Danmark

11. april 2014

BÅDE DEN KORTE AVIS OG DANMARKS STATISTIK VRØVLER – SAA ER DET SOM DET SKAL VÆRE


Den Korte Avis skriver noget sludder om kriminaliteten

– og det er naturligvis værre end ingenting

og hverken Karen Hækkerup eller Karen Jespersen vil i øvrigt vide hvad hele projektet koster!

Fortæl det til Den Korte Avis’ redaktion, hvis du er aktiv. Hvis du er passiv, glem det og hold dig fra min blog: redaktion@denkorteavis.dk

Danmarks Statistik holder propaganda-fanen højt og vil gerne have den endnu højere til vejrs for tilstrømningen af lighed forudsat bl.a. urealistiske beskriveformer for kriminaliteten.

Det er dog lige meget, for det er længe for sent.

Vi har rettet det hele adskillige gange i mere end 27 år, men ingen gad sætte

sig ind i det.

Det eneste vi vil berette nu er følgende:

Kriminaliteten hos de enkelte individer er uinteressant, og at drage sådanne sammenligninger af kriminaliteten mellem en etnisk dansk forbryder og forbrydere af forskellige andre oprindelser er uden relevans. Og sådanne sammenligninger i to eller flere grupper kan tilmed bygge på såkaldt rensede tal, renset for forskelle i aldersfordelingen og forskellen m.h.t. indkomst, arbejdsmarkeds-status m.v. – “de forholdsmæssige mange flere unge og det at ‘de har næsten ingen penge’, gør at de er ikke så slemme!”. Det er det sidste Danmarks Statistik netop satser på. At rense tallene for gerningsmændenes socioøkonomiske forhold er ALDRIG sket tidligere, end ikke da de mest ræverøde forlangte det i 1970’erne blandt danskerne for at holde forbryderne ude af fængslerne.

Men ingen af delene har nogen som helst relevans –

HER ER DET DDR-TV RAMMER TOPPEN OG LIGGER ‘X-FACTOR’,

‘GRAND PRIX’, ‘VILD MED DANS’ OG ‘BIG BROTHER’ BAG SIG

MOMENTALT I TOPUNDERHOLDNINGEN

Det er mængden af den personfarlige kriminalitet (f.eks. ikke færdselslovovertrædelser) der skal fordeles på individernes oprindelse og bestemmes forholdsmæssigt til befolkningsgruppernes indbyrdes størrelser. Her er overkriminaliteten 3-4 gange større blandt ikke-vestlige. Udregningerne kan du selv finde; vi har en udmærket søgemaskine i modsætning til flere af de statsstøttede avismedier.

Begrundelserne er lige til:

Vi har ikke bedt om indvandrere i bestemte aldre, netop fit for kriminalitet.

Vi har ikke bedt om indvandrere, der føder mange børn og derfor har flere unge til at udføre kriminalitet.

Vi mener absolut ikke det er bedre at blive voldtaget eller slået ned flere gange af samme fire volds- og voldtægtsforbrydere fremfor at blive voldtaget eller drønet ned af fire andre.

Det er selvsagt den samlede kriminalitet herunder specielt den ikke-camouflerede voldskriminalitet målt ved antal kriminelle handlinger, der har højeste prioritet og skal fordeles forholdsmæssigt på etniske gruppers antal (procentandelen af kriminaliteten i grupperne sat i forhold til procentandelen af befolkningsgrupperne i forhold til helheden), så danskerne realistisk fornemmer klart på grundlag af de tilhørende, hæderlige analysepræsentationer, netop af hvilke befolkningsgrupper/oprindelser voldskriminaliteten udspringer, så de kan tage sig i agt. Og det har vi naturligvis hele tiden gjort her på bloggen.

