Danmark

5. marts 2016

Korteste katastrofe-budskab: I et ressourcesvagt land, der hidtil har ladet de unge vælge uddannelserne frit og skattefinansieret, tillades de uegnede at stå for udviklingen


Andelen af indvandrere med fødselsrater, der er 3 til 4,5 gange større end danskernes gennemsnitlige fødselsrate, er steget fra at udgøre 13 pct. i 1979 til at udgøre 36 pct. af det samlede indtag i 2015. Dels blev indvandringen rettet mere og mere mod de højfertile områder, da de danske børnefødsler faldt til 1,377 barn pr. kvinde i 1983 dels selvforstærkes udviklingen netop af de selvsagt flere børnefødsler blandt de højfertile her i landet. Da samtidig de højfertile områder repræsenterer gennemsnitlige IQ, der er fra 16-26 pct. under det danske IQ-gennemsnit, så trækkes det samlede IQ i Danmark ned med stadigt tiltagende styrke som tiden går.

I 1986 havde Danmark gennemsnitlig IQ 98, i 2012 er det faldet til 97,4 viser korrektionerne, der fulgte af de seneste PISA-undersøgelser udført af OECD. Om 40 år er gennemsnitlig IQ i DK faldet til 93, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Det kritiske punkt er IQ 90, hvor højest halvdelen af det samlede antal indbyggere i de arbejdsdygtige aldre er egnede til uddannelse og/eller egnet til arbejdsmarkedet. Om 56 år er IQ-gennemsnittet faldet til 91,3.