Danmark

16. marts 2016

Kristne som dæmoniserer Israel – 3. del


Kristne som dæmoniserer Israel – 3. del

af Denis MacEoin  •  16. Marts 2016

  • Sabeels teologi forvansker Det Gamle Testamente ved at nægte jøder nogen form for fortsat forbindelse til deres oprindelsesland og behandle dem som et folk, der er forladt af Gud. Der er også gentagne nedsættende betegnelser af jødedommen som “stammepræget,” “primitiv” og “udelukkende.”
  • Mens de fleste moderne kirker har forladt fortidens anti-semitisme og erkender, at romerne, ikke jøderne, korsfæstede Jesus, så benægter denne kult, som er blevet kaldt “kristen palæstinisme,” enhver historisk og teologisk forbindelse mellem det bibelske Israel, det jødiske folk og staten Israel.
  • Den mest graverende fejl, der bliver begået af Kairos, Sabeel og andre kristne grupper, som dyrker en énsidig kampagne, er måske, at de fratager palæstinenserne enhver form for selvstændig styrke og selvtillid. Hvis israelerne er skyld i alt, hvad der er galt, og palæstinenserne blot er ofre, så må palæstinenserne behandles som børn, der er uden vilje og evne til at handle til eget bedste. Eller som kun kan agere gennem vold og had.
  • Handler disse kampagner, der er fulde af uredelige anklager ligesom under Inkvisitionen, i virkeligheden slet ikke om palæstinenserne, men er blot den seneste inkarnation af det gamle racistiske og religiøse had til jøder og et klart udtryk for den “nye anti-semitisme”?
  • Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center [Sabeel økumenisk befrielsesteologisk Center] kan med rette anses for en anti-semitisk og supersessionistisk organisation, som for nylig er blevet kritiseret af flere anglikanske gejstlige. Sabeel blev grundlagt i 1989 af en anglikansk præst, Naim Ateek, tidligere kannik ved St. George-katedralen i Jerusalem. Den har stadig base i Jerusalem, men har elleve afdelinger i vestlige lande. I Ateeks teologi er Jesus ikke længere en jøde, der lever under romersk styre, men “en palæstinenser, der lever under en besættelse.” Ateek har, uden ironi, i en prædiken udtalt, at
  • Fortsæt læsningen af artiklen

Den firesporede til enden for Danmark med levedygtigt erhvervsliv


lilli

Den simpleste prognose – der er ikke behov for andet – med en bevidst valgt svageste vækstmodel for andelen af udenlandske oprindelser i befolkningen i Danmark 1979-2072. Først procentandel af udenlandske oprindelser af befolkningen med ophold i Danmark i Figur 1. Dernæst den bevidst valgte svageste vækstmodel for andelene af alle med udenlandsk oprindelse med oprindelse i islamisk dominerede lande/områder (Figur 2 blå kurve), andelene af alle udenlandske oprindelser med IQ på eller under 90 (Figur 2 rød kurve), og andelen af alle udenlandske oprindelser med IQ under det danske IQ på 97,4 fra 2012 (Figur 2 grøn kurve).

Figur 1 og Figur 2 viser skæbnekurverne, endog i den ekstra milde forventede udviklingstakt. Sådan vil udviklingen tage form, og i 2072 vil Danmark have totalt IQ-gennemsnit på fra 90,9-92,9 afhængig af de valgte fødselsrater, som modellen må bygge på. 2072 hvor faktum er at kun omkring halvdelen af befolkningen i Danmark i de arbejdsdygtige aldre er egnede til arbejde og/eller uddannelse. Samtidig trænges vi og resten af Vesteuropa overhængende af aldringen (stærkt stigende procentandel ældre) og den internationale konkurrence. Tyskland vil (uden den seneste tsunami taget i betragtning) have 6-7 gange flere på offentlig forsørgelse i 2072 og England mere end 4 gange flere. Selv Norge må bukke under, for uden kvalificeret arbejdskraft, kan olien strømme som den vil. 

Det sidste fremgår tydeligt af min gennemgang Europa drives til Selvmord fra 2. november 2014, 3. afsnit side 23 og fra side 23 midtpå: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf. Herefter vil vi økonomisere på analyseressourcerne, for vor overlevelse som nation har hverken de ledendes eller befolkningens interesse, og det er netop årsagen til det sker. Uden et kraftfuldt repatrieringsprogram har udviklingen mod nulpunktet været umulig at stoppe siden 1995. Jeg har givet nogle centrale historiske rids af udviklingen fra 1960’erne til i dag. Jeg har kaldt denne gennemgang ‘Historien bag dine børns fremtid’ fra 8. december 2015. Det kan være farligt for forældre at videreberette indholdet heraf til deres børn eller børnebørn. Nu er de i forvejen historieløse på kold beregning, så det sker nok ikke.  

De kunne placere ansvaret! :  http://freepdfhosting.com/d7e6a352a0.pdf

Figur 1

andel
Figur 2

skabn

 

J. E. Vig, cand. oecon. 16. marts 2016