Det var Eva Smidt og Britta Kyvsgaard der introducerede de ikke retvisende beskrivelser af den sammenlignende kriminalitet for offentligheden, og for Justitsministeriet med de officielle informationer derfra, oktober 2005:

Se bl.a. http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html, http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html og http://www.lilliput-information.com/economics/krim/krim.html og ikke mindst https://danmark.wordpress.com/2013/09/23/tilgaengelig-officiel-statistik-indskraenkes-mere-og-mere/

2 kommentarer »

 1. Principielt er det ikke forkert, hvad Vig skriver. Det handler mest om statistisk metode. Altså Danmarks Statistik, DS, taler om indvandrere og efterkommere. De sidste er kun 1. generations efterkommere i DS. Hvis en tyrkisk pige født i Danmark af indvandrede tyrkiske forældre får et barn i Danmark med sin tyrkiske fætter, som lige er hentet fra Anatolien, bliver deres barn betegnet dansker, hvad det ikke er. I samme statistik ser vi, at der er problemer med disse muslimer (og visse andre) i generationer. Det betyder selvsagt, at den kriminalitet eller det træk på vore ressourcer, disse mennesker har, ikke registreres som sammenhængende med, at de er ikke-vestlige, 2. og 3. generations kriminalitet og omkostninger tørres af på danskerne. Deres frugtbarhed ligeså – derfor er den officielle fødselsrate for danskere for høj – den indeholder nogle, som ikke er danskere.

  Det andet forhold, Vig påpeger, er også rigtigt. Altså 100 mænd i alderen 17-25 af ikke vestlig herkomst har en bestemt målelig gennemsnitlig kriminalitet. Man kan vælge at sammenligne med 100 danske fordelt på alder som danskerne er, og så ser man en klar forskel. Man kan så gå længere ned og trække forskellene på alder, uddannelse og indkomst ud. Der er åbenbart, at indvandrerne har lavere alder, ringere uddannelse og lavere gennemsnitlig indkomst. Da ringere indkomst og uddannelse bevirker højere kriminalitet, kan man for at skjule en del af sandheden lave en sammenligning af 100 17-25-årige danskere, uden uddannelse og med lav indkomst og 100 indvandrere. Her får man så en overkriminalitet igen hos udlændingene, men mindre end hvis man sammenligner med danskernes gennemsnit.

  Altså 100 almindelige danskere fordeler sig på alle aldre og uddannelsesniveauer etc. De har kriminalitetsraten x. Så tager vi 100 tilfældige ikke-vestlige. De har f.eks.kriminaliteten 7x. Er det fordi de er udlændinge, eller er det fordi de er unge, ikke har uddannelse og god indkomst? Der er klart en sammenhæng mellem alder, uddannelse og indkomst. Skal der tages hensyn til den? Danmarks Statistik siger ja, Vig siger nej, idet han rettelig påpeger, at indvandrerne jo netop er unge (yngre end danskerne i snit) mindre uddannede og har lavere indkomst end vi. Ved at luge alder, sociale og uddannelsesmæssige forskelle ud, får man f.eks kriminaliteten 3x.

  Kendsgerningen er, at ikke-vestlige indvandrere er yngre, mere kriminelle, dummere og fattigere. Vig siger, at det er jo netop det, som er problemet, men det skjuler den officielle statistik, fordi den – politisk korrekt – vil sige, at det er alder og social forskelle og ikke etnicitet, der bestemmer kriminaliteten. Når DF og nogle af os, der skriver om disse ting, holder os til DS tal, er det fordi det er omsonst hver gang at tage debatten om hvad det er, der er vigtigt i vurderingen af kriminaliteten. Jeg har personligt den opfattelse, at det vil være bedst at se virkeligheden i øjnene: muslimer generelt kan ikke indpasses i et vestligt samfund.

  Jeg håber at dette er helt klart nu. Når Vig så ofte får kritik er det fordi mange ikke forstår den statistiske opgørelses virkelige indhold – og fordi nogle ikke kan lide hele sandheden. Hvis nogle i gruppen er i tvivl, må du gerne sende dette ud, også til Vig.

  For Mogens ,
  sendt af J. E. Vig

  Kommentar af J. E. Vig — 12. april 2014 @ 10:07

 2. Det vigtigste går simpelthen tabt. Interessen for kriminalitet på individ-niveau er af begrænset om nogen interesse, og den opgøres som jeg vurderer det, også mest for at få forskellen mellem grupperne til at syne mindre. Befolkningen ønsker derimod at kende forskellen i kriminalitets-risiko i to grupper (eller flere grupper), den ene f.eks. bestående af ikke-vestlige den anden af vestlige. Så kan landegrupperingen af vestlige og ikke-vestlige variere med dette og hint, især med hint, fra år til år. Det er den samlede kriminalitet og dens fordeling på de nævnte grupper, der har interesse for befolkningen. Befolkningen er afgjort ikke til sociologiske betragtninger og individopgørelserne er ikke til andet. Den samlede kriminalitet kan fordeles på ikke-vestlige og vestlige m.h.t. antallet af kriminelle gerninger, f.eks. antal kiv og kv eller 75 og 25.

