Danmark

6. marts 2016

Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos


Kristne som dæmoniserer Israel: Kairos

af Denis MacEoin • 2. Marts 2016

◾”Kristne børn bliver massakreret, og det hele foregår åbenlyst. Islamister proklamerer dagligt, at de ikke holder op, før kristendommen er fjernet fra jordens overflade. Fordømmer verdens kristne samfund de islamiske kræfter for den etniske udrensning, det folkedrab og den historiske, demografisk-religiøse revolution, som deres brødre lider under? Nej. Kristne i vore dage har travlt med at rette skytset mod de israelske jøder.” — Giulio Meotti, italiensk journalist.

◾Kairos-dokumentet forekommer så ekstremt diskriminerende, at organisationen Central Conference of American Rabbis (CCAR) i 2010 erklærede det for “supersessionistisk” og “anti-semitisk.”

◾Man er nødsaget til at spørge, hvorfor en præsentation af Kairos-dokumentet i en anglikansk kirke ikke bød på nogen form for henvisninger til papirets mange forbindelser til ekstremisme og fornægtelse af en mere rationel, kristen tilgang til de problemer, som palæstinensiske kristne står over for.

I september måned, under Verdensugen for Fred i Palæstina Israel — et initiativ fra Palæstina Israel Økumenisk Forum (PIEF) inden for Kirkernes Verdensråd, var kirken St. Thomas i Newcastle upon Tyne, Storbritannien, vært for en begivenhed kaldet “Walls Will Fall” [Muren Vil Falde].

For den, der ikke er fortrolig med historien, de juridiske spørgsmål og fordrejelserne af de israelsk-arabiske og jødisk-muslimske konflikter, kunne den dybt ensidige præsentation og litteratur ved denne begivenhed forekomme rimelig i betragtning af manglen på en sådan kontekst, og nærværende artikel vil derfor forsøge at afbalancere fortællingen.

Fortsæt læsningen af artiklen

Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del


Kristne som dæmoniserer Israel – 2. del

af Denis MacEoin • 6. Marts 2016

◾Det bliver jævnligt gentaget af palæstinensere, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. århundrede, og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i stærk modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer teksterne i både det Gamle og det Nye Testamente. Gennem deres egen afvisning af jødiske rettigheder i Israel fornægter kristne uafvidende deres egne rettigheder og deres egen historie.

◾De kristne i St Thomas Church hverken kritiserede eller beklagede den palæstinensiske glorificering af vold, denne fryd over mord på børn, denne dans på gaderne, når uskyldige får halsen skåret over.

◾Er det kristent at kræve, at hospitaler og læger overalt på kloden skal nægte at benytte israelsk medicin eller operationsredskaber eller avanceret medicinsk udstyr? Vil kristne, der arbejder for organisationer som Christian Aid opfordre lande, som bliver hjemsøgt af natur- eller menneskeskabte katastrofer, til at afvise israelske nødhjælpshold?

◾Afvisning af Israel vil ikke mildne den palæstinensiske befolknings hjerter eller gøre kristne mindre sårbare – sådan som vi i dag ser det i halshugninger og massefordrivelser over hele Mellemøsten, ikke udført af jøder, men af muslimske fanatikere.

St Thomas The Martyr Church i Newcastle upon Tyne, Storbritannien (t.v.) var for nylig vært for en begivenhed, hvor en Kairos-leder gjorde sig til fortaler for en boykot af Israel. (Foto: Wikimedia Commons)

Kristne udgør kun 1,5% af den palæstinensiske befolkning. De lever i en overvejende muslimsk atmosfære og er, på baggrund af de trusler de møder fra muslimske ekstremister, naturligvis utilbøjelige til at give udtryk for en kristen narrativ, som adskiller sig fra den dominerende palæstinensiske narrativ, der åbenlyst forkaster mange grundlæggende kristne trosspørgsmål. Det er almindeligt blandt palæstinenserne at udtrykke historiefornægtelse. Det bliver således gentaget, at der slet ikke befandt sig nogen jøder i Det Hellige Land før det 19. årh., og at det første og det andet jødiske tempel aldrig har stået i Jerusalem. Ikke blot er disse påstande i dyb modstrid med mere end hundrede års arkæologiske undersøgelser og beretninger fra græske, romerske og andre historikere i antikken, de modsiger og rent ud annullerer tillige teksterne i både det Nye og det Gamle Testamente.

Fortsæt læsningen af artiklen