Danmark

29. februar 2016

Sverige: En kirke uden samvittighed


Sverige: En kirke uden samvittighed

af Nima Gholam Ali Pour  •  28. Februar 2016

  • Den svenske kirkes reaktion på Kairos Palæstina-dokumentet indeholdt ingen kritik af de massive løgne og fordrejelser, dette rummer. Og hvad der er endnu mere bedrøveligt, der synes ikke at have været det mindste forsøg på at verificere, om nogen af påstandene i det overhovedet er sande.
  • En kirke med en oprigtig tro på kærlighed og forståelse ville for længst have fornægtet Kairos Palæstina-dokumentet, som af flere seriøse organisationer er blevet udpeget som værende anti-semitisk og racistisk.
  • Landets største religiøse institution hjælper og opmuntrer således mennesker til at studere et groft anti-semitisk, racistisk dokument.
  • Angreb på jøder i Sverige er til dels udsprunget af denne form for normalisering. Når Jesu Kristi kirke i Sverige støtter et anti-semitisk dokument, bliver jøderne i Sverige et let offer.

1448

Sveriges kirke [1] har et problem. Dens dybe engagement i det israelsk-palæstinensiske spørgsmål – og især dens støtte til Kairos Palæstina-dokumentet [den fulde tekst findes i appendiks efter artiklen] – er noget, der bør lægges mærke til og kritiseres af andre kirker og alle, der er imod anti-semitisme og alle former for racisme.

Kairos Palæstina-dokumentet findes på svensk på den svenske kirkes hjemmeside og bliver af denne kirke beskrevet således:

“Kairos-dokumentet er skrevet af palæstinensiske kristne og handler om deres sårbarhed under besættelsen. Siden det udkom i december 2009, er det blevet spredt ud over hele verden og er nogle steder blevet til en bevægelse, som tror på og kæmper for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel.”

Fortsæt læsningen af artiklen