  Jeg tager netop ikke 100 individer, jeg tager det samlede antal kriminelle handlinger og sætter dem i forhold til de respektive andele dels af ikke-vestlige dels af vestlige.

  Altså, jeg vil sætte ikke-vestliges andel af de kriminelle gerninger i forhold til alle ikke-vestliges indvandreres andele af befolkningen og alle vestliges andele ligeså, og vel at mærke gøre det korrekt, f.eks. aiv og av eller 15 og 85.

  Ønsker man at kende overkriminaliteten i dette eksempel blandt ikke-vestlige bliver dette: kiv/kv/aiv/av eller 75/25/15/85 = 17 gange mere kriminelle.

  Præcis tilsvarende sammensatte forholdstalsberegning kan bruges ved velfærdsfordelingen, når vi af Velfærdskommissionen fik oplyst, at gennemsnitsindvandreren fra mindre udviklede forbruger 3,47 gange mere af velfærden end gennemsnitsdanskeren over livsforløbet.

  Hele spørgsmålet om ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ som tællebegreber er helt anden historien, der er nok så problemfyldt og har været det siden 1991. Dette har jeg redegjort for her:
  https://danmark.wordpress.com/2013/11/18/hvorfor-helmuth-nyborg-matte-laegge-en-anden-befolkningsmodel-til-grund-for-sit-iq-studie/
  Havde vi haft pålidelige opgørelser af indvandrerne fordelt på oprindelse, kunne det også måske have været lidt interessant at se en rankordning fra de bedste til de værste m.h.t. kriminalitet.

  Jeg finder ikke at korrektion for socioøkonomiske forskelle og aldersfordelingsforskelle mere interessante ved kriminaliteten end jeg gjorde i 1970’er, og det gør ‘fru Andersen’ som nævnt heller ikke. Dengang kunne de mest ræverøde røde ikke få gennemtrumfet deres ønsker om korrektioner for dette og hint for at holde de danske kriminelle ude af fængslerne. Hvad skulle da begrunde at det er blevet aktuelt efter masseindvandringen. Nå, undskyldninger – nej, den æder vi ikke!

  Du skriver: “…skriver om disse ting, holder vi os til DS tal, er det fordi det er omsonst hver gang at tage debatten om hvad det er, der er vigtigt i vurderingen af kriminaliteten…”

  Fejlene skal rettes, og sandheden om hvorledes kriminalitetens udbredelse beskrives, kan vi bare kikke til Sverige for at få hold på. De beskriver som jeg gør.

  Jeg har forsøgt at forklare forholdstal, ikke med andet end tal, for det er som bekendt umuligt, men dog med fordeling af æbler, fra:
  https://danmark.wordpress.com/bruxelles-antwerpen-og-amsterdam-er-overtaget-holland-og-belgien-overtaget-om-16-ar/

  Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler (eller milliarder), og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.
  90 + 10 = 100
  90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

  10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

  Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen om udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

  Samtlige velfærdsudgifter, 2010, Danmark: Forholdsregning med æbleeksemplet, og du skal blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 751,892 milliarder blev forbrugt i alt i 2010 på det samlede velfærdsbudget. Skal delingen befolkningsgrupper imellem udregnes således efter det vi får oplyst fra officiel side om det samlede beløb og ikke-vestliges overhyppighed eller tyngde 3,47 (også under hensyntagen til skattebetalingerne), se næste afsnit under senest anførte link.

  Det er ikke mit ansvar, at ingen kan regne med forholdstal længere eller med en ligning med én ubekendt som alternativ for så vidt – jeg havde regnet med enkelte kunne -, og det er ej heller mit ansvar, at der er behov for denne regning, netop fordi vi forholdes kendsgerningerne…sandheden.

  J. E. Vig

  Kommentar af J. E. Vig — 12. april 2014 @ 10:20


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s