Danmark

11. september 2015

1 Million pas netop udstedt i Afghanistan, der muliggør udrejse til Europa


Quelle: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/innenminister-warnen-vor-noch-mehr-fluechtlingen-a-1052575.html

“…In Afghanistan, so wurde die deutsche Botschaft in Kabul wiedergegeben, gebe es Anzeichen, dass die Regierung eine Million Pässe ausgestellt habe, die die Ausreise nach Europa ermöglichten…”

Egyptisk forsker: 50 millioner muslimer i Europa, 40 millioner på velfærd – video


Nu bekræftes vi igen af egypter.

SÅDAN SKAL DET GØRES, MEN DET VIL ALDRIG SKE UNDER DEN EUROPÆISKE MØDE-KONSENSUS OG FALSKFØLER KULTUR – DERFOR APOKALYPSE MEGET SNART


Det er ikke svært at standse vanviddet af det hidtidige

  1. Alle FN-konventioner opsiges med ét års varsel, da FN nu styres af et flertal af muslimstater.
  2. Grænsekontrollen genindføres, også til Norge og Sverige – EU-Schengen-aftalen opsiges – og færger og fly med passagerer uden identifikationspapirer nægtes at lægge til land henholdsvis nægtes landingstilladelse i Danmark.
  3. Pågrebne uden identifikationspapirer i danske internationale lufthavne, havne og på broer med forbindelse til andet land tilbagesendes straks til oprindelseslandene eller regionerne, hvorfra de og deres forældre stammer.
  4. Alle indvandrede med dom for overtrædelse af den danske straffelov i løbet de første fem års ophold i Danmark uanset eventuelt tildelt danske statsborgerskab, der samtidig ophæves sammen med det danske pas, sendes til repatriering i oprindelseslandet eller regionen, hvorfra de og deres forældre stammer.
  5. Alle førtidspensionister og aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere undtaget pensionerede modtagere af invaliditetsydelse, sendes til repatriering i oprindelseslandet eller regionen, hvorfra de og deres forældre stammer, uanset eventuelt tildelt dansk statsborgerskab, der samtidig ophæves sammen med det danske pas.
  6. Tilbagesendelse sker uanset oprindelseslandets godkendelse.
  7. Væsentlige ændringer af Straffeloven herunder om strafudmålingen for ‘menneskesmugling’ og ‘trafficing’ og medvirken til disse forbrydelser.

PS:

1990:Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøjkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

3. september 2015: I følge Tysklands federale indenrigsminister Thomas de Maizière kommer et stort antal (40 procent) af indvandrerne fra Balkan, herunder Albanien og Kosovo. Således var næsten halvdelen af dem, der ankommer i Tyskland, ikke flygtninge fra krigsområder, men økonomiske migranter.

J. E. Vig, 11. september 2015

APOKALYPSE I EUROPA KAN DREJE SIG OM MÅNEDER, IKKE OM ÅR


Straks afvisning – Sarrazin fordrer indskrænkning af den tyske asylret

Den tidligere Berlin Finance senator Thilo Sarrazin (SPD) har skarpt kritiseret den flygtningepolitik den tyske regering fører og opfordrer til en drastisk begrænsning af grundlovsretten til at søge asyl.
Indvandrere fra Balkan bør udvises uden væsentligt asylprocedurer straks, meddelte Sarrazin magasinet Time.

Læs mere: http://de.sputniknews.com/politik/20150910/304243661.html#ixzz3lPVZlhsf

Merkel-regering hører til på Bloksbjerg

… På grund af dokumenteret uegnethed. Ellers kan en føderal regerings opdukken fra ingenting til over en million immigranter i år i Tyskland ikke bedømmes. Deraf antagelsen, at det kunne være blot manglende evner eller flatterende version af en regering.
Læs mere: http://de.sputniknews.com/politik/20150909/304222604.html#ixzz3lPWT36Gz