, og så kan man rejse helt frit og aldeles legalt til Europa, uanset hvor man stammer fra i Mellemøsten, Sydvestasien eller Nordafrika. Så er Europa rigtig ‘ÅBNET’ som det også betegnes i Koranen.

Aftalen må være guf for den britiske David Cameron, der skal have EU-folkeafstemning den 23. juni. og også for Frankrig der efter det oplyste i Tyskland har lukket sine grænser for indvandrere og asylanter.

Det var også et smart arrangement med startskuddet til invasionen eller tsunamien i og omkring en lejr i Tyrkiet. Alle var straks orienterede fra Afghanistan til Somalia og Nigeria. Startskuddet var blevet hørt overalt.

Det var også smart i sin tid med reaktionerne på karikaturtegninger i Jyllandsposten. De læste straks om dem helt ovre i Indonesien.

Det var også rigtig, rigtig, rigtig fint arrangement med Merkel fra DDR. I 1989 nedlagdes DDR med murens fald for at genopstå i det genforenede Tyskland.

Det er ligesom en konspiration uden teori. Altså en rigtig, rigtig konspiration.

Det er et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig fint arrangement med dækningsløse Euro til dette og hint og i særdeleshed til Tyrkiet med tak for hjælpen til Europas Selvmord … så længe invasionen fortsætter … eller Euro er måske dækket ind af bl.a. Qatar, der har betydelig aktiepost i VW.

Min søster Gurli Margrethes kommentar: “For nogle år siden da der stadig fandtes D-mark var jeg på ‘sprogskole’ i DDR. Det var med at overholde reglerne om at veksle D-mark til østtyske mark, i et vist antal hver dag. Hun oplevede på et postkontor, hvor hun stod i kø for at veksle fra D-mark til den østtyske valuta, at en ældre dame bag hende spurgte hende: Wechslen Sie eins zur eins?! Dengang forstod jeg ikke den ældre tysker. Nu begynder det at dæmre.”

Supplement: Historien bag dine børns Fremtid:
http://freepdfhosting.com/d7e6a352a0.pdf