Danmark

8. marts 2016

Blandt indvandrerne og deres børn stammer disse andele fra muslimsk dominerede lande og områder


Primo 1979 udgjorde andelen, der stammer fra muslimsk dominerede lande og områder 38 pct., primo 2016 udgjorde andelen 64 pct.

Udviklingen i andelen ser således ud i perioden 1979-2016:

musdom

Vi hører imam i ‘Moskeerne bag sløret’ på TV2 berette 8. marts 2016, at der 300.000 muslimer i Danmark. Blandt de danske såkaldt kritiske blogge styret af sprogligt funderede i Danmark læser vi om 250.000, uanset at antal muslimer ikke efter lovene må optælles i noget vestligt land, ‘… men nu skal vi jo heller ikke…’

Jo verdslig tro, skal vi have; den er meget stærkere end viden og fakta. Og de mindst kompetente fører sig frem, ofte med komplicerede beskrivelser, der bygger på fatale misforståelser og ofte kun for at forvirre billedet. Man skal huske på at sådanne aktørers problemer med at forstå og behandle tal ofte stammer fra traumer i barndommen og ungdommen. Præster, journalister og jurister er erfaringsmæssigt de værste. Et par advarende eksempler:

“…Even the number of Danish Muslims is unknown. Statistics Denmark does not keep track of religious affiliation, and estimates vary wildly – anywhere from 200,000 to 500,000 or more. In May 2006 the now famous daily newspaper Jyllands-Posten estimated the number of Muslims in Denmark to be 207,000 although it didn’t specify the method whereby it came to that figure. However, I am inclined to believe that the number – slightly over 4 percent of the population – is correct. It corresponds well with the figure I reached in August 2004 based on a count of male first names. I came to 191,000 as of January 2004 – a figure that had risen 25 percent since 1998…”

PEW foretager nogle regelmæssige gennemgange af netop antallet af muslimer i europæiske lande. Disse bygger på målinger via spørgeskemaundersøgelser og er det nærmeste vi kommer værdiløshed i lige netop dette spørgsmål. Organet PEW er stort og internationalt og derfor opfattes det straks af ‘den laveste mellemproportional’ som det helt store.

Den mest gennemslagskraftige i Danmark var dog tidligere journalist på Berlingske og historiker Lars Hedegaard den 31. juli 2004 og 1. juni 2010: https://danmark.wordpress.com/2010/06/01/lars-hedegaard-i-gang-igen-som-bagstopper/

Antal muslimer kan vi, der skal være seriøse, naturligvis ikke hente officielle optællinger endsige korrigere officielle optællinger af som landet ligger.

Med det lavest estimerede antal indvandrere og deres børn viser vore retro-analyse 827.712 indvandrere og deres børn i alt pr. 1. januar 2016.

Heraf stammer 64 pct. fra muslimsk eller islamisk dominerede lande og områder:

64 pct. * 827.812 = 529.736 i alt

 

At vi advarede for 30 år siden og persisk advokat i Danmark gjorde det samme for 20 år siden om den magiske befolkningsandel 10 pct. var uden nogen betydning for de styrende:

https://danmark.wordpress.com/2012/12/24/personer-der-simulerer-at-sove-kan-ikke-vaekkes-en-massepsykose-er-selvsagt-lige-sa-umulig-at-bringe-til-ophor-med-begraensede-kommunikationsmuligheder/

Antallet kan givet være mange flere: The Jerusalem Post 30.april 2005:

“How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic…”